ב18/7 ידון ביהמ"ש בתאריך כינוס הוועידה ה10

Thank you for rating this article.

בדיון שהתקיים היום 6.7.23 בבית-המשפט, על תקפות הועידה ה-10 והצורך לבחור וועידה 11 -

סוכם על דיון ב-18/7, במטרה לקבוע מועד מוסכם למושב ועידה 10, לאור העובדה שחלוקות הדעות לגבי תקופתה, הצורך לבחור וועידה 11 והבחירות המוניציפאליות.

תמצית פרוטוקול הדיון

עו"ד שגב, נציג מפלגת העבודה:

ועידת המפלגה לא יכלה להתכנס ביום שבו הכנסת כונסה באופן חריג, כלומר יום ראשון בערב. ב 26.3 היתה אמורה להתכנס ועידת המפלגה. ההתכנסות החריגה בכנסת היתה על מננת לדון בחוק דרעי. נקבע ישיבת ועידה ביום ראשון ובאותו יום ממש עולה הצעת חוק שנויה במחלוקת. באותו ערב פרצו מחאות ענק. זה היה ב 26.3. לאחר מכן מתכנסת הנהלת המפלגה. הישיבה האחרונה שלה היתה ב 4.7 וגם הנושא הזה נדון. אין מחלוקת אמיתית ביננו לבין התובע שגם המפלגה וגם התובע סבורים שיש לקיים בחירות להנהגת המפלגה.

ממש אתמול בלילה, 24 שעות לאחר קיום ישיבת הנהלה, אושר הפרוטוקול, לאחר שהתקבלו הערות, ושם סיכמה הנהלת המפלגה את המתווה שהוצע על ידי אחד מחברי ההנהלה בשום שמעון אלפסי סגן שהינו ראש עיריית יוקנעם:

הוועדה התכנסה ושמעה פרופסורים וכו' שמכירים ועוסקים בדיני פלגות הרבה זמן והציעו לה מבנה ארגוני. כלומר בדצמבר ינואר תתפזר הועידה העשירית ויקבע תקנון בחירות לועידה האחד עשר. הנימוק המרכזי הוא הבחירות לרשויות המקומיות. מפלגת העבודה מעורבת מאד בבחירות המונציפאליות ב 31.10, וזה המאמץ העיקרי מבחינת המפלגה.

היום אנחנו נפרסם הודעה לחברים.

התובע (עזי נגר): אסביר כמה פוגעים במפלגה ולמה צריך לעשות את הבחירות לועידה החדשה בעוד חודש. חברי מטעה, כי הועדה שישבה היא ועדה מוניציפאלית ולא הנהלה שקובעת סדר יום.

התביעה שלי ממוקדת בענין הוועידה שהיא הגוף העליון סעיף 2 של המפלגה, וסעיף 3 כל 4 שנים מחוייבת להבחר מחדש.

המוסד לבירור עתירות פג תוקפו כי לא נפגשו חצי שנה. מפנה ומצטט מסעיף 34 לחוקת המפלגה ולפיה תקופת כהונתם של יו"ר המוסד לבירור עתירות וחברי המוסד חופפת לתקופת כהונת הועידה פלוס 6 חודשים, כלומר נותנים מעין עקרון הרציפות של עוד 6 חודשים.

בפועל הועידה לא התקיימה. כלומר הועידה הייתה צריכה להתכנס ב 24.12.22 וחלפה חצי שנה. לא האריכו למוסד לברירו עתירות את התקופה שלו, כלומר מפלגת העבודה נשארה בלי מוסד שיפוטי. יוצא שב 24.6.23 אין תוקף לוועדת החוקה ולכן היום אין לי מה לפנות למוסד.

לשאלת בית המשפט למה לא פניתי בינואר למוסד, אני משיב שהתביעה שלי היא ועידה חדשה למפלגת העבודה. לא התייחסתי לחצי שנה. אני טענתי את כל הטענות בתביעה שלי גם לגבי כך שאין לי מה לפנות למוסד. טענתי שאני לא צריך.

המוסד לבירור עתירות כפוף להנהלה ומאחר ומוסד לבירור עתירות כפוף למפלגה, מי שמנחה אותו זו הוועידה. מפנה לסעיף 2 לחוקה שזו הוועידה הגוף העליון וכדומה ואני מפנה בעניין זה לאמור בסעיף ו' שם.

מפנה ומציג לבית המשפט הוראת שעה של ועדת החוקה שאומרת בסעיף ג' - "ההרכב יובא לאישור ועידת המפלגה". מר אלפסי יו"ר הועדה שהוקמה, אבל ועדת חוקה אומרת בהוראת שעה שהכל צריך להיות מובא לועידת המפלגה.

בתשובה לבית המשפט, אני משיב לוועידה אין עיקרון רציפות.

עו"ד שגב: אין קושי בתפקוד הועדה. מאז 2014 קוראים את חוקת המפלגה כך שבכל מקום שמופיע בו לשעת או מרכז המפלגה, קוראים לזה ועידת המפלגה והוא נהנה מעיקרון הרציפות.

עזי נגר, התובע: הועדה המוניציפאלית יושבת, תקציב של 15 מליון ש"ח, חוזים, כאשר ועדת החוקה אומרת להם אתם צריכים אישור של הוועדה העובדת. אם הם לא עושים תוך חודש בחירות, מישהו יכול להוציא צו מניעה למפלגה לגבי כל הנושא המוניציאפלי, חוזים, נכסים.

הצדדים: שמענו את בית המשפט וננסה להגיע להבנות. נבקש לקבוע מועד נוסף.

 החלטה: בית המשפט חוזר וקורא לצדדים להגיע להבנות. קובעת לדיון נוסף בפני ליום 18.7.23 שעה 13:00.

להורדת פרוטוקול הדיון כקובץ pdf PDF

"הגשמת האידאה איפוא באופן חלקי היא יותר חשובה לנו מאשר מלחמה עקשנית בעד התפיסה האבסולוטית של הרעיון"
פנחס לבון, גורדוניה - חוב. ט' יוני 1929 עמ' 21-22

הרשמה לעדכונים

מאז 2004

כבר 20 שנה, הבמה הרעיונית היא כיכר העיר היחידה עבור חברי מפלגת העבודה.

מצב מפקד

חברי.ות מפלגה פעילים: כ-48,288
לנתונים המלאים | התפקדות

העבודה בסקרים

נכון לתאריך 24.6.24, העבודה-מרצ עם 11 מנדטים (N12), העבודה 5 ומרצ 4 מנדטים (מעריב)
למעקב סקרים

יצחק רבין - 2018 א

התחברות

לפרסום מאמרים

אחד במאי