פקיעת תוקפו של המוסד לבירור עתירות והפסקת פעילותם

Thank you for rating this article.

על פקיעת תוקפו של המוסד לבירור עתירות והפסקת פעילות 14 הדיינים, ועל פי לסעיף 34 לחוקת המפלגה – אי-הארכת תוקף המוסד לבירור עתירת מעבר לחצי השנה שהוסדרה בחוקת המפלגה ולאחר פקיעת תוקף הועידה ה-10.

לכבוד יו"ר המוסד לבירור עתירות (לשעבר) עו"ד גד כרמי (אימייל עתירות מפלגת העבודה This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; באמצעות אימייל פרטי This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ואימיילים של המפלגה)

הנדון: פקיעת תוקפו של המוסד לבירור עתירות והפסקת פעילותם של כל ה-14 הדיינים שנבחרו, לסעיף 34 לחוקת המפלגה – אי-הארכה של תוקפו של המוסד לבירור עתירת מעבר לחצי השנה שהוסדרה בחוקת המפלגה כפועל יוצא של רשלנותך וחוסר מקצועיות שלך ושל שומרי סף אחרים במטה המפלגה ואציין שאינך יכול עוד לתפקד כיו"ר המוסד השיפוטי של המפלגה.

אדגיש אזהרה בטרם תביעה משפטית באם לא תפעל בהתאם לחוקת המפלגה. יש לראות במכתבי זו חלק ממיצוי הליכים משפטיים.
סימוכין: סעיף 34 לחוקת המפלגה - תקופת כהונה
"תקופת כהונתם של יו"ר המוסד לבירור עתירות ושל חברי המוסד תהא חופפת את תקופת כהונתו של המרכז הנבחר בוועידה ועוד שישה חודשים המרכז רשאי להאריך את תקופת כהונתם בשישה חודשים נוספים"

אדוני יו"ר המוסד לבירור עתירות "לשעבר" שלום.

1- הנני להודיעך כי תוקף פעילותו של המוסד לבירור עתירות בו מליאת תפקיד במשך שני עשורים כממלא מקום -, ורק בשנתיים האחרונות מונית לעמוד בראשו, שתוקף כהונתו של המוסד הנכבד והחשוב הזה, פקע עקב רשלנותך וחוסר מקצועיותך ואינך יכול עוד לתפקד כיו"ר המוסד לבירור עתירות למעט המשך העתירה האחרונה שנקבעה והוגשה למוסד לבירור עתירות ויש לראות בה כעתירה שקדמה לתקופת פקיעת תוקפו של המוסד לבירור עתירות ולא חל עליה עיקרון המשפטי של "הורדת הגיליוטינה".

2- כל ניסיון לעקוף ולפעול בניגוד לחוקת המפלגה סעיף 34 לחוקת המפלגה פרק א' סימן ט'יש ויביא את החתומים מטה להגיש תביעה אזרחית כנגדך וכנגד מפלגת העבודה וראשת המפלגה ואחרים ישירות בפני בית המשפט המחוזי.

3- אני מבקש להדגיש, כי בתביעתי האחרונה נגד המפלגה וראשת המפלגה עתירה מס' 51559-01-23 - נגר נגד מפלגת העבודה ואחרים אשר אילצה וחייבה את המפלגה לערוך בחירות לצירי הוועידה האחת עשרה, הצגתי עובדה משפטית זו לפתחו של בית המשפט הנכבד. שהמפלגה נותרה ללא טריבונל שיפוטי כשיר לתפקד.

4- עובדה זו שהייתה יותר ממדהימה וכנראה הטרידה את מנוחת כבוד השופטת אשר חזרה ושאלה את נציג המפלגה ב"כ עו"ד עומרי שגב גם בדיון השני של תביעתי נגד המפלגה "מה אדוני עשה בעניין זה"? (של פקיעת תוקפו של המוסד) - כאמור עו"ד שגב נמנע מלהשיב לכבוד השופטת.

5 - כשלון תפקודי מנהלי ומקצועי כממונה על תקינות תפקוד המוסד לבירור עתירת שהינו מוסד שיפוטי חשוב ומרכזי בעבודת המפלגה רובץ לפתחך, בצד "התרומה" השלילית שלך במתן יד להפיכתו של המוסד לבירור עתירות לטריבונל פוליטי - מפלגתי ומתן ידך גם אם ברשלנות או בשתיקה להדחתם של כ-30-40 דיינים ששירתו את המפלגה לצידך לאורך עשרות שנים. והיא גם הנותנת את ההסבר לטענתי הנ"ל.

6- מצופה ממך להגיש את התפטרותך מתפקיד זה. לעשות מעשה חשוב לטובת המוסד לבירור עתירות החשוב והנכבד ותוציא תקנון לפעילות המוסד לבירור עתירות, שמעולם לא הוצא נכתב והוגש לאישורה של ועידת המפלגה הגוף הריבוני והסוברני העליון של המפלגה. גם לאורך עשרים שנות היותך מ"מ של מוסד חשוב זה, ואם קיים מעולם לא הובא לידיעת חברי המפלגה - לא ברור מה יותר חמור!

בברכה                                           בברכה
עזי נגר                                          אלכס יניב
מזכיר סניף גילה  ירושלים             ציר ועידה וחבר מפלגה פעיל – חיפה
פעיל חברתי ופעיל פוליטי

העתקים:  יו"ר מפלגת העבודה- ח"כ מרב מיכאלי.
               מזכ"ל מפלגת העבודה מר ערן חרמוני.
               היועמ"ש למפלגה עו"ד עומרי שגב
               מנכ"ל המפלגה – מר ניר רוזן
               מזכירת סניף אפקה - נאוה מלכה
העתקים: "צוות מכלול שיקום המפלגה"-  המונה בין 60-100 פעילים מרכזיים
              צירי ועידת מפלגת העבודה ומזכירי סניפים של מפלגת העבודה
 שלום דסקל
עו"ד  יגאל שפירא
עו"ד אייל יפה

להורדת המכתב כקובץ pdf PDF

"דור מחדש ויוצר איננו זורק אל גל האשפה את ירושת הדורות. הוא בוחן ובודק, מרחיק ומקרב ויש שהוא נאחז במסורת הקיימת ומוסיף עליה"
ברל כצנלסון, מקורות לא אכזב - דבר 1934

הרשמה לעדכונים

מאז 2004

כבר 20 שנה, הבמה הרעיונית היא כיכר העיר היחידה עבור חברי מפלגת העבודה.

מצב מפקד

חברי.ות מפלגה פעילים: כ-42,576
לנתונים המלאים | התפקדות

העבודה בסקרים

נכון לתאריך 24.5.24, מרצ 4 והעבודה 4 מנדטים (העבודה-מרצ עם 8 מנדטים, בראשות יאיר גולן).
למעקב סקרים

יצחק רבין - 2013 שלום עכשיו

התחברות

לפרסום מאמרים

אחד במאי