סקר הפריימריז הגדול

להצבעה

מי יהיה יו״ר העבודה?

הצביעו | השפיעו

דרישה לקיום בחירות למזכירי ומועצות סניפים ביום הבחירות לוועידת מפלגת העבודה

Thank you for rating this article.

בקשה – ודרישה המתבקשת לקיום בחירות למזכירי הסניפים, ולמועצות הסניפים באותו יום לבחירות לוועידת מפלגת העבודה.

לכבוד יו"ר מפלגת העבודה ח"כ מרב מיכאלי; חברי הכנסת של סיעת העבודה בכנסת: גלעד קריב, נעמה לזימי, אפרת רייטן; מר ערן חרמוני - מזכ"ל מפלגת העבודה; מר ניר רוזן - מנכ"ל מפלגת העבודה; עו"ד עומרי שגב היעוץ המשפטי למפלגת העבודה; מר אבנר סטפק - גזבר מפלגת העבודה; עו"ד שולי אשבול - יו"ר ועדת החוקה; עו"ד גד כרמי - יו"ר המוסד לבירור עתירות (לשעבר שכן פג תוקף כהונתו) כולם ביחד וכל אחד לחוד באמצעות אימיילים של מפלגת העבודה

הנדון: בקשה – ודרישה המתבקשת לקיום בחירות למזכירי הסניפים, ולמועצות הסניפים באותו יום לבחירות לוועידת מפלגת העבודה.

בהתאם לפרק שלישי: תאי הארגון, סימן א' "הסניף", סעיף 109 (א) לחוקת המפלגה
א' - "הבחירות למועצת הסניפים לרבות סניפי משנה יתקיים בעת ובעונה אחת עם הבחירות לוועידת המפלגה על פי תקנון בחירות שמרכז המפלגה יאשר" וכן , מומלץ ומוצע שגם המועמדים לבחירות למשמרת הצעירה ולנוער עבודה יתקיימו באותו מועד של הבחירות הנ"ל ברמה הארצית בכל סניפי המפלגה ברחבי הארץ.

כפי שניתן היה להבין מההסכמה והבנה ביננו לקיום הבחירות המשלימות כפי שהוצגו בפגישה מתאריך 16-7-2023 במשרדי המפלגה בנוכחות חלק מהנמענים לעיל. שהיוו גם את הסכמתי - הסכמתנו לדחות את הבחירות לוועידה האחת עשרה לאחר הבחירות המוניציפאליות.

נכבדים - שומרי הסף במפלגת העבודה שלום

כללי - ורקע

1 - מצבה הקשה של מפלגת העבודה השרויה בקריסה מוחלטת של כל מוסדות המפלגה (כפי שבאו לידי ביטוי במסמכים הרבים שלי), ושאיננה עוברת את אחוז החסימה כבר חודשים ארוכים מצביעים על הצורך לעשות שידוד מערכות ולחזור למוסכמות יסוד היסטוריים ומוכחים לשיקומה של מפלגת העבודה.

2 - מרב מיכאלי בהצהרות לתקשורת!
* "אני בונה מפלגה מלמטה" - מרב מיכאלי לידיעתך רק יישום ההצעה והדרישה לעיל ובהתאם לחוקת המפלגה תיבנה המפלגה מלמטה ותציל את המפלגה מקריסה רבתי.
"אני ארים את המפלגה על הרגליים ואני אעביר אותה מעל אחוז החסימה ויותר מזה", ;מרב מיכאלי, מפלגה בונים "מלמטה"ומעמידים אותה על הרגליים" כדברייך לא בהצהרות ריקות מתוכן לתקשורת ולא בטיק טוק - מפלגה בונים מהיסודות המוצקים של מפלגת העבודה. ומהבסיס של ההון הפוליטי של חבריה הנאמנים והמסורים ולא מתפקדים ומתפקדות מזדמנים. (על רקע מגדרי אנטי-דמוקרטי).

סעיף 97 (א) לחוקת המפלגה "הסניף הוא התא היסודי של המפלגה"

אני מבקש להדגיש ולהצהיר -
תעלולים אנטי-דמוקרטיים ניתן לעשות פעם אחת תוך ניצול הכאוס הפוליטי במדינת ישראל ובתקופת הקורונה ולעשות מחטפים אנטי-חוקתי בחוקת המפלגה, בעזרת שומרי סף אשר התנהלותם השערורייתית מביאה עד כדי הפרת אמונים חמורה ביותר וכפי שבאה לידי ביטוי בעתירתי למוסד לבירור עתירות מתאריך עתירה מס' 8-21

לכן, כל ניסיון להשתמש בטיעון המגדרי לבחירות החדשות לוועידת מפלגת העבודה האחת-עשרה יאלצו אותי להגיש תביעה משפטית ישירות לבית המשפט המחוזי והפעם תוך הגשת בקשה לזירוז תהליכים משפטים לנוכח החלטת כבוד השופטת סגנית נשיאת בית המשפט המחוזי כבוד השופטת רחל ברקאי - בתביעה המשפטית הנזכרת לעיל.

* החוקה הבלתי כתובה של מדינת ישראל הינה מגילת העצמאות האומרת באופן מפורש כך מדינת ישראל תהא ,,, ותפעל ,,, בלי הבדל דת גזע ומיןכלומר הוראת שעה שחוקקה ועדת החוקה של המפלגה בטלים מעיקרם ויש מצב שתוגש תביעה משפטית בסוגיה זו.

3 - הבחירות לוועידה האחת עשרה נקבעו על-פי החלטת בית המשפט המחוזי בתביעה משפטית מס' 51559-01-23 נגר נגד מפלגת העבודה, שהבחירות לוועידה האחת עשרה יתקיימו לא יאוחר משלהי חודש ינואר 2024. ועל-כן מוצע בפרק זה של חמישה חודשים אלה (מחודש ספטמבר ועד חודש סוף ינואר) להיערך לבחירות כלליות וארציות בכל סניפי המפלגה וכל המוסדות המצוינות בכותרת ברמה הארצית ולהתחיל לעבוד מרגע זה ועד למועד הבחירות כפי שנקבע בהחלטת בית המשפט.
* לטובת המפלגה יעמדו עשרות חברי מפלגה בהתנדבות של "צוות מכלול לשיקום המפלגה" ברמה הארצית. (רשימה שמית מצ"ב)

4 - לכותב מסמך המלצות אלו ולחברי מפלגה רבים ידוע מצבה הכלכלי-הכספי הקשה ביותר שבבסיסו גרעון חודשי שוטף של רבע מיליון שקל (חודש בחודשו) וחוסר המשאבים הכספיים עומדים גם בבסיס הקריסה הכללית של המפלגה.

5 - ידוע לנו גם הסיבות והעובדות לאישורן למצב כלכלי גרוע זה שסביר להניח שבבוא העת גם יוגש החשבון המשפטי בתביעה נזיקית בגין ניהול רשלני ופזרני נגד ראשת המפלגה מרב מיכאלי והגזבר אבנר סטפק.
הבסיס לתביעה זו יתבסס לא רק על ידי הקלטות של מר אבנר סטפק שסיפר מרצונו החופשי בעצמו, אלא גם על ידי גישתו השלילית בהתייחסותו לנכסי המפלגה כמקור כיסוי לניהול הכושל שלו כגזבר שהיא לא פחות חמורה מראיית נכסי המפלגה כאמצעים נזילים כמו המכירה של הסניף היחידי של המפלגה באזור חיפה (ברחוב מוריה 91 בית יד-דוד פינסקי וגם על חוסר נאמנות חוסר זהירות והתעלמות מחובת הנאמנות למטרות המפלגה לנכסיה ומשאביה הכספיים).

6 - מאחר שהתקציב לבחירות המוניציפאליות עומד על סך 12.000.000 מיליון שקל הוא תקציב גרעוני מלכתחילה, וצפוי להוות נטל כספי נוסף על הגירעונות וחובות המפלגה בגין הלוואות שניתנו למפלגה במסגרת מימון מפלגות והלוואות שנלקחו בעבר על ידי יו"ר קודם בסך 3 מיליון שקל, מכירת סניף מפלגה בחולון על ידי יו"ר מפלגה בעבר ברבע מערכו הראלי (לעניות דעתי המקצועית כמתווך מקצועי ורשום מעל 27 שנים) שמוערך על ידי במחיר של בין -60-45 - מיליון שקל בהערכה זהירה ונמכר ב15 מיליון שקל בלבד, שנתיים לאחר מכן נמכרה קרקע בשטח אומנם גדול בדונם ב-165 מיליון שקל שך 2.5 דונם (על תצפו משומרי סף במפלגה כמו מבקר המפלגה לטפל בסוגיה זו, אלה רק אנשים שמחפשים טייטלים וכבוד ולא מוכנים לעבוד בשביל התפקיד שלהם) אנשים שמלאים בעצמם וחלולים בתוך תוכם גם תכנון מכירת הנכסים המתוכננים למכירה בקרוב, כפי שפירט הגזבר אבנר סטפק בשיחותיו עם פעילים מסוימים. וידועים לכותב דברים אילו, שלושה נכסי מפלגה נכס אחד במחיר של 3 מיליון, ונכס אחר במחיר של מיליון ₪ ונכס נוסף במחיר של 1.5 מיליון שקל ועדיין ספק עם בידי המפלגה לכסות תקציב גרעוני מאין זה שיועדו עד כה לכיסוי גירעונות, תוך "הדממה" של פעילות המפלגה והבאתה לשוקת שבורה ולקריסה מוחלטת של כל מוסדות המפלגה תוך סירוס כל שומרי הסף.
מכל הנאמר לעיל מהווה תשתית לשימוש בסעיפים בחוקה כדי להביא להדחתה של יו"ר המפלגה מרב מיכאלי.

8 - מאחר וליוזם וכותב מכתב זה ברור לו לחלוטין שבנסיבות הקיימות מצבה הכספי והגרעוני של המפלגה יחייב פניה לבית המשפט להורות למפלגה שאסור לה לעשות כל שימוש בדמי חברי המפלגה הנגבים בסוף שנה זו המוערכים בסך של בין 2-3 מיליון שקל והם יהיו מופקדים בחשבון נאמנות אחר לשם קיום כל הבחירות למוסדות המפלגה המצוינים בכותרת זו, כולל הבחירות לוועידת המפלגה על-פי פסק דין של כבוד השופטת סגנית הנשיא השופטת הנכבדה רחל ברקאי.

9 - מאחר ובדיוני הנהלת המפלגה האחרונה, כפי שהובאו בשיחות רקע עמי היה דיון ער על מצבה העגום והקשה של המפלגה והרעיון לצמצום גירעונות המפלגה הצפויים של תקציב הבחירות המוניציפאליות עלתה הבקשה-דרישה להעלות עד כדי הכפלת דמי ההתפקדות למפלגה, הערכה שלי ( ע.נ ).
זאת לדעת כי דמי החברים במפלגה איננו מהווה מקור לצמצום גירעון תקציבי צפוי זה. ועליו להיות מופנה לטובת שיקום המפלגה.

10 - מאחר ואין לנו שום כוונה לעשרות אלפי חברי המפלגה המתפקדים להפוך למקור כספי של ניהול כושל בענייניה הכספיים של המפלגה ולאפשר ניצול כספי החברים להרפתקאות שבצידם ישנם הוכחות רבות להפרת אמונים על ידי ראשת המפלגה והגזבר ולכן מומלץ למר אבנר סטפק לתרום מכיסו לכיסוי גרעוניות אלו שחלקם הם פועל יוצא של כישלונו האישי כגזבר המפלגה ולא להסתפק בטענה המופרכת וההזויה שלו הרואה במכירת נכסי המפלגה כמטבע העובר לסוחר תוך זלזול רב בנכסיה של המפלגה כמקור לכיסוי הגירעונות שהוא בעצמו גורר את המפלגה ואז נוצר צורך למכור עוד נכסים עד לחיסולם המוחלט בטענה שהמפלגה עשירה!

11 - למותר לציין, את מה שציינתי בבית המשפט בפני כבוד השופטת אשר חסה על כבודה של המפלגה ולא ציינה זאת בפרוטוקול אחרי שהיועץ המשפטי למפלגה נזעק לברר עם דברי השופטת מתייחסים לדברי התובע מר עזי נגר.
טענתי הייתה כל אמת שוועידת המפלגה לא אישרה את פעילותה של ועדת הבחירות המוניציפאלית על פי הוראות שעה של וועדת החוקה כל הפעילות של ראשת המפלגה והגזבר יושב ראש הוועדה המוניציפאלית מר סימון אלפסי וייתר חבריה כולם פועלים באופן בלתי חוקי לכדי עבירות של זיוף ורישום כוזב במסמכי תאגיד. הונאה ורמיה וכפי שאמרתי באופן ישיר למרב מיכאלי ובנוכחות נציגי המפלגה הבכירים מר ניר רוזן מנכ"ל המפלגה ועו"ד עומרי שגב היועץ המשפטי למפלגה ובמעמד שותפי לפגישה זו מר אלכס יניב ציר הועידה ופעיל במחוז חיפה.

12 - מאחר שיש גם רצון ומחשבה בתכנון כפי שעלה בישיבת ההנהלה האחרונה להעלאת גובה דמי חברות במפלגה כדי לצמצם את הגירעון הבסיסי החודשי ולשלם משכורות ולצמצם את הגירעון הכספי בגין הבחירות המוניציפאליים מעלה חשש כבד ולא בלתי מבוסס שכל הכסף יבלע ולא יהיה כסף לקיום כל הבחירות המתוכננות כולל הוועידה.
בימים הקרובים, אני אוציא מכתב התרעה ואזהרה למיצוי הליכים משפטיים נגד השימוש בדמי חברי המפלגה לצמצום גירעונות המפלגה לבחירות לרשויות המוניציפאליות במקום לפעילות של קיום בחירות חדשות למוסדות המפלגה על מנת לשקם את המפלגה. ברוח סעיף 8 לעיל. ועוד ...

13 - יש לראות גם במכתבי זה חלק ממיצוי הליכים משפטיים.

בברכה

נגז עזי - מזכיר סניף גילה ירושלים; אלכס יניב - ציר ועידה וחבר פעיל במפלגה בחיפה.

להורדה כקובץ pdf PDF

"עשבים שוטים, גדלים ליד שיבר מטפטף."
תומר פינס יור המשמרת הצעירה - 2019

הרשמה לעדכונים

סקר הפריימריז 2024

להצבעה

הסקר הגדול של המתמודדים ליו״ר

הצביעו | השפיעו

מאז 2004

כבר 20 שנה, הבמה הרעיונית היא כיכר העיר היחידה עבור חברי מפלגת העבודה.

מצב מפקד

חברי.ות מפלגה פעילים: כ-42,576
לנתונים המלאים | התפקדות

העבודה בסקרים

נכון לתאריך 19.5.24, העבודה-מרצ עם 8 מנדטים (בראשות יאיר גולן), מרצ 4 והעבודה 0 מנדטים.
למעקב סקרים

יצחק רבין

התחברות

לפרסום מאמרים

אחד במאי