עדכון הנהלת המפלגה על דיון עומד במוסד לבירור עתירות שישפיע על סדר יום הוועידה ה10

Thank you for rating this article.

עדכון הנהלת המפלגה על דיון עומד במוסד לבירור עתירות שישפיע על סדר יום הוועידה ה10 ולא הובא לידיעתם.

לכבוד חברי הנהלת המפלגה

שלום רב,

הנדון: הודעה בהולה נוכח זימון ישיבת הנהלת המפלגה להיום - 22 בספטמבר 2023

בשם מרשי מר שלום דסקל אבקש לפנות אליכם בדחיפות בטרם תתכנס הנהלת המפלגה לדיון בענין כינוס מושב ועידת המפלגה ונוכח העובדה כי מלוא הנתונים הצריכים לשם דיון וקבלת החלטות בענין זה לא נמסרו לכם טרם הדיון ובכלל.

1. מרשי מנהל באמצעות הח"מ דיון משפטי במוסד לבירור עתירות (כבוד הדיין מר רם פרדס) אשר ענינו בנוסח תקנון הועידה וחובת גיוס חתימות להגשת הצעת החלטה לחברי הועידה ובנוסף לכך, מבקש מרשי כי המפלגה תחשוף את חברי הועידה אשר זכאים להשתתף בישיבה כדי לאפשר גיוס חתימות כדין.

2. הדיון בעתירה נקבע ליום 26 בספטמבר מיד לאחר יום הכיפורים וההחלטות אשר יתקבלו בו ישליכו באופן ישיר בין היתר על סדר יומה של הועידה.

3. מרשי הגיש ליועץ המשפטי עו"ד עמרי שגב מספר הצעות החלטה אשר לא הובאו לידיעתכם ולא נענו על ידו במענה כלשהו משל לא היו ולא נבראו.

4. התנהלות זו אינה עונה על דרישות הדין מהווה רמיסה ברגל גסה של הליך משפטי תלוי ועומד וחמור מכך הופכת את כינוס הועידה לחותמת גומי של יו"ר המפלגה תוך איון זכויותיהם של חברי הועידה ובתקופה בה הדמוקרטיה במדינה כולה עומדת תחת התקפה מצער לראות כי דווקא במפלגת העבודה הופכת הדמוקרטיה לכזו חלולה וחסרת כל תכלית.

5. קיום דיון בהנהלת המפלגה הנוגע וקשור לכינוס מושב הועידה העשירית תוך העלמת עובדות חיוניות מעיניכם הוא בבחינת הצבת מכשול בפני עיוור ויביא לתוצאות משפטיות מידיות וחמורות כנגד הנהלת המפלגה כולה ולכך בטוחני כי לא תיתנו יד.

בברכה ובכבוד רב,
יורם אברהמי, עו"ד

להורדה כקובץ pdf PDF

"עם שאינו מכבד את עברו, ההווה שלו דל ועתידו לוט בערפל"
יגאל אלון, “מסך של חול”

הרשמה לעדכונים

מאז 2004

כבר 20 שנה, הבמה הרעיונית היא כיכר העיר היחידה עבור חברי מפלגת העבודה.

מצב מפקד

חברי.ות מפלגה פעילים: כ-48,197
לנתונים המלאים | התפקדות

העבודה בסקרים

נכון לתאריך 24.5.24, מרצ 4 והעבודה 4 מנדטים (העבודה-מרצ עם 8 מנדטים, בראשות יאיר גולן).
למעקב סקרים

יצחק רבין 2016 - נלחמים בהסתה

התחברות

לפרסום מאמרים

אחד במאי