בקשה למידע בחשש לפעילות לא תקינה בכספי ונכסי מפלגה

Thank you for rating this article.

אל: יו"ר העבודה – גב. מרב מיכאל

העתק: מזכ"ל; מנכ"ל; יועץ משפטי העבודה; חברי הנהלת העבודה; משרד מבקר המדינה

ג. נ.,

הנידון: בקשה למידע בגין חשש לפעילות לא תקינה במפלגת העבודה

הריני פונה אליך בבקשה לקבלת מידע בגין חשש של צירי מפלגת העבודה לפעילות לא תקינה בכספי ונכסי מפלגת העבודה.

אבקש לקבל את פרטי המידע הבאים:

  1. תדפיס פרוט הפעולות (חיוב וזיכוי כרטיס) שנעשו ב 12 חודשים האחרונים בכרטיסי החיוב והאשראי המקושרים לחשבונות הבנקים של מפלגת העבודה.
  2. תדפיס פרוט הפעולות (חיוב וזיכוי כרטיס) שנעשו ב 12 חודשים האחרונים בכרטיסי החיוב והאשראי המקושרים לחשבונות הבנקים של חברת אחזקות נכסי מפלגת העבודה הידועה בשם - בית ארלוזורוב חברה בעמ שמספרה 520010000.
  3. העתק החלטות הנהלת המפלגה המאשרות את זכויות (ומגבלות) השימוש בכל כרטיס אשראי (הנזכר לעייל בסעיף 1).
  4. העתק החלטות דירקטוריון ואספה כללית המאשרות את זכויות (ומגבלות) השימוש בכל כרטיס אשראי (הנזכר לעייל בסעיף 2).
  5. העתק חוזי התקשרות בין בית ארלוזורוב חברה בעמ לבין ריאליטי 4 השקעות.
  6. העתק פרוטוקולים המאשרים ברמת דירקטוריון ואספה כללית חוזים ושעבודים ללא הגבלה לגורמים מסעיף 5 לעייל.
  7. פרטי הגורמים אשר המפלגה העבירה אליהם (תחת שמירת סודיות) את תוצאות ההצבעות (דיגיטלי או ידני) של מפגשי ועידות המפלגה ה-9 ו ה10.

בברכה

שלום דסקל
ציר ועידה 10 העבודה
מייל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

"צריך להיות אדם שכל הזמן פועל למשהו ואני אומר אתה תמיד גדול כגודל העניין שאתה משרת ואתה נהייה קטן אם אתה משרת רק את עצמך"
שמעון פרס, ראיון ב-YNET יולי 2005

הרשמה לעדכונים

מאז 2004

כבר 20 שנה, הבמה הרעיונית היא כיכר העיר היחידה עבור חברי מפלגת העבודה.

מצב מפקד

חברי.ות מפלגה פעילים: כ-48,288
לנתונים המלאים | התפקדות

העבודה בסקרים

נכון לתאריך 24.6.24, העבודה-מרצ עם 11 מנדטים (N12), העבודה 5 ומרצ 4 מנדטים (מעריב)
למעקב סקרים

יצחק רבין

התחברות

לפרסום מאמרים

אחד במאי