בקשה למידע בחשש לפעילות לא תקינה בכספי ונכסי מפלגה

Thank you for rating this article.

אל: יו"ר העבודה – גב. מרב מיכאל

העתק: מזכ"ל; מנכ"ל; יועץ משפטי העבודה; חברי הנהלת העבודה; משרד מבקר המדינה

ג. נ.,

הנידון: בקשה למידע בגין חשש לפעילות לא תקינה במפלגת העבודה

הריני פונה אליך בבקשה לקבלת מידע בגין חשש של צירי מפלגת העבודה לפעילות לא תקינה בכספי ונכסי מפלגת העבודה.

אבקש לקבל את פרטי המידע הבאים:

  1. תדפיס פרוט הפעולות (חיוב וזיכוי כרטיס) שנעשו ב 12 חודשים האחרונים בכרטיסי החיוב והאשראי המקושרים לחשבונות הבנקים של מפלגת העבודה.
  2. תדפיס פרוט הפעולות (חיוב וזיכוי כרטיס) שנעשו ב 12 חודשים האחרונים בכרטיסי החיוב והאשראי המקושרים לחשבונות הבנקים של חברת אחזקות נכסי מפלגת העבודה הידועה בשם - בית ארלוזורוב חברה בעמ שמספרה 520010000.
  3. העתק החלטות הנהלת המפלגה המאשרות את זכויות (ומגבלות) השימוש בכל כרטיס אשראי (הנזכר לעייל בסעיף 1).
  4. העתק החלטות דירקטוריון ואספה כללית המאשרות את זכויות (ומגבלות) השימוש בכל כרטיס אשראי (הנזכר לעייל בסעיף 2).
  5. העתק חוזי התקשרות בין בית ארלוזורוב חברה בעמ לבין ריאליטי 4 השקעות.
  6. העתק פרוטוקולים המאשרים ברמת דירקטוריון ואספה כללית חוזים ושעבודים ללא הגבלה לגורמים מסעיף 5 לעייל.
  7. פרטי הגורמים אשר המפלגה העבירה אליהם (תחת שמירת סודיות) את תוצאות ההצבעות (דיגיטלי או ידני) של מפגשי ועידות המפלגה ה-9 ו ה10.

בברכה

שלום דסקל
ציר ועידה 10 העבודה
מייל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

"העבודה הראשונה העומדת עתה לפני האנושות היא עבודה של חינוך עצמי חינוך מתוך עצם החיים מתוך עצם עבודת החיים חינוך בחיים של יצירה על ידי חיים של יצירה .... יסוד החינוך הזה איננו הכרת הזכות כי אם הכרת האחריות ... האחריות והיצירה הן מותר האדמה מיתר בעלי החיים. ליצור ודע רק האדם ורק האדם יודע את טעם היצירה את שמחת היצירה ואת אורה העליון. וכן רק האדם המכיר והמשיג את איחודו המוחלט עם החיים והעולם מכיר ומשיג את אחריותו לכל החיים והעולם ... עצם רגש האחריות ... מעמידה את החיים האנושיים על יסוד של יצירה ושל חירות עליונה"
א.ד. גורדון, האדם והטבע עמוד 313-314

הרשמה לעדכונים

מאז 2004

כבר מעל 19 שנה, הבמה-הרעיונית היא כיכר העיר היחידה עבור חברי מפלגת העבודה.
יצחק רבין

התחברות

לפרסום מאמרים

אחד במאי