בקשה לביזיון ביהמ"ש למפלגת העבודה לאי קיום כינוס וועידה 10 ובחירות לוועידה 11

Thank you for rating this article.

בקשה לביזיון בית המשפט כנגד יו"ר, מזכ"ל, מנכ"ל, יועמ"ש וחברי הנהלת מפלגת העבודה, בה מתבקש בית המשפט לאכוף בקנס ו/או במאסר או בכל דרך אחרת על המשיבים למלא אחר העיקרון שנקבע בפסק הדין שניתן ע"י השופטת רחל ברקאי, בהחלטה בהסכמה על עקרון מועד כינוס הוועידה הועידה העשירית של מפלגת העבודה לשם הודעה על פיזורה 30 יום לאחר הבחירות המוניציפאליים ותחילת ההליכים המתבקשים לקיום בחירות חדשות לוועידה האחת-עשרה ואשר קיבלה תוקף פסק דין בהינתן מועד לבחירות המוניציפאליות בתאריך 27-2-2024.

להורדת הבקשה כקובץ pdf PDF

בית המשפט המחוזי בתל-אביב -יפו
בפני כבוד השופטת רחל ברקאי, סגנית נשיא (נחתם ביום 16-01-2024)

בעניין: עזי נגר המבקש
-נגד- המשיבים
1- מפלגת העבודה הישראלית מספר מפלגה 59900001-5.
2- יו"ר מפלגת העבודה -ח"כ מרב מיכאלי
3- יו"ר ועדת החוקה -עו"ד שולי אשבול
4- מנכ"ל המפלגה - מר ניר רוזן
5- עו"ד עומרי שגב היועץ המשפטי של מפלגת העבודה
באמצעות עומרי שגב היועץ המשפטי למפלגת העבודה

סוג התביעה - הבקשה ונושאה: קביעה על ביזיון בית המשפט בפסק דין בת"א 51559-01-23 שנסגר בהחלטה משפטית בתאריך 18-7-23
סכום האגרה לתשלום: פטור מאגרה על פי תקנות בית המשפט אגרות תשס"ז,2007
סעיף 20 (22)
לא קיימים הליכים משפטיים נוספים - התיק נסגר בית המשפט סיים את מלאכתו בתובענה זו.

בקשה לפי פקודת ביזיון בית המשפט

בקשה זו מוגשת לפי סעיף 6 לפקודת ביזיון בית המשפט, בה מתבקש בית המשפט הנכבד לאכוף בקנס ו/או במאסר או בכל דרך אחרת על המשיבים למלא אחר העיקרון שנקבע בפסק הדין שניתן על ידי כבוד השופטת רחל ברקאי סגנית נשיא בתיק ת"א מספר 51559-01-23, תיק בו סיים בית המשפט הנכבד את מלאכתו בתובענה זו, בהחלטה בהסכמה על עקרון מועד כינוס הוועידה הועידה העשירית של מפלגת העבודה לשם הודעה על פיזורה 30 יום לאחר הבחירות המוניציפאליים ותחילת ההליכים המתבקשים לאחר מכן לקיום בחירות חדשות לוועידה האחת-עשרה ואשר קיבלה תוקף של פסק דין מתאריך 18-7-2023.
בהינתן מועד לבחירות המוניציפאליות בתאריך 27-2-2024.

ראה מצ"ב נספח מס' 1 הפרוטוקולים ופסק הדין מספר העמודים ברצף ע"מ 10-16

המסכת העובדתית

1- בתאריך 22-01-2023 נאלצתי כפעיל פוליטי מרכזי במפלגת העבודה כמזכיר סניף ומועמד לכנסת לשעבר, לפנות בת"א אמורה לעיל, לקבלת סעד משפטי מבית המשפט הנכבד לצוות -ולהורות למפלגת העבודה לפעול על פי חוקת המפלגה ולקיים בחירות חדשות לצירי וועידת המפלגה האחת-עשרה בהינתן פקיעת תוקף כהונתה של הועידה העשירית. בתאריך 24-12-2022
2- בשני ימי דיונים בראשות כבות השופטת רחל ברקאי סגנית נשיאת בית המשפט הנכבד הזה ניתנה העצה החכמה - "שמן הראוי להגיע להבנות במחלוקת זו".
3- למרות המכתבים וההודעות שנשלחו לראשי המפלגה לפעול בהתאם לחוקת המפלגה, המפלגה בכוונת מכוון ובחוסר תום לב גררה אותי גם ליום דיונים נוסף בידיעה כי במהלך של שימוש לרעה בהליכים משפטיים יגרור אחריו ביטול האופציה של החזרת תשלום אגרת בית המשפט - כפי שהיה בפועל.
4- בתאריך 18-7-23 לאחר שיני ימי דיונים (לא עוקבים) נתקבל תוקף של פסק דין על ידי כבוד השופטת הנכבדה רחל ברקאי סגנית נשיא להסכמות אליהם הגיעו הצדדים שהעיקרון של כינוס הוועידה העשירית יתקיים חודש לאחר קיום הבחירות המוניציפאליות (כולל השבועיים של הבחירות החוזרות לבקשת מנכ"ל המפלגה מר ניר רוזן שנכח בעת הדיון ואף נימק את בקשתם זו קרי, הכינוס של הועידה העשירית שיתקיימו בתאריך 30-11-23.
(שם: מר רוזן, עמוד 5 בפרוטוקול שורה ראשונה ופסק הדין מיום 18-7-2023)
5- כמו-כן נקבע כי הבחירות לוועידה האחת עשרה יתקיימו לאחר 45-60 יום לאחר החלטה על פיזורה של הועידה העשירית, והתובע – המבקש היה מוכן לזרום להסכם זה גם עם סד הזמנים שהוצע על ידי המפלגה מטרתו היה להרוויח זמן. ובתנאי שגלגלי חוקת המפלגה והדמוקרטיה תפעם שוב בעורקיה של המפלגה ששכחה מה זה להיות מפלגה דמוקרטית.
העילה הראשונה לקימום ביזיון בית המשפט - בפועל בניגוד להחלטת פסק-הדין
6- חרף פסק הדין שניתן על ידי כבוד השופטת רחל ברקאי סגנית נשיא ולמרות כל המאמצים הקדחתניים של נציגי מפלגת העבודה "להסביר" לכבוד בית המשפט מדוע יש לדחות את הבחירות לוועידת המפלגה אחרי הבחירות המוניציפאליים, לפתע המפלגה התעוררה ובניגוד לפסק הדין לקיום הבחירות לוועידת המפלגה לאחר הבחירות המוניציפאליות המפלגה החליטה לקיים כינוס וועידה לשם קבלת החלטה לפיזורה של הוועידה כשלושה שבועות לפני ההסכמות שהתקבלו בהסכמה ותורגמו לפסק דין וחודש ושלושה שבועות מההסכמות לכינוס הוועידה העשירית לשם הודעה על פיזורה ופתיחה בהליכים המתבקשים להכנות לקיום הבחירות לצירי הוועידה האחת -עשרה. וכל זאת ללא הכנה ראויה וללא שיתוף פעולה והימנעות מהצגת תקנון בחירות מוסכם ישר והגון ובעיקר בחוסר תום לב.
ראה נספח מס 2 מספר העמודים ברצף 17-18
7- מעבר לחריגה המשמעותית שעליה נלחמו ראשי המפלגה בבית המשפט לקיים את כינוס הוועידה והבחירות החדשות לצירי הוועידה לאחר הבחירות המוניציפאליות, הם גם פעלו עם רוב חברי ההנהלה שרובה מורכבת ממינויים של ראשת המפלגה ועושה דבריה תוך ידיעה ברורה על החלטת בית המשפט הנכבד ופסד דינו מתאריך ה-18-7-2023 ומבלי לנקוט בזהירות המתבקשת לעבירה על ביזיון בית המשפט. מצערת העובדה שלמרות שההנהלה כולה כפופה וממונה על ידי ראשת המפלגה לא נמצא האומץ על ידי אף אחד מההנהלה הממונה (או שזה בדיוק מצביע על הכישלון של חברי הנהלה ממונה) שגם הם פעלו בחוסר הגינות ויושרה בסיסית כלפי אלפי צירי ועידת המפלגה.
8- ההתנהלות המזלזלת והבוז בכבודם של חברי המפלגה באה לידי ביטוי גם בסד הזמנים הנכלולי בו בוצעה כוונת ראשי המפלגה וחברי ההנהלה לכנס את ועידת המפלגה ובכוונת מכוון למנוע מחברי המפלגה צירי הוועידה להביע הסתייגויות ו/או לקרוא את תקנון הבחירות שאמור לקבוע את כללי המשחק בבחירות "דמוקרטיות". ולקבוע את זהותו של יו"ר ועדת הבחירות השנוי במחלוקת לדעת חברים רבים וכן לקבוע עובדות שלא ניתן לערער עליהם בזמן סביר וראוי.

להמחשת לוח-הזמנים המשקף התנהלות נכלולית זו בו נקבעו הזמנים, כדלקמן:
א- בתאריך 21-9-23 (יום חמישי) קיבלו חברי ההנהלה הודעה בוואט-סאפ על כינוס ישיבת הנהלה בהולה שתתקיים למחרת בתאריך 22-9-23 ביום שישי בשעה 10.00 בבוקר
ב- בתאריך 23-9-23 יוצא-נופל על - יום שבת.
ג- בתאריכים 24-25-9-23 נופלים על יום ראשון ושני, שהם ערב כיפור ויום כיפור.
ד- בתאריכים 26-28-9-23 נופלים על יום שלישי רביעי וחמישי "שלכאורה" שלושה ימי עסקים בהם ניתן להתייחס למה שלא נשלח ולא נכתב. ולא ידוע ולא הוצג תקנון בחירות כנדרש על פי חוקת המפלגה והנוהג מזה עשרות שנים
ה- והחמור ביותר סעיף 4 שעל סדר היום "אישור תקנון לבחירות לוועידה האחת-עשרה ולמועצות סניפים בהם נקבעו כ-1800 צירי ועידה ועוד 450 ברשימה מרכזית שמעולם לא קוים דיון ו/או פגישות על מהותן מקורן והלגיטימציה להן.
ו'- ומיד, מתאריכים 29-9-23 יוצא ערב סוכות וחול המועד סוכות עד לתאריך ה-7-10-23.
ז'- בתאריך ה-8-10-23 נקבע כינוס הוועידה העשירית להכרזתה על פיזורה של הוועידה העשירית באופן שרירותי ובניגוד לפסק הדין שניתן על ידי כבוד השופטת רחל ברקאי סגנית נשיא.
ח- כאמור יום זה התגלה כיום אסון לאומי עקב התקפה רצחנית וברוטאלית על יישובי עוטף עזה.

9- השתלשלות העניינים המובאת כאן באופן ארכאי ובפירוט ייתר של כל התאריכים בא כדי להציג את ההתנהלות "הנכלולית" חסרת תום הלב והיושרה האלמנטרית כלפי צירי הוועידה וחברי המפלגה ומצביע על מחטף בלתי ראוי ומבזה את כל מוסד ממוסדות מפלגת העבודה ולצערי הרב בעידוד ובהסכמה ובהנהלתה של ראשת המפלגה והנמענים בבקשה זו.
10- בתאריך 26-9-2023 בהינתן שלושה ימים של חסד (תוך ימי כיפור וחג הסוכות) הקדשתי שעות רבות של כתיבתה על-מנת למנוע את החרפה ואת ביזיון בית המשפט על ידי ראשת המפלגה ח"כ מרב מיכאלי היועץ המשפטי למפלגה, מנכ"ל המפלגה ויו"ר ועדת החוקה ורבים מחברי ההנהלה אשר מונו על יד ראשת המפלגה ומשמשים חותמת גומי אפילו להליך של לביזיון בית המשפט.
11-א- בתאריך זה ה-26-9-23 שיגרתי מכתב הודעה והתראה בהול למרבית הנמנעים בדרישה לביטול כינוס הוועידה שנעשה באופן בלתי ראוי ותוך קימום העילה הראשונה לביזיון בית המשפט בתביעתי לבית המשפט 51559-01-23.
11-ב- לו חפצתי להיות צודק (אבל ולא חכם) הייתי ממהר ומגיש בקשה לביזיון בית המשפט כבר במועד זה, אך בחרתי למנוע את בקשת הליך ביזיון בית המשפט נגד ראשת המפלגה מרב מיכאלי הנותנת את הטון במפלגה לאורך כל הדרך בעזרת והנמענים לעיל.
ראה מצ"ב נספח מס' 3 מס' עמודים ברצף 19-21
12- בתאריך 28-9-2023 בעקבות מכתבי הנ"ל, המודיע כי בכוונתי להגיש בקשה לביזיון בית המשפט הנהגת המפלגה הוציאה הבהרה ותיקון על ביטול הכוונה לקיים כינוס ועידה במחטף ולהסתכן בביזיון בית המשפט
ראה נספחים מס' 4-5 מס' עמודים ברצף 22-24
13- בתאריך בסביבות ה-8-9 לנובמבר 2023, פנה אליי היועץ המשפטי למפלגה בעל-פה בבקשה שאסכים עמו לפנות לבית המשפט במשותף ולקבל דחיית סד הזמנים שנקבע בפסק הדין על מועד קיום כינוס הוועידה העשירית לשם הודעה על פיזורה והחלת ההליכים לביצוע בחירות חדשות לוועידה האחת עשרה.
14- בתאריך 14-1102023 - הודעתי ליועץ המשפטי של המפלגה עו"ד עומרי שגב שאני מסרב להצעתו זו והעברתי לו באותו יום מסמך מנומק מדוע אני מסרב לבקשתו הבלתי ראויה ושאיננה משרתת את טובת המפלגה .. והמלצתי על מודל של מעקב משותף לפני כל שבוע אחרון-של החודש לעשות הערכת מצב משותפת בהתאם למצב המלחמתי, וכאמור לא נעניתי כלל.
ראה מצ"ב נספח מס' 6 מספר עמודים ברצף 25-27
15- בתאריך 19-11-2023 הודיע לי היועץ המשפטי למפלגה עו"ד עומרי שגב כי העביר בקשה לכבוד בית המשפט המחוזי מטעם הנתבעות בפני כבוד השופטת הנכבדה רחל ברקאי סגנית נשיא להארכת מועדי הבחירות לוועידה האחת עשרה, לאחר ניסיון הנפל שלהם למחטף ולכאורה עבירה על ביזיון בית המשפט.
ראה נספח מס' 7 מספר עמודים ברצף עמ' 28-30 .

(לנספח זה צורפו אך ורק שני העמודים של בקשה זו, שכן נעשו שימושים ואזכורים בחלק מהנספחים שצורפו לבקשה זו בהמשך)
16- באותו היום כבוד השופטת רחל ברקאי נתנה החלטה כדלקמן:
"בית המשפט סיים מלאכתו בתובענה זו. בהעדר הסכמה וככל שלמבקשים תשתית ראייתית איתנה לביסוס עמדתם עליהם לנקוט בדרך של הגשת תביעה חדשה"
ראה נספח מס' 8. מספר עמודים ברצף 31-32
17- אין חולק שהמלחמה בדרום ובצפון
טרפה את סד הזמנים שנקבע בפסק דין מתאריך 18-7-2023, אך יחד עם זאת יש לעמוד על העיקרון המוסכם על שני הצדדים כי התאריך שיקבע לכינוס ועידת המפלגה יהיה 30 יום אחרי קיום בחירות מוניציפאליים כעקרון מנחה.
18- גם בבקשתו של היועץ המשפטי למפלגה מתאריך -19-11-23. שב ומדגיש בא -כוח המפלגה את העיקרון של כינוס הועידה העשירית ב-30 יום לאחר הבחירות המוניציפאליים כולל הסבב השני וכן את המרווח של 45-60 יום לקיום הבחירות החדשות לוועידה האחת עשרה.
19- בתאריך 5-11-23 התכנסה הנהלת המפלגה (שרובה ממונה) ולהלן גם ההתייחסות של חבריה מפרוטוקול ההנהלה שיש לשמור על העיקרון של כינוס הוועידה לפיזורה ולהכנת המשך ההליכים לפני קיום בחירות חדשות 30 - יום אחרי ו-45-60 יום נוספים לקיום הבחירות בפועל.
א- חבר הנהלה מר סימון אלפסי ראש עיריית יוקנעם "אני חושב שאתה (היועץ המשפטי של המפלגה) צריך לבקש מבית המשפט שהבחירות יהיו 30 יום אחרי הבחירות הנדחות" (לינואר-פברואר - עזי).
ב- חברת הנהלת המפלגה הגב' חני מרהשק נציגת הקיבוצים (המוערכת והמקובלת – עזי) "צריך להשאיר את אותם מרווחים כמו אלה שביקשנו מבית המשפט, 30 יום אחרי הבחירות המוניציפאליים (כינוס הוועידה ופיזורה) ואז 45-60 יום לבחירות בפועל לקיום הבחירות עצמם צריך להיצמד למועדים של הבחירות המוניציפאליים בכל תאריך שיהיו".
ראה נספח מס 9 מספר עמודים ברצף 33-35.

העילה השנייה המקוממת בקשה לביזיון החלטת בית המשפט.

20- בתאריך 5-12-23 לאחר שני ימי דיונים (לא עוקבים) עם נציגי המפלגה להגיע להבנות והסכמות לגבי תארכים מוסכמים לכינוס הוועידה העשירית לשם פיזורה הגענו להבנות כדלקמן: התאריך לכינוס הוועידה העשירית יתקיים חודש לאחר הבחירות המוניציפליות שנקבעו לתאריך 30-1-24 וחודש לאחר מכן יתקיימו הבחירות בפועל לוועידה העשירית.
21- בתאריך 6-12-23 -הוצאת מכתב לנציגי המפלגה: ליועץ המשפטי עו"ד עומרי שגב ולמנכ"ל המפלגה לאשרור ההסכמות אליהן הגענו ברוח פסק הדין, עם "הפתעה " מצידם לטובה של נציגי המפלגה אשר יצאו להתייעץ וכאשר שבו אמרו שהם מוכנים לסד הזמנים 30 יום לאחר המוניציפאלי ו-30 יום לאחר מכן קיום בפועל לבחירות לצירי ועידה חדשה, במקום 45-60 יום (קיצרו את הזמן ל-30 יום בלבד במקום 45-60 יום-) הסכמה זו ניתנה גם בנוכחות של עוד שלושה חברי מפלגה פעילים ביותר מלבד המבקש התובע) שהשתתפו בפגישה זו ורשומים מטה על מסמך זה.
ראה נספח מס' 10 - מספר עמודים ברצף 36-37

22- א- במקביל לשליחת המכתב "הסתמסתי" עם היועץ המשפטי למפלגה מר עומרי שגב שכתב לי כדלקמן: "אהלן עזי נראה לי בסדר גמור מעביר לניר שיאשר" .
ב- מנכ"ל המפלגה כתב לי "בוקר אור, זה נראה בסדר אבל אני מציע לא לפרסם את זה עדיין, אני מציע שנשב שוב אתה ואני בהקדם בתחילת שבוע הבא ונעשה עוד איזה התאמה קטנה"
23- ואז היה טוויסט בעלילה, האם החלטה מתוכננת, ספונטנית או מגמתית צינית של פוליטיקה!
ראשת המפלגה מרב מיכאלי הודיעה שהיא מודיעה שהיא החליטה לא להתמודד על תפקיד ראשת המפלגה וגם לא תתמודד לרשימה לכנסת אבל אמרה שהיא רוצה להעביר את המפלגה לראשת המפלגה אחריה באופן תקין דבר שהוא מופרך מיסודו לאור מצבה העגום של המפלגה בסקרים מצב חידלון פירעון ושיעבוד כל נכסי המפלגה ללא הגבלת סכום של הלוואה שנלקחה בשוק הפרטי בלי סמכות ולגיטימציה.
שני הניסיונות לתיאום פגישות הידברות עמה נדחו פעם אחר פעם ובפעם השלישית ותרתי לבקש להיפגש עמה - ונותרנו רק עם ביזיון בית המשפט.
24- בתאריך ה-14-12-23 נפגשתי פעם נוספת עם היועמ"ש ומנכ"ל המפלגה. והמפגש התפוצץ על רקע תכתיבים של המפלגה לקבוע ה-כל, וגם לפתע דרשו לבצע בחירות גם ליו"ר המפלגה באותו מועד לבחירות לוועידה האחת-עשרה וכל זאת ללא הכנות נאותות וקביעת כללי משחק ברורים שקופים וישרים כמו תקופת האכשרה ? סוגיית השוויון המגדרי הבלתי חוקי-וחוקתי וכללי משחק שנקבעו על ידה בעבר תוך משבר פוליטי מפלגתי במדינה וכאוס עצום בשילוב הקורונה בניגוד גמור לחוקת המפלגה כמו פריימריז פתוחים שמעולם לא נעשו במפלגה.
25- במפגש זה דרשתי ובקשתי להעביר את ניהול מפקד החברים לגורם ניטראלי ובלתי תלוי כמו היועמ"ש המשפטי למפלגה? שהוא גם ממונה-מזכיר הנהלת המפלגה הוא גם ממונה על אתר המפלגה שאיננו מתפקד מזה שנתיים, וגם ממונה על מפקד החברים איפה שמענו כדבר הזה? דרשתי גם להחליף את יו"ר ועדת הבחירות המוסכם על כל הצדדים ולא יו"ר ועדת בחירות מטעם הנהלת המפלגה.

26 בימים אלה פניתי שוב ביוזמתי לאחר קביעת הבחירות המוניציפליות בתאריך 27-2-2024 בפעם האחרונה להיפגש עם נציגי המפלגה לשם הגעה להסכמות לכינוס הוועידה העשירית להתפזרותה ולהגיע להבנות גם על כללי משחק ישרים והגונים ובמיוחד לתקנון בחירות מוסכם על הצדדים.

העילה השלישית המקוממת בקשה לביזיון בית המשפט.

27- בתאריך ה-9-1-24, "בעודו זה יוצא זה בא" ראשת המפלגה הודיעה להנהלת המפלגה על כינוס ישיבת הנהלה שכל תכליתה הינה מריחת זמן של דיונים וסיעור מוחות וכל קורא לקראת בחירות לתפקיד יו"ר המפלגה ושכל פעולתה להימנע מביצוע החלטת בית המשפט מלקדם בחירות לוועידה העשירית. ראשת המפלגה מרב מיכאלי שהיא מתפטרת מתפקידה כראשת המפלגה ואין לה כל כוונה להתמודד על ראשת המפלגה ועל מקומה ברשימה לכנסת מעורבת כל כולה במשימות אחרות והם בעיקר קידום של בחירות ליו"ר המפלגה החדש/חדשה והתעלמות מוחלטת מפסיקת בית המשפט בתביעתי הראשית 51559-01-23
ראה נספח מס' 11 עמודים ברצף מס' 38-41
28 - מבקש להדגיש לכאורה יש לנו דפוס פעולה של פוליטיקאים אשר מנסים לחבל בהליכים משפטיים שאינם תואמים את רצונם, ידוע המקרה בו יו"ר הכנסת ח"כ אדלשטיין ביכר/ העדיף להתפטר מרשות יו"ר הכנסת ומלבד שלא יבצע החלטה שיפוטית של בג"ץ שהורה לו לקיים הצבעה בכנסת והוא נמנע מלבצע זאת על ידי התפטרותו ולכאורה רצה להימנע מביצוע פסק דין ונמצאנו בהליך של ביזיון בית המשפט.
ראה נספח מס' 12 עמודים ברצף 42-44
(מאמרו של פרופסור יצחק זמיר והיועץ המשפטי לממשלה ממאמר שכתב בעיתון הארץ מתאריך ה-5-1-2024) המפרט במקרה זה שיש לו כנראה חיקוי של הודעת התפטרותה של מרב מיכאלי לכאורה.
29 - לאור כל הנאמר לעיל המבקש - התובע מבקש מבית המשפט הנכבד על פי סמכותו לזמן את כל המשיבים הנמענים בכותרת בקשה זו לבוא ולהסביר ולנמק מדוע בית המשפט לא יכוף אותם בקנס או מאסר לציית לצו שניתן על ידי בית המשפט בפסק דין הנ"ל.
30 - אפיל בתאריך 8-1-24 שלחתי התרעה אחרונה ובטרם אגיש בקשה לביזיון בית המשפט בכדי להניע את המפלגה מלפעול בדרך עקלקלה זו וכל הניסיונות לקבל הבטחה ממנכ"ל המפלגה על הכרזה על כינוס הוועידה מיד חודש לאחר הבחירות המוניציפליות ללא הועיל
ראה נספח מספר 13 עמודים ברצף .. 45-47

המבקש -התובע בתיק 51559-01-23 (שנסגר)
עזי נגר
תאריך 14-1-2024.

להורדת הבקשה כקובץ pdf PDF

"'היד הנעלמה' של אדם סמית איננה יכולה להאכיל פעוט, לחנכו ולדאוג לצרכיי היום יום שלו"
השופט אלכס שטיין, בג"ץ 12.1.22

הרשמה לעדכונים

מאז 2004

כבר 20 שנה, הבמה הרעיונית היא כיכר העיר היחידה עבור חברי מפלגת העבודה.

מצב מפקד

חברי.ות מפלגה פעילים: כ-42,576
לנתונים המלאים | התפקדות

העבודה בסקרים

נכון לתאריך 24.5.24, מרצ 4 והעבודה 4 מנדטים (העבודה-מרצ עם 8 מנדטים, בראשות יאיר גולן).
למעקב סקרים

יצחק רבין - 2014

התחברות

לפרסום מאמרים

אחד במאי