סיעת העבודה בהסתדרות על הסכם איחוד העבודה-מרצ

Thank you for rating this article.

חברות וחברים חברי הסיעה
אמש כונסה הנהלה מצומצמת והחלטנו לקבל את העבודה דמוקרטים המתבקש והגשנו בקשה לנשיאות בינה לאשר מחר את השינוי.

מספר ימים אני ושלמה אביטן ושמוליק מזרחי והיועץ המשפטי אייל יפה מנהלים משא ומתן קשה ושיחות קשות מול היו״ר והצוות.

העבודה ומרצ ישבו לחתום על איש מאיתנו לא היה שותף לנוסח הסכם גם בסעיפים שנגעו לסיעה בהסתדרות, מנגד ישבו אנשי מרצ ובראשם תומר רזניק שיש לו שני כובעים, מנכ״ל מרצ וראש סיעת מרצ בהסתדרות וניסחו ותפרו לתומר רזניק חליפה לפי מידותיו, לא די בזה שגנבו לנו את המפלגה ונכסיה, התאבון לגנוב את הסיעה בהסתדרות, לצערי לא שיתפו אותנו ולא הציגו את ההסכם לידיעתנו, פשוט החליטו מה מתאים למרצ, פרסמו את ההסכם באתר המפלגה לאישור בועידה המתכנסת ביום שישי לאישור.
הסכם חתום עיי הצדדים ראה וקדש כתורה מסיני.

אנוכי יחד עם חברי לסיעה הדומיננטית מהמהפך של חיים רמון וכל יו״ר המפלגות שרצו בהשמדתנו והלכו לנו על הראש, למעט ברק ויצחק הרצוג, ראו לאן כולם הגיעו ואנו נותרנו סיעה חזקה מגובשת ופעילה. איש לא יפחיד אותנו, התאבון של מרצ חייב להיפסק ולחזור להיות מפלגה עם שותפות, ולא לבלוע אותנו יחד עם כספנו ונכסינו, על היו״ר לשלוט במצב ולא להכנע ללחצים של מנכ״ל מרצ.

ההפסד כבר נעשה מרבית חברנו לא נכללו בועידה ובועדותיה, המילה דמוקרטים חייבת לבוא לביטוי, לצערי עד כה לא הוכחו הליכים דמוקרטים וראינו זאת בבחירות שספר הבוחרים ורשימות המומלצים היו רק בצד אחד. אני זוכה לטלפונים נזעמים על כך שהורתי לכם לתמוך ביאיר גולן ואף עשיתי הכל להביאו למפלגה.

אני מקווה שהמחלוקות עד הועידה שתכונס ביום שישי נגיע לניסוח פרק ההסתדרות לשביעות, מחר אשלח הודעה חברי הסתדרות חברי מפלגה ולכל בעלי התפקידים על המשך דרכנו וצעדנו.

שלכם
פיני קבלו
יו״ר הסיעה

"העבודה הראשונה העומדת עתה לפני האנושות היא עבודה של חינוך עצמי חינוך מתוך עצם החיים מתוך עצם עבודת החיים חינוך בחיים של יצירה על ידי חיים של יצירה .... יסוד החינוך הזה איננו הכרת הזכות כי אם הכרת האחריות ... האחריות והיצירה הן מותר האדמה מיתר בעלי החיים. ליצור ודע רק האדם ורק האדם יודע את טעם היצירה את שמחת היצירה ואת אורה העליון. וכן רק האדם המכיר והמשיג את איחודו המוחלט עם החיים והעולם מכיר ומשיג את אחריותו לכל החיים והעולם ... עצם רגש האחריות ... מעמידה את החיים האנושיים על יסוד של יצירה ושל חירות עליונה"
א.ד. גורדון, האדם והטבע עמוד 313-314

הרשמה לעדכונים

מאז 2004

כבר 20 שנה, הבמה הרעיונית היא כיכר העיר היחידה עבור חברי מפלגת העבודה.

מצב מפקד

חברי.ות מפלגה פעילים: כ-48,288
לנתונים המלאים | התפקדות

העבודה בסקרים

נכון לתאריך 24.6.24, העבודה-מרצ עם 11 מנדטים (N12), העבודה 5 ומרצ 4 מנדטים (מעריב)
למעקב סקרים

יצחק רבין

התחברות

לפרסום מאמרים

אחד במאי