להתנגד [בוטל] לתיקוני החוקה המחלישים את הדמוקרטיה במפלגת הדמוקרטיים

Thank you for rating this article.

[התפרסם ב-11.7.24, בשעות הערב]
מודה ליו"ר יאיר גולן ולמטה המפלגה שקיבלו המלצותי להרחבת הדמוקרטיה בתקנון והתיקונים המוצעים.
ולכן המלצתי להצבעה היא בעד כל הסעיפים:
✔ אישור סדר יומה של הוועידה
✔ אישור הנהלת המפלגה
✔ אישור צירופים מתוקף תפקידם
✔ אישור האיחוד הפוליטי עם מפלגת מרצ
✔ אישור תקנון עבודת הוועידה
✔ אישור דיינים למוסד לבירור עתירות
✔ אישור חברי ועדת החוקה
✔ שינויים בחוקת המפלגה

שלום רב,

שמי שלום דסקל ציר נבחר ממחוז דן.

כמי שהיה מהראשונים במפלגה לתמוך ביאיר גולן (ואמשיך לתמוך בו בכל דרך!) ומהראשונים שתמכו באיחוד עם מרצ, אני קורא לחברי ועידת העבודה ה-11 להתנגד לתיקונים שמבקשים להחליש את הדמוקרטיה במפלגת הדמוקרטיים.

לדוגמה:
* ההצעה להצבעה קוראת לאפשר להנהלת המפלגה (שהיא גוף ממונה)
לעקוף את הועידה ולהפקיע ממנה סמכויות חקיקה לטובת משאל חברים שההנהלה תנסח.
* ההגדרה - שועידה שמתכנסת בחתימות החברים - דורשת נוכחות של 51% מחברי הועידה - וכך מסכלים למעשה את יכולת המיעוט המפלגה להשפיע על קבלת החלטותיה.

ולכן המלצתי להצבעה היא:

✔ אישור סדר יומה של הוועידה
✔ אישור הנהלת המפלגה
✔ אישור צירופים מתוקף תפקידם
✔ אישור האיחוד הפוליטי עם מפלגת מרצ
❌ אישור תקנון עבודת הוועידה
✔ אישור דיינים למוסד לבירור עתירות
✔ אישור חברי ועדת החוקה
❌ שינויים בחוקת המפלגה

"אם תבינו שהשבת ניתנה לישראל, ולא ישראל לשבת — נוכל לחיות ולפעול יחד"
דוד בן-גוריון, 17.10.1950

הרשמה לעדכונים

מאז 2004

כבר 20 שנה, הבמה הרעיונית היא כיכר העיר היחידה עבור חברי מפלגת העבודה.

מצב מפקד

חברי.ות מפלגה פעילים: כ-48,288
לנתונים המלאים | התפקדות

העבודה בסקרים

נכון לתאריך 24.6.24, העבודה-מרצ עם 11 מנדטים (N12), העבודה 5 ומרצ 4 מנדטים (מעריב)
למעקב סקרים

יצחק רבין - 2014

התחברות

לפרסום מאמרים

אחד במאי