בקשה לתשומת לב בית המשפט כנגד מעשה עשוי בוועידת המפלגה

Thank you for rating this article.

בקשה להסבת תשומת ליבו של כבוד בית המשפט הנכבד, שלמרות שעומדת ותלויה תביעה משפטית כנגד המפלגה של מגיש הבקשה, המפלגה פועלת בחוסר תום לב ולא בידיים נקיות ומנסה לעשות "מחטפים" בניגוד לחוקת המפלגה ובהעדר סמכות של ועדת החוקה בכל הקשור לשינוי מבנה המפלגה והחלטות ללא כל בסיס חוקתי ומנסה לקבוע  עובדות שלאחריהן תטען שהם "מעשה עשוי".

להורדה כקובץ pdf PDF

בבית המשפט המחוזי תל-אביב יפו
בפני כבוד השופטת סגנית הנשיא אביגיל כהן  ת"א 31073/06/24.
נחתם  ב-9-7-24
כתב תביעה
בעניין: עזי נגר ,ת"ז 078669066
מרחוב אריה בן אליעזר 29/3 גילה ירושלים
התובע
טלפון 054-4601559 ,פקס 02-6452819
דוא"ל : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
-נגד-
1- מפלגת העבודה הישראלית-מס' רשום ברשם המפלגות 59-900001-5 .
2-- יו"ר מפלגת העבודה- יאיר גולן . ת"ז 057496366
3- ח"כ מרב מיכאלי ,  ת"ז 022792485 .
 4- מנכ"ל המפלגה ניר רוזן; ת"ז
5- עומרי שגב עו"ד מנהל מפקד החברים ת"ז
כולם באמצעות ב"כ מפלגת העבודה - עו"ד עומרי שגב הנתבעים This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

בקשה לעדכון ולהסבת תשומת ליבו של כבוד בית המשפט הנכבד, שלמרות שעומדת ותלויה תביעה משפטית כנגד המפלגה של מגיש הבקשה, המפלגה מזלזלת ופועלת בחוסר תום לב ולא פועלת בידיים נקיות ומנסה לעשות "מחטפים" בניגוד לחוקת המפלגה ובהעדר סמכות של ועדת החוקה שמחובתה לתת חוות דעת משפטית בכל הקשור לשינוי מבנה המפלגה והחלטות ללא כל בסיס חוקתי. ומנסה לקבוע עובדות שלאחריהן תטען שהם "מעשה עשוי " תהליך בלתי ראוי זה יש בו גם לעניות דעתי גם ביזיון בית המשפט לאור התביעה שהוגשה ונחתמה כבר בתאריך 16-6-2024. וזאת למרות שכבוד בית המשפט הנכבד הזה כבר פסק כנגד המפלגה
(ובצדק רב ) ביזיון בית משפט בתביעה קודמת ת"א 51559-01-23
בפני כבוד השופטת סג"נ רחל ברקאי נגר נגד המפלגה.

 • המבקש מבקש להסב את תשומת ליבו של כבוד בית המשפט הנכבד שבתאריך 12-7-24 מתכנסת ועידת מפלגת העבודה, לאחר היבחרה עקב עתירתו של המבקש שדרש לפעול לפי חוקת המפלגה. דבר שגרר גרירת רגליים וחוסר רצון בולט מלקיים בחירות חדשות למעלה משנה וחצי מתום כהונתה של ועידה זו.
 • המבקש איננו משיג על התכנסות הוועידה החדשה האחת-עשרה, למעט השגות על ניצול קיום ועידה זו תוך עקיפה והתעלמות רבתית ושינוי מבנה המפלגה נושאים העומדים ותלויים בבסיס תביעתי המשפטית הנוכחית.

 • כמו כן, מעבר לעובדה המצערת הזו ועדת החוקה שהתכנסה בראשית השבוע יום ראשון 7-7-2024 .- ולמרות שראשת ועדת החוקה התפטרה כבר למעלה משנה ורבע. ועדת החוקה דנה והתרכזה במרבית מהזמן בהסכם האיחוד הפולטי עם מרץ ולא קיימה אפילו דיונים על כל הנושאים שכביכול מוגשים לכינוס וועידה הקרובה ביום שישי ה-12-7-24.

  מכאן שהם מוגשים באופן לא חוקי שלא לומר בצורה של "גניבת דעת" ו-מצג - שווא ושלא להתבטא באופן שחורג מסדר הדין האזרחי בו אנו דנים.
  יתרה מזאת, ועדת החוקה שחייבת לדון ולתת את דעתה על פי החוקה על כל השינויים המובאים לדיון בוועידה זו ולתת תיקונים להוראות שונות כלל לא דנה בכל מה שמוצג כהחלטות ועדת החוקה - הוראות שונות
  מצטט משפט מתוך ישיבת ועדת החוקה כדלקמן:
  אחד מחברי ועדת החוקה "ההסכם הובא ללא פירוט הוראות השעה שמרץ אמורה לאשר
  וקל וחומר כי גם הנהלת המפלגה לא זכתה לראות את הוראות השעה במועד אישור סדר היום לוועידת המפלגה"-עד לסיום הישיבה לא הובאה הוראות השעה לעיון החברים". הדברים מדברים בעד עצמם

 • בתאריך 16-6-24 הוגשה תביעה משפטית בפני כבוד בית המשפט נכבד זה בהתאם לכללי הרפורמה בחוק סדר הדין האזרחי ועקב ביטול הליך המרצת פתיחה דבר שמהווה קושי רב מצד המבקש להניע בחינת התביעה המשפטית עקב סעיף 130 לתקנון סדר הדין האזרחי החדש, ודבר שמאפשר ניצול לרעה של טווח זמנים זה שאיננו מתכתב עם חיי פעילות של מפלגה ולעשיית מחטפים לא ראויים ופסולים, והתעלמות מתביעה משפטית שנמסרה ידנית לידי יו"ר המפלגה, מנכ"ל המפלגה וראש לשכת יו"ר המפלגה ...
 • לאור הנאמר לעיל בקיצור המתבקש ושלא יהיה ניתן לומר לי שכשלתי בתפקידי הציבורי הפוליטי ולא התרעתי בזמן ובמקביל לא תוכל לעמוד לב"כ המפלגה הטענה
  "למעשה עשוי ". אני מבקש את כל הסעד המשפטי שכבוד השופטת תמצא לנכון וארכין את ראשי ואקבל כל החלטה שיפוטית שתהה.

עזי נגר- 078669066
התובע בת"א הנ"ל
תאריך 9-7-2024 -נשלח בפקס לבית המשפט המחוזי ויצמן 1

"גוש אמונים היא סרטן לרקמה הדמוקרטית של מדינת ישראל. תופעה של גוף שלוקח את החוק לידיים. מעטים המקרים בתולדות היהדות, שחבורה פרועה שכזאת נוטלת לעצמה מנדט בשם שמים, ופורצת אל הרחובות בגסות רוח להטיל אימה וטרור. התביישתי שאנחנו יכולים להידרדר לשפל כזה"
יצחק רבין, פנקס שירות, 1976

הרשמה לעדכונים

מאז 2004

כבר 20 שנה, הבמה הרעיונית היא כיכר העיר היחידה עבור חברי מפלגת העבודה.

מצב מפקד

חברי.ות מפלגה פעילים: כ-48,288
לנתונים המלאים | התפקדות

העבודה בסקרים

נכון לתאריך 24.6.24, העבודה-מרצ עם 11 מנדטים (N12), העבודה 5 ומרצ 4 מנדטים (מעריב)
למעקב סקרים

יצחק רבין

התחברות

לפרסום מאמרים

אחד במאי