הצעה לתיקונים בתקנון עבודה וועידה 11

Thank you for rating this article.

נתמוך בכל הצעה שתוצע לוועידה בהתאם לקווים המנחים של הצעה זו: מתן אפשרות לצירי הועידה להעלות הצעות והסתייגויות לדיון בוועידה, ללא אפשרות של הטלת וטו על ידי הנהלת המפלגה ויצירת הליך סדור וברור שיאפשר לצירי וצירות הועידה להתייחס להצעות הנהלת המפלגה המועלות לאישורם, תוך קביעת מנגנונים ולוחות זמנים ברורים ונהירים לכך.

דוא"ל שנשלח להנהלת המפלגה, בצירוף להצעה שעלת לתקנון העבודה של הוועידה ה-11 כאן בקישור, ואנחנו מקווים שיתייחסו להערות האלה וישנו בהתאם את נוסח הצעת ההחלטה:

בשם 138 צירות וצירי הוועידה, אנחנו מעלים בפניכם הצעה לתיקוני תקנון ועידת המפלגה, המצוי על סדר היום של כינוס הועידה ביום 12.7.24.

החתומים מטה התמודדו ונבחרו לתפקידי ציר בוועידה כדי לסייע בתהליך לשיקום הפוליטי של השמאל הציוני, הליך שהוא הכרחי בדרך לשיקום המדינה בכלל מאסונות ממשלות הימין.

אנחנו מאמינות שעל מנת לגייס קהלים ופעילים נחושים וחדשים למפלגה, נדרש ריענון ושינוי גם במבנה הפנימי שלה. על בסיס רעיון זה, של התחדשות מפלגות העבודה ומרצ והפיכתן למפלגה חדשה, חזקה ומאוחדת, "מפלגת הדמוקרטים", נבחר יאיר גולן לתפקיד היו"ר. בכוונתנו לסייע בהליך חשוב זה, בתוך הועידה, המפלגה ומחוצה לה.

ההצעה המפורטת בטופס המצ"ב לתיקון תקנון הועידה נועדה לייצר מצע לדיון ולעבודה בנושא עבודת הועידה ומציאת האיזון הנכון בין סמכויותיה לסמכויות הנהלת המפלגה.

ההצעה מתייחסת לתקנון הועידה ה-10, שכן היא נוסחה טרם פירסום הטיוטה לתקנון הועידה ה-11 היום. הנכם מתבקשים להתייחס אל סעיפי ההצעה בהתאמות הנדרשות, קרי, בהתייחס וכחלופה לסעיפים 8, 13, 23-25, ו-33 בטיוטת תקנון הועידה ה-11 בנוסח המפורסם באתר המפלגה נכון להיום.

המציעות יתמכו בכל הצעה שתוצע לוועידה בהתאם לקווים המנחים של הצעה זו, קרי:

1. מתן אפשרות לצירי הועידה להעלות הצעות והסתייגויות לדיון בוועידה, ללא אפשרות של הטלת וטו על ידי הנהלת המפלגה.

2. יצירת הליך סדור וברור שיאפשר לצירי וצירות הועידה להתייחס להצעות הנהלת המפלגה המועלות לאישורם, תוך קביעת מנגנונים ולוחות זמנים ברורים ונהירים לכך.

אנחנו מאד מודות ליאיר גולן, גלעד קריב ונעמה לזימי ולכל יתר הצוותים והאנשים שלקחו על עצמם את המשימה של הנהגת המפלגה, בדרך להנהגת המדינה. נשמח לעבוד בשיתוף פעולה בכל נושא ועניין ולתרום כדי לבצע יחד את המשימה הכל כך חשובה הזאת.

ממתינים בסבלנות לתשובתכם בעניין, או להצעה חלופית שתאזן בין מוסדות המפלגה.

"התורה ניתנה לישראל, ולא ישראל — לתורה; בלי ישראל אין תורה, בלי ישראל אין מדינה, ואהבת ישראל קודמת לכל"
דוד בן-גוריון, 17.10.1950

הרשמה לעדכונים

מאז 2004

כבר 20 שנה, הבמה הרעיונית היא כיכר העיר היחידה עבור חברי מפלגת העבודה.

מצב מפקד

חברי.ות מפלגה פעילים: כ-48,288
לנתונים המלאים | התפקדות

העבודה בסקרים

נכון לתאריך 24.6.24, העבודה-מרצ עם 11 מנדטים (N12), העבודה 5 ומרצ 4 מנדטים (מעריב)
למעקב סקרים

יצחק רבין 2016 - נלחמים בהסתה

התחברות

לפרסום מאמרים

אחד במאי