ביטול האפלייה בחוק הבריאות‚ קריאה לחברי העבודה

Thank you for rating this article.

בשנים האחרונות התרחש הליך מתמשך לו היו שותפים פקידי אוצר‚ משרד הבריאות ומנהלי קופות החולים השונות. כתוצאה מהליך זה נוצרו שתי מערכות בריאות:

א. מערכת בריאות לשווים

ב. מערכת בריאות לשווים יותר.

לצערי‚ חברינו‚ נציגי העבודה בממשלות השונות‚ לא נקטו בעמדה נחרצת לביטול ההפליה‚ כפי שנציגי מפלגה סוציאל דמוקרטית היו מחויבים  לעשות. 

קופות החולים השונות‚ שנצטוו להעניק רפואה שוויונית לכל אזרחי מדינת ישראל‚ מצאו דרך מקורית ( בשיתוף פקידי האוצר ) לקדם את האינטרסים שלהם: גביית סכומי כסף נוספים באמצעות  ה"משלימים"  (שירותי בריאות נוספים).

כך‚ מבלי להעלות את מס הבריאות‚ הצליחו הקופות בהליך הדרגתי‚  (  "הליך סלאמי" ( לגבות יותר כסף ממבוטחי הקופות שהפרוטה מצויה בכיסם ושרצו לשפר את סל הבריאות באמצעות השב"ן.

 לצערנו למרות שנושא הבריאות הוא אחד מהמרכיבים המרכזיים בשירותים שמדינת רווחה מחויבת לאזרחיה‚ לא מצאנו חברים שיובילו את נושא הבריאות השוויוני כדגל למאבק חברתי חשוב.

גם צעקתם של אותם האזרחים הזקוקים לתרופות מצילות חיים‚ לא הצליחו לגייס אתחברינו למאבק שאין צודק ממנו.

לשמחתי‚ לאחרונה‚ החליט שר הבריאות ( לא חבר העבודה )‚ מר' יעקב בן יזרי‚ עלהוספת תקציב משמעותי לסל הבריאות לטובת סל התרופות ולבטל את אפשרות קופות החולים להוסיף תרופות שאינן בסל באמצעות ביטוחים נוספים וגביה נוספת.

אין לי אלא לבקש מכל חבר מפלגה הנמצא בעמדת השפעה‚ לתמוך בעמדה ברוכה זו‚ הבאה לשפר את שירותי הבריאות לאזרחים‚ ולשים קץ לאטימות של פקידי משרד האוצר ומשרד הבריאות‚  ולגרום לכך שקופות החולים יעסקו בתפקיד להן נועדו: אספקת שירותי בריאות שוטפים שוויוניים וברמה טובה לכלל התושבים.

ולסיום‚ כדברי השר: "...מי שירצה תוספת לביטוח בריאות יוכל לרכוש אותה אצל חב' הביטוח...".

"העזה ורומנטיקה בשאיפה ובמחשבה, וריאליזים גמור בהגשמה"
יוסף שפרינצק, ועידת היסוד של מפא"י 6-7.1.1930

מאז 2004

כבר מעל 18 שנה, הבמה-הרעיונית היא כיכר העיר היחידה עבור חברי מפלגת העבודה.

הרשמה לעדכונים

יצחק רבין

התחברות

לפרסום מאמרים

אחד במאי