אחדות מפלגת העבודה היא לא ערך עליון!!

Thank you for rating this article.

שוב חוזרים ושומעים מאנשי צמרת העבודה הצהרות רמות בזכות "אחדות המפלגה". לא רק שלפעמים זה בא מאנשים ששימשו בתפקיד מרכזי בהתארגנות ה"מורדים" בתחילת כהונתה של הממשלה הנוכחית‚ אלה שזה מופיע בצמוד להצהרות על חתירה לשלטון בכל מחיר‚ ולהצעות לאיחוד עם קדימה.

בזמן שהבחירות למוסדות המפלגה (ועידה‚ מרכז‚ מועצות סניפים) שתוקפם פג מזמן והמועד החוקי לחידושם עבר חלף‚ ולא נקבע אפילו מועד קיומם‚ יושב ראש מפלגה‚ שרק מחצית החברים בחרו בו (וצל כבד של זיוף רובץ על הבחירה)‚ נוקט במדיניות דורסנית ונקמנית כנגד כל מי  שלא תמך בו.

הקריאות לאחדות לא מהוות משקל נגד למדיניות זו‚ ורק מוסיפות חוסר נחת מהמצב העגום של המפלגה על מוסדותיה וסניפיה.

במצב זה קשה עד מאוד לנסות להשפיע על הסיעה בכנסת בנושא התקציב‚ או כל נושא חשוב אחר. רק התפקדות רחבה של אנשים טובים‚ אשר מוכנים להשקיעה ממרצם וזמנם‚ על מנת לחזק את הכוחות החברתיים במפלגת העבודה‚ ולסלק סופית אופורטוניסטים חובבי שררה‚ יכולה לשנות את המצב.

במרחב הפעילות של הסניפים‚ גם באלה הלא מתפקדים‚ יש אפשרויות רבות של יוזמות מקומיות‚ אשר מסוגלות לשמר ולהגדיל את חוג נאמני המפלגה בכל מקום.

"דור מחדש ויוצר איננו זורק אל גל האשפה את ירושת הדורות. הוא בוחן ובודק, מרחיק ומקרב ויש שהוא נאחז במסורת הקיימת ומוסיף עליה"
ברל כצנלסון, מקורות לא אכזב - דבר 1934

מאז 2004

כבר מעל 18 שנה, הבמה-הרעיונית היא כיכר העיר היחידה עבור חברי מפלגת העבודה.

הרשמה לעדכונים

יצחק רבין

התחברות

לפרסום מאמרים

אחד במאי