הצדק חברתי של כבל וברק - ריסוק העבודה המאורגנת?

Thank you for rating this article.ברק וכבל מורידים הדגל הלכה למעשה:

מפלגת העבודה הישראלית מסתלקת מהאידיאולוגיה הסוציאל- דמוקראטית

בצעד חסר תקדים  ולראשונה מאז היווסדם של מפלגת פועלי ארץ ישראל וההיסתדרות‚ ובניגוד לחוקת ולאמנת היסוד של מפלגת העבודה הישראלית ( סעיפים 10 ו-11)‚ פנה מזכ"ל המפלגה בהנחייתו של היו"ר אהוד ברק‚ לממונה על ההסכמים הקיבוציים במשרד התמ"ת ‚ בבקשה לבטל את כל ההסכמים הקיבוציים המפלגת העבודה הישראלית.

מצ"ב העתק מסמך הבקשה ההיסטורית שנשלח ביום 27/8/2007.

בקשה זו מהווה פגיעה קשה  בזכות ההתארגנות של העובדים‚ שהיא זכות ייסוד ומאבני הייסוד של המורשת הסוציאל דמוקראטית שהורישו למדינת ישראל ברל כצנלסון‚ דוד בן גוריון האבות המייסדים של תנועת העבודה לדורותיה.

בקשה זו‚ בהיותה מוגשת על ידי המפלגה המייסדת של ההסתדרות ומפלגת האם של ראשיה ומנהיגיה‚ מהווה גם פגיעה באבני הייסוד של ההסתדרות וחותרת ומערערת את אושייותיה וזכות קיומה.

אנו נאבק! אולם זאת היא שעת מבחן לך ולכולנו‚

 זאת היא שעת מבחן - לחבר עופר עיני‚ יו"ר ההסתדרות הכללית החדשה‚

 זאת שעת מבחן - להנהגת ההסתדרות ולראשי מרחביה ופעיליה‚

זאת שעת מבחן- לארגוני עובדים וראשיהם באשר הם ובאשר

זאת היא שעת מבחן- לראשי התנועה הקיבוצית וחבריה‚

זאת היא שעת מבחן - לחברי מוסדות מפלגת העבודה‚ לחברי הסיעה בכנסת‚ לראשי סניפיה‚ פעיליה ותומכיה.

לתשומת לבך‚ ברק‚ כבל ומשה עמית (הגזבר החדש)‚ הסתירו מהציבור ומחברי הלשכה את האמת על משולח הבקשה‚ פיזרו מסך של אדי פורמאלין רווי הודעות והתחייבויות כזב והכחשות כזב של כל פרסומי האמת בתקשורת על תוכניתם‚ שנרקמה במחשכים ושפורסמה בעיתון ידיעות אחרונות‚  שעיקריה הם: קומבינת מכירת נכסי הנדל"ן של המפלגה ופיטורי עובדיה באיצטלה של תוכנית הבראה והקטנת הגרעון האמיתי שהתורמים העיקריים להיווצרותו ( כ-50%) הם אהוד ברק איתן כבל .

חשוב לדעת כי לא קיימת כל חובה חוקית להודיע על ביטול ההסכמים כפי שטוען המזכ"ל בהודעות הכזב שהוא מפזר לכל עבר במטרה לזרות חול בעיני כולה עלמא. מעולם לא נעשה הדבר‚ אפילו לא בימי הקדנציה הראשונה של אהוד ברק‚ כאשר גם אז הושיט יד בצוואר העובדים כאקט מנהיגותי ראשון .

ככל שיש כוונה לנהל מו"מ בתום לב ולחתום הסכם קיבוצי‚ כל שעליהם היה לעשות‚ וכפי שידוע להם היטב‚ הוא לנהוג כמקובל וכקודמיהם ולפתוח במו"מ ולחתום הסכם קיבוצי אחר.

החלטנו לפרסם כאן את מספרי הטלפונים האישיים של מובילי המהלך‚ על מנת שתינתן לך ההזדמנות להביע דעתך ישירות באוזניהם של אהוד ברק ואיתן כבל וככל שניתן‚ לסייע למאבקנו ולדרוש מהם למשוך מייד את הבקשה ששלחו לרשם ההסכמים הקיבוציים!!!

אהוד ברק:

תרם להגדלת הגרעון כ- 15 מיליון ש"ח‚ קנסות אותם הטיל מבקר המדינה על המפלגה בגין "פרשת עמותות ברק וכמו כן הוביל למכירה סיטונאית של נכסי המפלגה‚ גם אז בטענה לתוכנית הבראה.

לשכה- 03-6975143 פקס-   03-6975449   

איתן כבל:

תרם להגדלת הגרעון כ-17 מיליון ש"ח בהלוואות‚ ללא אישור ולל סמכות שלקח על דעת עצמו ‚ בין השאר‚ למימון שכר עתק לאחיו‚ לרכישת 2 מכוניות חדשות למפלגה לפני שבועות ספורים‚  להעסקת 4 יועצים משפטיים בעלויות עתק‚ לשכירת עשרות כלי רכב ולחלוקת שכר עתק למקורבים בבחירות והרבה לאחר שהיסתיימו... נפרט בהרחבה בדוא"ל הבא)

לשכה- 03-6899441 פקס-   03-6899440  

כמתנת חג לרגל ראש השנה לעובדי המפלגה‚ לחבריה ולתומכיה‚ נשמח על תרומתך והצטרפותך למאמץ להביא למשיכה מיידית של הבקשה החד צדדית לביטול ההסכמים הקיבוציים

בכבוד רב‚

מאוכזבים במפלגת העבודה

"העבודה הראשונה העומדת עתה לפני האנושות היא עבודה של חינוך עצמי חינוך מתוך עצם החיים מתוך עצם עבודת החיים חינוך בחיים של יצירה על ידי חיים של יצירה .... יסוד החינוך הזה איננו הכרת הזכות כי אם הכרת האחריות ... האחריות והיצירה הן מותר האדמה מיתר בעלי החיים. ליצור ודע רק האדם ורק האדם יודע את טעם היצירה את שמחת היצירה ואת אורה העליון. וכן רק האדם המכיר והמשיג את איחודו המוחלט עם החיים והעולם מכיר ומשיג את אחריותו לכל החיים והעולם ... עצם רגש האחריות ... מעמידה את החיים האנושיים על יסוד של יצירה ושל חירות עליונה"
א.ד. גורדון, האדם והטבע עמוד 313-314

הרשמה לעדכונים

מאז 2004

כבר 20 שנה, הבמה הרעיונית היא כיכר העיר היחידה עבור חברי מפלגת העבודה.

מצב מפקד

חברי.ות מפלגה פעילים: כ-48,288
לנתונים המלאים | התפקדות

העבודה בסקרים

נכון לתאריך 10.6.24, העבודה-מרצ עם 9 מנדטים, בראשות יאיר גולן
למעקב סקרים

יצחק רבין - 2013 שלום עכשיו

התחברות

לפרסום מאמרים

אחד במאי