סקר הפריימריז הגדול

להצבעה

מי יהיה יו״ר העבודה?

הצביעו | השפיעו

העבודה והקול הרוסי האבוד – דרך החזרה לשלטון

Thank you for rating this article.

ברור לכל בר דעת שמפלגת העבודה אינה המפלגה שהייתה פעם.

העובדה שבכנסת הנוכחית יש למפלגה רק 6 עד 7 מנדטים יותר מש"ס או ישראל ביתנו מעידה כאלפיים עדים‚ כי מפלגת העבודה הפכה במידה מסוימת להיות מפלגת נישה שלא מייצגת ולא מגיעה לקבוצות גדולות באוכלוסייה‚ כגון יוצאי ברית המועצות לשעבר או בשפה היומיומית "הרוסים". ברשימת חברי הכנסת מטעם מפלגת העבודה אין אף לא מועמד אחד המייצג אוכלוסיה זו‚ המונה היום למעלה ממיליון איש. למפלגה יש מועמדים המייצגים מגזרים שונים באוכלוסיה‚ לרבות המגזר הקיבוצי‚ המגזר הערבי והמגזר החקלאי – ברם משום מה לא היה ניסיון של ממש להעמיד מועמד שיכול לייצג את המגזר הרוסי.

גישה הקובעת שאסור לנו  לחלק את האוכלוסייה לפי  מגזרים הינה גישה המתעלמת מן המציאות הישראלית ומובילה למצב בו נמצאת המפלגה היום. המציאות הינה שהמדינה אכן מורכבת מעדות שונות וקבוצות אוכלוסיות שונות ומפלגה כמו מפלגת העובדה‚ המתעלמת ממציאות זו‚ לא תצליח להחזיר עצמה להיות מפלגת שלטון. נוצר הרושם‚ כי אנשים רבים במפלגה חושבים כי אין טעם לנסות להגיע לקול הרוסי‚ בשל הטענה כי רוב העולים יוצאי ברית המועצות לשעבר הינם ימניים ואין סיכוי שיצביעו עבור מפלגת העבודה.

גישה זו מתמקדת בפן המדיני - בטחוני של מפלגת העבודה ומתעלמת מהפן החברתי - כלכלי שלה‚  אשר אמור - כמפלגה סוציו - דמוקרטית - לייצג בין היתר אוכלוסיות אשר בסיסן הכלכלי אינו חזק במיוחד. זה כל העניין. אלפי יוצאי ברית המועצות לשעבר עובדים כשומרים‚ קופאיות‚ מנקים וכדומה – זוהי בדיוק קבוצת האוכלוסייה אשר נושאים כלכליים יום יומיים כגון: שכר מינימום‚ זכויות לפנסיה ומחיר הלחם חשובים להם (ובצדק מבחינתם) - יותר מהפן המדיני - בטחוני של המדינה.

באם המפלגה תשקיע מאמץ - כן ורציני - להגיע לאוכלוסייה זו‚ תוכל היא להתחיל לשקם עצמה כמפלגת שלטון. ויודגש‚ כי אין די במספר משפטים בשפה הרוסית בתשדיר בחירות ימים ספורים לפני הבחירות‚ בכדי לקבל תמיכה מקבוצה זו. על המפלגה להתחיל להילחם עבור הקול הרוסי באמצעות נקיטת צעדים כגון: חקיקת ואכיפת חוקי עבודה‚ המבטיחים פרנסה בכבוד‚ העמדת מועמד המייצג קבוצה זו במקומות ריאליים‚ הן בבחירות הכלליות והן בבחירות למועצות המקומיות. לאלו שיאמרו כי על המפלגה להגיע לכל העם אשיב‚ כי אני מסכים‚ אך כהתחלה - המפלגה חייבת לשים לעצמה כמטרה קבוצת אוכלוסייה גדולה - כמו יוצאי ברית המועצות לשעבר. באם תעשה כך -  תתחיל המפלגה את דרכה חזרה לשלטון.

"התנ"ך הוא המנדט שלנו. התנך שנכתב על ידינו בשפתנו העברית ובארץ הזאת עצמה הוא־הוא המנדט שלנו"
דוד בן גוריון, מתוך עדותו בוועדת פיל 1937

הרשמה לעדכונים

סקר הפריימריז 2024

להצבעה

הסקר הגדול של המתמודדים ליו״ר

הצביעו | השפיעו

מאז 2004

כבר 20 שנה, הבמה הרעיונית היא כיכר העיר היחידה עבור חברי מפלגת העבודה.

מצב מפקד

חברי.ות מפלגה פעילים: כ-42,576
לנתונים המלאים | התפקדות

העבודה בסקרים

נכון לתאריך 19.5.24, העבודה-מרצ עם 8 מנדטים (בראשות יאיר גולן), מרצ 4 והעבודה 0 מנדטים.
למעקב סקרים

יצחק רבין - ידיעות אחרונות

התחברות

לפרסום מאמרים

אחד במאי