העבודה והקול הרוסי האבוד – דרך החזרה לשלטון

Thank you for rating this article.

ברור לכל בר דעת שמפלגת העבודה אינה המפלגה שהייתה פעם.

העובדה שבכנסת הנוכחית יש למפלגה רק 6 עד 7 מנדטים יותר מש"ס או ישראל ביתנו מעידה כאלפיים עדים‚ כי מפלגת העבודה הפכה במידה מסוימת להיות מפלגת נישה שלא מייצגת ולא מגיעה לקבוצות גדולות באוכלוסייה‚ כגון יוצאי ברית המועצות לשעבר או בשפה היומיומית "הרוסים". ברשימת חברי הכנסת מטעם מפלגת העבודה אין אף לא מועמד אחד המייצג אוכלוסיה זו‚ המונה היום למעלה ממיליון איש. למפלגה יש מועמדים המייצגים מגזרים שונים באוכלוסיה‚ לרבות המגזר הקיבוצי‚ המגזר הערבי והמגזר החקלאי – ברם משום מה לא היה ניסיון של ממש להעמיד מועמד שיכול לייצג את המגזר הרוסי.

גישה הקובעת שאסור לנו  לחלק את האוכלוסייה לפי  מגזרים הינה גישה המתעלמת מן המציאות הישראלית ומובילה למצב בו נמצאת המפלגה היום. המציאות הינה שהמדינה אכן מורכבת מעדות שונות וקבוצות אוכלוסיות שונות ומפלגה כמו מפלגת העובדה‚ המתעלמת ממציאות זו‚ לא תצליח להחזיר עצמה להיות מפלגת שלטון. נוצר הרושם‚ כי אנשים רבים במפלגה חושבים כי אין טעם לנסות להגיע לקול הרוסי‚ בשל הטענה כי רוב העולים יוצאי ברית המועצות לשעבר הינם ימניים ואין סיכוי שיצביעו עבור מפלגת העבודה.

גישה זו מתמקדת בפן המדיני - בטחוני של מפלגת העבודה ומתעלמת מהפן החברתי - כלכלי שלה‚  אשר אמור - כמפלגה סוציו - דמוקרטית - לייצג בין היתר אוכלוסיות אשר בסיסן הכלכלי אינו חזק במיוחד. זה כל העניין. אלפי יוצאי ברית המועצות לשעבר עובדים כשומרים‚ קופאיות‚ מנקים וכדומה – זוהי בדיוק קבוצת האוכלוסייה אשר נושאים כלכליים יום יומיים כגון: שכר מינימום‚ זכויות לפנסיה ומחיר הלחם חשובים להם (ובצדק מבחינתם) - יותר מהפן המדיני - בטחוני של המדינה.

באם המפלגה תשקיע מאמץ - כן ורציני - להגיע לאוכלוסייה זו‚ תוכל היא להתחיל לשקם עצמה כמפלגת שלטון. ויודגש‚ כי אין די במספר משפטים בשפה הרוסית בתשדיר בחירות ימים ספורים לפני הבחירות‚ בכדי לקבל תמיכה מקבוצה זו. על המפלגה להתחיל להילחם עבור הקול הרוסי באמצעות נקיטת צעדים כגון: חקיקת ואכיפת חוקי עבודה‚ המבטיחים פרנסה בכבוד‚ העמדת מועמד המייצג קבוצה זו במקומות ריאליים‚ הן בבחירות הכלליות והן בבחירות למועצות המקומיות. לאלו שיאמרו כי על המפלגה להגיע לכל העם אשיב‚ כי אני מסכים‚ אך כהתחלה - המפלגה חייבת לשים לעצמה כמטרה קבוצת אוכלוסייה גדולה - כמו יוצאי ברית המועצות לשעבר. באם תעשה כך -  תתחיל המפלגה את דרכה חזרה לשלטון.

"כדי לקיים את יסוד השבת בחיי ישראל אינני צריך להסכמים בין מפלגתיים... השבת בשבילי היא מעמודי התרבות העברית וההישג הסוציאלי"
ברל כצנלסון

מאז 2004

כבר מעל 18 שנה, הבמה-הרעיונית היא כיכר העיר היחידה עבור חברי מפלגת העבודה.

הרשמה לעדכונים

יצחק רבין - 4111995

התחברות

לפרסום מאמרים

אחד במאי