הפרולטר מציג מועמדות לתפקיד יושב-ראש מפלגת העבודה

Thank you for rating this article.

הפרולטר מציג מועמדות לתפקיד יושב-ראש מפלגת העבודה.

בהתאם לאקלים הפוליטי במדינה ומצבה הרעיוני והתפעולי של המפלגה, בחרתי להציג עצמי לתפקיד וזאת בהתאם לתחושת השליחות והצבת מטרה אחת ויחידה: העלאת יעד שיקומה הרעיוני, הערכי והתפעולי של מפלגת העבודה לראש סדר העדיפות בהתנהלות המפלגה!

הצגת מועמדות זו, אינה באה לקבוע כי המועמדים האחרים אינם ראויים ברמה האישית או ברמה הלאומית ובודאי שלא ברמה הערכית - אלא לקבוע, חד-משמעית, כי אינם מתאימים מבחינת מערכת השאיפות האישית שלהם ובפרט נתח הזמן היחסי שיקדישו לתהליך שיקומה של מפלגת העבודה.

קביעה אחרונה זו מתבססת על הניתוח הבא ובהתאם למצבה הנואש של המפלגה והצורך בצעדי חירום קיצוניים ולא מקובלים -

היות שאין מנהיג במפלגת העבודה ונדמה שגם לא יופיע, אי-משם, מישהו שאנחנו רואים כראוי ומתאים. בפרט, שייבחר להעדיף את המפלגה על פני "אינטרסים לאומיים" כאלו ואחרים ... הרי שבעצם המסקנה היחידה היא: נדרש לשים בראשנו מנהיג נבחר שאין לו שום רצון לכהן כראש-ממשלה \ שר \ חבר כנסת או כיבוד דומה!

המציאות: אין אישיות כזו בקרב הנהגת מפלגת העבודה.

היות שכך ומתוך מציאות שקובעת שאין ולא יהיה מנהיג כזה, מקרב מועמדים כבוז'י \ אבישי \ וילנאי \ שלי ואחרים - הרי שמסקנת ההמשך היא שצריך לחפש במקום אחר ... מי יכול להתאים?

ובכן, יש לי תשובה מפתיעה קצת: אנחנו צריכים לחפש חבר מפלגה שאין לו שאיפות לתפקידים האמורים ושיתחייב לתקופת פעילות שבה מטרתו היחידה תהיה שיקום מוסדות המפלגה, המצע והאידאה ומתוך הענקת מסד ראוי לאותם נבחרים עתידיים להנהגת המדינה.

היות שכך, אני מעמיד את עצמי לתפקיד יו"ר המפלגה ומתחייב:
  א. לא להתמודד על מקום ברשימה לכנסת.
  ב. לא לקבל שום מינוי חוץ מפלגתי, כזה או אחר.
  ג. לפעול רק בתוך ובמסגרת מוסדות מפלגת העבודה ומתוך מטרה אחת ויחידה: שיקום מפלגת העבודה.
  ד. להתפטר ולקבוע בחירות חדשות לתפקיד היו"ר, בתוך שנתיים מיום היבחרי.


כדי לבסס את ההיבטים השונים במצע האישי שלי ובנוסף להתחייבויות שלמעלה, החברים מוזמנים לעיין במסמכים הבאים פרי עטי:

 א. הצהרת יסוד עקרונית לתנועת העבודה:מדריך כיס לחבר תנועת העבודה - שהנו חיבור שלי ומבחינתי מהווה את הצהרת היסוד של תנועת העבודה.

 ב. מסמך "תפיסת תכנון מפלגתית ותוכנית עבודה" שהגשתי למפלגה בתקופת היותי מזכיר סניף ... לפני לא מעט שנים. בהתאמות מסוימות - היא עדין עומדת.

(הבהרה: עמוד זה מהווה טיוטה להגשת מועמדותי ויעבור עדכונים ותוספות למצע, לתוכניות העבודה וכו'. אתם מוזמנים לשוב ולבקר).

כדי ללמוד עלי עוד, לחצו על הקישור עם שמי בראש העמוד ובקרו בעמוד האישי שלי באתר: בלשונית המאמרים, תמצאו חיבורים רעיוניים שלי ובלשונית הפורום תמצאו תגובות שלי לדיונים בפורום האתר.

בנוסף, מוצג אוסף של פרסומים שלי בתחומים שונים ובהקשר למפלגת העבודה -

  1. ניהול והנהגה במפלגת העבודה
  2. סוציאל-דמוקרטיה, תהליך השלום ומצע במפלגת העבודה

אשמח לקבל את תמיכת החברים!

הגולשים מוזמנים ללחוץ על כפתור "תגובה" (למטה, מצד ימין) - לשאול, להעיר ולהאיר את עיני בהקשר הצגת מועמדותי זו.

"אנחנו הבית של כל יהודי בעולם אנחנו המקלט אנחנו גם האחריות"
יצחק רבין, מתוך נאום בקונגרס הציוני בירושלים (ה-3 בפברואר 1992)

הרשמה לעדכונים

מאז 2004

כבר 20 שנה, הבמה הרעיונית היא כיכר העיר היחידה עבור חברי מפלגת העבודה.

מצב מפקד

חברי.ות מפלגה פעילים: כ-48,197
לנתונים המלאים | התפקדות

העבודה בסקרים

נכון לתאריך 24.5.24, מרצ 4 והעבודה 4 מנדטים (העבודה-מרצ עם 8 מנדטים, בראשות יאיר גולן).
למעקב סקרים

יצחק רבין - 2014

התחברות

לפרסום מאמרים

אחד במאי