יצחק רבין 2007 - לא שוכחים ולא סולחים

Thank you for rating this article.

חלפו 12 שנים לרצח ראש הממשלה ויושב ראש מפלגת העבודה וכאילו כלום – בן זכר לרוצח‚ מודעות לזכות עמיר בחוצות‚ קריאות לשחרור וחנינה וחצי עם כבר שכח. רבים לא זוכרים מי היה‚ מדוע נרצח‚ מי רצח‚ מי הסית ומי ממשיך להקיז את דמו.

אוי לבושה‚ אוי לחרפה‚ אוי לחברה הישראלית ואבוי לדמוקרטיה שרוצח ראש ממשלה ומפלגת שלטון נרצח על רקע תפיסת עולם ובתפקיד והכלבים נובחים והשיירה עוברת. האם כל אלו לא מבינים באמת כי הפשע המוחלט בחברה דמוקרטית הוא פגיעה בריבון הנבחר על ידי העם? ואם הם מבינים ומבקשים לרסק את מה שבנו דורות של ציונים גאים‚ לטובת איזה חזון משיחי הזוי‚ הרי דינם אחת - סילוק‚ גירוש‚ הקאה החוצה בבושת פנים.

ציונות‚ דמוקרטיה ודאגה לחברה צודקת אינם חטא ופשע.יצחק רבין ייצג את המאמינים בדרך בכבוד ובזכות ולא בחסד. לא ראוי שנבזה אנו‚ שולחיו‚ את זכרו בכך שנאפשר את חגיגת הדמים ההזויה הזו.

אני לא שוכח‚ אני לא סולח ולא ממצמץ כשעולה הצעה לסלק מתוכנו את המסיתים ומחרחרי המרד. די להבנה ודי לסלחנות – הרי הסבירו לנו‚ לפני 12 שנים‚ שעת לסלוח לחבק ולבנות מחדש. אז חיבקנו‚ סלחנו ובנינו מחדש ... ומה יצא? מבקשי חנינה‚ חוגגי בריתות של מפלצות ומכחישים וחורשי קונספירציות.

לא שוכח ולא סולח.


פורום יצחק רבין     עמוד זכרון ליצחק רבין

"אני פוסע בעקבות בן־גוריון בעיניים עצומות אבל מדי פעם אני פוקח את עיני"
זלמן ארן

הרשמה לעדכונים

מאז 2004

כבר 20 שנה, הבמה הרעיונית היא כיכר העיר היחידה עבור חברי מפלגת העבודה.

מצב מפקד

חברי.ות מפלגה פעילים: כ-48,288
לנתונים המלאים | התפקדות

העבודה בסקרים

נכון לתאריך 24.6.24, העבודה-מרצ עם 11 מנדטים (N12), העבודה 5 ומרצ 4 מנדטים (מעריב)
למעקב סקרים

יצחק רבין

התחברות

לפרסום מאמרים

אחד במאי