האחד במאי 2008

Thank you for rating this article.

חג פועלים שמח - האחד במאי הגיע.

זמן שבו עלינו לשוב ולהרהר בחופש הפרט ובחירות שלו להתקיים בכבוד - רוחנית וחומרית. האחד במאי‚ חג הפועלים‚ מצטיין השנה בסמיכות לחג הפסח‚ הוא חג החירות היהודי ובכך מתאפשר לנו הקישור שבין תפיסת העולם היהודי של מהי חירות לבין התפיסה הסוציאליסטית של חירות האדם - הפועל. האם יש סתירה? לטעמנו לא!

האחד במאי‚ אינו בא לציין חירות כלכלית במובנה הפשוט אלא במובנה הכולל והרוחני של שחרור מכבלי המעמד. כמו האחד במאי‚ גם היהדות שמה דגש על חירות הפרט שלא במובן החומרני אלא בדגש על היחס שבין אדם לחברו. השחרור הרוחני והשלמות שביחסים החברתיים היו חלק מהתרבות היהודית העתיקה אלפי שנים לפני שהפילוסופיים המערב אירופאים החליטו לאמצה. לפיכך‚ תנועת העבודה הישראלית ובראשה מפלגת העבודה הישראלית ונציגי מפלגת העבודה בכנסת‚ צריכים להיות מובילי הדגל החברתי שמשמעותו שוויון כלכלי אבל בראש ובראשונה גם רוחני.

שוויון רוחני הבא לידי ביטוי במשאבים שמעמידה המדינה לידי אזרחיה‚ בדאגה לחינוך‚ תרבות‚ בריאות‚ דיור ועוד ובכך לאפשר להם להגשים את עצמם באופן המלא ביותר. הגשמה שאינה רוחנית במובנה היבש אלא באפשרות הפשוטה להתפנות לכתוב ספר ולפרסמו בלא להיות כבול לתלות בהוצאות הגדולות או להקים עסק בר תחרות באחת מהקבוצות הכלכליות שמחזיקה חונטת משפחות ההון הישראליות. עסק בו יוכל להגשים את התכונות והיכולות הרוחניות האישיות שלו לחירות אישית כלכלית ורוחנית.

כי שוויון רוחני בא לידי ביטוי בהזדמנות הכלכלית המאפשרת לאזרח להביא עצמו לידי מימוש מלא - עצמי וחברתי.

לסיום‚ אנו שמחים להביא לכם קישור לשני נוסחים להמנון האחד במאי - האינטרנציונאל: נוסח המקור של שלונסקי והנוסח המאוחר של חיים חפר וטור אחד במאי 2007.

"גרעון מינימלי ... לא צריך להיות יעד כלכלי. היעדים הכלכליים הם צמיחה, צמצום פערים והורדת היקף האבטלה"
ד"ר אסתר אלכסנדר

הרשמה לעדכונים

מאז 2004

כבר מעל 19 שנה, הבמה-הרעיונית היא כיכר העיר היחידה עבור חברי מפלגת העבודה.
יצחק רבין 2016 - תזכור

התחברות

לפרסום מאמרים

אחד במאי