הזמנה לכינוס הועידה התשיעית של המפלגה - אוגוסט 2013

Thank you for rating this article.

לכבוד: צירי ועידת המפלגה

הנדון: הזמנה לכינוס הועידה התשיעית של מפלגת העבודה

אני מתכבד להזמינכם לכינוס של הועידה התשיעית של מפלגת העבודה.
הועידה תתכנס ביום ו' 2.8.13 בשעה 11:00 בגני התערוכה - ביתן 10, תל-אביב (שימו לב: השתנה מיקום ההתכנסות).
לתשומת לבכם לאולם הדיונים תותר כניסת צירי ועידה בלבד, יש להזדהות עם תעודה מזהה.

על סדר יומה של הועידה התשיעית:
1. אישור סדר יום הועידה.
2. עדכון על המאבק בתקציב המדינה וחוק ההסדרים.
3. עדכון על ההכנות לוועידה המדינית-ביטחונית.
4. אישור תקנון הבחירות לבחירת יושב/ת ראש מפלגת העבודה הישראלית ומועמדה לראשות הממשלה.
5. מינוי ועדת הבחירות לבחירת מזכ"ל המפלגה ולשכת המפלגה-לשמש גם כוועדת הבחירות לבחירת יושב ראש מפלגת העבודה הישראלית ומועמדה לראשות הממשלה.
6. מינוי המפקח על הבחירות לבחירת יושב ראש מפלגת העבודה הישראלית ומועמדה לראשות הממשלה.
7. הארכת מועד לקיום הבחירות לתפקיד מזכ"ל המפלגה ולשכת המפלגה עד ליום 31.01.13 והתליית תוקפו של התיקון לסעיף 16(ג)(2) כך שיחול החל מיום 31.01.13.
8. אישור צירוף בעלי תפקידים כצירים לוועידה התשיעית כמפורט בנספח.

במידה ולא ימוצה הדיון בסדר היום או בגין דחייה כלשהי של מועד הכינוס, תתכנס ועידת המפלגה פעם נוספת ביום ב' 5.8.13 בשעה 19:00 באותו המקום או במקום אחר כפי שיפורסם באתר האינטרנט של המפלגה. מצורף דברי הסבר על סדר היום לעיונכם.

הנכם מתבקשים לעקוב אחר פרטים נוספים, שינויים והפרסומים שיפורסמו באתר המפלגה באינטרנט www.havoda.org.il

שלכם בברכת חברים,

ח"כ חיליק בר,
מזכ"ל המפלגה

רקע והרחבה לעניינים שעל סדר היום בוועידה


חברות וחברים נכבדים,
אנחנו ממשיכים בנוהג שהנהגנו בועידות האחרונות ומצרפים לסדר היום הרשמי גם דף הסברים למי שאינו מעורה בפרטים.
לצד סדר היום אנו מביאים כאן גם דברי הרחבה אשר יבהירו את הנושאים העיקריים אשר על סדר היום בוועידה.

אנו מבקשים מכם להתעניין, לשאול אותנו כל שאלה בכל נושא שאינו ברור וכמובן להגיע לוועידה להצביע ולהשפיע. הועידה תתקיים ביום שישי כדי להבטיח שהיא לא תתנגש עם ההצבעות של חברי הכנסת שלנו במליאה ובכדי לא לפגוע בסעודות שבירת הצום של חברינו המוסלמים.
1. עדכון על המאבק בתקציב המדינה וחוק ההסדרים:
בחודשים האחרונים ניהלו חברי סיעת העבודה, בשיתוף עם רבים מחברי המפלגה מאבק עיקש ויסודי בהצעת התקציב ובחוק ההסדרים אשר הביאה ממשלת נתניהו-בנט-לפיד. אנו מבקשים להציג לכם את עיקרי הפעולות של הסיעה והמפלגה נגד התקציב ולבקש מכם צירי הוועידה להמשיך ולסייע לנו במאבק החשוב הזה על דמותה של מדינת ישראל. סיעת העבודה ניתחה לראשונה במשותף את סעיפי חוק ההסדרים, ניתוח אשר מהווה מדריך משותף בעת המאבק. לקריאה כנסו לכאן

2. עדכון על ההכנות לוועידה המדינית:
במושב הוועידה הקודם אושרה הצעתה של יו"ר המפלגה לקיים תהליך ארוך ומשמעותי בין חברי המפלגה לקראת ועידה אידאולוגית מדינית-ביטחונית שתתקיים בתחילת חודש אוקטובר. ברצוננו להציג לכם את הנעשה בנושא בחודשיים האחרונים ואת המתוכנן עד לוועידה.

3. אישור תקנון הבחירות לבחירת יו"ר מפלגת העבודה הישראלית ומועמדה לראשות הממשלה:
על פי חוקת המפלגה, אם יו"ר המפלגה לא נבחר לראשות הממשלה – יש לקיים בחירות מקדימות מחודשות ליו"ר בתוך 14 חודשים ממועד הבחירות לכנסת.
אנו מבקשים להיות המפלגה הראשונה אשר תסיים את הבחירות הפנימיות, תתכנס מאחורי היו"ר/ית הנבחר/ת ותפעל להשגת היעדים הלאומיים המשותפים שאנו מאמינים בהם. 
אחרי סבב התייעצויות ארוך יביאו יו"ר ומזכ"ל המפלגה לפני הועידה הצעה לקיים את הפריימריז לראשות המפלגה בעוד כארבעה חודשים בתאריך 21.11.2013 כחודש לאחר הבחירות המקומיות. 
יצוין כי ניתן היה לקיים את מערכת הבחירות בתקופה קצרה ומהירה יותר, אולם אחרי התייעצות עם כלל חברי הסיעה והנהגת השטח של המפלגה הוחלט לקיים אותן לקראת סוף חודש נובמבר, כחודש לאחר הבחירות המוניציפאליות. זאת כדי לאפשר לכל המועמדים זמן ארוך להתארגן לקראת הבחירות, ולאפשר למפלגה, למתמודדים ולפעילים בזירה המוניציפאלית - להשקיע את מרצם בבחירות המקומיות.
כמו בכל מערכת בחירות פנימית במפלגה יש להביא לאישור הוועידה תקנון בחירות המפרט את הנהלים המסודרים של מערכת הבחירות. התקנון מפורסם באתר המפלגה - ניתן לקרוא אותו כאן. כמו כן יחכה לכם עותק ממנו בכניסה לאולם הועידה. 
תקנון זה מבוסס על תקנוני עבר במפלגה ונמצאים בו לוחות הזמנים לבחירות ונהלים שגרתיים וחיוניים נוספים. 

4. מינוי ועדת בחירות לבחירת מזכ"ל המפלגה ולשכת המפלגה לשמש גם כוועדת הבחירות לבחירת יושב ראש מפלגת העבודה הישראלית ומועמדה לראשות הממשלה:
כמו בכל מערכת בחירות פנימית במפלגה יש למנות ועדת בחירות שתנהל את הבחירות ברמה היומיומית. 
במושב הוועידה האחרון, בחרה הועידה ועדת בחירות לבחירת מזכ"ל המפלגה ולשכת המפלגה. מדובר בוועדה מגוונת ורחבה אשר כוללת גברים ונשים ותיקים וצעירים כאחד – וכן ייצוג למחוזות המפלגה השונים – הדרוזים, הערבים, הקיבוצים והמושבים. חברות בוועדה חברת הכנסת לשעבר עדנה סולודר מקיבוץ "גשר", החברה מיכל זילברברג, יושבת ראש המשמרת הצעירה בהרצליה, החבר איסמאיל אבו פרך, יושב המשמרת הצעירה במחוז הערבי, החבר סלמן טרודי, נציג המחוז הדרוזי בוועדה, יו"ר הועדה תא"ל במילואים יצחקי חן שניהל גם את הפריימריז לחברי הכנסת, ממלא מקומו יו"ר ועדת כספים של המפלגה אבנר סטפק, מזכירי הסניפים דני בילקר ורפי בן מרדכי, לילי בן עמי פעילה חברתית ממחוז המושבים, וראש אגף מפקד במפלגה חבר המפלגה מחולון-רם פרדס.
עקב הרכבה המשובח של הוועדה והעובדה כי תהיה מובטלת בזמן הקרוב, בשל הדחייה הקצרה במועד הבחירות למזכ"ל וללשכה, אנו מציעים למנות אותה לכהן גם כוועדת בחירות לבחירת יו"ר המפלגה ומועמדה לראשות הממשלה.

5. מינוי המפקח על הבחירות לבחירת יושב ראש מפלגת העבודה הישראלית ומועמדה לראשות הממשלה:
אנו מביאים הצעה למנות מפקח על הבחירות שיסייע למפלגה לשמור על טוהר הבחירות, לפקח על תקינות התהליך ועל תוצאות הבחירות. המפקח המוצע יהיה המשפטן עו"ד איתן הברמן, מומחה ותיק ובלתי תלוי בתחום, אשר שימש בתפקיד זה בהצלחה רבה בפריימריז לבחירת חברי הכנסת מטעם המפלגה.

6. הארכת מועד לקיום הבחירות לתפקיד מזכ"ל המפלגה ולשכת המפלגה עד ליום 31.01.13 והתליית תוקפו של התיקון לסעיף 16(ג)(2)  כך שיחול החל מיום 31.01.13:
 הן נוכח הבחירות לתפקיד היו"ר והן בעקבות פניות רבות מאד שקיבלנו בשבועות האחרונים מראשי הערים שלנו, מהוועדה המוניציפלית בראשותו של ראש עיריית יקנעם סימון אלפסי ומהמועמדים של המפלגה בבחירות לרשויות המקומיות מוצע לוועידה לקבל את המלצת ועדת הבחירות ללשכה ולמזכ"ל ולדחות את הבחירות ללשכה ולמזכ"ל במעט כך שיתקיימו גם הן אחרי הבחירות המוניציפאליות.
זאת כדי לאפשר למפלגה, למועמדיה ולפעיליה בתחום המוניציפלי להשקיע את זמנם ומרצם בבחירות המקומיות. כמו כן, ברצוננו לאפשר למפלגה לעסוק בבחירות פנימיות ליו"ר ולאפשר ליו"ר הנבחר להיות חלק מהתהליך החשוב של בחירות למוסדות שיערכו מיד עם בחירת יו"ר חדש. לכן הבחירות ללשכה ולמזכ"ל יערכו מיד אחרי הבחירות ליו"ר במהלך חודשים דצמבר-ינואר.
יודגש המובן מאליו שכמפלגה דמוקרטית רשאית ועידת המפלגה לשנות בכל עת כל החלטה. מוסדות המפלגה ובהם כמובן הוועידה ימשיכו להתכנס לעיתים תכופות כפי שנהגנו בשנתיים האחרונות.
לצורך זאת גם ידחה התיקון שנקבע בוועידה התשיעית, בכינוסה מיום 4.4.13, לסעיף 16(ג)(2) שעינינו כפל תפקידים ולפיו חבר כנסת לא יוכל לכהן בתפקיד מזכ"ל המפלגה. התיקון יותלה לתקופה נוספת, ויכנס לתוקפו החל מיום 31.01.13, כך שמזכ"ל המפלגה המכהן, ח"כ חיליק בר יוכל להמשיך בתפקידו עד לבחירת מזכ"ל חדש בחודשים הקרובים.

7. אישור צירוף בעלי תפקידים כצירים לוועידה התשיעית כמפורט בנספח:
מאז כינוסה של הוועידה התשיעית נבחרו לתפקידם בעלי תפקידים שונים, אשר התפקיד שהם ממלאים מקנה להם זכות להיות צירי ועידה – כמו  חברי הכנסת החדשים מזכירי סניפים נוספים אשר זכאים להתמנות מתוקף תפקידם כצירים בועידה. לצורך זאת מובאים שמותיהם לאישור הוועידה. שמות בעלי התפקידים המצורפים מתפרסמים באתר המפלגה.  


בהצלחה לכולנו, נתראה בועידה
 
 בכל שאלה ניתן לפנות לח"כ חיליק בר מזכ"ל המפלגה - This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

נספח – בעלי תפקידים מצורפים לאישור הועידה:

איתן ברושי – מזכ"ל התנועה הקיבוצית
מיקי רוזנטל - חבר כנסת
משה מזרחי - חבר כנסת
נחמן שי - חבר כנסת
איציק שמולי - חבר כנסת
אראל מרגלית - חבר כנסת
סתיו שפיר - חברת כנסת
עמר בר לב  - חבר כנסת
מירב מיכאלי - חברת כנסת
אליעד דרמן - מזכיר סניף כפר סבא
יוסף כהן - מזכיר סניף חולון
עמי סולומוביץ - מזכיר סניף בת ים
יהושע דנינו - מזכיר סניף ראשון לציון 
נ'גיב אבו חמדה - מזכיר סניף ירכא
אסף וולף - יו"ר המשמרת צעירה בנתניה
אלון וישינסקי יו"ר המשמרת הצעירה בשוהם
יעקב אברהם - יו"ר המשמרת צעירה ברמת גן
איסמעיל אבו פרך - יו"ר המשמרת הצעירה במחוז הערבי
--------------------------------------------------

ההזמנה המקורית ועדכונים שוטפים, באתר מפלגת העבודה.

"הצבא איננו ארגון דמוקרטי זה הארגון הבלתי-דמוקרטי היחיד שהדמוקרטיה שומרת כדי להגן על עצמה"
שמעון פרס, ראיון ב-YNET יולי 2005

הרשמה לעדכונים

מאז 2004

כבר מעל 19 שנה, הבמה-הרעיונית היא כיכר העיר היחידה עבור חברי מפלגת העבודה.
יצחק רבין - 2014 C

התחברות

לפרסום מאמרים

אחד במאי