מצע איכות הסביבה של מפלגת העבודה לכנסת ה20

Thank you for rating this article.

מצע מפלגת העבודה לכנסת ה20 בתחום איכות הסביבה - הוצג על ידי איחוד "המחנה הציוני", המשלב בין מפלגת העבודה הישראלית ומפלגת התנועה ופורסם במספר פרקים העוסקים בנושאים השונים: דוגלים בפיתוח בר קיימא; נקדם ונתעדף מערך תחבורה ציבורית משוכלל בהתייחס לסביבה וקיימות; נדאג לפרק את מונופול הגז ולפקח על מחירי הגז הטבעי, נקבע יעדים חדשים ושאפתניים לשימוש באנרגיות מתחדשות; תכנית מתאר ארצית לבניה ירוקה בת-קיימא; חשיבות מיוחדת למניעת התעללות וסבל ולהגנה על זכויותיהם של בעלי החיים

את מצע המחנה הציוני המלא, תמצאו כן.

סביבה וקיימות | תחבורה | אנרגיה | הגנה על בעלי חיים

איכות הסביבה

סביבה וקיימות

אנו דוגלים בפיתוח בר קיימא, שימנע את זיהום הקרקע והמים, ויביא לחלוקת משאבים צודקת.

נפעל ליישום חוק אוויר נקי ונביא ליישום התכנית הלאומית לצמצום זיהום האוויר. נטפל במפגעי מפרץ חיפה, בראשן מניעת הרחבת בז"ן, הוצאת מתקן האמוניה מהמפרץ, הנמל הנוסף, צמצום והטמנה של החומרים המסוכנים במקום הרחבת היקפיהם המתוכננת בתכנית "קרקעות הצפון" בהתייחס לדו"ח ועדת המשנה של ועדת הפנים בכנסת לנושא סביבה ותכנון במפרץ חיפה, מיום 30.7.14.

נקבע יעדים חדשים לצמצום פליטות גזי החממה ונקדם תכנית ארצית להגנה על הים.

תחבורה

נקדם ונתעדף מערך תחבורה ציבורית משוכלל בהתייחס לסביבה וקיימות, נשפר את השירות לנוסעים, נבלום את עליית תעריפי הנסיעה ונפעל לקידום תחבורה ציבורית במתכונת מצומצמת בסופי השבוע בשיתוף הרשויות המקומיות.

אנרגיה

נדאג לפרק את מונופול הגז ולפקח על מחירי הגז הטבעי, נקבע יעדים חדשים ושאפתניים לשימוש באנרגיות מתחדשות, נביא ליישום של התכנית הלאומית להתייעלות אנרגטית, נקים רשת חשמל חכמה בישראל ונעודד מחקר ופיתוח בתחום האנרגיה.

נקדם תכנית מתאר ארצית לבניה ירוקה בת-קיימא שתתגמל שיפוץ ירוק ובידוד מבנים בישראל.

הגנה על בעלי חיים

המחנה הציוני מעניק חשיבות מיוחדת למניעת התעללות וסבל ולהגנה על זכויותיהם של בעלי החיים.

נדאג להעביר את האחריות ליישום חוק צער בעלי חיים ממשרד החקלאות למשרד להגנת הסביבה, נעלה את מכסי יבוא העגלים ובעלי החיים המיועדים לשחיטה ונעודד יבוא בשר מחו"ל, על מנת לשים קץ להובלות האכזריות של עגלים וכבשים חיים.

נקים מערך אפקטיבי לפיקוח על ניסויים בבעלי חיים, נקדם חקיקה שתקבע תנאי מינימום להחזקת בעלי-חיים, נבטיח את הפסקת ההמתה של כלבים בריאים רק משום היותם חסרי בית ונשנה מן היסוד את מערך הכלביות העירוניות בישראל

"במרכזה של ההיסטוריה העברית עומד דבר הגשמת הציונות במלוא היקפה ותוכנה ... במרכזה של ההיסטוריה האנושית עומד דבר הגשמת הסוציאליזם במלוא היקפו ותוכנו"
ברל כצנלסון

מאז 2004

כבר מעל 18 שנה, הבמה-הרעיונית היא כיכר העיר היחידה עבור חברי מפלגת העבודה.

הרשמה לעדכונים

יצחק רבין - 4111995

התחברות

לפרסום מאמרים

אחד במאי