מצע מפלגת העבודה בתחום החקלאות

Thank you for rating this article.

מצע מפלגת העבודה בתחום החקלאות לכנסת ה20 הוצג על ידי איחוד "המחנה הציוני", המשלב בין מפלגת העבודה הישראלית ומפלגת התנועה.

"מפלגת העבודה ... בכוונתה לדרוש את תיק החקלאות בממשלה הבאה. לצורך זה ניסח איתן ברושי, מועמד הרשימה לכנסת ולתפקיד שר החקלאות, מצע בנושא החקלאות. המצע, שנוסח עם נציגי החקלאים ומזכירת מחוז הקיבוצים, חניק מרשק, מבטיח לחקלאים מכל טוב - הגנות, מענקים, פנסיה, נדל"ן ותעסוקה" (דה-מרקר, 25.2.15).

    • הגנה על הייצור החקלאי: באמצעות מכסי מגן והעלאת רמת התמיכה הישירה בחקלאות. "הכסף נועד להגיע למצב שבו חקלאים חיים בכבוד - לא נהפכים למיליונרים אבל גם לא רעבים ללחם".
    • חוק יסוד: החקלאות והכפר: "יש לפעול לגיבוש מדיניות ביחס לחקלאות ולהתיישבות הכפרית, באמצעות חוק חדש. החקלאות וההתיישבות העובדת הם מפעלים ויעדים לאומיים חשובים, ועל כל ממשלה בישראל להבטיח את קיומם ופיתוחם". בנוסף יכלול החוק יעדים ובהם מעבר מתמיכה עקיפה לישירה, ואישור החלטות המינהל לגבי הזכויות של חקלאים בקרקע, בעיקר במושבים, כגון רישום חלקת מגורים על שם בעליה וחכירת שטחים לטווח ארוך.
  • סיוע ליישובי הפריפריה וליישובי הספר סמוכי הגדר. תוקפו של חוק הגליל, שמעניק תמיכה מיוחדת ליישובי הגדר, יפוג ב–2017, וייתכן כי החקלאים יבקשו הרחבת הגנה גם ליישובי עוטף עזה.
  • עידוד העיסוק בחקלאות, כמו גם מציאת מקורות הכנסה ותעסוקה נוספים וחלופיים בישובים הכפריים, כתנאי לפרישׂת האוכלוסייה ברחבי המדינה.
  • "התעשייה הקיבוצית ופעילות התיירות, העסקים והשירותים במרחב הכפרי חיוניים לפיתוח אזורים אלה והמדינה כולה, כמקור פרנסה לתושבי המרחב הכפרי והיישובים הסמוכים אליו ... יש לשקוד על שימורם, פיתוחם והתאמתם לשינויים המודרניים בתפקוד המרחב הכפרי".
  • נדל"ן: לעגן את זכויות החקלאים בנחלותיהם לאורך זמן באמצעות חוזי חכירה לדורות, ולפעול, לרבות בחקיקה, לביצוע רישום של כל שטחי הנחלה בחוזי חכירה לדורות. בנוסף, לאפשר את המשך הקליטה והצמיחה ביישובים באמצעות שחרור היתרי בנייה, הקצאת מקורות למימון ומשכנתאות לבנייה ולתשתיות. "יש לקדם, לרבות בחקיקה, מסלולי בנייה ושיוך ביישובים הכפריים בתנאים הוגנים ומעשיים שיאפשרו גידול באוכלוסייה, קליטת צעירים ודור המשך". להבטחת עתיד החקלאות לקדם "הבטחת פנסיה הוגנת לחקלאים ולמתיישבים לצורך הבטחת עתידם וליצירת דור המשך".
  • תעסוקה: "כוח אדם זמין כנדרש, המועסק בתנאים נאותים ובשכר הוגן".
  • מחקר הפיתוח: להמשיך ולחזק את המדיניות הנוכחית של משרד החקלאות לחיזוק המחקר והפיתוח (מו"פ), ההדרכה והיצוא, ובדרך של "הגדלת תקציבי המחקר והפיתוח החקלאי ... ופיתוח היצוא באמצעות עידוד ההשקעות, מתן אשראי והעלאת רמת הידע החקלאי".

את שאר מצע המפלגה, ניתן למצוא פה.

"עם לא יזכה לחירות אם לא יבטיח חרות שכניו"
קארל מרקס

הרשמה לעדכונים

מאז 2004

כבר מעל 19 שנה, הבמה-הרעיונית היא כיכר העיר היחידה עבור חברי מפלגת העבודה.
יצחק רבין 1922-1995

התחברות

לפרסום מאמרים

אחד במאי