מועמדות לתפקיד ציר/ת הוועידה העשירית של מפלגת העבודה דרך ועדת הצירופים

Thank you for rating this article.

חברות וחברי מפלגת העבודה,

הנכן/ם מוזמנות/ים להגיש מועמדות לתפקיד ציר/ת הוועידה העשירית של מפלגת העבודה דרך ועדת הצירופים. הגשת המועמדות תתאפשר עד ה-5 בדצמבר 2019, בשעה 16:00 בקישור פה.

ברוכים הבאים לרישום להגשת מועמדות לתפקיד ציר/ת הוועידה העשירית של מפלגת העבודה דרך ועדת הצירופים, עפ״י נספח ג' (חלק 1) לתקנון הבחירות של הוועידה העשירית של מפלגת העבודה.

ועידת המפלגה מהווה מוסד מרכזי וחשוב בקבלת החלטות במפלגה, ומאפשרת לקחת חלק פעיל בעיצוב פניה ודרכיה של המפלגה.

כחלק מהתחדשות והערכות המפלגה מחדש, יושב ראש המפלגה והמזכ"ל החליטו כי הגיעה העת לפתוח את שורותיה ולאפשר לפעילים נוספים - חדשים וותיקים - לקחת חלק בעשייה דרך מעורבות במוסד חשוב זה. אנחנו רואים בהשלמת איוש הוועידה והמשך שיקום מוסדות המפלגה, צעד הכרחי ומרכיב חיוני בבניית התשתיות הארגוניות והאידיאולוגיות של המפלגה.

הגשת המועמדות באופן מקוון לוועדת הצירופים לתפקיד ציר/ת ועידה תתאפשר בין התאריכים - יום שני, 18 בנובמבר 2019, בשעה 16:00 ועד יום חמישי, 5 בדצמבר 2019, בשעה 16:00.

בנוסף, ניתן להגיש מועמדות באמצעות טופס ידני (לטופס לחץ כאן) אשר יש להעבירו לאגף המפקד עד ליום חמישי, 5 בדצמבר 2019 בשעה 16:00, ידנית או באמצעות פקס מספר 03-7283616 יש לוודא קבלת בפקס בטלפון 03-7283606.

ועדת הצירופים תבחר מבין המועמדים, כ-554 חברים אשר יומלצו לוועידה לצרפם, וזאת בהתאם לשיקול דעתה של הוועדה ולקריטריונים הקבועים בנספח לתקנון הבחירות (לתקנון- לחצו כאן) ובהתאם לסמכותה עפ"י סעיף 4 לחוקה וסעיף 8.3 לתקנון.

"עם שאינו מכבד את עברו, ההווה שלו דל ועתידו לוט בערפל"
יגאל אלון, “מסך של חול”

הרשמה לעדכונים

מאז 2004

כבר מעל 19 שנה, הבמה-הרעיונית היא כיכר העיר היחידה עבור חברי מפלגת העבודה.
יצחק רבין

התחברות

לפרסום מאמרים

אחד במאי