הצטרפות לממשלה תובא לאישור ועידת המפלגה באופן מקוון

Thank you for rating this article.

לכבוד ח"כ מרב מיכאלי,

הנדון: בקשתך לכינוס ועידת מפלגת העבודה (מכתבך ליו"ר מפלגת העבודה ח"כ עמיר פרץ מיום 30.3.2020)

יו"ר מפלגת העבודה ח"כ עמיר פרץ העביר לעיוני את מכתבת בסימוכין אשר נשלח אליו, ובו בקשת לכנס בדחיפות את ועידת מפלגת העבודה מרחוק, בדבר הכוונה להיכנס לקואליציה כדברייך.

בהתאם אבקש להתייחס כדלקמן:

חוקת המפלגה קובעת כי הצטרפות לממשלה תובא לאישור ועידת המפלגה, ומשכך ככל שתתקבל על ידי יו"ר המפלגה החלטה בנושא היא תובא להחלטת הועידה כפי שהחוקה מחייבת.

מפלגת העבודהיתירה מזו, אציין כי יו"ר המפלגה אף בקשני עוד קודם למכתבך, כי המפלגה תהא ערוכה ארגונית לכל אפשרות, לרבות לתרחיש שבו יהיה צורך להביא בפני חברי הועידה החלטה מרחוק בעניין, לאור תקנות החירום הקיימות שאינן מאפשרות כינוס פיזי, וזאת ככל שההתפתחויות הפוליטיות יחייבו זאת.

נכון למועד זה, טרם הובא לידיעתי כי התקבלה על ידי יו"ר המפלגה החלטה בעניין, וככל שהדבר יהיה רלוונטי נפעל בהתאם.

בכבוד רב, ערן חרמוני - מזכ"ל מפלגת העבודה.

"בנגב ייבחן העם בישראל ומדינתו"
דוד בן גוריון, משמעות הנגב שדה בוקר 17.1.1955

הרשמה לעדכונים

מאז 2004

כבר מעל 19 שנה, הבמה-הרעיונית היא כיכר העיר היחידה עבור חברי מפלגת העבודה.
יצחק רבין

התחברות

לפרסום מאמרים

אחד במאי