הזמנה לכינוס הועידה העשירית של מפלגת העבודה ודרכי הצבעה

Thank you for rating this article.

הריני להזמינכם לישיבת הוועידה העשירית של מפלגת העבודה.

בשל איסור ההתקהלות הקבוע בדין, לא תתאפשר ישיבת ועידה כמקובל, ולכן, מתוך רצון לאפשר את יישום עקרונותיה הדמוקרטיים של המפלגה, תיעשה ההצבעה באמצעים דיגיטליים.

דברי הנואמים – בעד ונגד מהלך זה – ייקבעו על ידי מזכ”ל המפלגה, אשר ינהל את ישיבת הוועידה המיוחדת. נאומים אלה יוקלטו ויהיו זמינים לצירי הוועידה באתר האינטרנט של המפלגה לצורך גיבוש החלטתם.

ההצבעה תתקיים ביום ראשון 26.04.2020, בין השעות 10:00 עד 20:00.

  1. הזמנה לועידה, כקובץ PDF pdf לחצו פה
  2. הסכם קואליציוני בין סיעת העבודה לסיעת כחול לבן, לחצו פה
  3. מסמך הבנות לקווי יסוד בין סיעת העבודה לסיעת כחול לבן, לחצו פה
  4. הסכם קואליציוני בין סיעת הליכוד לסיעת כחול לבן, כקובץ PDF pdf לחצו פה.
  5. החלטת המובד לברור עתירות להליך ההצבעה, כקובץ PDF pdf לחצו פה.

הזמנה לכינוס הועידה העשירית של מפלגת העבודה הישראלית ודרכי הצבעה בצל המגבלות בעקבות התפרצות נגיף הקורונה

צירות וצירי הוועידה העשירית, הריני להזמינכם לישיבת הוועידה העשירית של מפלגת העבודה.

-----

בשל איסור ההתקהלות הקבוע בדין, לא תתאפשר ישיבת ועידה כמקובל, ולכן, מתוך רצון לאפשר את יישום עקרונותיה הדמוקרטיים של המפלגה, תיעשה ההצבעה באמצעים דיגיטליים.

דברי הנואמים - בעד ונגד מהלך זה - ייקבעו על ידי מזכ"ל המפלגה, אשר ינהל את ישיבת הוועידה המיוחדת. נאומים אלה יוקלטו ויהיו זמינים לצירי הוועידה באתר האינטרנט של המפלגה לצורך
גיבוש החלטתם.

ההצבעה תתקיים ביום ראשון 26.04.2020, בין השעות 10:00 עד 20:00.

סדר יומה של ישיבת הוועידה העשירית:

אישור עקרונות ההסכם הקואליציוני בין סיעת העבודה לסיעת לכחול לבן בדבר הצטרפות לממשלה, והסמכת יו"ר המפלגה לניהול המגעים לשיתוף פעולה פרלמנטרי, ציבורי ופוליטי בין העבודה לכחול לבן.

עקרונות ההסכם יפורסמו באתר האינטרנט של המפלגה.

-----

כפי שקורה בדרך קבע בישיבות ועידת המפלגה - ההצבעה גלויה

מפלגת העבודהיובהר כי החלטת הוועידה כאמור מחייבת את מוסדות המפלגה ואת סיעתה בכנסת.

1. עקרונות ההצבעה:
א. ההצבעה הינה אישית ותיעשה ישירות על ידי ציר/ת הוועידה.
ב. בדומה להצבעות אחרות הנעשות בוועידה, ההצבעה גלויה.
ג. הצביע ציר ועידה יותר מפעם אחת, תיפסל הצבעתו המאוחרת.
ד. לא ניתן לשנות את ההצבעה לאחר אישורה.

2. בקרה ופיקוח
א. לצורך בקרה ופיקוח על יום ההצבעה, הוסמכה על ידי הנהלת המפלגה ועדה מפקחת אשר בראשה יעמוד מזכ"ל המפלגה ויהיו חברים בה: יושבת-ראש ועדת החוקה, מ"מ יושבת-ראש ועדת החוקה, ראש מטה המפלגה והיועץ המשפטי למפלגה. כמו כן, כל חבר סיעת העבודה בכנסת יהיה רשאי למנות משקיף מטעמו לוועדה זו.

3. דרכי ההצבעה:
כל ציר הוועידה העשירית יהיה רשאי להצביע באמצעות אחת מהדרכים הבאות:
א. באמצעות אתר האינטרנט הייעודי, לאחר הזנת ת"ז + קוד אימות שיישלח לנייד ולמייל אשר רשום במערכות המפלגה. לאחר הקשת "אישור" במסך ההצבעה יועבר המצביע למסך האישור בו יינתן מספר אסמכתא ותוצג התשובה שבה בחר. לצורכי תיעוד, כל מצביע מתבקש לצלם את מסך האישור.

קישור לאתר הייעודי יעלה לעמוד זה עם פתיחת ההצבעה.

ב. ניתן להצביע באמצעות מוקד טלפוני ייעודי שיופעל במשך יום ההצבעה.
    - לפי אפשרות זו, יתקשר המצביע למוקד, יזהה את עצמו באמצעות מספר הזהות שלו ולאחר מכן יאמר למוקדן מהי הצבעתו (כאמור, ההצבעה בוועידה אינה חשאית).
    - לאחר שהצבעתו נרשמה, יידרש המצביע לשלוח צילום תעודה מזהה (ת"ז/ רישיון/נהיגה/ דרכון/ תעודת חוגר) של המצביע לדוא"ל, ווטסאפ או פקס בהתאם לבחירתו. מספרי הפקס והווטסאפ וכן כתובת הדוא"ל מופיעים בסוף הנוהל כנספח א'.
       o לחילופין, ניתן יהיה לאמת את זהות המצביע באמצעות ארבע הספרות האחרונות של כרטיס האשראי איתו משולמים דמי החבר כפי שרשום במערכות המפלגה.
    - אישור ההצבעה באמצעות הטלפון ייעשה לאחר הודעה בכתב שתישלח באמצעות ווטסאפ, דוא"ל או פקס, לאחר קבלת צילום של תעודה מזהה או ארבע הספרות האחרונות של כרטיס האשראי. ניתן יהיה לאמת את זהות המצביע באמצעות ארבע הספרות האחרונות של כרטיס האשראי הרשום במערכת.
    - יודגש, ההצבעה באמצעות המוקד הטלפוני תיעשה באופן אישי.
ג. ניתן יהיה להצביע באמצעות שליחת הודעת ווטסאפ או דוא"ל (בעד, נגד, נמנע) בצירוף צילום של תעודה מזהה של ציר הוועידה (ת"ז/ רישיון נהיגה/ דרכון/ תעודת חוגר).
    • הצבעה באמצעי זה תתאפשר אך ורק באמצעות מספר הטלפון או כתובת הדוא"ל של ציר הוועידה הרשומה במערכות המפלגה ושאליהם נשלחה ההודעה על קיום ההצבעה הנ"ל. יודגש, לא תתאפשר הצבעה באמצעות מספר טלפון או כתובת דוא"ל שאינם רשומים במערכות המפלגה.
    • על המצביע באמצעי זה לשלוח צילום של התעודה המזהה ולציין את עמדתו על הצעת ההחלטה: בעד / נגד / נמנע.
    • אישור סופי של ההצבעה באמצעות ווטסאפ או דוא"ל ייעשה לאחר הודעה חוזרת בכתב שיינתן באמצעות ווטסאפ או דוא"ל, לאחר קבלת צילום של תעודה מזהה.

בברכה,
ערן חרמוני
מזכ"ל המפלגה


נספח א' - דרכי התקשרות

  1. המוקד הטלפוני: יושלם עם פתיחת ההצבעה
  2. מספר הווטסאפ: יושלם עם פתיחת ההצבעה
  3. כתובת הדוא"ל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  4. מספר הפקס: 077-3181079
  5. כתובת אתר ההצבעה: יושלם עם פתיחת ההצבעה

להורדת ההזמנה כקובץ PDF pdf לחצו פה, ולעדכונים באתר המפלגה www.havoda.org.il (להורדת עותק הסכם קואליציוני ליכוד-כחול לבן כקובץ PDF pdf לחצו פה)

הרשמה לעדכונים

"הצבא איננו ארגון דמוקרטי זה הארגון הבלתי-דמוקרטי היחיד שהדמוקרטיה שומרת כדי להגן על עצמה."
שמעון פרס, ראיון ב-YNET יולי 2005

מאז 2004

כבר מעל 15 שנה, הבמה-הרעיונית היא כיכר העיר היחידה עבור חברי מפלגת העבודה.

יצחק רבין

התחברות

לפרסום מאמרים

אחד במאי