הגשת מועמדות לתפקיד ציר / סגן ציר בקונגרס הציוני העולמי

Thank you for rating this article.

הקונגרס הציוני הל”ח יתקיים בימים 20 עד 22 באוקטובר 2020. כל חבר המפלגה רשאי להגיש את מועמדותו בהתאם למפורט בקול קורא המצ”ב.

הקונגרס הציוני הל"ח יתקיים בימים 20 עד 22 באוקטובר 2020 .בשל המגבלות שהוחלו ברקע התפשטות נגיף הקורונה, ישיבות הקונגרס ייעשו מרחוק באמצעות תוכנת ZOOM.

שימו לב, יש לקרוא את ההנחיות שלהלן במלואן

רשאי להגיש מועמדות, מי שעומד בכל התנאים הבאים:

1. כל חבר מפלגה המשלם את דמי החבר השנתיים שלו;

- לבדיקת חברותך לחץ כאן

2. שילם דמי הרשמה בסך 150 ש"ח; חבר שנבחר לקונגרס ישלם תוספת לדמי החבר בסך 100 ש"ח

3. הגשת מועמדותו נעשתה עד ליום ב' 2020.8.3 בשעה 18:00 באמצעות טופס ההרשמה הזה;

4. מלאו לו 18 שנים.

ועדת האיתור

1. בהתאם לחוקת המפלגה ולהחלטת ועידת המפלגה, הוקמה ועדת איתור אשר מתפקידיה לבחון את אלו המתאימים והמחויבים ביותר לכהן בתפקיד ציר / סגן ציר בקונגרס הציוני הל"ח, וזאת בעיקר לאור ניסיונם ועל רקע פעילות עבר והווה במוסדות הלאומיים.

לצורך הגשת המועמדות, על הפונה למלא את טופס ההרשמה שבקישור הזה.

2. בניגוד לקונגרס הציוני הקודם בו היו למפלגת העבודה 35 צירים ו-75 סגני צירים, הרי שחלקה של מפלגת העבודה בקונגרס הציוני הל"ח הינו: 6 צירים ו-12 סגני צירים בלבד.

3. ועדת האיתור מציינת ומדגישה מראש כי תינתן עדיפות מובהקת לבעלי תפקידי מכהנים במוסדות הלאומיים ולכאלה אשר הוכיחו פעילות במוסדות הלאומיים וניסיון בייצוג המדינה והעם היהודי בארץ ובחו"ל.

4. בהתאם לחוקת ההסתדרות הציונית העולמית, יובטח ייצוגם של בני הדור הצעיר ושל נשים כך שלא יפחת משיעור של 25% לצעירים (עד גיל 35) ו-30% לנשים.

5. בהתאם לחוקת ההסתדרות הציונית העולמית, עובדי המוסדות הלאומיים וחברות בנות שלהם, לא ישמשו כצירים או סגני צירים אלא אם חדלו לכהן בתפקידם 100 ימים לפני כינוס הקונגרס.

לבירורים נוספים נא לפנות במייל This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

בהצלחה, ועדת האיתור

 

להורדת הצעות ההחלטה ודברי הסבר, כקובץ PDF pdf לחצו פה.

הרשמה לעדכונים

"העבודה הראשונה העומדת עתה לפני האנושות היא עבודה של חינוך עצמי. חינוך מתוך עצם החיים מתוך עצם עבודת החיים חינוך בחיים של יצירה על ידי חיים של יצירה .... יסוד החינוך הזה איננו הכרת הזכות כי אם הכרת האחריות ... האחריות והיצירה הן מותר האדמה מיתר בעלי החיים. ליצור ודע רק האדם ורק האדם יודע את טעם היצירה את שמחת היצירה ואת אורה העליון. וכן רק האדם המכיר והמשיג את איחודו המוחלט עם החיים והעולם מכיר ומשיג את אחריותו לכל החיים והעולם ... עצם רגש האחריות ... מעמידה את החיים האנושיים על יסוד של יצירה ושל חירות עליונה"
א.ד. גורדון, האדם והטבע עמוד 313-314

מאז 2004

כבר מעל 15 שנה, הבמה-הרעיונית היא כיכר העיר היחידה עבור חברי מפלגת העבודה.

יצחק רבין 2016 - תזכור

התחברות

לפרסום מאמרים

אחד במאי