תוצאות ההצבעה – הוועידה העשירית 28/1/21

Thank you for rating this article.

צירי ועידה יקרים,

להלן תוצאות ההצבעה מיום 28.1.21 שהתקיימה באופן מקוון בוועידת המפלגה:

הפרישה מהממשלה אושרה ברוב של 989 (68%) לעומת מתנגדים בסך 419 (29%) ונמנעים בסך 39 (43) ובסה"כ 1,447 מצביעים; תיקון יצוג מגדרי אושר ברוב של 970 (67%) והתנגדות של 435 (730) ונמנעים 42 (3%) ובסה"כ מצביעים 1447 ותקנון הבחירות לרשימה אושר ברוב של 932 (64%) לעומת מתנגדים 386 (27%) ונמנעים בסך 51 (4%) ובסה"כ מצביעים 1447.

הצעת ההחלטה הצבעה תוצאה
החלטה בדבר פרישה מממשלת נתניהו-גנץ של השרים מטעם מפלגת העבודה מאשר/ת 989 68%
מתנגד/ת 419 29%
נמנע/ת 39 3%
סכום כולל 1447
עבר
תיקון חוקת מפלגת העבודה בדבר ייצוג מגדרי מאשר/ת 970 67%
מתנגד/ת 435 30%
נמנע/ת 42 3%
סכום כולל 1447
עבר
אישור תקנון הבחירות לרשימת מפלגת העבודה הישראלית לכנסת ה-24 והוראות שונות מאשר/ת 1010 70%
מתנגד/ת 386 27%
נמנע/ת 51 4%
סכום כולל 1447
עבר
אישור כהונתם של חברים במוסדות המפלגה בהתאם לרשימה מאשר/ת 932 64%
מתנגד/ת 425 29%
נמנע/ת 90 6%
סכום כולל 1447
עבר

בימים הקרובים יפורסם קישור למערכת באמצעותה יוכל כל ציר ועידה לבדוק כיצד הצבעתו נרשמה. 

עד לפרסום מערכת בדיקת ההצבעה כל ציר ועידה אשר יבקש לבדוק כיצד נרשמה הצבעתו יוכל לעשות כן באמצעות פניה לאגף המפקד במייל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

על הפונה לצרף צילום תעודה מזהה.

בברכה, 

ועדת הפיקוח על ההצבעה בוועידה העשירית 28/1/21

===

מאתר האינטרנט של מפלגת העבודה

"עלינו להיכון למלחמה כאילו היא בלתי נמנעת ולחתור לשלום כאילו הוא בהישג יד"
יגאל אלון

הרשמה לעדכונים

מאז 2004

כבר מעל 19 שנה, הבמה-הרעיונית היא כיכר העיר היחידה עבור חברי מפלגת העבודה.
יצחק רבין

התחברות

לפרסום מאמרים

אחד במאי