קווי יסוד הממשלה ה-36

Thank you for rating this article.

קווי יסוד להקמת ממשלת אחדות ה-36 בתקופת כהונת הכנסת ה-24 - לעיון במסמך קווי היסוד החתום.

הואיל ומדינת ישראל נקלעה למשבר פוליטי חריף ולחוסר יציבות שלטוני קשה מזה כשנתיים, והואיל והיציאה ממשבר הקורונה מעמידה את המשק הישראלי בפני אתגרים כלכליים יוצאי דופן בהיקפם ובמורכבותם הדורשים הקמת ממשלה מתפקדת לאלתר, החליטו הסיעות החתומות מטה על הקמת ממשלת אחדות;

ממשלת האחדות שתקום תתמקד בפעולותיה בתחום האזרחי והכלכלי, וזאת על מנת לשפר את רווחתם של אזרחי ישראל המנויים על כלל הקבוצות והמגזרים, ותביא בתוך זמן קצר מיום כינונה לאישורו של תקציב המדינה לשנים הקרובות;

ממשלת האחדות תתמקד בנושאים הרבים המשותפים לכלל אזרחי המדינה בתחום הביטחון, הבריאות והכלכלה. הממשלה תפעל לאיחוי השסעים בין רכיביה השונים של החברה הישראלית ולחיזוק יסודותיה של ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית וברוח מגילת העצמאות, ותוביל תוכניות שונות שתכליתן להוציא את מדינת ישראל מהמשבר הכלכלי אליו נקלעה, יחד עם שאר מדינות העולם;

קווי היסוד לממשלה ה-36 בכנסת ה-24 כקובץ PDF pdf לחצו פה ולעיון בהסכם הקואלציוני של מפלגת העבודה לממשלה ה-36 לחצו פה.

ממשלת האחדות תפעל על בסיס קווי היסוד שגובשו:

1. הצדדים מסכימים, כי הממשלה תפעל להקנות יציבות שלטונית, והיא תתמקד בשיקום המשק, הכלכלה והחברה האזרחית, תחזק את הממלכתיות, ותרחיב את תחומי ההסכמה הלאומיים.

2. הצדדים מסכימים כי הממשלה תפעל לעידוד הצמיחה על בסיס עקרונות של כלכלה הוגנת המנתבת את ההשקעה התקציבית אל מעמד הביניים, והשכבות החלשות תוך צמצום הפערים החברתיים וחיזוק השירותים החברתיים. הממשלה תפעל להפחתת רגולציה, הסרת חסמים בירוקרטיים, ודיגיטציה ממשלתית ("אפס נייר, אפס תור") ולקידום תכנית משולבת להטבת וטיוב הנטל הרגולטורי,. כמו כן, הממשלה תפעל לחיזוק המגזר הפרטי בדגש על עסקים קטנים ובינוניים ולשם כך תעמיד רשת בטחון לעצמאיים.

3. הממשלה תציג כיעד לאומי את העלאת מספר העובדים בהייטק ל -15% מכלל העובדים במשק עד לשנת 2026 (בכלל זה עובדי תעשיית הפוד טק, בינה מלאכותית, מחשוב קוואנטי, אגרו טק ובריאות - דיגיטלית) ותפעל לקידום החינוך במקצועות הטכנולוגים, קידום המצוינות וסבסוד הכשרות והסבות מקצועיות. הצדדים מסכימים כי יש לרכז את מאמצי הממשלה בנושא תעסוקה והכשרות מקצועיות במנהלת אחת תחת זרוע העבודה, בשיתוף המעסיקים, על בסיס מיפוי מקומות העבודה במשק, יצירת מנגנוני הסבה מקצועית ומתוך שאיפה לצמצום האבטלה.

4. סיעות הקואליציה מסכימות ומתחייבות לתמוך בקידום חוק פרויקטים לאומיים במסגרתו תקדם הממשלה בניית שני בתי חולים (בנגב ובגליל), שדה תעופה נוסף, בניית כיתות, רכבת מטרו, רכבות קליע, קידום פריסת סיבים אופטיים בפריפריה ובמגזר
הערבי.

5. הממשלה תפעל לצמיחתה ושגשוגה של ירושלים בירת ישראל, תוך המשך הבניה בה בהיקפים משמעותיים והפיכתה למטרופולין דינמי וחדשני. במסגרת זאת, ועל מנת לבסס את מעמדה של העיר כמרכז ועוגן שילטוני, תוך זמן קצר מהשבעתה תיושם החלטת הממשלה להעברת כלל משרדיה ויחידותיה הארציות לירושלים.

6. הצדדים מסכימים כי הממשלה תפעל לביצור הבטחון הלאומי של ישראל ולשמירת ביטחונם של כלל אזרחי המדינה, זאת לצד חתירה מתמדת לשלום. הצדדים מסכימים כי יש לפעול לחיזוק משרד החוץ כגורם המתכלל את יחסי החוץ של מדינת ישראל.

7. הצדדים מסכימים, כי הממשלה תפעל לפיתוח הפריפריה הגאוגרפית של ישראל, ולהעצמת התנאים הכלכליים המאפשרים השתלבות ומעורבות אזרחית ובין היתר באמצעות שילוב בשוק התעסוקה. סיעות הקואליציה מתחייבות לתמוך ולקדם באופן
מידי חקיקה המגבילה כהונת רה"מ לשתי קדנציות (או 8 שנים, הארוך מבניהם).

8. הצדדים מסכימים על הקמת ועדה אשר תורכב מנציגי כל מפלגות הקואליציה בראשות שר המשפטים מתוך מטרה לחוקק את חוק יסוד החקיקה.

9. הצדדים מסכימים, כי יש לפעול בנחישות למיתון עליית מחירי הדיור, וזאת באמצעים מגוונים המתייחסים לכלל הגורמים המשפיעים על מחירי הדיור, ובהם נושא התחבורה ודיור בר השגה באמצעות חקיקה רלוונטית. שר הבינוי והשיכון יביא בתוך 60 יום מכינון הממשלה, למועצת מקרקעי ישראל החלטת מדיניות רחבה וסדורה בנוגע לדיור בר השגה והתחדשות עירונית, וכן מדיניות כוללת בנוגע לתמהיל השיווק במחירים ברי השגה בבעלות ולהשכרה וצעדים חדשניים לטובת התחדשות עירונית בשים לב לסוגיות חברתיות, כלכליות, בטחוניות ובטיחותיות. בנוסף שר השיכון יביא לממשלה תכנית שיווק של 300,000 יחידות דיור ובכלל זה מענה מימוני לטובת כלל התשתיות ומוסדות הציבור הנדרשים למימוש התכנית.

10. הצדדים מסכימים, כי יש לפעול למימוש פתרונות מהירים ונקודתיים בתחום התחבורה, ולשיפור התחבורה השיתופית והציבורית.

11. הצדדים מסכימים, כי הממשלה תפעל להגברת הבטחון האישי של כלל האזרחים במדינת ישראל, תחזק את המשטרה ותוסיף לה תקני כוח אדם. הממשלה תפעיל תכנית למיגור הפשיעה בחברה הערבית שתכלול החמרת ענישה, והקמת יחידות ייעודיות במשטרה למיגור הפשיעה במרחב הכפרי, ובחברה הערבית.

12. הצדדים מסכימים כי הממשלה תקדם הליך דה פליליזציה וכן רפורמה לחיזוק זכויות האזרח בחקירה ובמשפט.

13. הממשלה תממש את מחויבותה לחזק את אחדות העם היהודי, תעודד עליה ותגביר את ההבנה ההדדית בין מדינת ישראל ליהדות העולם.

14. הצדדים מסכימים, כי יש לפעול על מנת לקדם סוגיות בנושאי דת ומדינה לגביהן יש הסכמה ציבורית רחבה.

15. סיעות הקואליציה מתחייבות לתמוך בחקיקת "חוק גיוס" במתווה משרד הבטחון כפי שאושר בקריאה ראשונה בכנסת ה-20 (כולל הוראת שעה לתקופת המעבר, כך שגיל הפטור יעמוד על 21). בנוסף ועל מנת להעניק פתרון כולל לסוגיה, ראש הממשלה ושר הביטחון יבחנו הפעלה של מודל חדש בתחום השירות הלאומי אזרחי לאוכלוסיות מסוימות. לצורך כך תוקם ועדה בראשות נציג ראש הממשלה ונציג שר הבטחון וזו תציג את מסקנותיה לממשלה בתוך 90 יום.

16. הצדדים מסכימים, כי בעקבות משבר הקורונה יש לפעול לחיזוק מערכת הבריאות הציבורית ולהביא אותה לרמת מוכנות בהתאם למדדים המקובלים ב - OECD . בכלל זה יתוקן המקדם הדמוגרפי של סל הבריאות כך שישקף את הזדקנות האוכלוסייה. כמו כן, תינתן תוספת שנתית קבועה בשיעור של 1.65% מעלות סל שירותי הבריאות לצורך הוספת תרופות, מכשור וטכנולוגיות רפואיות חדשות לסל שירותי הבריאות, יעודכן מדד יוקר הבריאות כך שיכלול מדד מחיר יום אשפוז. יקובעו התקנים שניתנו בתקופת הקורונה כתקנים קבועים של רופאים, אחיות ומקצועות פרא רופאים בבסיס התקציב. כמו כן הצדדים מסכימים כי יש צורך חיוני בחיזוק מערך בריאות הנפש הן בבתי החולים הפסיכיאטריים והן בטיפול בקהילה.

17. הצדדים מסכימים כי הממשלה תפעל להעצמת מערכת החינוך, ובכלל זה חיזוק מעמד המורה ועצמאות המנהלים. הצדדים מסכימים על העברת האחריות על הגיל הרך למשרד החינוך. הצדדים רואים יעד לאומי בכך שכל תלמידי ישראל ילמדו לימודי יסוד מתוך הכרה כי שילובם בשוק העבודה הכרחי לעתידה הכלכלי של מדינת ישראל, לצורך כך יבוא הדבר לידי ביטוי בתקציב המדינה לפי החלטת משרד החינוך.

18. הצדדים מסכימים על המשך הסיוע לענף המלונאות והתיירות על רקע משבר הקורונה ומבצע 'שומר החומות'. הסיוע יכלול בין השאר הקלות בארנונה לענף גם בחודשים יולי דצמבר - 2021 , יישום חל"ת גמיש לעובדים בענף ופיצוי העסקים החדשים שנפתחו החל ממרץ 2021 (בהמשך להחלטת ממשלה מס' 708).

19. הצדדים מסכימים כי החינוך הבלתי פורמאלי: תנועות הנוער והבוגרים, ארגוני הנוער, מתנדבי שנת השירות, תלמידי המכינות הצבאיות, מכלל הזרמים, מהווים גורם חשוב בחברה האזרחית הישראלית, ולשם כך תפעל הממשלה להגדלת תקציבם בבסיס התקציב.

20. הצדדים מסכימים כי הממשלה תפעל לחיזוק ההשכלה הגבוהה, תשאף להוביל לתואר ראשון בחינם במקצועות הנדרשים, ותפעל להקים ולתקצב אוניברסיטה בגליל ולתיקון תקצוב הסטודנטים הלא מתוקצבים באוניברסיטת אריאל.

21. הצדדים מסכימים, כי הממשלה תפעל להגנה על איכות הסביבה בישראל, תוך התייחסות לאתגרים הגלובליים, ותוך הכרה בעוצמתו ודחיפותו של משבר האקלים. הממשלה תוביל יעדים שאפתניים לצמצום הפליטה הפחמנית בישראל במסגרת חוק אקלים שיכיל מנגנון תמחור פחמן. הממשלה תפעל לפינוי המפעלים המזהמים ממפרץ חיפה, להגנה על בעלי החיים, ולהגנה על הים והחופים.

22. הצדדים מסכימים כי יש לפעול להפחתת זיהום אוויר באמצעות קידום אנרגיות מתחדשות וקידום צעדים להפחתת התלות בדלקים מזהמים, בכלל זה קידום תכנית אב למשק האנרגיה.

23. הצדדים מסכימים, כי החקלאות היא אבן יסוד לאומית, ויש לחזק את ההתיישבות הכפרית. הממשלה תקדם תכנית אב לחקלאות הכוללת עיגון זכויות בקרקעות והפחתת תעריפי המים לחקלאות.

24. הצדדים מסכימים לקדם תוכנית לאומית לחיזוק ופיתוח הצפון.

25. הצדדים מסכימים, כי הממשלה תפעל לשמירה על זכויות אזרחיה הוותיקים, לחקיקה שתביא לידי ביטוי את זכותם להזדקן בכבוד, וכן לרווחתם של ניצולי השואה החיים בישראל, בין היתר באמצעות הגדלת קצבת הבטחת הכנסה לקשישים כך שהכנסתו של קשיש תהיה בגובה 70% משכר המינימום, העלאת תיקרה ומיתון מנגנון הדיסריגארד לקשישים (וכן לאנשים עם מוגבלויות ומשפחות חד הוריות), הממשלה תפעל להשלמת יישום של דו"ח הועדה המקצועית של משרד הקליטה בנושא קשישים עולים (2016). הממשלה תפעל ליישום תכנית לאומית למיגור הבדידות והרפורמה למיגור עושק הקשישים.

26. הצדדים מסכימים כי הממשלה תאמץ את מסקנות הוועדה הבין משרדית למניעה וטיפול בתופעת האלימות נגד נשים ואלימות במשפחה ובכלל זאת הקמת מערך חירום לנשים בשעת משבר, הוספת חדרים אקוטיים בבתי חולים, וכן קידום חקיקה למניעת אלימות כלכלית, הקמת מסגרות ייעודיות לשפיטה בעבירות מין, למתן סיוע משפטי ושיקום לנפגעי ונפגעות עבירות מין ואלימות, לאיזוק אלקטרוני לחשודים וביטול ההתיישנות על עבירות מין ואלימות בקטינים ועבירות מין בבגירים. הממשלה תקים נציבות לנפגעי עבירה במשרד המשפטים, שתרכז את הטיפול בתחום נפגעי העבירה . הממשלה תקים מרכזי הגנה ייעודיים למתלוננים בגירים בעבירות מין, בדומה למרכזים הקיימים לקטינים. יוקמו מחלקות ייעודיות לטיפול בעבירות מין במשטרת ישראל, בפרקליטות המדינה ובבתי המשפט.

27. הממשלה תפעל ליצירת שוויון חברתי מלא בין גברים לנשים.

28. סיעות הקואליציה מסכימות יש לקדם את רפורמת "נפש אחת" ויישום צעדים של ועדות אחרות אשר פעלו למען נכי צה"ל ופגועי הנפש באגף השיקום של משרד הביטחון. הרפורמה נועדה לשפר את התנאים של נכי צה"ל ולקצר את הבירוקרטיה מול אגף השיקום, על מנת שיוכלו לממש זכויותיהם מתוך מחויבות של מדינת ישראל ללוחמי צה"ל.

29. הצדדים מסכימים לחוקק חוק שירותי רווחה לאנשים עם מוגבלויות. בנוסף, תפעל הממשלה לקבוע יעדים לקידום הנגישות בישראל לקביעה והטמעה של סטנדרטים לנגישות לפי קריטריונים של מקום וצרכים . הממשלה תפעל להעלאת המודעות בקרב האוכלוסייה הכללית לאנשים עם מוגבלויות. כמו כן הממשלה תעודד את השימוש בשפת הסימנים. הצדדים מסכימים כי יוקם צוות היגוי בהשתתפות כל סיעות הקואליציה לבחינת שינויים בשיטת הבחירות, בכלל זה מעבר לשיטת בחירות אזורית, פריימריז ביום בחירות והצבעת ישראלים בחו"ל, ויבחנו תיקוני חקיקה בחוק דרכי תעמולה.

30. הצדדים מסכימים, כי יש לפעול לחיזוק התרבות והמורשת, כך שזו תשגשג ותפרח.

===

קווי היסוד לממשלה ה-36 בכנסת ה-24 כקובץ PDF pdf לחצו פה ולעיון בהסכם הקואלציוני של מפלגת העבודה לממשלה ה-36 לחצו פה.

"העבודה הראשונה העומדת עתה לפני האנושות היא עבודה של חינוך עצמי חינוך מתוך עצם החיים מתוך עצם עבודת החיים חינוך בחיים של יצירה על ידי חיים של יצירה .... יסוד החינוך הזה איננו הכרת הזכות כי אם הכרת האחריות ... האחריות והיצירה הן מותר האדמה מיתר בעלי החיים. ליצור ודע רק האדם ורק האדם יודע את טעם היצירה את שמחת היצירה ואת אורה העליון. וכן רק האדם המכיר והמשיג את איחודו המוחלט עם החיים והעולם מכיר ומשיג את אחריותו לכל החיים והעולם ... עצם רגש האחריות ... מעמידה את החיים האנושיים על יסוד של יצירה ושל חירות עליונה"
א.ד. גורדון, האדם והטבע עמוד 313-314

הרשמה לעדכונים

מאז 2004

כבר 20 שנה, הבמה הרעיונית היא כיכר העיר היחידה עבור חברי מפלגת העבודה.

מצב מפקד

חברי.ות מפלגה פעילים: כ-48,288
לנתונים המלאים | התפקדות

העבודה בסקרים

נכון לתאריך 24.6.24, העבודה-מרצ עם 11 מנדטים (N12), העבודה 5 ומרצ 4 מנדטים (מעריב)
למעקב סקרים

יצחק רבין

התחברות

לפרסום מאמרים

אחד במאי