הגשת מועמדות לצירוף לוועידה ה-10 למושב דצמבר 2021

Thank you for rating this article.

בואי לקחת חלק!

חברות מפלגה יקרות,

בהתאם להוראות חוקת המפלגה בדבר שוויון מגדרי, כל חברת מפלגה שתהיה חפצה בכך תוכל להגיש מועמדות לכהונה בועידת המפלגה.

ועידת המפלגה היא הגוף העליון והמחוקק של המפלגה ובתוקף סמכותה הוועידה דנה ומחליטה בכל הנושאים המהותיים שעל סדר יומה של המפלגה.

אנו קוראים לך להגיש את מועמדותך ובכך לחזק משמעותית את כוחך והשפעתך על דרכה של המפלגה ועל פי דרכך.

להגשת מועמדות לחצי https://bit.ly/zirufim2021.

כחלק מהתחדשות המפלגה ומעיקרון השוויון המגדרי אשר עוגן בחוקת המפלגה, רוב המצורפות לוועידה תהיינה חברות אשר מזדהות עם ערכי המפלגה ומעוניינות לקדם את השקפתן האידאולוגית. בהתאם לתקנון הוועידה, ועדת הצירופים רשאית על פי שיקול דעתה לבחור מבין חברי המפלגה בעלי זכות לבחור ולהיבחר, נציגים מסקטורים שונים המפורטים להלן ולהמליץ בפני הועידה לצרף אותם אליה וזאת על פי סמכותה בהתאם לדיני המפלגה

הגשת המועמדות תיעשה עד ליום 20 בדצמבר בשעה 13:00.

חברה שתתקבל לוועידת המפלגה תישא בתשלום שנתי נוסף של 105 ש"ח; לגמלאית (62 ומעלה) ולצעירה (25 ומטה) – תוספת של 65 ש"ח לשנה בלבד.

"האלימות היא כרסום יסוד הדמוקרטיה הישראלית. יש לגנות אותה להוקיע אותה לבודד אותה. זו לא דרכה של מדינת ישראל. בדמוקרטיה יכולות להיות מחלוקות אך הכרעה תהיה בבחירות דמוקרטיות ..."
יצחק רבין, נאומו האחרון 4 בנובמבר 1995

מאז 2004

כבר מעל 17 שנה, הבמה-הרעיונית היא כיכר העיר היחידה עבור חברי מפלגת העבודה.

הרשמה לעדכונים

יצחק רבין

התחברות

לפרסום מאמרים

אחד במאי