הגשת מועמדות לצירוף לוועידה ה-10 למושב דצמבר 2021

Thank you for rating this article.

בואי לקחת חלק!

חברות מפלגה יקרות,

בהתאם להוראות חוקת המפלגה בדבר שוויון מגדרי, כל חברת מפלגה שתהיה חפצה בכך תוכל להגיש מועמדות לכהונה בועידת המפלגה.

ועידת המפלגה היא הגוף העליון והמחוקק של המפלגה ובתוקף סמכותה הוועידה דנה ומחליטה בכל הנושאים המהותיים שעל סדר יומה של המפלגה.

אנו קוראים לך להגיש את מועמדותך ובכך לחזק משמעותית את כוחך והשפעתך על דרכה של המפלגה ועל פי דרכך.

להגשת מועמדות לחצי https://bit.ly/zirufim2021.

כחלק מהתחדשות המפלגה ומעיקרון השוויון המגדרי אשר עוגן בחוקת המפלגה, רוב המצורפות לוועידה תהיינה חברות אשר מזדהות עם ערכי המפלגה ומעוניינות לקדם את השקפתן האידאולוגית. בהתאם לתקנון הוועידה, ועדת הצירופים רשאית על פי שיקול דעתה לבחור מבין חברי המפלגה בעלי זכות לבחור ולהיבחר, נציגים מסקטורים שונים המפורטים להלן ולהמליץ בפני הועידה לצרף אותם אליה וזאת על פי סמכותה בהתאם לדיני המפלגה

הגשת המועמדות תיעשה עד ליום 20 בדצמבר בשעה 13:00.

חברה שתתקבל לוועידת המפלגה תישא בתשלום שנתי נוסף של 105 ש"ח; לגמלאית (62 ומעלה) ולצעירה (25 ומטה) – תוספת של 65 ש"ח לשנה בלבד.

"לעולם לא אסלח לערבים על שלימדו אותנו להרוג את בניהם"
גולדה מאיר

הרשמה לעדכונים

מאז 2004

כבר 20 שנה, הבמה הרעיונית היא כיכר העיר היחידה עבור חברי מפלגת העבודה.

מצב מפקד

חברי.ות מפלגה פעילים: כ-48,288
לנתונים המלאים | התפקדות

העבודה בסקרים

נכון לתאריך 24.6.24, העבודה-מרצ עם 11 מנדטים (N12), העבודה 5 ומרצ 4 מנדטים (מעריב)
למעקב סקרים

יצחק רבין - 4111995

התחברות

לפרסום מאמרים

אחד במאי