הגשת מועמדות לצירוף לוועידה ה-10 למושב דצמבר 2021

Thank you for rating this article.

בואי לקחת חלק!

חברות מפלגה יקרות,

בהתאם להוראות חוקת המפלגה בדבר שוויון מגדרי, כל חברת מפלגה שתהיה חפצה בכך תוכל להגיש מועמדות לכהונה בועידת המפלגה.

ועידת המפלגה היא הגוף העליון והמחוקק של המפלגה ובתוקף סמכותה הוועידה דנה ומחליטה בכל הנושאים המהותיים שעל סדר יומה של המפלגה.

אנו קוראים לך להגיש את מועמדותך ובכך לחזק משמעותית את כוחך והשפעתך על דרכה של המפלגה ועל פי דרכך.

להגשת מועמדות לחצי https://bit.ly/zirufim2021.

כחלק מהתחדשות המפלגה ומעיקרון השוויון המגדרי אשר עוגן בחוקת המפלגה, רוב המצורפות לוועידה תהיינה חברות אשר מזדהות עם ערכי המפלגה ומעוניינות לקדם את השקפתן האידאולוגית. בהתאם לתקנון הוועידה, ועדת הצירופים רשאית על פי שיקול דעתה לבחור מבין חברי המפלגה בעלי זכות לבחור ולהיבחר, נציגים מסקטורים שונים המפורטים להלן ולהמליץ בפני הועידה לצרף אותם אליה וזאת על פי סמכותה בהתאם לדיני המפלגה

הגשת המועמדות תיעשה עד ליום 20 בדצמבר בשעה 13:00.

חברה שתתקבל לוועידת המפלגה תישא בתשלום שנתי נוסף של 105 ש"ח; לגמלאית (62 ומעלה) ולצעירה (25 ומטה) – תוספת של 65 ש"ח לשנה בלבד.

"העבודה הראשונה העומדת עתה לפני האנושות היא עבודה של חינוך עצמי חינוך מתוך עצם החיים מתוך עצם עבודת החיים חינוך בחיים של יצירה על ידי חיים של יצירה .... יסוד החינוך הזה איננו הכרת הזכות כי אם הכרת האחריות ... האחריות והיצירה הן מותר האדמה מיתר בעלי החיים. ליצור ודע רק האדם ורק האדם יודע את טעם היצירה את שמחת היצירה ואת אורה העליון. וכן רק האדם המכיר והמשיג את איחודו המוחלט עם החיים והעולם מכיר ומשיג את אחריותו לכל החיים והעולם ... עצם רגש האחריות ... מעמידה את החיים האנושיים על יסוד של יצירה ושל חירות עליונה"
א.ד. גורדון, האדם והטבע עמוד 313-314

הרשמה לעדכונים

מאז 2004

כבר מעל 19 שנה, הבמה-הרעיונית היא כיכר העיר היחידה עבור חברי מפלגת העבודה.
יצחק רבין - 2013 אוניברסיטת תל-אביב

התחברות

לפרסום מאמרים

אחד במאי