תיקון חוקה - ביטול תפקיד מזכ"ל העבודה

Thank you for rating this article.

חוקת מפלגת העבודה הישראלית (תיקון – תפקיד מזכ"ל המפלגה) , התשפ"ב – אוגוסט 2022
1 .תפקיד מזכ"ל המפלגה - בטל.
2 .בכל מקום בחוקת המפלגה בו נקבעו למזכ"ל סמכות, שטח פעולה, טובת הנאה וכיוצא כאלה, תפעל הנהלת המפלגה בהתאם לסעיף 221 לחוקה.

דברי הסבר

בעוד שבעבר אחריות המזכ"ל נגעה לניהולה המשקי, הכספי והארגוני של המפלגה (בהתאם לסעיף 16ג לחוקת המפלגה) אחריות זו עברה לפני כחמש שנים ליושב ראש המפלגה (החלטת הוועידה התשיעית מיום 17.9.14). מאז, הסמכות כאמור בסעיף 16ג לחוקה הואצלה לגורמים שונים (לרבות המזכ"ל עצמו בתקופת כהונתו השניה של היו"ר לשעבר עמיר פרץ). בהינתן מבנה המפלגה הנהוג בשנים האחרונות בכלל ובעת האחרונה בפרט, נמצא כי תפקיד המזכ"ל – על אף יתרונותיו השונים – אינו הכרחי לשם תפקודה התקין
של המפלגה. מסקנה זו, בין היתר, הינה פועל יוצא של דיוני הוועדה לרה- ארגון במפלגה בראשות יו"ר ועדת החוקה, עו"ד שולי אשבול, אשר תגיש את מסקנותיה המלאות בדבר מבנה המפלגה בחודשים הקרובים.

להורדה כקובץ  PDFpdfכקובץ  PDF.

"עשבים שוטים, גדלים ליד שיבר מטפטף."
תומר פינס יור המשמרת הצעירה - 2019

הרשמה לעדכונים

מאז 2004

כבר מעל 19 שנה, הבמה-הרעיונית היא כיכר העיר היחידה עבור חברי מפלגת העבודה.
יצחק רבין

התחברות

לפרסום מאמרים

אחד במאי