עדכון מצב כספי לאחר בחירות לכנסת ה-25

Thank you for rating this article.

לכבוד חברות וחברי מפלגת העבודה, הנדון: עדכון מצב כספי לאחר בחירות לכנסת ה-25.

להורדה כקובץ pdf PDF

חו"ח יקרים/ות.

בתאריך 1.11.2022 התקיימו הבחירות לכנסת ה-25 שלאחריהם מפלגת העבודה קיבלה 4 מנדטים, לאחר ש- 175,992 (3.69% מסך הקולות הכשרים) בחרו ברשימת "אמת" לכנסת.

ברצוני לנצל את ההזדמנות לעדכן בקצרה אודות מצבה הכספי של המפלגה לאחר הבחירות.

בתאריך 22.11.2022 התקיימה בבית המפלגה ישיבת הנהלת המפלגה בהשתתפות יו"ר המפלגה, חה"כ מרב מיכאלי, חברי הנהלה ומוזמנים.

על סדר היום ולאחר דברי הפתיחה של יו"ר המפלגה, הוצגה בפני הנהלת המפלגה מצגת מעודכנת לאחר תוצאות הבחירות לכנסת ה-25.

לאחר דברי ההסבר של רו"ח דורון ארגוב מנהל הכספים של המפלגה, בפני יו"ר המפלגה וחברי ההנהלה, התבקשתי ע"י יו"ר המפלגה מתוקף תפקידי כראש המוסד לביקורת של המפלגה, לשתף ברשות ובסמכות את כל חברות וחברי המפלגה בנתונים הכספיים כפי שהוצגו בישיבה.

מצ"ב בזאת מצגת נתונים של המצב הכספי לאחר בחירות לכנסת ה-25, כפי שהוצגה בפני הנהלת המפלגה לעיון ושיתוף כלל החברות והחברים.

  • הוצאות הקמפיין:

במצגת שנדון עולה כי היקף ההוצאות של קמפיין הבחירות לכנסת ה-25 (כולל הוצאות בגין הבחירות המקדימות) הסתכמו בסך של כ-15 מיליון ₪.

יוער כי בעקבות 4 המנדטים בהם זכתה המפלגה בבחירות לכנסת, התקבל מימון מפלגות מכנסת ישראל בסך של כ-11 מיליון ₪ בלבד.

על מנת להשלים את ההפרש שנותר (כ- 4 מיליון ₪ גרעון) הועברו לטובת המפלגה סך של כ-2 מיליון ₪ מאת "בית ארלוזרוב", וסך נוסף של כ-2 מיליון ₪ נלקחו כהלוואה מהכנסת ע"ח התקציב השוטף של מימון מפלגות להם זכאית הסיעה מהכנסת על פי חוק מימון מפלגות.

כך למעשה נוצר איזון של מקורות תקציב הבחירות שעמד על סך כולל של כ-15 מיליון ₪.

ברצוני לציין, כי תקציב הבחירות הוכן על בסיס הציפייה השמרנית ל-5 מנדטים, ציפייה שלצערנו לא התממשה.

אוסיף ואומר כי היקף הגרעון שנותר לאחר סבבי הבחירות הקודמים (סבב א' + ב' בשנת 2019 וסבב ג' בשנת 2020) בהנהגת 2 היו"רים הקודמים (אבי גבאי / עמיר פרץ), עמד על מעל ל-30 מיליון ₪, יותר מפי 2 מהיקף תקציב הבחירות לכנסת ה-25 בשנת 2022.

בעקבות הגירעונות שנותרו בסבבי הבחירות הקודמים החל מהכנסת ה-21 משנת 2019, הגיעה הסיעה בכנסת למיצוי תקרת ההלוואה המותרת מתקציב הכנסת, והיא עומדת כיום (לאחר הבחירות לכנסת ה-25) על כ-11.5 מיליון ₪.

ראוי לציין כי במהלך תקופת הכנסת היוצאת (הכנסת ה-24), בה לסיעה היו בכנסת 7 ח"כים, הצליחה המפלגה לצמצמם את יתרת קרן ההלוואה לכנסת ישראל מתוך התקציב השוטף של מימון המפלגות, וכאמור במהלך תקופת כהונתה של הכנסת היוצאת הוחזרו לכנסת סך העומד על כ-2 מיליון ₪ מהיקף החובות הכולל של המפלגה לכנסת.

על פי חוק מימון מפלגות בנוסף להוצאות מימון הבחירות כאמור לעיל, זכאית המפלגה והסיעה בכנסת לתקציב חודשי שוטף.

  • התקציב השוטף:

התקציב השוטף לה זכאית המפלגה והסיעה החל מהכנסת ה-25 שנבחרה זה עתה, במסגרת חוק מימון מפלגות עומד על סך של כ-סך 420 אלף ₪.

התקציב השוטף מתחלק כך:

  • כ-210 אלף ₪ מהווים פירעון להחזר הלוואה שנלקחה מהכנסת ועומדת כעת כ-11.5 מיליון ₪.
  • כ-210 אלף סכום נטו הפנוי לפעילות השוטפת של המפלגה.

אציין כי ביחד עם תשלומי דמי חברי המפלגה השנתיים (כ-40,000 מתפקדים חברי המפלגה) בסד"ג של כ-2 מיליון ₪, התקציב השנתי המשוער של המפלגה לפעילות שוטפת יסתכם מעתה בסך של כ-4.5 מיליון ₪ בלבד.

בעקבות הירידה בתקציב השוטף מ-7 מנדטים בכנסת היוצאת, ל-4 מנדטים בכנסת הנוכחית, המשקפת ירידה של כ-200,000 ₪ בתקציב החודשי השוטף, בוצעו זה מכבר ע"י מנכ"ל המפלגה, מר ניר רוזן, צעדי צמצום בהוצאות השוטפת: צמצום הוצאות השכר בסך של כ-100,000 ₪ לחודש, וירידה בהיקף ההתקשרות עם ספקים חיצונים בסך נוסף של כ-100,000 ₪ לחודש, כל זאת על מנת להגיע לאיזון בתקציב השוטף.

אנצל את ההזדמנות להודות לאנשי הכספים של המפלגה: מר אבנר סטפק, גזבר המפלגה, ורו"ח דורון ארגוב מנהל הכספים, שיחד עם מנכ"ל המפלגה, מר ניר רוזן, ביצעו במהלך תקופת קמפיין הבחירות ניהול סיכונים שמרני וריאלי שעמד במבחן תוצאות האמת, ובכך הצליחו לייצב את מצבה הכספי של המפלגה ללא הרחבת הגרעון על אף תוצאות הבחירות לכנסת ה-25.

  • טבלת השוואה של הוצאות בסבבי בחירות קודמים (מתוך האתר של מבקר המדינה)

להלן הקישור לאתר הרשמי של משרד המדינה ונציב תלונות הציבור, דוח ביקורת על חשבונות של סיעות ורשימות לפי חוק מימון מפלגות :

https://statements.mevaker.gov.il/DigitalPamphlet/ElectionTypeIDParties/7/7

הערה

גירעון

הוצאות לתקופת הבחירות ₪

הכנסות לתקופה הבחירות ₪

מנדטים

רשימה

תאריך הבחירות

כנסת

יו"ר המפלגה אבי גבאי

(6 יח' מימון)

13, 430,485

32,128,285

18,697,800

6

מפלגת העבודה הישראלית

9.4.2019

הכנסת ה-21

               

יו"ר המפלגה עמיר פרץ (5 יח' מימון)

13,741,770

22,554,148

8,812,378

6

רשימת משותפת גשר / מפלגת העבודה הישראלית

17.9.2019

הכנסת ה-22

               

יו"ר המפלגה עמיר פרץ (3 יח' מימון)

4,064,401

12,599,648

8,535,247

7

רשימת משותפת גשר / מפלגת העבודה הישראלית / מרצ

2.3.2020

הכנסת ה-23

               

יו"ר המפלגה מרב מיכאלי

(7 יח' מימון)

313,106

9,143,787

8,830,681

7

מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי

23.3.2021

הכנסת ה-24

  • סיכום

 במאמרו הקנוני של אחד מהאבות המייסדים של תנועת העבודה, החבר היקר מר יצחק בן אהרון : "עוז לתמורה בטרם פורענות", שהתפרסם בעיתון "דבר" ובעיתון "למרחב" עוד בשנת 1963, יצאה לראשונה הקריאה לאיחוד השורות במחנה, שלאחריה אוחדו מפלגות הפועלים והוקמה מפלגת העבודה, דומה כי הדברים עדיין אקטואליים גם לימינו.

בברכה, חברות וחברים יקרים

רועי סגמן

מייסד עמותת "נולדת לנצח" (ע.ר.)

ראש המוסד לביקורת במפלגת העבודה.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

להורדה כקובץ pdf PDF

לוט:

מצגת מצב כספי לאחר בחירות לכנסת ה-25

"עוז לתמורה בטרם פורענות" , יצחק בן אהרון , 1963

"התורה ניתנה לישראל, ולא ישראל — לתורה; בלי ישראל אין תורה, בלי ישראל אין מדינה, ואהבת ישראל קודמת לכל"
דוד בן-גוריון, 17.10.1950

הרשמה לעדכונים

מאז 2004

כבר 20 שנה, הבמה הרעיונית היא כיכר העיר היחידה עבור חברי מפלגת העבודה.

מצב מפקד

חברי.ות מפלגה פעילים: כ-48,288
לנתונים המלאים | התפקדות

העבודה בסקרים

נכון לתאריך 24.6.24, העבודה-מרצ עם 11 מנדטים (N12), העבודה 5 ומרצ 4 מנדטים (מעריב)
למעקב סקרים

יצחק רבין

התחברות

לפרסום מאמרים

אחד במאי