סיימנו לשתוק - הגיע הזמן להילחם במכונת הרעל וההסתה, תביעה נגד ערוץ 14

Thank you for rating this article.

סיימנו לשתוק - הגיע הזמן להילחם במכונת הרעל וההסתה.

הגשנו היום מכתב התראה לפני הגשת תביעה נגד הבעלים של ערוץ 14 ונגד אמנון יצחק בו אנחנו דורשים מהם להתנצל על הדברים השקריים והמסיתים כביכול תנועת מפא"י הייתה הגורם האחראי למותם של יהודי אירופה שהועלו על רכבות בדרך למחנות ההשמדה.

האמירות המזוויעות והמזעזעות הללו הן אנטישמיות מזוקקת ומסוכנת. וזה עוד לפני הסכנה החמורה בכך שהן ישמשו חומר לתעמולה שקרית של מכחישי שואה, אותם אלו שמדינת ישראל נלחמת בהם כבר עשרות שנים.

סיימנו לשתוק, הגיע הזמן שנרים את ראשנו וניאבק בימין המסית והמשקר. לא ניתן להמשיך להשמיץ ולהשחיר את מפלגת העבודה הציונית והדמוקרטית, המפלגה שהקימה את המדינה לא ניתן למחוק לערער. נתניהו והשופרות שלו חייבים להתחיל לשלם מחיר יקר על ההסתה והאלימות שהם מפיצים.

נוסח המכתב:

ח' תמוז תשפ"ג 27 ביוני 2023

לכבוד: מר יצחק מירילשוילי, ערוץ יהודי ישראלי בע"מ, רח' צלע ההר 44 מודיעין, טלפון: 1700502020
הרב אמנון יצחק, באמצעות שופר - ארגון להפצת יהדות (ע"ר), רח' מתתיהו 10, בני ברק 5160512
בדוא"ל
א.נ.,

הנדון: התראה טרם פניה לערכאות משפטיות

בשם מרשתי, יו "ר מפלגת העבודה הישראלית, ח"כ מרב מיכאלי, הריני לפנות אליכם בהתראה זו כדלקמן:

1. ביום 21.6.23 התראיין הרב אמנון יצחק בתוכניתו של מר שמעון ריקלין בערוץ 14 המוחזק על ידי מר מירילשוילי. במהלך הראיון התבטא הרב יצ חק באופן שגובל באנטישמיות והכחשת שואה, תוך שקבע כך:
"ומי הפקיר את היהודים שם בשואה אתה יודע? בהיסטוריה? השמאלנים, אלה שהקימו. מפא”י, היה כתוב על הרכבות מפא”י, והיו מעלים את החברה על הרכבות אחד אחד".

2. מדובר כמובן באיוולת ובדברי בלע קיצוניים המקובלים בחוגים אנטישמיים מובהקים. למעשה, אמירה זו רואה בקדושי השואה כקורבנות של מאבקים פוליטיים בתוך עם ישראל חלף האמת הידועה לכל ילדה וילד. צא ולמד, ששת המיליונים נרצחו על ידי הנאצים ומשתפי הפעולה עימם אשר לא הבחינו בין יהודי אחד למשנהו. הרוצחים הארורים לא בחנו מהם עמדותיהם הפוליטיות של קורבנותיהם היהודים או על איזו תנועה אידאולוגית הם נמנים.

3. למרות זאת, במפגן של בורות ורשעות קבע הרב יצחק בנחרצות כי תנועת מפא"י (אשר לימים התאגדה כמפלגת העבודה הישראלית) הייתה הגורם האחראי למותם של יהודי אירופה אשר הועלו על הרכבות בדרכם למחנות ההשמדה. למרבה הצער, הרב יצחק מושמע בחוגים רבים ומשפיע על קהלים עצומים המונים רבבות בני אדם ואף יותר. קהלים אלה עלולים לטעות ולסבור כי יש ממש בדבריו של הרב ומכאן אף הדרך להתבטאויות ומעשים אלימים קצרה למדי.

4. למרבה הצער, הרב יצחק זכה לבמה בתקשורת הארצית, בערוץ 14 אשר מפוקח על ידי הרשות השניה לטלוויזיה ולרדיו ולכן דבריו אלה זכו לחשיפה רבה אף יותר. מנחה התוכנית, מר שמעון ריקלין, אף קיבל את הדברים המזעזעים שנאמרו בשוויון נפש ורק לאחר שפרצה סערה תקשורתית, נאות מר ריקלין להתנצל.

5. מצופה כי ערוץ תקשורת יפעל בהתאם לאמות המידה המינימליות ביותר ויוודא כי אינו מהווה אכסניה להתבטאויות קיצו ניות ואר סיות המהוות לשון הרע. במ קרים קיצוניים בהם בכל זאת מושמעת התבטאות כזו - הבהרה תינתן בהקדם ויסו לק המרואיין לאלתר ולצמיתות. שני אלה לא קרו.

6. מעבר לכך שהתבטאות זו מוציאה את דיבתה של מרשתי רעה כמו גם של עשרות אלפי חבריה, יש בה כדי לשמש חומר לתעמולה שקרית של מכחישי שואה רבים. בדומה למפלגת העבודה וחבריה כך גם מיליוני ישראלים אשר הוריהם נמנו על שורותיה של מפא "י עשויים לחוש השפלה, בוז ולעג נוכח התבטאות זו.

7. כידוע, סעיף 1 לחוק איסור לשון הרע, תשכ"ה-1965 קובע כדלקמן:
"לשון הרע היא דבר שפרסומו עלול –
(1) להשפיל אדם בעיני הבריות או לעשותו מטרה לשנאה, לבוז או ללעג מצדם;
(2) לבזות אדם בשל מעשים, התנהגות או תכונות המיוחסים לו;
(3) לפגוע באדם במשרתו, אם משרה ציבורית ואם משרה אחרת, בעסקו, במשלח ידו או במקצועו;
(4) לבזות אדם בשל גזעו, מוצאו, דתו, מקום מגוריו, גילו, מינו, נטייתו המינית או מוגבלותו;
בסעיף זה –
"אדם" – יחיד או תאגיד;"

8. בהיותה של מרשתי תאגיד, כקבוע בסעיף 13 לחוק המפלגות, תשנ"ב-1992 בדעתה לתבוע את הסעדים בגין הנזקים שנגרמו לה על ידכם. ואולם, בטרם תיעשה פניה לערכאות משפטיות כאמור, מרשתי נאותה לבחון הגעה לפשרה חינוכית ההולמת את נסיבות המקרה וחומרתו כדלקמן:
א. הרב יצחק יפרסם התנצלות ברשתות החברתיות השונות וכן בסרטון שיפורסם בערוץ 14 בנוסח שיתואם מול הח"מ;
ב. ערוץ 14 ישדר תוכן חינוכי אשר יועבר על ידי מרשתי הנוגע לשואת העם היהודי, לאחראים לה ולפעולות היישוב היהודי בארץ ישראל בתקופה זו;
ג. תועבר תרומה בסך 10,000,000 ש"ח על ידי כל אחד מכם בנפרד לעמותה לרווחת ניצולי השואה.

9. נבקשכם להודיע למרשתי באמצעות הח"מ עד ליום 28.6.23 האם בכוונתכם להיענות למבוקש. ככל שלא תתקבל תשובה עד למועד זה מרשתי תפעל כדי למצות את זכויותיה המגיעות לה כדין.

בברכה ובכבוד רב,
עומרי שגב, עו"ד
ירקוני, שגב, אלדר עורכי דין

===

להורדה כקובץ pdf PDF

"גוש אמונים היא סרטן לרקמה הדמוקרטית של מדינת ישראל. תופעה של גוף שלוקח את החוק לידיים. מעטים המקרים בתולדות היהדות, שחבורה פרועה שכזאת נוטלת לעצמה מנדט בשם שמים, ופורצת אל הרחובות בגסות רוח להטיל אימה וטרור. התביישתי שאנחנו יכולים להידרדר לשפל כזה"
יצחק רבין, פנקס שירות, 1976

הרשמה לעדכונים

מאז 2004

כבר 20 שנה, הבמה הרעיונית היא כיכר העיר היחידה עבור חברי מפלגת העבודה.

מצב מפקד

חברי.ות מפלגה פעילים: כ-48,288
לנתונים המלאים | התפקדות

העבודה בסקרים

נכון לתאריך 24.6.24, העבודה-מרצ עם 11 מנדטים (N12), העבודה 5 ומרצ 4 מנדטים (מעריב)
למעקב סקרים

יצחק רבין 2016 - תזכור

התחברות

לפרסום מאמרים

אחד במאי