מושב הוועידה ה-10, 14.3.24

Thank you for rating this article.

צירות וצירי הוועידה,

הרינו להזמינכם לישיבת הוועידה העשירית של המפלגה (הישיבה תיערך באופן מקוון, באמצעות אפליקציית זום, בין השעות 12:00-15:00).

על סדר היום

1. אישור תקנון הבחירות לתפקיד יושב.ת ראש העבודה

2. אישור תקנון הבחירות לוועידה ה-11

ישיבת הוועידה תיערך ביום חמישי, 14.3.2024, בין השעות 12:00 ל-15:00, באופן מקוון, באמצעות אפליקציית זום.

קישור לישיבת הוועידה וקישור לאתר ההצבעה יישלחו עד ליום חמישי 14.3.2024 בשעה 10:00.

המעוניינים והמעוניינות להשתתף בישיבה מתבקשים ומתבקשות להתחבר לזום תחת שם משתמש הזהה לשמם המלא ותוך פתיחת מצלמה, על מנת שתאושר הכניסה.

דברי הסבר | זכות דיבור בישיבה | הליך ההצבעה | חברי ועדת הבחירות

קישור לישיבה: https://did.li/ZoomVeida | קישור למערכת ההצבעה: https://did.li/HavodaVote

שני הקישורים ייפתחו לשימוש החל מהשעה 12:00.

דברי הסבר

בעקבות החלטת יושבת ראש המפלגה על הקדמת הבחירות לראשות העבודה מובאת לוועידה טיוטת תקנון הבחירות ובמסגרתה נקבעים העקרונות לקיום הבחירות, לרבות:

אבני דרך מרכזיות בהליך הבחירות;
תקופת אכשרה נדרשת למועמד.ת ולבוחר.ת;
תנאי סף לצורך הגשת מועמדות;
סמכויות ועדת הבחירות וחבריה;
כללים למועמדים לצורך שמירה על טוהר הבחירות ועוד.

לקריאת טיוטת תקנון הבחירות לתפקיד יו”ר המפלגה לחצ.י כאן (לקריאת טיוטת תקנון הבחירות לתפקיד יו”ר המפלגה לחצ.י כאן - באתר המפלגה; התקנון עודכן בתאריך 14.3.24 והמחיקות מופיעות באדום).

עדכון חשוב: בעקבות החלטת בית המשפט, לסדר יומה של הישיבה תתווסף הצעת החלטה נוספת שעניינה תקנון הבחירות לוועידה ה-11 של המפלגה.

לקריאת טיוטת תקנון הבחירות לוועידה ה-11 לחצ.י כאן (לקריאת תקנון הבחירות של הוועידה ה-11, לחצ.י כאן - באתר המפלגה).

זכות דיבור בישיבה

במהלך ההצבעה על מתווה הבחירות, תינתן זכות דיבור לחברות וחברים המעוניינים בכך. זכות הדיבור תוגבל לשלוש דקות והיא מותנית בהרשמה מראש. לבקשת זכות דיבור בישיבה, לחצ.י כאן.

לתשומת לב כי מספר המקומות לזכות דיבור מוגבל.

צירות וצירים שישובצו לשאת דברים, יקבלו על כך הודעה מבעוד מועד.

לצערנו, לא נוכל לשנות את שעת זכות הדיבור שאליה שובצתן.ם.

דגשים בנוגע להליך ההצבעה

לבדיקת סטטוס החברות שלך, להסדרת תשלום במקרה הצורך ולווידוא שמספר הטלפון שלך מעודכן ברישומי המפלגה לחצ.י כאן. (ככל שהמספר עדכני, יתקבל קוד אימות למספר הטלפון של החבר.ה)

יובהר כי ללא מספר טלפון עדכני לא ניתן יהיה להצביע באמצעות המערכת המקוונת.

צירות וצירי הוועידה יתבקשו להצביע באמצעות הקישור הייעודי עם פתיחת ההצבעה (במהלך השעתיים הראשונות לישיבה) ולא לחכות לסופה וזאת על מנת לאפשר הצבעה במוקד הטלפוני.

חברות וחברים המתקשים להצביע מתבקשים לתעד זאת ולפנות למוקד הוועידה ללא דיחוי. מספר הטלפון של המוקד (יופעל בשעות הישיבה בלבד): 03-7793602.

יודגש כי ההצבעה באמצעות המוקד הטלפוני אינה סופית והיא כפופה לאימות המצביע.ה באמצעות ת”ז או ארבע ספרות אחרונות של כרטיס האשראי שבאמצעותו שולמו דמי החבר.ה.

ציר.ה שלא הצליח.ה להצביע במערכת המקוונת או באמצעות המוקד מתבקש.ת להעביר תיעוד (צילומי מסך, הקלטות וכו’) של ניסיון ההצבעה בכל אחת מאותן דרכים לכתובת הדוא״ל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. את התיעוד יש לשלוח ללא דיחוי ולא יאוחר מהשעה 16:00 ביום ההצבעה.

שמות חברות וחברי ועדת הבחירות

ועדת הבחירות ליו"ר.ית העבודה

יו"ר השופט בדימוס יעקב שמעוני

חברי הוועדה:
ערן חרמוני
אבנר סטפק
ריבה סלומון
יעקב בכר
חיה כהן
מאיה נורי
דקלה אלון
אלה ונה

מזכיר הוועדה (שלא במניין החברים): היועמ״ש עמרי שגב

ועדת הבחירות ליו״ר.ית העבודה

ועדת הבחירות לוועידה ה-11

יו״ר: השופט בדימוס יעקב שמעוני

חברי הוועדה:
ערן חרמוני
אבנר סטפק
ריבה סלומון
יעקב בכר
חיה כהן
מאיה נורי
דקלה אלון
אלה ונה

חברים אלו יכנסו לתפקידם בעת ובעונה אחת:

איטה עטייה
אלכס יניב
שני חברים שימונו על ידי היו״ר.ית הנבחר.ת

משקיף (שלא במניין החברים): אסף הלחמי

מזכיר הוועדה (שלא במניין החברים): היועמ״ש עמרי שגב
ועדת הבחירות לוועידה ה-11

לפרסום המקורי באתר המפלגה, בקישור.

מסרון שנשלח לחברים.ות

צירות וצירי הוועידה,

הרינו להזמינכם.ן לישיבת הוועידה העשירית של המפלגה.

על סדר היום: אישור תקנון הבחירות לתפקיד יושב.ת ראש העבודה.

ישיבת הוועידה תיערך ביום חמישי, 14.3.2024, בין השעות 12:00 ל-15:00, באופן מקוון, באמצעות אפליקציית זום (קישור לישיבת הוועידה וקישור לאתר ההצבעה יישלחו עד ליום חמישי 14.3.2024 בשעה 10:00).

לקריאת כל הפרטים, לחצו כאן: https://havoda.org.il/%D7%95%D7%A2%D7%99%D7%93%D7%AA-%D7%94%D7%9E%D7%A4%D7%9C%D7%92%D7%94-240322-2-4 (https://did.li/Veida1403, חסום כספאמ)

לבדיקת סטטוס החברות והסדרת התשלום, לחצו כאן: https://members.haavoda.com/registration/PendingMemberPayment (במקור https://did.li/Statustashlum, חסום כספאמ)

"הצבא איננו ארגון דמוקרטי זה הארגון הבלתי-דמוקרטי היחיד שהדמוקרטיה שומרת כדי להגן על עצמה"
שמעון פרס, ראיון ב-YNET יולי 2005

הרשמה לעדכונים

מאז 2004

כבר מעל 19 שנה, הבמה-הרעיונית היא כיכר העיר היחידה עבור חברי מפלגת העבודה.
יצחק רבין - לא נשכח

התחברות

לפרסום מאמרים

אחד במאי