הוסכם על סדר היום לועידה ה-10 בחמישי 14.3.24

Thank you for rating this article.

ההסכמות בין החבר עזי נגר ופעילים ובין מטה המפלגה, לעניין סדר היום במושב הועידה ה-10 בחמישי 14.3.24: תקנון בחירות ליו"ר (שעבר התאמות) בתאריך 28.5.24; תקנון בחירות לוועידה ה-11 בתאריך 27.6.24; במושב ינאמו שלושה נציגי חברים וכפי שהוסכם וכן תורחב ועדת הבחירות ליו"ר ולוועידה.

החתום על ההסכם הוא עזי נגר ועל בסיס התביעה שהגיש ופסק-הדין שנפסק לזכותו התאריך 7.3.24 והן יאושרו בהנהלת המפלגה ויוצגו לביהמ"ש.

1. בכינוס הוועידה שיתקיים ביום 14.03.24 יאושר תקנון הבחירות לראשות המפלגה שיתקיימו ביום 28.05.24.

2. בנוסף יובא לאישור תקנון הבחירות לוועידה ה-11 שיתקיימו ביום 27.06.24.

3. בתקנון הבחירות לוועידה ה-11 יעוגנו העקרונות הבאים:
א. מספרי החברים יעמוד על 1,800 חברים שייבחרו בסניפים/אזורי הבחירה.
ב. בנוסף לכך יצורפו עד 500 חברים עפ"י היחס הבא: עד 250 חברים מתוקף תפקידם; ועד 250 חברים באישור הוועידה ה-11 לפי הצעת ועדת הצירופים שתונח בפניה.
ג. הוועידה מסמיכה את הנהלת המפלגה שתיקבע לאחר הבחירות ליו"ר, לקבוע את הרכב ועדת הצירופים.
ד. היום הקובע לבחור ולהיבחר בבחירות לוועידה ה-11 הנו 18.05.24 לחברים חדשים או 06.06.24 לחברים הנמצאים בסטטוס ממתין לגבייה/ מחדשי גבייה.
ה. מספרי חברי הוועידה המוקצים לאזורי הבחירה/הסניפים השונים יקבע עפ"י היחס הבא: 50% לפי מספר מצביעי האמת בבחירות לכנסת (דורש התייחסות נוספת לגבי אילו כנסות מדובר); ו-50% לפי מספר המתפקדים ביום הקובע. 

4. מוסכם כי שלושה דוברים שיבחר עזי נגר יקבלו זכות דיבור בכינוס הוועידה הקרוב שיתקיים ביום 14.03.24.

5. מוסכם כי בתקנון הבחירות ליו"ר הדרישה למינימום חתימות להגשת מועמדות תהא שוויוניות ותחול על כולם.

6. מוסכם כי ועדת הבחירות של הוועידה ה-11 תורכב מוועדת הבחירות ליו״ר בתוספת הבאים:
א. איטה עטיה ואלכס יניב
ב. שני חברים שייבחרו על ידי היו״ר.ית הנכנס.ת
ג. עוד מוסכם כי החבר אסף הלחמי יתווסף לוועדת הבחירות של הוועידה ה-11 כמשקיף (לא במניין החברים)
יובהר כי ארבעת החברים החדשים בוועדת הבחירות לוועידה ה-11 והמשקיף יצטרפו לוועדה באותו המועד.

7. הצדדים להליך תא 51559-01-23 ימסרו לבית המשפט הודעה תמציתית בדבר הסכמתם המשותפת לתאריך שנקבע בסעיף 2 לעיל.

עזי נגר

"בנגב ייבחן העם בישראל ומדינתו"
דוד בן גוריון, משמעות הנגב שדה בוקר 17.1.1955

הרשמה לעדכונים

מאז 2004

כבר 20 שנה, הבמה הרעיונית היא כיכר העיר היחידה עבור חברי מפלגת העבודה.

מצב מפקד

חברי.ות מפלגה פעילים: כ-48,288
לנתונים המלאים | התפקדות

העבודה בסקרים

נכון לתאריך 24.6.24, העבודה-מרצ עם 11 מנדטים (N12), העבודה 5 ומרצ 4 מנדטים (מעריב)
למעקב סקרים

יצחק רבין

התחברות

לפרסום מאמרים

אחד במאי