מצע העבודה לאזרחים ותיקים בכנסת ה-25

Thank you for rating this article.

מצע מפלגת העבודה לכנסת ה-25 בראשות מרב מיכאלי.

תוכנית‭ ‬לחיזוק הביטחון הכלכלי והחברתי של ​האזרחיות והאזרחים הוותיקים בישראל.

מפלגת העבודה הייתה ונשארה הבית של האזרחיות והאזרחים הוותיקים.

אזרחיות ואזרחים יקרים שתרמו כל חייהם לבניינה של המדינה ולחוסנה של החברה הישראלית.

יכולתם ויכולתן של 1.2 מיליון האזרחיות והאזרחים הוותיקים לחיות חיים של כבוד, ברווחה, בבריאות טובה, בביטחון כלכלי וחברתי ובסביבה תומכת היא עבורנו משימה לאומית בעדיפות ראשונה ומפלגת העבודה מחויבת לקדם אותה בכל זירות הפעולה
בכנסת ובממשלה.

מפלגת העבודה פועלת לטובת חיזוק מעמדם ואיכות חייהם של האזרחיות והאזרחים הוותיקים וביצור זכויותיהם תוך שיתוף פעולה פורה עם הסתדרות הגימלאים בישראל וארגונים אזרחיים הפועלים בתחום.

השחיקה במנגנוני הרווחה של המדינה, תהליכי ההפרטה של השירותים החברתיים והעלייה הדרמטית בהוצאות המחייה פגעו בראש ובראשונה בציבור האזרחיות והאזרחים הוותיקים.

להישגי סיעת העבודה בכנסת ה-24, בתחום האזרחים.יות הותיקים, בקישור.

אזרחים ותיקים

בכנסת ה-25 ובממשלה הבאה תפעל מפלגת העבודה להשגתם של היעדים הבאים:

 • העלאת קצבת האזרחים הוותיקים והצמדתה לשכר הממוצע במשק
  קצבת האזרחיות והאזרחים הוותיקים הבסיסית נשחקה בשנים האחרונות ואינה מאפשרת חיים בכבוד. מפלגת העבודה תפעל להעלאה של הקצבה לשיעור ​של 25% מהשכר הממוצע במשק ולהעלאה של השלמת ההכנסה לאזרחיות ולאזרחים וותיקים ללא פנסיה עד לרמה של שכר המינימום ולהרחבה של הקריטריונים לזכאות לתוספת קצבה זו. בנוסף, קצבת הזקנה תוצמד לעליה בשכר הממוצע ולא לעליה במדד ותתעדכן על פיה.
 • ביטוח סיעודי ממלכתי
  העברת תחום הסיעוד לקופת החולים והנהגת ביטוח סיעודי ממלכתי אוניברסלי ​לכלל אזרחי ואזרחיות ישראל, בדומה לביטוח הבריאות, על פי רמות הנזקקות השונות, תוך ביטול מבחני ההכנסה המשפחתיים ועידוד עצמאות וטיפול בקהילה.
 • ביטול מבחני ההכנסה לקבל קצבת הסיעוד מהביטוח הלאומי
  כשלב בינים עד להנהגת ביטוח סיעודי ממלכתי יבוטלו מבחני ההכנסה לקבלת קצבת הסיעוד מהביטוח הלאומי, כך שגם מי שהכנסתם.ן עומדת על השכר הממוצע במשק ייהנו מקצבת הסיעוד בהתאם למצבם.ן הרפואי ולצרכיהם.ן. בנוסף תשמר הזכות לקצבת סיעוד למי שעברו להתגורר בדיור מוגן.
 • נקודת זיכוי במס הכנסה
  לנוכח העלייה החריפה ביוקר המחייה תינתן נקודת זיכוי נוספת במס הכנסה ​לכל אזרחית ואזרח ותיק מעל גיל 67 בשנים 2023-2024.
 • הגדלת ההנחה על רכישת תרופות
  ההנחה לאזרחיות ואזרחים וותיקים בהשתתפות עצמית ברכישת תרופות בסל תועלה ל-50%. ההנחה תינתן מגיל 67.
 • נסיעה חינם בתחבורה הציבורית מגיל פרישה
  הנסיעה חינם לאזרחיות ואזרחים ותיקים בתחבורה הציבורית תחל מגיל 67.
 • עידוד תעסוקת אזרחיות ואזרחים ותיקים ושינוי בחוקי הפרישה מחמת גיל
  יינתנו תמריצי מס ומענקי עידוד למעסיקים עבור העסקת אזרחיות ואזרחים ותיקים מעל גיל הפרישה ותופעל תכנית להעסקה מותאמת של אזרחיות ואזרחים ותיקים
  ​מעל גיל פרישה המעוניינים בכך במגזר הציבורי, תוך התמקדות במקצועות ובתחומי תעסוקה נדרשים. בנוסף יוקם צוות לבחינת העלאת גיל הפרישה לאזרחיות ואזרחים וותיקים המעוניינים בהמשך עבודתם.
 • מעבר למיצוי זכויות פרו-אקטיבי
  נפעל להטמעת מהלך אסטרטגי בביטוח הלאומי וביתר הרשויות המופקדות על זכויות אזרחיות ואזרחים ותיקים להענקה אוטומטית של הזכויות, ההטבות וההנחות להם זכאים וזכאיות האזרחיות והאזרחים הוותיקים. נפעל להפעלת מוקדים למיצוי פרו-אקטיבי ויזום של אותן הזכויות, ההטבות וההנחות שלא ניתן להעניקן באופן אוטומטי ללא יצירת קשר עם האזרחית או האזרח הוותיק.
 • טיוב השירות לאזרחיות ואזרחים ותיקים ומאבק בתופעת עושק הקשישים
  נפעל לגיבוש קריטריונים לשירות איכותי לאזרחיות ולאזרחים הוותיקים במגזר הציבורי ובשירותים חיוניים נוספים ולהעמדת תקציב ראוי ליישומם (מוקדי שירות טלפוניים ייעודיים, צוותים ייעודיים, שירותי וידאו, עדיפות בקביעת תורים וכו'). בנוסף, נגבש וניישם תוכנית בין משרדית למאבק בתופעת עושק וניצול קשישות וקשישים שתכלול הקמת מוקדי שירות ייעודיים, צוותי חקירה ייעודיים וסיוע משפטי,
  ​החמרת הענישה והסברה.
 • הרחבת תכנית "קהילה תומכת" לכלל האזרחיות והאזרחים הוותיקים ​המתגוררים לבדם (ולא רק למקבלי קצבת סיעוד).

למצע העבודה המלא לכנסת ה-25, בקישור.

מצע מפלגת העבודה

הישגי סיעת העבודה בכנסת ה-24

בכנסת ה-24 פעלה מפלגת העבודה לשינוי המגמה ולמען שיפור חייהם וחייהן של האזרחיות והאזרחים הוותיקים בהובלת יו"ר המפלגה מרב מיכאלי והשרים עומר בר-לב ונחמן שי, ח"כ אפרת רייטן, יו"ר ועדת העבודה והרווחה, וח"כ הרב גלעד קריב,
​יו"ר שדולת הגמלאים והגמלאיות. כתוצאה מפעילות סיעת העבודה בכנסת ה-24, הושגו בין ביתר ההישגים הבאים:

 • אישרנו לראשונה שימוש חינם של אזרחיות ואזרחים ותיקים מעל גיל 75 בתחבורה ציבורית.
 • אישרנו הרחבה והארכה בחידוש אוטומטי של ההנחות בתשלומי הארנונה.
 • דאגנו לרשת ביטחון ותמיכה של כ-900 מיליון ₪ לנשים בגיל מבוגר שעלולות להיפגע מרפורמת העלאת גיל הפרישה ובעיקר לאזרחיות ותיקות המשתכרות ​שכר נמוך.
 • הצלחנו לבלום את הפגיעה בציבור האזרחיות והאזרחים הוותיקים במסגרת המעבר של הממשלה לשימוש בדיוור דיגיטלי והובטחה זכותם.ן להמשיך ​ולקבל את שירותי הממשלה באמצעות הדואר הרגיל והמענה הטלפוני.
 • הצלחנו לבלום את הפגיעה בציבור האזרחיות והאזרחים הוותיקים במסגרת המעבר של הממשלה לשימוש בדיוור דיגיטלי והובטחה זכותם.ן להמשיך ​ולקבל את שירותי הממשלה באמצעות הדואר הרגיל והמענה הטלפוני.
 • דאגנו להעלאת קצבת הבטחת ההכנסה של אזרחיות ואזרחים ותיקים ​מ-₪3,200 ל-₪3,700.
 • אישרנו חקיקה שתאפשר להורים שכולים שהגיעו לגיל הפרישה להישאר בעבודתם אם מעוניינים בכך. מתוך ראיה כוללת של אתגרי הגיל השלישי מציעה מפלגת העבודה תוכנית מקיפה, רב תחומית ואחראית שתכלול את שדרוג המענה לצרכים השונים של האזרחיות והאזרחים הוותיקים וזאת כדי להבטיח להם.ן חיים של רווחה, כבוד ויצירה..
"העבודה הראשונה העומדת עתה לפני האנושות היא עבודה של חינוך עצמי חינוך מתוך עצם החיים מתוך עצם עבודת החיים חינוך בחיים של יצירה על ידי חיים של יצירה .... יסוד החינוך הזה איננו הכרת הזכות כי אם הכרת האחריות ... האחריות והיצירה הן מותר האדמה מיתר בעלי החיים. ליצור ודע רק האדם ורק האדם יודע את טעם היצירה את שמחת היצירה ואת אורה העליון. וכן רק האדם המכיר והמשיג את איחודו המוחלט עם החיים והעולם מכיר ומשיג את אחריותו לכל החיים והעולם ... עצם רגש האחריות ... מעמידה את החיים האנושיים על יסוד של יצירה ושל חירות עליונה"
א.ד. גורדון, האדם והטבע עמוד 313-314

הרשמה לעדכונים

מאז 2004

כבר 20 שנה, הבמה הרעיונית היא כיכר העיר היחידה עבור חברי מפלגת העבודה.

מצב מפקד

חברי.ות מפלגה פעילים: כ-48,288
לנתונים המלאים | התפקדות

העבודה בסקרים

נכון לתאריך 24.6.24, העבודה-מרצ עם 11 מנדטים (N12), העבודה 5 ומרצ 4 מנדטים (מעריב)
למעקב סקרים

יצחק רבין - לא נשכח

התחברות

לפרסום מאמרים

אחד במאי