מצע מפלגת העבודה לכנסת ה-25

Thank you for rating this article.

מצע מפלגת העבודה* לכנסת ה-25 בראשות מרב מיכאלי.

מפלגת העבודה המתחדשת מבקשת להחזיר את האמת לפוליטיקה ולהיות בית פוליטי עבור כל האזרחים והאזרחיות המאמינים בשוויון, בצדק חברתי ובשלום, לאור ערכי מגילת העצמאות וברוח חזונם של נביאי ישראל. מפלגת העבודה תפעל למען רווחתם כל האזרחיות והאזרחים, תיאבק נגד כל ביטוי של הפליה, ותחתור לשלום ולהצבת גבולות קבע בינינו לבין שכנינו. אנחנו מאמינות ומאמינים שאפשר לעשות פוליטיקה אחרת, שלמילים יש משמעות, שלהבטחות שלנו אליכן ואליכם יש ערך. אנו מאמינים באמת.

חזון | מדיני בטחוני | דמוקרטיה ומשפט | מדיניות תקצוב | משפחות צעירות | ביטחון אישי לנשים | שוויון מגדרי | אזרחים ותיקים | משפחות חד הוריות | יוקר המחיה | שוויון לקהילה הגאה ולמאבק בהומופוביה | חקלאות ומרחב כפרי | בריאות | החברה הערבית | סביבה ואקלים | החברה הדרוזית והצ'רקסית | חינוך | עלייה וקליטה | צעירים וצעירות | משבר הדיור | ביטחון פנים | אנשים עם מוגבלויות | עצמאיים ועסקים קטנים ובינוניים | ספורט | חופש דת | תחבורה | ביטחון תזונתי | תרבות

* להרחבה היסטורית, ריכוז כל מצעי מפלגת העבודה לכנסות ישראל והמצע הרשמי של מפלגת העבודה, באתר המפלגה בקישור ובאתר הזמני פה.\ או להורדה כקובץ pdf PDF ותכניות נוספות להורדה כקובץ pdf PDF.

חזון

מפלגת העבודה היא מפלגה ציונית וסוציאל-דמוקרטית, המייצגת את החברה הישראלית כולה. במפלגה עשרות אלפי חברות וחברים מכל רחבי הארץ והם שותפים פעילים בעיצובה. המפלגה מאמינה בשוויון ובדמוקרטיה ומיישמת ערכים אלו בהתנהלותה הפנימית ובעשייה של חבריה וחברותיה בממשלה, בכנסת, ברשויות המקומיות ובכל יתר הזירות הציבוריות.

מפלגת העבודה רואה בחתירה לשלום ובקידום היפרדות מן הפלסטינים אינטרס ציוני, ביטחוני ודמוקרטי מן המעלה הראשונה. נפעל לחידוש המשא והמתן המדיני עם הרשות הפלסטינית ולחיזוקה על חשבון החמאס ויתר ארגוני הטרור, וכן לטיפוח היחסים עם מדינות האזור, ובראשן מצרים וירדן. מפלגת העבודה תמנע הצבה של מכשולים שימנעו מימוש עתידי של פתרון שתי המדינות ותפעל להקפאת הבנייה מחוץ לגושי ההתיישבות וממזרח לגדר הביטחון.

אנו מאמינות ומאמינים בחובתה של המדינה להבטיח חיים בכבוד וברווחה לכל הישראלים והישראליות, ללא הבדלי דת, גזע ומין, במרכז הארץ, בדרומה ובצפונה. מפלגת העבודה תפעל לטיפוח כלכלה הוגנת, מכלילה ובת-קיימא, המשרתת את כל תושבי ותושבות המדינה.

​ישראל היא מדינה מבוססת וחזקה שחלק גדול מדי מאזרחיה חווים מצוקה וקשיים כלכליים. מצב זה אינו גזרת גורל אלא תוצאה של השקפת עולם ומדיניות כלכלית-חברתית. מפלגת העבודה מחויבת להגדלת ההשקעה הממשלתית באזרחים ובאזרחיות ולשינוי מדיניות התקציב השמרנית והמצמצמת תוך טיפוח מעמדו של האדם העובד.ת, השכיר.ה והעצמאי.ת, והגנה על זכויותיהם וזכויותיהן, לרבות באמצעות קידום העבודה המאורגנת.

אנו רואות ורואים חשיבות עליונה בשיקום התשתיות החברתיות והציבוריות הקורסות, לשם אספקת שירותים איכותיים, זמינים ונגישים בתחומים: דיור בר-השגה, חינוך, בריאות פיזית ונפשית, רווחה, תחבורה ציבורית, אנרגיה, ביטחון תזונתי וביטחון אישי. אנו מחויבים ומחויבות לפרישת רשת איתנה של ביטחון סוציאלי וקידום שוויון הזדמנויות, במטרה לסייע לכל אדם לממש את יכולותיו.ה ובמטרה להבטיח חיים בכבוד וברווחה לאזרחים ולאזרחיות הוותיקים, אופק מבטיח לדור הצעיר, ושוויון ושילוב לאנשים ונשים עם מוגבלות.

מפלגת העבודה נחושה לשמור על הדמוקרטיה הישראלית, להבטיח את עצמאותה וחוסנה של מערכת המשפט, להסדיר בחקיקת יסוד מוסכמת את מערכת היחסים המאוזנת בין רשויות השלטון, ולהיאבק בשחיתות שלטונית וציבורית. נפעל לעיגון עקרון השוויון בחקיקת היסוד, לשריון מעמדו של חוק יסוד כבוד האדם וחירותו והרחבת הזכויות המוגנות במסגרתו. נבטיח את הגישה לצדק משפטי, בין השאר באמצעות הרחבת הסיוע המשפטי מטעם המדינה, חיזוק התמיכה בנפגעי ונפגעות עבירה, וטיפוח מסלולי השיקום וההיחלצות מעבריינות. נמשיך במאמץ להבטחת הביטחון האישי של אזרחי ישראל, לחיזוקה של משטרת ישראל, למאבק בגל האלימות והפשיעה, ולמאבק חסר פשרות באלימות המגדרית והמינית.

מפלגת העבודה תמשיך להוביל את המאבק לשוויון מגדרי ואת ההגנה על זכויותיהן של נשים, ולקדם את ביטחונן, את רווחתן ואת ייצוגן ההולם בכל זירה ציבורית. נוביל את המאמץ להבטחת איזון הולם בין החיים האישיים והמשפחתיים ובין החיים המקצועיים באמצעות הארכת חופשת הלידה לאימהות ואבות, קיצור שבוע העבודה והוספת ימי חופשה, ונפעל בנחישות להעלאת מעמדן ושכרן של עובדות "הצווארון הוורוד" ושיפור תנאי עבודתן, לטובתן ולטובת כל אזרחי ישראל.

ברוח מורשתו של רה"מ רבין ז"ל תמשיך מפלגת העבודה לקדם שוויון מלא לאזרחי ואזרחיות ישראל הערבים, הדרוזים והצ'רקסים, לפעול לצמצום פערים ולטפל במוקדים של אפליה, חוסר תקצוב וחוסר ייצוג, תוך שימת דגש על המאבק בגל האלימות והפשיעה. נפעל לטפח חיים משותפים, היכרות הדדית, ופעולה פוליטית, אזרחית וכלכלית משותפת, ולהיאבק בגילויי גזענות, חוסר סובלנות ולאומנות. נקדם את מעמדה של השפה הערבית, נעגן בחוק את מעמדו של החינוך הדו-לשוני ואת לימודי הערבית בבתי הספר העבריים.

אנו מאמינות ומאמינים בחופש בחירה ובחופש דת ומצפון. המונופול הרבני האורתודוקסי והחקיקה הדתית פוגעים באופייה הדמוקרטי של מדינת ישראל, וגם במעמדה ובכבודה של היהדות בעיני ישראלים וישראליות רבות. מפלגת העבודה תקדם הפעלת תחבורה ציבורית בשבת והנהגת נישואין וגירושין אזרחיים, ותפעל לסיום המונופול של בתי הדין הרבניים ולהכרה בכל זרמי היהדות. נטפח ונחזק את מערכת היחסים עם יהדות התפוצות על כל גווניה וזרמיה. נמשיך לעודד עלייה לישראל ולפעול למען קליטה מיטבית
של העולות והעולים ונתנגד לכל צמצום בהגדרותיו של חוק השבות.

מפלגת העבודה מחויבת למאבק במשבר האקלים, לרבות באמצעות חקיקה יעילה ומקיפה, מעבר לכלכלה מאופסת פחמן ובת-קיימא, ולמעבר יעיל וצודק לשימוש באנרגיות מתחדשות. אנו מחויבים ומחויבות להגנת הסביבה ולשמירה על משאבי הטבע, החי והצומח בישראל ולטיפול ממוקד ויעיל במוקדי זיהום וסכנה סביבתית והגורמים להם.

מפלגת העבודה מחויבת לחוסנה ולעתידה של החקלאות הישראלית ולפיתוחם של המרחב הכפרי וההתיישבות העובדת. נפעל להבטחת תמיכה נאותה של המדינה בחקלאות בכל הארץ במגוון אפיקים ואמצעים, ונעמוד על כך ששינויי מדיניות ייעשו בהסכמה ותיאום עם ארגוני החקלאים, ומתוך מחויבות לחיזוקה של החקלאות הישראלית כמשאב לאומי וכמרכיב אסטרטגי בביטחון המזון של אזרחי ישראל.

​מפלגת העבודה תפעל לחיזוקה של מערכת החינוך הציבורית ולהתאמתה למאה ה-21, באמצעות הבטחת רצף של חינוך ציבורי איכותי ללא עלות מסוף חופשת הלידה ועד תום כיתה י"ב. לשם כך ננקוט צעדים לחיזוק ושיפור תנאי הצוות החינוכי וצוותי העזר ומעמדם, לשיפור היחס בין צוותי החינוך לתלמידים ולתלמידות, ולקידום תקצוב דיפרנציאלי וצמצום פערים חינוכיים בין המרכז לפריפריה. כמו כן, נפעל לקידום משמעותי של החינוך הממלכתי החרדי ולעיגונו בחוק ולהטמעת לימודי הליבה בכל מסגרות החינוך.


אנו מחויבים ומחויבות לחיזוק התרבות והאומנות לגווניהן ולהרחבת התמיכה הממשלתית ביצירה הישראלית וביוצרים והיוצרות מכל מגזרי החברה. מפלגת העבודה תמשיך את תמיכתה בתנועות ובארגוני הנוער, במסגרות החינוך הבלתי פורמלי, במסלולי שנות השירות והמכינות ובקהילות הבוגרים והבוגרות.

מדיני בטחוני - מניהול הסכסוך ליוזמה מדינית וביטחונית

חוזרים‭ ‬לדרך‭ ‬רבין‭ ‬- עקרונות‭ ‬מפלגת‭ ‬העבודה‭ ‬לביטחון‭ ‬ישראל‭,‬ קידום‭ ‬היפרדות‭ ‬מהפלסטינים‭ ‬ויחסי‭ ‬החוץ‭ ‬של‭ ‬מדינת‭ ‬ישראל.

נאמנה לדרכה ההיסטורית ולדרכו של רה"מ יצחק רבין ז"ל, תמשיך מפלגת העבודה לפעול להבטחת עתידה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, על ידי ביצור עוצמתו של צה"ל ושמירת מעמדו כצבא העם, במקביל לחתירה מדינית להיפרדות מהפלסטינים, חיזוק קשריה של מדינת ישראל עם מדינות האזור, טיפוח הקשר האסטרטגי עם ארה"ב וביצור מעמדה של מדינת ישראל בקהילה הבינ"ל.

מפלגת העבודה תפעל באופן ממוקד בכנסת ה-25 ובממשלה הבאה להשגתם של היעדים הבאים:

 • הגדרת ההיפרדות מהפלסטינים כיעד לאומי אסטרטגי
  מדינת ישראל תגדיר את ההיפרדות מהפלסטינים כיעד אסטרטגי לאומי, החיוני למניעת הידרדרות למצב מדמם ובלתי הפיך של מדינה דו לאומית, ולהבטחת עתידה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית ועתידו של המפעל הציוני.
 • חיזוק עוצמתו של צה"ל
  הבטחת עוצמתו של צה"ל כצבא החזק ביותר במזרח התיכון ויתרונו האיכותי על פני צבאות האזור. תוכניות ההתעצמות של צה"ל תתמקדנה ביכולותיו לתת מענה במספר חזיתות לחימה בעת ובעונה אחת, השלמת מעטפת ההגנה מפני ירי טילים טקטי ואסטרטגי, בניית היכולת לפעולה עצמאית מול איומים אסטרטגיים ובראשם תכנית הגרעין האיראנית, וחיסול יכולות החימוש המדויק שבידי ארגון חיזבאללה.
 • חידוש המשא ומתן המדיני עם הרשות הפלסטינית
  מדינת ישראל תחדש את המו"מ המדיני עם הרשות הפלסטינית על בסיס העקרונות של שתי מדינות לאום החיות בשלום זו לצד זו, פירוז המדינה הפלסטינית, חילופי שטחים והותרת גושי ההתנחלויות בריבונות ישראל, ושמירה על הירדן כגבול הביטחון המזרחי של מדינת ישראל. המו"מ יכלול בחינה של הסדרי ביניים קצרי טווח וארוכי טווח לטובת חיזוק האמון בין הצדדים, חיזוק הרשות הפלסטינית, פיתוח משמעותי של הכלכלה הפלסטינית, הרחבת התיאום הבטחוני וצמצום החיכוך בין האוכלוסיות.
 • הסרת מכשולים בפני מימוש עתידי של ההיפרדות מהפלסטינים
  ממשלת ישראל תמנע באופן נחוש הצבת מכשולים בפני היפרדות עתידית מהפלסטינים ומימוש הסדר מדיני. במסגרת זו תופסק הבניה בהתנחלויות ממזרח לגדר הביטחון ומחוץ לגושי ההתנחלויות, יוסרו המאחזים הבלתי חוקיים ברחבי יהודה ושומרון ותופעל תכנית "פינוי-פיצוי" בעבור תושבים בהתנחלויות מחוץ לגושים. בצד המאבק הנחוש בטרור והבטחת ביטחונם של אזרחי ישראל באשר הם, יפעלו משטרת ישראל, צה"ל ויתר רשויות הביטחון כנגד פעילות אלימה של מתנחלים קיצונים.
 • שמירה על הסטטוס קוו בהר הבית וחיזוק השת"פ עם ממלכת ירדן
  מדינת ישראל תשמור על הסטטוס קוו שהונהג בהר הבית לאחר מלחמת ששת הימים, תוך הגברת שיתוף הפעולה והתיאום עם ממלכת ירדן, בנושא זה ובנושאים נוספים. ישראל תאבק באמצעים דיפלומטים וביטחוניים במאמצי איראן, החמאס, חיזבאללה ויתר ארגוני הטרור להעמיד את סוגיית הר הבית במרכז הסכסוך הישראלי-פלסטיני.
 • חיזוק ופיתוח הרשות הפלסטינית
  ממשלת ישראל תפעל לחיזוק התיאום הביטחוני, הכלכלי והסביבתי עם הרשות הפלסטינית ותיזום תכנית סיוע בינ"ל בהיקפים משמעותיים לפיתוח הכלכלה הפלסטינית. ממשלת ישראל תסיר חסמים בירוקרטיים לפיתוח בר קיימא ברשות הפלסטינית לרבות בתחום הבניה, התעשיה, התקשורת ותשתיות המים, התחבורה, האנרגיה והתיירות.
 • מאבק בתשתיות הטרור בעזה ובאיומים של הנשק המדויק
  מדינת ישראל תפעל להכרעת תשתיות הטרור של החמאס והג'יהאד האיסלאמי ברצועת עזה ותמנע את ניסיונות ההתבססות של החמאס בשטחי יהודה ושומרון. תוכניות לפיתוח כלכלי בעזה ולהטבת מצבם של תושבי עזה תבוצענה בתיאום ובשיתוף הרשות הפלסטינית, מדינות ערב הרלוונטיות והקהילה הבינ"ל.
 • חיזוק התיאום האסטרטגי עם ארה"ב בעניין תכנית הגרעין של איראן
  ממשלת ישראל תבטיח את התיאום האסטרטגי עם הממשל האמריקאי הנוכחי וכל ממשל אמריקאי עתידי בנושא התוכנית הגרעינית של איראן ובנושאים אסטרטגיים נוספים, לצד שמירה על חופש הפעולה של צה"ל ובניית יכולות המענה העצמאיות של ישראל מול איראן וגרורותיה.
 • חיזוק והרחבת הסכמי אברהם ושיתופי הפעולה האזוריים
  ממשלת ישראל תפעל לחיזוק הקשרים עם מדינות "הסכמי אברהם" ולטיפוח הבריתות האזוריות בין ישראל למדינות ערביות ומוסלמיות. ימשכו המאמצים להרחבת "הסכמי אברהם" ולכינון יחסים דיפלומטים עם מדינות נוספות באזור, ולשילוב מדינות האזור בחידוש התהליך המדיני מול הפלסטינים.
 • חיזוק המעמד המדיני של ישראל ושמירה קפדנית על המדיניות הדו-מפלגתית ביחסי ישראל וארה"ב
  נפעל לחיזוק מעמדה המדיני של ישראל ולחיזוק קשריה עם ארה"ב תוך שמירה קפדנית על המדיניות הדו-מפלגתית. במקביל תפעל ממשלת ישראל לחיזוק הקשרים הדיפלומטיים ושיתופי הפעולה עם האיחוד האירופי ומדינותיו, ויתר מדינות העולם. מפלגת העבודה תוביל את פיתוח קשריה של מדינת ישראל עם הקהלים והכוחות הפוליטיים הליברלים והפרוגרסיביים אוהדי ישראל ברחבי העולם.

להרחבת מצע מדיני בטחוני לכנסת ה-25, בקישור.

דמוקרטיה ומשפט - הבית של הדמוקרטיה הישראלית

תוכנית‭ ‬מפלגת‭ ‬העבודה‭ ‬להגנה על הדמוקרטיה הישראלית וקידום טוהר מידות בפוליטיקה. בכנסת ה-25 ובממשלה הבאה תפעל מפלגת העבודה להשגתם של היעדים הבאים:

 • עקרון השוויון וחוק יסוד: הדמוקרטיה הישראלית
  מפלגת העבודה תפעל לעיגונו של עקרון השוויון בחקיקת היסוד, לתיקונו של חוק הלאום ולחקיקת חוק יסוד: הדמוקרטיה הישראלית, שיעגן את העקרונות היסודיים של הדמוקרטיה הישראלית.
 • שריון חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו והרחבתו
  מפלגת העבודה תפעל להרחבת דרישת הרוב בחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו, כך שידרשו 61 חברי כנסת לשינויו. בנוסף תפעל המפלגה להרחבת רשימת זכויות היסוד המוגנות בחוק לרבות: הזכות לשוויון בפני החוק; הזכות לחופש ביטוי והבעת דעה; זכות האסיפה וההפגנה; זכות ההתאגדות; הזכות לחופש דת ומצפון ועוד.
 • חוק יסוד: החקיקה
  מפלגת העבודה תפעל לחקיקת חוק יסוד: החקיקה, שיסדיר את סמכות בית המשפט העליון לבטל, ברוב מיוחד של שופטים, חוקים של הכנסת הסותרים חוקי יסוד.
 • חיזוק מעמד הכנסת מול הממשלה
  בהמשך לשיקום מעמדה של הכנסת מול הממשלה במסגרת חקיקת הקורונה תפעל מפלגת העבודה לחיזוק מעמד הכנסת וועדותיה באמצעות חיזוק החובה של פקידי ציבור להתייצב בפני הוועדות, קיום דיון על תקציבי המשרדים השונים בוועדות הרלוונטיות ולא רק בוועדת הכספים והעברת הסמכות לקביעת עלות חקיקה פרטית ממשרד האוצר לידי גוף המחקר של הכנסת.
 • הבטחת פעילותה של ועדת האתיקה
  בתגובה לאי הפעלתה של ועדת האתיקה בכנסת ה-24 עקב סירוב האופוזיציה למנות נציגים, תפעל מפלגת העבודה לתיקון החוק, כך שבמקרה בו מסרבות מפלגות הקואליציה או האופוזיציה למנות נציגים, יהיה רשאי יו"ר הכנסת למנות את הוועדה בהרכב שונה ולהפעילה.
 • הארכת תקופת הקלון
  מפלגת העבודה תפעל לתקן את החוק ולהאריך מ-7 שנים ל-12 שנים את תקופת הקלון, שחוסמת חזרה של עבריינים מורשעים לזירה הציבורית. בנוסף יתוקן החוק כך שמי שהורשע בפעם השנייה בעבירות משמעותיות לא יוכל עוד לכהן כחבר כנסת וכשר.
 • חקיקה להגבלת קדנציות ואיסור הטלת המנדט להרכבת ממשלה על מי שהוגש נגדו כתב אישום
  ​מפלגת העבודה תפעל להשלמת הליכי החקיקה הקובעים מגבלת קדנציות של ראש הממשלה, לצד איסור על הטלת תפקיד הרכבת הממשלה על ידי נשיא המדינה על מי שהוגש נגדו כתב אישום בעבירות חמורות.
 • עבירת הפרת האמונים
  עבירת הפרת האמונים היא מרכיב מרכזי בהבטחת ניקיון הכפיים וטוהר המידות בשירות הציבורי. מפלגת העבודה תפעל לתיקון חוק העונשין כך שיטמיע את הכללים והדוגמאות שנקבעו בפסיקת בית המשפט העליון בלשון החוק.
 • תפקיד היועץ המשפטי לממשלה
  מפלגת העבודה תתנגד לפיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה.
 • הוספת תקני שיפוט והקמת ערכאת ערעור
  מפלגת העבודה תפעל להגדלת תקני השיפוט בישראל ב25% לפחות, במטרה לעמוד בסטנדרטים המקובלים במדינות הדמוקרטיות המתקדמות. בנוסף תפעל מפלגת העבודה להקמת ערכאת ערעור בין בתי המשפט המחוזיים לבית המשפט העליון, במטרה להקל על העומס בבית המשפט העליון ולהביא לקיצור משכי הדיונים.
 • הגדלת מספר בתי המשפט הקהילתיים
  בהמשך לעיגון מעמדם של בתי המשפט הקהילתיים בחוק, תפעל מפלגת העבודה להעמדת תקציב להשלמת ההקמה של בתי המשפט הקהילתיים בכל בתי משפט השלום ברחבי הארץ במהלך שלוש השנים הקרובות.
 • רפורמה בעבודות השירות ותהליכי שיקום
  מפלגת העבודה תפעל לעריכת רפורמה במערך עבודות השירות כך
  ​שיופעל בכל רחבי הארץ ויכלול הליכי שיקום בצד עבודות השירות.
 • הרחבת הסיוע המשפטי
  מערך הסיוע המשפטי במשרד המשפטים יורחב באופן שיאפשר מתן סיוע משפטי לכל תושב ומשפחה בישראל שהכנסתם מתחת לרף ההכנסות של קו העוני. בנוסף יוגמשו הכללים הנוגעים לקריטריונים נוספים כדוגמת החזקת רכוש ורכב פרטי.
 • רפורמה בעבודת מח"ש
  מפלגת העבודה תפעל לחיזוק פעילותה של המחלקה לחקירות שוטרים, להרחבת תקנים ולצמצום המעבר הדו-כיווני של חוקרים מהמשטרה ומהמחלקה לחקירות שוטרים.
 • חיזוק גוף הביקורת על הפרקליטות
  מפלגת העבודה תפעל להרחבת סמכויותיו של גוף הביקורת על הפרקליטות ולגיבוש נהלים ברורים ושקופים לטיפול בתלונות.

להרחבת מצע בית לדמוקרטיה לכנסת ה-25, בקישור.

מדיניות תקצוב מרחיבה

 • הרחבה מידתית ואחראית של יעד הגירעון וייעוד הכספים הנוספים להשקעה בתשתיות.
 • תכנית חירום לקליטת העלייה מרוסיה ואוקראינה
  נוביל תכנית חירום מיוחדת לקליטת העלייה המתחדשת מרוסיה ואוקראינה, על מאפייניה הייחודיים, ובה יושם דגש על קורסים מהירים ללמידת שפה, מציאת פתרונות דיור, והשמה תעסוקתית ההולמת את השכלתם המקצועית של העולים.
 • קביעת כלל המחייב השקעה בתשתיות אזרחיות ​מתוך עודפי תקציבי וגבייה
  הקמת קרן להשקעה לאומית בתשתיות (בדגש על תחבורה, דיור ואנרגיה מתחדשת), שאליה יופנה חלק משמעותי מעודפי ההכנסות של המדינה.
 • קביעת כללים להעברה יעילה ומהירה של יתרות מתקציבי הפיתוח של משרדי הממשלה משנה לשנה.
 • קביעת מס חברות בין-לאומי על ענקיות הדיגיטל
  בהתאם למודל המיסוי שהוצע ב-OECD.
 • מיסוי רווחי יתר במגזר הפיננסי
  קביעת מס ייעודי לתקופה קצובה על רווחים שמקורם בהעלאות ריבית בנק ישראל, ולא בפעילות עסקית אחרת.
 • הקמת גוף מחקר תקציבי בכנסת
  גוף זה, ולא משרד האוצר, יהיה אמון על הערכות תקציביות של חקיקה ויעקוב אחר יישום תקציב המדינה, הסטות תקציביות ומדיניות התחזיות של משרד האוצר.

להרחבת מצע מדיניות תקציב לכנסת ה-25, בקישור.

בית למשפחות צעירות, ​תוכנית‭ ‬מפלגת העבודה למען המשפחות הצעירות

 • חינוך ציבורי ואיכותי מגיל לידה
  נגבש תכנית ממשלתית שתעוגן בחקיקה לחינוך ציבורי חינם לכל ילדה וילדה מסוף חופשת הלידה ועד גיל 3. בנוסף, נפעל לפתרונות מיידיים למשבר החריף במעונות היום באמצעות שיפור היחס בין מספר המטפלות למספר הפעוטות, שיפור השכר ותנאי העבודה של המטפלות והסייעות ושיפור הפיקוח החינוכי והבטיחותי על מעונות היום.
 • הארכת חופשת הלידה לנשים ולגברים
  נעגן בחקיקה את הארכת חופשת הלידה בתשלום באופן הדרגתי לתקופה של שנה, שתתחלק בין שני בני הזוג. הורים יחידניים ייהנו גם הם מחופשת לידה למשך זמן דומה.
 • קיצור שעות העבודה והעלאת מספר ימי החופשה
  נקצר במיידי את שעות העבודה השבועיות בישראל ל-40 שעות עבודה שבועיות (במקום 42 שעות) ונעגן בחקיקה תכנית חומש להפחתה נוספת במספר שעות העבודה השבועיות ל-36 שעות שבועיות. בנוסף, נעגן בחקיקה מהלך רב
  שנתי במסגרתו יתווסף מדי שנה יום נוסף למכסת ימי החופשה המינימליים עד להגעה לממוצע מדינות ה-OECD שעומד על 22 ימי חופשה שנתיים (32 ימים כולל חופשות חגים).
 • תשלומי הורים
  נגבש תכנית הדרגתית לביטול מלא של תשלומי החובה לבתי הספר וגני הילדים במהלך השנים 2023-2025
 • הרחבת יום חינוך ארוך בישובים נוספים
  נסיים את ההקפאה בהרחבת יום חינוך ארוך ונחיל את התוכנית ביישובים נוספים ברחבי הארץ במסגרת תכנית הדרגתית להחלה מלאה בכל רחבי הארץ עד לסוף שנת 2026.
 • הגדלת מענק הלידה לילד ראשון
  נכפיל את מענק הלידה לילד ראשון מ-1,826 ש"ח ל-3,652 ש"ח.
 • נקודות זכות במס הכנסה
  לנוכח העלייה החריפה ביוקר המחייה נאריך את הזכאות לנקודת זכות נוספת במס להורים לילדים בגילאי 6-12 לשנים 2023-2024.
 • הגדלת מספר ימי מחלת ילדים בתשלום
  נגדיל את מספר ימי המחלה שניתן לקחת בשל מחלת ילדים ל-12 ימי מחלה בתשלום על חשבון ימי המחלה של ההורה ונעגן תוספת של יום מחלה בתשלום בעבור כל ילד עד לגיל 12.

להרחבת מצע משפחות צעירות לכנסת ה-25, בקישור.

בית בטוח - ביטחון אישי לנשים

בית בטוח ​תוכנית‭ ‬מפלגת העבודה לביטחון אישי לנשים, כחלק מהמשך המאבק למען ביטחונן האישי של נשים תפעל מפלגת העבודה באופן ממוקד בכנסת ה-25 ובממשלה הבאה להשגתם של היעדים הבאים:

 • האמנה הבינלאומית למניעת אלימות נגד נשים
  נפעל להצטרפות מדינת ישראל לאמנה הבינלאומית למניעת אלימות נגד נשים (אמנת איסטנבול) ולהתאמת החוקים והתקנות בתחום האלימות במשפחה להגדרות המתקדמות של האמנה.
 • החוק למניעת אלימות כלכלית
  נעביר את החוק למניעת אלימות כלכלית, שתגדיר את האלימות הכלכלית ​כעבירה פלילית, ותקבע עונשים לנוקטים בה.
 • החוק לאיסור ואיזוק אלקטרוני
  נעביר את החוק לאיסור ואיזוק אלקטרוני שימנע מגברים אלימים להתקרב לנשים המאויימות וישמור על שלומן.
 • סל מיגון ואמצעי בטחון במימון המדינה
  נעביר חוק שיספק לנשים וקטנים קורבנות אלימות סל מיגון בביתם ובמרחב החיים שלהם, כולל לחצני מצוקה, מצלמות אבטחה, קודנים, הדרכות להתנהלות בטוחה וכו', שיסייעו לשמור על שלומן ובטיחותם.
 • תיקון חוק זכויות נפגעי עבירה
  נקן את חוק זכויות נפגעי עבירה ונרחיב משמעותית את המעורבות של נפגעות עבירות מין ואלימות בהליכים המשפטיים בעניינן.
 • סיוע משפטי לנפגעות
  נרחיב בצורה משמעותית את הסיוע המשפטי לנפגעות עבירות מין ואלימות משלב התלונה ולאורך כל שלבי ההליך המשפטי, לרבות בהגשת תביעות נזיקין אזרחיות כנגד המורשעים בביצוע העבירות.
 • סל ליווי ושיקום סוציאלי ופסיכולוגי
  לנפגעות עבירות מין ואלימות נעגן בחוק סל ליווי ושיקום סוציאלי ופסיכולוגי לנפגעות עבירות מין ואלימות שיאפשר להן לעמוד על ​הרגליים וילווה אותן בתהליך השיקום.
 • מחלקות ייעודיות בפרקליטות המדינה
  ובבתי המשפט לטיפול בעבירות מין נקים מחלקות ייעודיות בפרקליטות המדינה ובבתי המשפט ונחייב הכשרות ייעודיות לתובעים, פרקליטים ושופטים בתחום, בהתאם להמלצות דו"ח ועדת ברלינר.
 • תכנית לאומית לטיפול סוציאלי-פסיכולוגי
  ולשיקום של גברים אלימים נפעיל תכנית לאומית לטיפול סוציאלי-פסיכולוגי ולשיקום של גברים אלימים, שימנע מהם לחזור ולנהוג בצורה אלימה נגד נשים.
 • מקלטים ודירות המעבר לנשים ונערות מהחברה הערבית
  נכפיל את מספר המקלטים ודירות המעבר לנשים ונערות מהחברה הערבית ונגדיל את מספר המקלטים ודירות המעבר המשרתים את כלל האוכלוסייה.
 • התמיכה הממשלתית בארגוני הסיוע לנשים וקטינים הסובלים מאלימות מינית ופיזית
  נגדיל בצורה משמעותית את התמיכה הממשלתית בארגוני הסיוע לנשים וקטינים הסובלים מאלימות מינית ופיזית העומדים בחזית התמיכה והעזרה לנפגעות ולנפגעים וצריכים להרחיב את פעילותם.
 • סנקציות על סרבני גט
  נגדיל ונרחיב משמעותית את הסנקציות על סרבני גט ונתקן את החוק באופן שיחייב את בתי הדין הרבניים להפעיל את הסנקציות בשלבים מוקדמיםשל התהליך המשפטי.

להרחבת מצע בית בטוח לנשים לכנסת ה-25, בקישור.

הבית של השוויון המגדרי ​תוכנית‭ ‬המפלגה לקידום שוויון מגדרי וקידום עובדות הצווארון הוורוד

 • העלאת שכר לעובדות הצווארון הוורוד
  נעלה בצורה משמעותית את השכר לעובדות הצווארון הוורוד, ובהן מטפלות, גננות, סייעות, עובדות סוציאליות, מטפלות פרא-רפואיות ועוד, שעובדות בשירות המדינה ובשירותים שמתקצבת המדינה, במסגרת הסכמי השכר שידונו בשנת 2023 ​ובמסגרות נוספות.
 • העלאת שכר המינימום
  רוב הישראלים המשתכרים שכר מינימום הם נשים וכך גם 67% מהעובדים הנמצאים בעשירון התחתון של ההכנסות מעבודה. לאחר שנים ארוכות של שחיקה בשכר המינימום ולאור העלייה ביוקר המחיה, אנחנו נחושים להעלות את שכר המינימום בצורה משמעותית, ולהעמידו במהלך הדרגתי על סך של ₪7000.
 • חינוך ציבורי ואיכותי מגיל לידה וטיפול ממוקד במשבר במעונות היום
  נגבש תכנית ממשלתית שתעוגן בחקיקה לחינוך ציבורי חינם לכל ילדה וילדה מסוף חופשת הלידה ועד גיל 3. בנוסף, נפעל לפתרונות מיידיים למשבר החריף במעונות היום באמצעות שיפור היחס בין מספר המטפלות למספר הפעוטות, שיפור השכר ותנאי העבודה של המטפלות והסייעות ושיפור הפיקוח החינוכי והבטיחותי על מעונות היום.
 • הארכת חופשת הלידה לנשים ולגברים
  נעגן בחקיקה את הארכת חופשת הלידה בתשלום באופן הדרגתי לתקופה של שנה, שתתחלק בין שני בני הזוג. הורים יחידניים ייהנו גם הם מחופשת לידה למשך זמן דומה.
 • יישום מלא של החלטות הממשלה בנושא ייצוג נשים במגזר הציבורי ​ובמוקדי קבלת ההחלטות.
 • קיצור שעות העבודה והעלאת מספר ימי החופשה
  נקצר במיידי את שעות העבודה השבועיות בישראל ל-40 שעות עבודה שבועיות (במקום 42 שעות) ונעגן בחקיקה תכנית חומש להפחתה נוספת במספר שעות העבודה השבועיות ל-36 שעות שבועיות. בנוסף, נעגן בחקיקה מהלך רב שנתי במסגרתו יתווסף מדי שנה יום נוסף למכסת ימי החופשה המינימליים עד להגעה לממוצע מדינות ה-OECD שעומד על 22 ימי חופשה שנתיים (32 ימים כולל חופשות חגים).
 • עידוד תעסוקת נשים ויזמות עסקית בדגש על המגזר החרדי, המגזר הערבי ואמהות יחידניות
  נפעל להרחבה משמעותית של תוכניות ההכשרה המקצועית לנשים לא עובדות, לנשים העובדות במקצועות שוחקים, לאימהות יחידניות ולנשים מהמגזר החרדי והמגזר הערבי הכוללות תשלום מלגות ודמי השתלמות במהלך ההכשרה. בנוסף, יורחבו המסלולים להענקת מענקי יזמות ופתיחת עסקים קטנים לנשים.
 • מאבק בהדרת נשים
  נאבק בהדרת נשים על ידי איסור של מימון ממשלתי לאירועים ותוכניות בהן מתקיימת הדרת נשים והפרדה מגדרית בניגוד לחוק, בדגש על המרחב הציבורי ונמנע כל פגיעה בתהליכי שילוב נשים בכל היחידות ​והתפקידים בצה"ל וביתר מוסדות המדינה
 • תיקון דיני המשפחה וביטול המונופול הרבני על הנישואין והגירושין
  נפעל לביטול המונופול הרבני על תחום הנישואין והגירושין בישראל ולהנהגת נישואין אזרחיים. בנוסף נפעלת לעצירת מרוץ הסמכויות בין בתי הדין הרבניים ובתי המשפט לענייני משפחה ונעגן בחקיקה שענייני רכוש בין בני הזוג נפרדים
  ​ונושאי משמורת ילדים ידונו בבתי המשפט לענייני משפחה.
 • מימון מפלגות מוגדל למפלגות עם ייצוג מגדרי הולם
  נתקן את חוקי מימון המפלגות כך שיעניקו מימון מוגדל למפלגות ולסיעות בכנסת וברשויות המקומיות המבטיחות ייצוג מגדרי שוויוני (לפחות 40% לכל אחד מהמגדרים בקרב עשרת המועמדים הראשונים, ​ובקרב עשרת המועמדים הבאים בתור)

להרחבת מצע שוויון מגדרי לכנסת ה-25, בקישור.

אזרחים ותיקים

בכנסת ה-25 ובממשלה הבאה תפעל מפלגת העבודה להשגתם של היעדים הבאים:

 • העלאת קצבת האזרחים הוותיקים והצמדתה לשכר הממוצע במשק
  קצבת האזרחיות והאזרחים הוותיקים הבסיסית נשחקה בשנים האחרונות ואינה מאפשרת חיים בכבוד. מפלגת העבודה תפעל להעלאה של הקצבה לשיעור ​של 25% מהשכר הממוצע במשק ולהעלאה של השלמת ההכנסה לאזרחיות ולאזרחים וותיקים ללא פנסיה עד לרמה של שכר המינימום ולהרחבה של הקריטריונים לזכאות לתוספת קצבה זו. בנוסף, קצבת הזקנה תוצמד לעליה בשכר הממוצע ולא לעליה במדד ותתעדכן על פיה.
 • ביטוח סיעודי ממלכתי
  העברת תחום הסיעוד לקופת החולים והנהגת ביטוח סיעודי ממלכתי אוניברסלי ​לכלל אזרחי ואזרחיות ישראל, בדומה לביטוח הבריאות, על פי רמות הנזקקות השונות, תוך ביטול מבחני ההכנסה המשפחתיים ועידוד עצמאות וטיפול בקהילה.
 • ביטול מבחני ההכנסה לקבל קצבת הסיעוד מהביטוח הלאומי
  כשלב בינים עד להנהגת ביטוח סיעודי ממלכתי יבוטלו מבחני ההכנסה לקבלת קצבת הסיעוד מהביטוח הלאומי, כך שגם מי שהכנסתם.ן עומדת על השכר הממוצע במשק ייהנו מקצבת הסיעוד בהתאם למצבם.ן הרפואי ולצרכיהם.ן. בנוסף תשמר הזכות לקצבת סיעוד למי שעברו להתגורר בדיור מוגן.
 • נקודת זיכוי במס הכנסה
  לנוכח העלייה החריפה ביוקר המחייה תינתן נקודת זיכוי נוספת במס הכנסה ​לכל אזרחית ואזרח ותיק מעל גיל 67 בשנים 2023-2024.
 • הגדלת ההנחה על רכישת תרופות
  ההנחה לאזרחיות ואזרחים וותיקים בהשתתפות עצמית ברכישת תרופות בסל תועלה ל-50%. ההנחה תינתן מגיל 67.
 • נסיעה חינם בתחבורה הציבורית מגיל פרישה
  הנסיעה חינם לאזרחיות ואזרחים ותיקים בתחבורה הציבורית תחל מגיל 67.
 • עידוד תעסוקת אזרחיות ואזרחים ותיקים ושינוי בחוקי הפרישה מחמת גיל
  יינתנו תמריצי מס ומענקי עידוד למעסיקים עבור העסקת אזרחיות ואזרחים ותיקים מעל גיל הפרישה ותופעל תכנית להעסקה מותאמת של אזרחיות ואזרחים ותיקים
  ​מעל גיל פרישה המעוניינים בכך במגזר הציבורי, תוך התמקדות במקצועות ובתחומי תעסוקה נדרשים. בנוסף יוקם צוות לבחינת העלאת גיל הפרישה לאזרחיות ואזרחים וותיקים המעוניינים בהמשך עבודתם.
 • מעבר למיצוי זכויות פרו-אקטיבי
  נפעל להטמעת מהלך אסטרטגי בביטוח הלאומי וביתר הרשויות המופקדות על זכויות אזרחיות ואזרחים ותיקים להענקה אוטומטית של הזכויות, ההטבות וההנחות להם זכאים וזכאיות האזרחיות והאזרחים הוותיקים. נפעל להפעלת מוקדים למיצוי פרו-אקטיבי ויזום של אותן הזכויות, ההטבות וההנחות שלא ניתן להעניקן באופן אוטומטי ללא יצירת קשר עם האזרחית או האזרח הוותיק.
 • טיוב השירות לאזרחיות ואזרחים ותיקים ומאבק בתופעת עושק הקשישים
  נפעל לגיבוש קריטריונים לשירות איכותי לאזרחיות ולאזרחים הוותיקים במגזר הציבורי ובשירותים חיוניים נוספים ולהעמדת תקציב ראוי ליישומם (מוקדי שירות טלפוניים ייעודיים, צוותים ייעודיים, שירותי וידאו, עדיפות בקביעת תורים וכו'). בנוסף, נגבש וניישם תוכנית בין משרדית למאבק בתופעת עושק וניצול קשישות וקשישים שתכלול הקמת מוקדי שירות ייעודיים, צוותי חקירה ייעודיים וסיוע משפטי,
  ​החמרת הענישה והסברה.
 • הרחבת תכנית "קהילה תומכת" לכלל האזרחיות והאזרחים הוותיקים ​המתגוררים לבדם (ולא רק למקבלי קצבת סיעוד).

להרחבת מצע האזרחים הותיקים לכנסת ה-25, בקישור.

הבית של המשפחות החד הוריות ​מפלגת העבודה להעצמת המשפחות שבראשן הורה עצמאי

 • יטול הקיזוז בקצבת המזונות
  נבטל באופן מלא וקבוע את ההפחתה בקצבת המזונות שמספק הביטוח הלאומי בהתאם לשכרו של ההורה היחידני, ואת הקיזוז ל מול קצבאות אחרות להן זכאי ההורה היחידני.
 • הגדלת מענקי העבודה
  נוריד באופן קבוע את גיל הזכאות למענק לגיל 21 ונעלה את רף ההשתכרות שמעליו אין זכאות למענק.
 • הרחבת זכאות לימי מחלה
  נוביל לתיקון החוק כך שהורה יחידני יזכה לתוספת של יום מחלה בתשלום בעבור כל ילד ונעלה את מספר ימי מחלת ילד שניתן לקבל על חשבון ימי המחלה הצבורים ל-20 ימים בשנה.
 • הכשרות מקצועיות
  נרחיב משמעותית את מערך ההכשרות המקצועיות הייעודיות ​עבור הורים יחידנים.
 • הארכת חופשת הלידה
  נאריך את חופשת הלידה בתשלום בשבועיים במקביל ליישום התכנית להענקת חופשת לידה בתשלום של שבועיים לאבות.
 • הרחבת תנאי הזכאות להנחה בחשמל
  נבטל את תנאי הזכאות של 3 ילדים במשפחה החד הורית לצורך קבלת הנחה בחשבון החשמל.
 • הרחבת הזכאות לנקודת זכות
  נפעל לתיקון חקיקה במסגרתו נקודת הזיכוי הנוספת שנתנה להורים לילדים בגילאי 6-12 תנתן להורים יחידנים לילדים עד גיל 18 שאינם בטווח הגילאים הקבוע כיום בחוק.
 • מעבר למיצוי זכויות פרו-אקטיבי
  נפעל להטמעת מהלך אסטרטגי בביטוח הלאומי וביתר הרשויות המופקדות על זכויות משפחות חד הוריות להענקה אוטומטית של הזכויות, ההטבות וההנחות להם זכאיות, ולהפעלת מוקדים למיצוי פרו-אקטיבי ויזום של אותן הזכויות, ההטבות וההנחות שלא ניתן להעניקן באופן אוטומטי ללא יצירת קשר עם ההורה היחידני.
 • תמיכה ממשלתית לתוכניות של ליווי הורים יחידנים ​וייעוץ משפטי ייעודי
  נפעל להעמדת תקצוב ממשלתי להפעלת תוכניות של ליווי הורים יחידנים (כדוגמת תכנית "אם לצדך") בהובלת הרשויות המקומיות וארגוני הנשים ולהעמדת ייעוץ משפטי חינם בסוגיות הקשורות בהורות היחידנית.

להרחבת מצע למשפחות חד הוריות לכנסת ה-25, בקישור.

מאבק ביוקר המחיה

 • איסור על יבוא בלעדי
  נפעל לאישור תיקוני חקיקה שיאסרו על הסכמי יבוא בלעדי או לכל הפחות יגבילו את משכם ולהגדרת נקיטת צעדים כנגד יבואנים מקבילים כעבירה.
 • פירוק הקשר הבעייתי בין יבואנים ויצרנים לקמעונאים
  נפעל להטלת איסור בחוק על הסכמים כובלים בין ספקים לקמעונאים שנותנים עדיפות למוצרים מסוימים בחנויות באופן שחוסם יצרנים ​ויבואנים קטנים.
 • מאבק בריכוזיות ובמונופולים
  נחזק את רשות התחרות על ידי מתן כלי חקירה ואכיפה חדשים ומהירים להענשת גופים שעוברים על החוק, ונעדכן את הקריטריונים להכרזה על גוף כמונופול באופן המתווה את שיקול הדעת של הרשות.
 • מאבק בפערי המחירים בין הפריפריה למרכז ברשתות הקמעונאיות
  נקדם רגולציה שתמנע את פערי המחירים בין סניפים שונים של רשתות המזון הפועלים באזורים שונים ברחבי הארץ.
 • מתן רישיונות לגופים פיננסיים
  האצת קצב מתן הרישיונות לגופים פיננסיים נוספים, עם דגש על אגודות אשראי וקואופרטיבים, במטרה להוזיל משמעותית את ההוצאה על שירותים בנקאיים.
 • העלאת שכר המינימום
  נעלה את שכר המינימום במהלך הדרגתי ל-7,000 ש"ח.
 • הגדלת מענקי העבודה
  נגדיל באופן קבוע את מענקי העבודה לשיעור המוגדל שנקבע לשנת 2022.
 • נקודות זיכוי במס למשפחות עם ילדים ולגמלאים
  נאריך את הוראת השעה המעניקה נקודת זיכוי ממס הכנסה להורים לשלוש השנים הקרובות, נרחיב את גילאי הילדים מגיל לידה ועד 18, ונקבע נקודת זיכוי לגמלאים.
 • חינוך חינם בגילאי 0-3
  נגבש מהלך הדרגתי להרחבת מערכת החינוך הציבורית לגילאי 0-3.
 • ביטול תשלומי הורים במערכת החינוך
  נבטל את תשלומי החובה במערכת החינוך.
 • הרחבת ביטוח הבריאות הבסיסי
  נפעל להרחבת סל ביטוח הבריאות הבסיסי על חשבון הביטוחים המשלימים של קופות החולים והביטוחים הפרטיים וגיבוש תוכנית רב שנתית להרחבת שירותי רפואת השיניים בקופות החולים לכלל האוכלוסייה.

להרחבת מצע למאבק ביוקר המחיה לכנסת ה-25, בקישור.

בית של גאווה ​תוכנית‭ ‬מפלגת העבודה לקידום השוויון לקהילה הגאה ולמאבק בהומופוביה

 • תכנית סיוע לטרנס*
  גיבוש תכנית בין משרדית לסיוע לטרנס* הכוללת בין השאר הפעלת מוקד תעסוקה ייעודי, מרכזי הכשרה מקצועית, ייעוץ והכוונה, מתן עדיפות בדיור ציבורי והקמת מסגרות של דיור מעבר, גיבוש קווים מנחים למוסדות חינוך פורמאלי ובלתי פורמאלי.
 • מאבק באלימות מינית
  גיבוש תוכנית בין משרדית למאבק באלימות מינית בקהילה הגאה, העלאת המודעות ומתן סיוע לנפגעים, בשיתוף עם ארגוני הקהילה, תוך הקצאת תקצוב ממשלתי ייעודי.
 • תמיכה בקהילה הגאה הערבית
  הרחבת המענה לקהילה הגאה הערבית בישראל באמצעות הפעלת מוקדי סיוע ייעודיים, הקצאת סל מיגון לסיוע לצעירים.ות תחת איום, תכנון ותקצוב הקמת מקלטים ודירות מעבר, הפעלת מרפאה ושירותי ייעוץ בשפה הערבית, תקצוב
  מרפאות ומוקדי ייעוץ לטיפול אנונימי (כדוגמת מרפאות "רופאים לזכויות אדם"), עידוד פעילות ארגונים אזרחיים בחברה הערבית.
 • מענקים לאזרחים גאים ותיקים
  גיבוש תוכנית ייעודית למענים לבדידות בקרב אזרחים ואזרחיות גאים.ות בגיל הזהב לרבות הקמת מרכזי יום ופעילות, מרפאה ייעודית לגיל השלישי, תוכניות התנדבות וקשר בין דורי.
 • הורות גאה
  תיקוני חקיקה להכרה בהורות של בן/בת הזוג מרגע הלידה ולמתן אפשרות לאימוץ ארצי לזוגות בני אותו המין.
 • שוויון בדיור
  תיקוני חקיקה לאיסור אפליה בהשכרה ובמכירה של דירות.
 • חופש בחירה בנישואין וזוגיות
  תיקוני חקיקה להסדרת נישואין אזרחיים בישראל.
 • מאבק בהתמכרות
  גיבוש תוכנית בין משרדית למאבק בתופעת ההתמכרויות ושימוש יתר בסמים בדגש על העלאת מודעות והפעלת תוכניות טיפול, גמילה ושיקום ייעודיות לקהילה.
 • תכנית לאומית לטיפול סוציאלי-פסיכולוגי ולשיקום של גברים אלימים
  נפעיל תכנית לאומית לטיפול סוציאלי-פסיכולוגי ולשיקום של גברים אלימים, שימנע מהם לחזור ולנהוג בצורה אלימה נגד נשים.
 • קביעת‭ ‬איסור‭ ‬מפורש‭ ‬על‭ ‬טיפולי‭ ‬המרה‭. ‬
 • תקצוב
  הכפלת התקציבים הייעודיים לטובת הקהילה הגאה במשרדי הממשלה השונים ועיגון התקציב בבסיס תקציב המדינה לשנים 2023-2024 לרבות תקציב פעילות ארגון איגי, מסגרות צעירים נוספות ותקציב ייעודי לפעילות חינוכית.

להרחבת מצע הקהילה הגאה לכנסת ה-25, בקישור.

חקלאות ומרחב כפרי

תוכנית‭ ‬מפלגת‭ ‬העבודה‭ ‬לקידום המרחב הכפרי,‬ ההתיישבות העובדת והחקלאות הישראלית.

מפלגת העבודה תפעל באופן ממוקד בכנסת ה-25 ובממשלה הבאה להשגתם של היעדים הבאים:

 • ביטול הצעדים החד צדדיים בענפי הפירות והירקות וגיבוש הסכם לתמיכה בחקלאות הישראלית
  בטל את הצעדים החד צדדיים והלא מוסכמים הנוגעים לענפי הפירות והירקות ונוביל לגיבוש הסכם אסטרטגי שבמרכזו תמיכה ישירה משמעותית של המדינה בחקלאים בתמורה להפחתת מכסים והסרת חסמי יבוא.
 • שינוי המדיניות בתחומי הבינוי והפיתוח בקיבוצים ובמושבים
  נדרוש את שינוי המדיניות הממשלתית והמדיניות של מינהל מקרקעי ישראל בכל הנוגע לבינוי בקיבוצים ובמושבים, במטרה לאפשר בניית אלפי יחידות דיור בשנים הקרובות, שתיתן מענה לגידול הדמוגרפי, לחזרת הדור השני והשלישי לקיבוצים ולמושבים ולרצונם של ישראליות וישראלים רבים להיקלט בקהילות ההתיישבותיות. שינוי מדיניות זו יכלול הקלה בדרישות הבירוקרטיות לאישור הליכי הבניה, לרבות אלו הנוגעות לאופן קבלת ההחלטות במוסדות של האגודות השיתופיות.
 • חידוש המשא ומתן המדיני עם הרשות הפלסטינית
  מדינת ישראל תחדש את המו"מ המדיני עם הרשות הפלסטינית על בסיס העקרונות של שתי מדינות לאום החיות בשלום זו לצד זו, פירוז המדינה הפלסטינית, חילופי שטחים והותרת גושי ההתנחלויות בריבונות ישראל, ושמירה על הירדן כגבול הביטחון המזרחי של מדינת ישראל. המו"מ יכלול בחינה של הסדרי ביניים קצרי טווח וארוכי טווח לטובת חיזוק האמון בין הצדדים, חיזוק הרשות הפלסטינית, פיתוח משמעותי של הכלכלה הפלסטינית, הרחבת התיאום הבטחוני וצמצום החיכוך בין האוכלוסיות.
 • שמירה על השטחים הפתוחים במרחב הכפרי
  נעמוד בחזית המאבק למען השמירה על השטחים הפתוחים במרחב הכפרי ונפעל לפתרון מחלוקות בנושאים אלו באמצעות הידברות וגיבוש הסכמות ושיתופי פעולה בין הרשויות המקומיות העירוניות והמועצות האזוריות, והעמדת תמריצים ממשלתיים להשגתם.
 • גיבוש מדיניות לאומית בנושא ביטחון מזון
  נקדם ונתקצב תכנית ממשלתית ארוכת טווח לקידום ושמירה על ביטחון המזון של ישראל מתוך ראיה ארוכת טווח, זאת לאור האתגרים הבטחוניים והאקלימיים שאיתם מתמודדים מדינות העולם ומדינת ישראל.
 • טיפוח ההון האנושי בענף החקלאות
  נקדם תכנית ממשלתית מקיפה ונרחבת לטיפוח "הדור הבא" של חקלאיות וחקלאי ישראל שתכלול מענקי עידוד, תמריצים, הכשרות מקצועיות, סיוע מקצועי ועוד. במקביל תפעל מפלגת העבודה להגדלת המכסות לעובדות ולעובדים מארצות זרות בענפי חקלאות הסובלים ממחסור חמור בידיים עובדות ותקל על הדרישות הבירוקרטיות ועל הנטל הכספי בקליטתם.
 • חיזוק החינוך ההתיישבותי והחינוך הבלתי פורמאלי בהתיישבות העובדת
  נפעל לחיזוק החינוך ההתיישבותי ולשמירה על מעמדו הייחודי במשרד החינוך. בנוסף נפעל להגדלה נוספת של תקציבי תנועות הנוער, קהילות הבוגרים ותוכניות החינוך הבלתי פורמאלי בהתיישבות העובדת ובכל רחבי הארץ. מפלגת העבודה תפעל לשמירה על מעמדן ותפקידן של התנועות המיישבות בתחומי היציאה לשנת שירות והפעלת תוכניות של משימות לאומיות ותפעל להרחיב את שיתופי הפעולה של משרדי הממשלה השונים עמן בתחומים אלו (קליטה ועליה, קשר עם התפוצות, תמיכה בצעירים חסרי עורף משפחתי ועוד).
 • שיקום תשתיות בקיבוצים ובמושבים
  נפעל לגיבוש תכנית בין משרדית לשיקום תשתיות בהתיישבות העובדת ובמרחב הכפרי, תוך קידום שימוש רב ייעודי במבנים קהילתיים וציבוריים, לרבות לטובת הפעלת עסקים זעירים ופיתוח ענפי משק חדשים.
 • שימור וטיפוח מורשת ההתיישבות העובדת
  נפעל לגיבוש תכנית לתמיכה בשימור מורשת ההתיישבות העובדת בקיבוצים ובמושבים, לטיפוחם של אתרי המורשת בהתיישבות העובדת ולתיעוד והנחלה של תולדות ומורשת היישובים ברחבי הארץ.

להרחבת מצע חקלאות ומרחב כפרי לכנסת ה-25, בקישור.

בית של בריאות

בית של בריאות - תוכנית‭ ‬מפלגת‭ ‬העבודה‭ ‬לחיזוק מערכת הבריאות הציבורית.

גם בכנסת הזו נמשיך בפעולה נחושה למען מערך בריאות ראוי לכל, כפי שעשינו בכנסת האחרונה. כחלק מהמשך המאבק למען מערכת בריאות ציבורית ראויה לכולנו, מפלגת העבודה תפעל באופן ממוקד בכנסת ה-25 ובממשלה הבאה להשגתם של היעדים הבאים:

 • החייאת מערך שירותי בריאות הנפש ושיקומו
  נפעיל תכנית חומש לרפורמה בבריאות הנפש, אשר תבטיח מתן שירותי בריאות נפש ראויים מבחינת איכות, זמן וקרבה סבירים: נפעל להגדרת איכות הטיפול, זמן ההמתנה ומקום קבלת המענה. מתוך הכרה בפסיכולוגיה ציבורית כקו ראשון בטיפול נפשי, נפעל לשימור נשות ואנשי מקצוע במערך בריאות הנפש דרך הגדלת שכרם והעלאת התקינה במחלקות ובמרפאות. נגדיל בצורה משמעותית את שכרם ומספרם של הפסיכולוגים והפסיכיאטריים הציבוריים.
 • יצירת ביטוח סיעודי ממלכתי
  נספק ביטוח סיעודי ממלכתי אוניברסלי לכלל אזרחי ישראל, בדומה לביטוח הבריאות, על פי רמות הנזקקות השונות, תוך ביטול מבחני ההכנסה המשפחתיים ועידוד עצמאות וטיפול בקהילה. נסדיר את הממשקיםבין ארבע הגופים הנותנים מענה לאזרח הזקוק לתמיכה סיעודית (משרד הבריאות, משרד הרווחה, ביטוח לאומי וקופות החולים) למען מענה מיטבי לחולים הסיעודיים.
 • הגדלת תקצוב קופות החולים
  תקציב קופות החולים למימון התוספת השנייה לחוק ולמימון התוספת השלישית לחוק יוצמד לגידול הדמוגרפי בישראל, לקצב ההזדקנות, ולעלייה בעומס התחלואה.
 • שינוי בסיס התקציב של סל התרופות
  נשנה את בסיס התקציב של סל התרופות כך שיגדל מדי שנה ​ב-1.5% לפחות, על מנת לכלול טכנולוגיות ותרופות חדשות.
 • רפואה מונעת
  יוגדרו שירותי חובה למען קידום בריאות וזכאות לרפואה מונעת, בכללם תוכנית לקידום בריאות הנפש במערכת החינוך ובמסגרת קופות החולים.
 • הכנסת שירותי בריאות השן לביטוח הבריאות הממלכתי
  נכניס את שירותי בריאות השן לביטוח הבריאות הממלכתי כך שינתנו באופן שוויוני לכלל האוכלוסייה, בדומה לשאר שירותי הבריאות, וכפי שהם ניתנים כבר כיום לילדים ולאזרחים ותיקים.
 • הורדת העומסים בבתי החולים
  נרחיב בצורה משמעותית את השירותים הקהילתיים, אישפוזי הבית, הטיפולים הרפואיים אונליין, חדרי המיון הקדמיים ואת מספר המיטות בבתי החולים, על מנת להוריד את העומסים במיון ובחדרי האשפוז בבתי החולים ולספק לאזרחים טיפול רפואי מיטבי.
 • הכשרת רופאים
  נגדיל בצורה משמעותית את מספר הגופים האקדמיים שמציעים לימודי רפואה ואת מספר המקומות לסטודנטים בחוגים האקדמיים הקיימים.
  נפתח בתכנית חירום לקליטה מהירה במערכת הבריאות של סטודנטים ישראלים שלמדו רפואה בחו"ל.
 • הכשרת ושיפור תנאיהם של אנשי ונשות המקצועות הפרא-רפואיים
  נגדיל משמעותית את מספר הסטודנטים הלומדים למקצועות הפרא-רפואיים, נשפר את משכורותיהם של העובדות במקצועות אלה על מנת להשאירן במערכת הציבורית, ונגדיל את הזמינות ושעות הפעילות של שירותים פרא-רפואיים לכלל האוכלוסייה.
 • ביטול השר"פים
  נבטל את שירותי הרפואה הפרטיים הפועלים בחלק מבתי החולים הציבוריים בישראל, ונמנע את כניסתם לבתי החולים הציבוריים האחרים.
 • צמצום פערי בריאות בין פריפריה למרכז
  נקים שני בתי חולים ציבוריים חדשים, האחד באזור הדרום והשני באזור הצפון, נצמצם פערי כוח אדם בצוותי הרפואה על ידי תמריצים כספיים, ונקבע בחוק סטנדרטים קבועים וברורים למרחק וזמינות שירותי הרפואה והשירותים הפרא-רפואיים.

להרחבת מצע בריאות לכנסת ה-25, בקישור.

החברה הערבית - בית של חיים משותפים תוכנית‭ ‬מפלגת‭ ‬העבודה‭ ‬לקידום שיוויון אזרחי

כחלק מהמשך המאבק למען חברה משותפת ושוויון לחברה הערבית, מפלגת העבודה תפעל באופן ממוקד בכנסת ה-25 ובממשלה הבאה להשגתם של היעדים הבאים:

 • בכנסת היוצאת פעלנו רבות למען החברה הערבית:
  העברנו‭ ‬החלטת‭ ‬ממשלה‭ ‬היסטורית‭ (‬549‭) ‬הכוללת‭ ‬מרכיבים‭ ‬רבים‭ ‬למאבק‭ ‬בפשיעה‭ ‬ברחוב‭ ‬הערבי‭:‬ עיבוי‭ ‬תחנות‭, ‬הקמת‭ ‬מערכי‭ ‬סיכול‭ ‬כלכלי‭, ‬מאבק‭ ‬בהברחות‭ ‬אמל‭"‬ח‭ ,‬הכפלת‭ ‬השיטור‭ ‬העירוני‭ ‬ביישובים‭ ‬ערביים‭,‬
  הקמת‭ ‬מודל ״‬עיר‭ ‬בטוחה‮״ ‬בלוד‭ ‬ובעכו‭ ‬ועוד‭.‬
 • הקמת מבני ציבור לתרבות, קולנוע ותיאטרון
  נפעל למען תקצוב והקצאת שטחים עבור מבני תרבות, קולנוע ותיאטרון בערים ערביות ובסביבת ערים ערביות, שיפעלו לטובת החברה הערבית ולקידום התרבות הערבית.
 • תכנית צוערים לשירות המדינה ייעודית לחברה הערבית
  נפעל לפתיחת תכנית צוערים ייחודית לבנות ובני החברה הערבית במטרה לשלבם במשרות איכותיות בשירות המדינה.
 • הכרה בחינוך המשותף הדו לשוני
  נקדם הכרה ותקצוב לחינוך המשותף הדו לשוני, בדומה לאלה הניתנים ​כיום לחינוך המשלב במגזר היהודי.
 • קהילת הלהט"ב הערבית
  נמשיך בפעילות למען קהילת הלהט"ב הערבית בישראל, נתקצב פעילות ייעודיות, פתיחת מוסדות ייעודים חדשים והגברת ההכלה והסובלנות.
 • מוסדות רווחה ייעודיים לחברה הערבית
  נקדם תכנית לשדרוג המענים שניתנים ע"י מוסדות הרווחה לחברה הערבית, בדגש על נשים נפגעות אלימות ומקלטים לנשים ולנערות, דיור חלופי לנשים ערביות מאוימות, מסגרות לצעירים ולצעירות ועוד, כולל פתיחת מוסדות חדשים, הכשרת צוותים ושיפור תנאים.
 • הכשרות מקצועיות ייעודיות לחברה הערבית
  נרחיב את מספר המשתתפים ומנעד סוגי ההכשרות המקצועיות הייעודיות לחברה הערבית.
 • תכניות ייעודיות לאופק אקדמי ותעסוקתי לצעירים מהחברה הערבית
  נפעל לפתיחת תכניות ייעודיות לצמצום תופעת חוסר המעש עבור צעירים מהחברה הערבית שאינם לומדים ואינם עובדים.
 • חוק הערים המעורבות
  נמשיך בחקיקת חוק הערים המעורבות שיגדיר לראשונה בחוק מהי עיר מעורבת, ויספק לערים את הסיוע הנדרש להן לצורך קידום החיים המשותפים בעיר. החוק יתקצב תקנים, יקצה משאבים מיוחדים לפעילויות ליצירת מרקם חיים משותף ליהודים ולערבים, ויאפשר פעולות לצמצום פערים בין האוכלוסיות בתחומי החינוך, התרבות והרווחה.
 • מאבק בפשיעה ברחוב הערבי
  המשך המאבק באלימות, בתפוצת הנשק ובארגוני הפשיעה בחברה הערבית בשיתוף ובתיאום עם ראשי הרשויות, תוך הגדלה משמעותית של כוח האדם הייעודי למשימות אלו במשטרת ישראל ובפרקליטות.
 • קידום התכנון והסדרת הבניה בישובים הערבים
  נבטל את חוק קמיניץ ונקדם הסדרה תכנונית של הרשויות המקומיות הערביות והבדואיות.
  יישום מלא של החלטות הממשלה ההיסטוריות לקידום החברה הערבית (החלטות 550 ו-922)
 • הלאום ועיגון עקרון השוויון בחוק יסוד
  נתקן ונשנה בצורה מהותית את חוק הלאום, נעגן את עקרון השוויון ואת מגילת העצמאות בחוק יסוד.
 • מינוי קאדיות ערביות וחובת ייצוג נשים בוועדה למינוי קאדים
  נפעל למינוי קאדיות מוסלמיות נוספות על אלה הקיימות כיום, ונחוקק חוק שיחייב ייצוג הולם לנשים בוועדה לבחירת קאדים.
 • מימון בחירות לרשימות עם מועמדות נשים
  נפעל להרחבת החוק שמעניק מימון בחירות עודף לרשימות עם ייצוג לנשים ברשויות המקומיות, כך שיעודד בצורה טובה וממוקדת יותר ייצוג נשים ברשויות המקומיות הערביות.
 • קידום החינוך הבלתי פורמלי ותכניות לצעירים
  נפעל לחיזוק תנועות הנוער וארגוני הנוער בחברה הערבית, המרכזים הקהילתיים, חוגי הספורט ומועדוני הספורט ולפיתוח מסלולים ייעודיים של שנת שירות אזרחית ושנת התנדבות לאחר שנות התיכון.

להרחבת מצע לחברה הערבית לכנסת ה-25, בקישור.

בית ירוק ​תוכנית‭ ‬מפלגת העבודה להגנה על הסביבה ולמאבק במשבר האקלים

 • עיגון יעדי הפחתת פליטת גזי החממה
  נעגן בחקיקה את יעדי הפחתת פליטת גזי החממה ל-50% בשנת 2035 ו-100% בשנת 2050 ונתקצב את המהלך להשגת היעדים, במסגרת השלמת חקיקה של חוק אקלים.
 • המשך עידוד התחבורה הציבורית ותחבורה לא מזהמת והפעלת תחב"צ בימי המנוחה
  נמשיך בהסטת תקציבי התחבורה לטובת תשתיות התחבורה הציבורית, כולל רכבות, רכבות קלות ואוטובוסים. נאיץ את קידום פרויקט המטרו בגוש דן ואת הרחבת מערכי הרכבות הקלות במטרופוליטניים הנוספים.
  נמשיך בתמרוץ רשויות מקומיות בסימון נתיבי תחבורה ציבורית ובשיפור תשתיות התחבורה הציבורית והרכיבה על האופניים.
  נפעל להנהגת תחבורה ציבורית במהלך כל ימות השבוע תוך שמירה על זכויות הנהגים ועל סביבה עירונית תומכת מנוחה.
 • עידוד מעבר לאנרגיה ירוקה
  נקל על ההליכים הרגולטוריים ונתמרץ כלכלית הפקה ומעבר לאנרגיה ירוקה, ליחידים ולעסקים, בדגש על אנרגיה סולארית. נתמרץ יצירת 'משרות ירוקות' בתחום האנרגיה המתחדשת, ונפעיל תכנית מיוחדת שתאפשר הפקת חשמל סולארי בדיור המוגן ובפריפריה ללא עלות מצד הדיירים.
 • שינוי במוסדות התכנון והבניה
  נפעל לשינוי העקרונות העומדים פעולת בבסיס רשויות התכנון והבניה בישראל כך שייקחו בחשבון ביתר שאת שיקולים סביבתית, ויעודדו בניה ירוקה, מרקמית וצפופה במרכזי הערים הגדולות המעודדת הליכה ברגל, שימוש בתחבורה ציבורית והטמעת צל במרחב הציבורי ושומרת על השטחים הפתוחים מחוץ לערים. בנוסף, נעגן את יכולת ההתנגדויות של הציבור על רקע סביבתי בפרויקטים לאומיים של פיתוח תשתיות.
 • תימרוץ כלכלה מעגלית
  נפעל למתן הקלות ותמריצים כלכליים לחברות שיעברו למודל פעולה על פי עקרונות הכלכלה המעגלית, החותרת למניעת בזבוז משאבים ומעודדת מודלים שונים של שימוש חוזר וממושך במשאבים.
 • תמודדות עם תוצאות משבר האקלים
  נפעל ליצירת קרן מיוחדת שתיועד להתמודדות עם פגיעות עכשוויות ועתידיות הנגרמות כתוצאה ממשבר האקלים. הקרן תמומן, בין השאר, מכספי "קרן העושר" וממיסוי ייעודי על פליטות גזי חממה.
 • שמירה על השטחים הירוקים
  נפעל לשמירה על השטחים הירוקים ולפיתוחם, ולצמצום תוכניות בינוי ותשתיות בהם. נחזק הרגולציה והאכיפה בתחום כריתות העצים ונקדם בחוק תכנון בינוי ופיתוח מוכוון שימור עצים ונכסי טבע נוספים.
 • שמירה על החופים והים
  נגן על החופים כמשאב ציבורי, נמנע בינוי שישרת עשירון עליון בלבד על חשבון החוף הציבורי ונתקן את חוק החופים לטובת איסור בנייה בקרבת החוף גם ביחס לתוכניות בנייה שאושרו לפני 2004, תוך הבטחת פיצוי הולם.
  נקדם הכרזה על 30% שמורות טבע ימיות ונפעל להפסקת השימוש בספינות ​המכמורת תוך פיצוי ראוי לדייגים.
 • שמירה על האוויר
  נפעל לשמירה על עקרונות 'חוק אוויר נקי', למניעת פליטת חומרים מסוכנים בקרבת מגורים.
 • תוכניות אזוריות מיוחדות
  נקדם תוכניות אזוריות מיוחדות לשיקום ים המלח ולהכרזת גן לאומי בהרי ירושלים. בנוגע למפרץ חיפה ושיקום המפרץ, נקדם את יישום החלטת הממשלה לפינוי התעשיה המזהמת מהמפרץ, נעמוד על קביעת לוחות זמנים מחייבים והקצאת תקציבים הנדרשים לביצוע המהלך.
 • סגירת קצא"א
  נפעל לסגירת חברת קצא"א ולהעברת פעילותה לחברה ממשלתית העומדת בכללים הממשלתיים המקובלים, ולביטול ההסכם עם חברת רד-מד.
 • שת"פ ישראלי-פלסטיני ואזורי
  יחד עם המדינות השכנות והרשות הפלסטינית נקדם שיתופי פעולה אזוריים בפרויקטים למאבק במשבר האקלימי ולפתרון בעיות סביבתיות משותפות.
  מהלך זה יכלול קידום משותף של מעבר לאנרגיות מתחדשות, הטמעת טכנולוגיות ירוקות, ניהול אזורי משותף של הים האדום עם מצרים וירדן, הקמת תשתיות השבת מים וביוב משותפים ועוד.
 • עיגון חובת דיווח פיננסי סביבתי וחברתי
  בשיתוף גופי הפיקוח הפיננסיים נעגן בחקיקה תקן מחייב לדיווח אחריות תאגידית בתחומי ESG (סביבה, חברה וממשל תאגידי) אשר יעמוד בתקנים בינלאומיים ולטיפוח מסלולי השקעה פנסיוניים ואחרים המחויבים לאחריות סביבתית וכלכלה בת קיימא.
 • שיפור ההגנה על זכויות בעלי חיים ועידוד צריכת מזון מן הצומח
  פעל להעברת האחריות על תחום "צער בעלי חיים" למשרד להגנת הסביבה, להטמעת רגולציה וטכנולוגיות מתקדמות בתעשיית החי והמוצרים מן החי, ​תוך העמדת תמריצים ופיצויים לחקלאים, ונפעל לעידוד צריכת המזון מן הצומח באמצעות תקצוב הסברה ועידוד תעשיית תחליפי הבשר.
 • עידוד מחקר, יזמות ופיתוח ברי קיימא
  נפעל להעמדת תקציבים ייעודיים לעידוד מחקר אקדמי ויזמות תעשייתית וטכנולוגית המקדמים הגנה על הסביבה, הטמעת פתרונות למשבר האקלים וכלכלה בת קיימא ונעגן בחקיקה ראשית ומשנית השקעות מוסדיות בתחומים אלו.

להרחבת מצע סביבה לכנסת ה-25, בקישור.

החברה הדרוזית והצ'רקסית - בית של ברית חיים

מצע מפלגת העבודה לכנסת ה-25 בראשות מרב מיכאלי - בית של ברית חיים, תוכנית‭ ‬מפלגת‭ ‬העבודה‭ ‬לקידום החברה הדרוזית והצ׳רקסית ולקידום השוויון והחיים המשותפים.

בכנסת ה-25 ובממשלה הבאה תפעל מפלגת העבודה להשגתם של היעדים הבאים:

 • תיקון חוק הלאום ועיגון עקרון השוויון בחוק יסוד
  נפעל לתיקון משמעותי ומקיף של חוק הלאום, ולעיגונם של עקרון השוויון ומעמדה של העדה הדרוזית בחקיקת היסוד.
 • קידום התכנון והסדרת הבניה בישובים הדרוזים והצ'רקסים
  נפעל לביטול חוק קמיניץ, לבחינה מחודשת של פעולות האכיפה שנעשו מכוחו, ולקידום מהיר של תכניות המתאר והסדרת הבניה בישובים הדרוזים והצ'רקסים.
 • תקציבי פיתוח לחברה הדרוזית ולחברה הצ'רקסית בבסיס התקציב
  נפעל ליישום מלא של החלטות הממשלה לביסוס ופיתוח היישובים הדרוזים והצ'רקסים ולהשלמת תכנית החומש הממשלתית ואישורה בהיקף של 3 מיליארד ש"ח. בנוסף נפעל להכנסת כל התקציבים הייעודים לפיתוח כלכלי וחברתי של המגזר הדרוזי והצ'רקסי לבסיס התקציב.
 • תכניות ייעודיות לאופק אקדמי ותעסוקתי לצעירים מהחברה הדרוזית והצ'רקסית
  נפעל לפתיחת תכניות ייעודיות בתחום ההכשרה המקצועית והאקדמית עבור צעירים מהמגזר הדרוזי והצ'רקסי שאינם לומדים ואינם עובדים.
 • תמיכה בשימור ופיתוח מפעלים ואתרים להנצחת מורשת העדה הדרוזית והצ'רקסית וטיפוחה
  נפעל לגיבוש תכנית לשימור ולפיתוח אתרי מורשת דתיים והיסטוריים של העדה הדרוזית והצ'רקסית ולפיתוח מפעלי תרבות, אומנות, יצירה ומחקר סביב מורשת העדה הדרוזית והצ'רקסית, בשיתוף פעולה
  עם הרשויות המקומיות הדרוזיות והצ'רקסיות.
 • קידום החינוך הבלתי פורמאלי
  נפעל לחיזוק תנועות הנוער וארגוני הנוער בחברה הדרוזית והצ'רקסית, המרכזים הקהילתיים, חוגי הספורט ומועדוני הספורט, ולפיתוח מסלולים ייעודיים של שנת שירות אזרחית ושנת התנדבות לאחר שנות התיכון ולפני השירות הצבאי.

להרחבת מצע לחברה הדרוזית והצ'רקסית לכנסת ה-25, בקישור.

חינוך

גם בכנסת הקרובה נמשיך בפעולה נחושה למען הילדים והנוער בישראל ולמען מערכת החינוך. כחלק מהמשך המאבק למענם, מפלגת העבודה תפעל באופן ממוקד בכנסת ה-25 ובממשלה הבאה להשגתם של היעדים הבאים:

 • חינוך ציבורי ואיכותי חינם מגיל 0-3
  נספק חינוך חינם לכל ילדה וילד מסוף חופשת הלידה ועד גיל 3, שיחליף את הסבסוד החלקי שניתן כיום בצורה לא איכותית ולא שוויונית מספיק, לא הוגנת ולא מעודדת תעסוקה. בנוסף, נפעל לשיפור היחס בין מספר המטפלות.ים למספר הפעוטות, לשיפור ההכשרה, השכר ותנאי העבודה של המטפלים.ות והסייעות.ים, ולשיפור הפיקוח על מעונות היום.
 • העלאת שכר לעובדי ועובדות הצווארון הוורוד במערכת החינוך
  נעלה באופן משמעותי את השכר לעובדי ועובדות הצווארון הוורוד במערכת החינוך, ובהן מורות, יועצות, מטפלות, גננות וסייעות, שעובדות בשירות המדינה ובשירותים שמתקצבת המדינה.
 • צמצום מספר הילדים והילדות בקבוצות הלימוד השונות
  ניישם את דו"ח ועדת רוזנטל לגיל הרך: יחס של מטפל.ת ל-4 ילדים עד גיל 15 חודשים, מטפל.ת ל-7 ילדים עד גיל שנתיים, ומטפל.ת ל-8 ילדים עד גיל שלוש. נוסיף סייע.ת נוספת לכל גן ילדים בגילאי 3-6 שבו יותר מ-30 ילדים וילדות, ונגביל את מספר התלמידים והתלמידות בכיתה ל-30.
 • הרחבת יום חינוך ארוך לישובים נוספים
  נסיים את ההקפאה בהרחבת תוכניות יום חינוך ארוך ונחיל את התוכנית ביישובים נוספים ברחבי הארץ, במסגרת תכנית הדרגתית להחלה מלאה בכל רחבי הארץ עד לסוף שנת 2026, ביטול הצהרונים ויצירת רצף חינוכי-לימודי.
 • ביטול מעמד מורי הקבלן
  נבטל העסקת מורים ומורות במיקור חוץ ונעביר את המורים והמורות שעובדות במיקור חוץ להעסקה ישירה.
 • שינוי מערך הפיקוח והעברת האחריות לשטח
  נשנה את מערך הפיקוח אשר מקשה כיום על עצמאות המנהלים.ות והמורים.ות, ונהפוך אותו למערך מייעץ ומלווה. בנוסף, נפעל להגדיל באופן משמעותי את החופש שניתן להם ולהן לבחור חלק מנושאי הלימודים ומתודות הלימוד.
 • תשלומי הורים
  נגבש תוכנית הדרגתית לביטול מלא של תשלומי החובה לבתי הספר וגני הילדים במהלך השנים 2023-2025.
 • תקצוב דיפרנציאלי
  נרחיב את התקצוב הדיפרנציאלי במערכת החינוך גם לגילאי הגן והתיכון, ונחיל אותו על כל מרכיבי התקציב.
 • הגדלת תקציב תנועות וארגוני הנוער
  נגדיל ונרחיב באופן משמעותי את תקציב תנועות וארגוני הנוער בבסיס התקציב, וניצור מנגנון עדכון אוטומטי לתקציב זה.

להרחבת מצע לחינוך לכנסת ה-25, בקישור.

עלייה וקליטה - בית של קיבוץ גלויות

בכנסת ה-25 ובממשלה הבאה תפעל מפלגת העבודה להשגתם של היעדים הבאים:

 • התנגדות לשינוי חוק השבות
  מפלגת העבודה תתנגד נחרצות לכל שינוי בהגדרות של חוק השבות ​בדגש על הניסיון לבטל את "סעיף הנכד".
 • תכנית חירום לקליטת העלייה מרוסיה ואוקראינה
  נוביל תכנית חירום מיוחדת לקליטת העלייה המתחדשת מרוסיה ואוקראינה, על מאפייניה הייחודיים, ובה יושם דגש על קורסים מהירים ללמידת שפה, מציאת פתרונות דיור, והשמה תעסוקתית ההולמת את השכלתם המקצועית של העולים.
 • העלאת שארית יוצאי אתיופיה
  נפעל למימוש מהיר של החלטות הממשלה בנושא העלאת שארית יהדות אתיופיה ונגבש מתווה לחילוץ ולהעלאה של זכאי חוק השבות מקרב ​יהודי תיגראי.
 • הכרה בהשכלה ובוותק מקצועי של העולים מארצות המוצא
  נפתח במהלך ממשלתי רחב שישאף להכרה בהשכלה ובוותק המקצועי של כמה שיותר עולים בכמה שיותר מקצועות, בתנאי שהם עומדים ברף המקצועי הנדרש, לשם עידוד הקליטה התעסוקתית ומתן שכר ראוי.
 • דיור ציבורי, דיור בר השגה ודיור לשכירות ארוכת טווח לעולים
  נחדש את בניית וקניית הדירות בדיור הציבורי, במטרה לחסל את רשימת ההמתנה לדיור ציבורי לעולים תוך 3 שנים. נקדם בניית דירות לשכירות ארוכת טווח במחירים ברי השגה.
 • הגדלת קצבאות האזרחיות והאזרחים הוותיקים
  נגדיל את קצבאות האזרחים הוותיקים לעולים ולישראלים ותיקות וותיקים שאין להם מקורות הכנסה עצמאיים (כדוגמת פנסיה) לרמה של שכר המינימום.
 • רפורמה ברשות האוכלוסין וההגירה שבמשרד הפנים
  מפלגת העבודה תפעל לשינוי הנהלים ברשות האוכלוסין במשרד הפנים בכל הנוגע לטיפול בתיקי איחוד משפחות ובכניסת הורים קשישים וילדים של זכאי וזכאיות שבות לישראל. נפעל להגדלת תקני כוח האדם בלשכות ולפישוט ההליכים הבירוקרטיים.
 • ביטול בירורי היהדות
  מפלגת העבודה תפעל להפסקת האפליה של העולים והעולות בהליכי רישום הנישואין במועצות הדתיות, ולביטול הליכי בירור היהדות לאזרחיות ואזרחים ישראלים הרשומים כיהודים במרשם האוכלוסין.
 • גיור
  מפלגת העבודה תתנגד לכל חקיקה שתעניק לממסד הרבני האורתודוכסי מונופול על תחום הגיור, תקדם רפורמה מקיפה בדפוסי הפעולה של בתי הדין הממלכתיים לגיור, ותפעל לאימוץ מדיניות גיור
  מזמינה ומתונה.
 • שינוי היחס לפליטות ולפליטים מאוקראינה ולמועמדים לעליה
  נפעל לשינוי מיידי של היחס לפליטות ופליטי המלחמה באוקראינה כך שתוקל כניסתם לישראל, וינתן להם ולהן מענה הומניטרי מיידי, כולל התמודדות עם פוסט טראומה, ביטוח בריאות ותכנית חינוכית לילדים,
  והם ילוו במשך שהותם בישראל.
 • מורשת אסירי ציון ויהדות חבר המדינות ויהדות אתיופיה
  נפעל לגיבוש תכניות ממשלתיות לשימור וטיפוח המורשת של יהדות חבר המדינות ושל יהדות אתיופיה, וגבורתם של אסירי ציון ופעילות העלייה. התכניות יכללו הקמת מרכזי תיעוד ומחקר ממלכתיים, תכניות חינוך ותמיכה במפעלי תרבות, ספרות אומנות ויצירה.

להרחבת מצע לעלייה וקליטה לכנסת ה-25, בקישור.

הבית של דור העתיד ​תוכנית‭ ‬מפלגת העבודה לצעירים ולצעירות בישראל

 • העלאת שכר המינימום
  חלק גדול ממרוויחי שכר המינימום הם צעירים הנמצאים בראשית חייהם המקצועיים. לאחר שנים ארוכות של שחיקה בזכר המינימום ולאור העלייה ביוקר המחיה, אנחנו נחושים להעלות את שכר המינימום בצורה משמעותית, ולהעמידו במהלך הדרגתי על סך של 7000 ₪.
 • הרחבת חוק שכירות הוגנת
  נפעל לתיקון ושיפור משמעותי של החקיקה בתחום השכרת דירות מגורים לרבות יצירת מנגנונים לעידוד חוזים ארוכי טווח, פיקוח על קיום תנאי החוק להגדרת דירה הולמת למגורים, והשתת דמי התיווך על המשכיר.
 • קידום החוק לתמיכה בצעירים חסרי עורף משפחתי
  נמשיך במהלך לחקיקת החוק שנועד לתת רשת בטחון סוציאלית וליווי לצעירים חסרי עורף משפחתי מעל לגיל 18.
 • הוספת נקודת זיכוי זמנית לבוגרי לימודים על תיכוניים
  לאור העליה התלולה ביוקר המחיה נפעל להחזרת נקודת הזיכוי במס לבוגרי לימודים על תיכוניים בשנים 2023-2025.
 • ביטול התלות בוותק לקבלת זכויות סוציאליות
  נפעל לביטול דרישת הוותק לקבלת זכויות סוציאליות כגון ימי חופשה ומחלה, ונשפר את הרף המינימלי של ימי החופש והמחלה השנתיים הקבוע בחוק.
 • חסכון לפנסיה
  ניצור חובת הפרשה לפנסיה מהיום הראשון לעבודה, בלי הצורך בעבודה לתקופת מינימום של חצי שנה או קיום חסכון פעיל לפנסיה.
 • ביטול פקטור הגיל בזכאות לדמי אבטלה
  נבטל את האפליה של צעירים מתחת גיל 28 בזכאות לדמי אבטלה.
 • מעונות לסטודנטים
  נגדיל את ההשקעה הממשלתית במעונות לסטודנטים ונפעל לאימוץ תכנית חומש להכפלת מספר המעונות באמצעות סיוע ממשלתי למוסדות להשכלה גבוהה.
 • הגבלת תשלומים במוסדות להשכלה גבוהה
  ניצור פיקוח והגבלה על הסכומים שגובים המוסדות האקדמיים המתוקצבים בנוסף לשכר הלימוד.
 • הרחבת מסלולי הלימוד האקדמיים ללא צורך
  במבחן פסיכומטרי נרחיב את המסלולים המאפשרים כניסה ללימודים אקדמיים גם ללא מבחן פסיכומטרי ונפעל להטמעתם בכל המוסדות האקדמיים המתוקצבים על ידי המדינה.
 • חיזוק הסיוע ליוצאים בשאלה ותמיכה במסלולי השלמת לימודי ליבה
  נפעל להרחבת הסיוע הממשלתי ליוצאים מהמגזר החרדי, לרבות באמצעות הגדלת מספר דירות הקלט והמעבר, נרחיב משמעותית את מסלולי השלמת לימודי הליבה, ונפעל לתפיחת מוקדי תעסוקה ייעודיים לציבור היוצאים בשאלה.

להרחבת מצע לצעירים וצעירות לכנסת ה-25, בקישור.

בית לכל הישראלים והישראליות ​תוכנית‭ ‬מפלגת העבודה לטיפול במשבר הדיור

 • רפורמה מקיפה באופן שיווק הקרקעות לבניה
  במסגרת רפורמה זו כ-50% מהקרקעות ישווקו לא במסגרת מכרזים של "כל המרבה במחיר" אלא בעלות מופחתת באופן ניכר היוצרת שולי רווח דקים למדינה בלבד. קרקעות אלו תשמשנה לדיור בר השגה למשפחות ויחידים שאין ברשותם דירה מגורים.
 • בניה נרחבת של דירות להשכרה
  נרחיב משמעותית את הקצאת הקרקעות הייעודית לטובת בניית דירות להשכרה (במטרה להגיע לבניית 150 אלף דירות להשכרה בשנים 2023-2027), לרבות לטובת השכרה לתקופות ארוכות או לכל תקופת חייו של השוכר, ובמחירי שכירות מפוקחים על ידי הממשלה. הפרויקטים יבנו וינוהלו על ידי חברות ממשלתיות ועירוניות, על ידי קורפוראטיביים ייעודיים ואגודות דיור שיתופיות ומוסדות ללא כוונת רווח ועל ידי חברות פרטיות שתפעלנה תחת פיקוח ממשלתי, תוך עידוד ותמרוץ הגופים המוסדיים להשקיע בתחום זה.
 • רפורמה מקיפה בתכנון העירוני והאצת תהליכי התחדשות עירונית
  נבצע רפורמה מקיפה במנהל התכנון ובוועדות התכנון והבניה שתגדיל בצורה משמעותית את קצב תכנון הדירות, ותשנה את אופי התכנון העירוני בישראל כך שתומעט הבניה הפרברית ותקודם התחדשות עירונית ובניה מרקמית ובצדה פיתוח מאסיבי של תשתיות תחבורה, פנאי, חינוך ונוף. בנוסף, נרחיב משמעותית את פעילות הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית, נשלב יעדים חברתיים של קידום דיור בר השגה ושיפור משמעותי ​של ערך הנכס של בעלי הדירות, ונתמרץ רשויות מקומיות שתקדמנה במהירות וביעילות תוכניות של התחדשות עירונית.
 • חידוש הדיור הציבורי בישראל
  המדיניות ארוכת השנים להקפאה והחלשה של הדיור הציבורי בישראל תוחלף במדיניות מתקדמת של חיזוק הדיור הציבורי, הרחבת הקריטריונים של הזכאות וטיוב עבודתן של החברות המשכנות. במסגרת מהלך זה נחייב הקצאת שיעור מוגדר של דירות בכל פרויקט חדש לקניה על ידי חברות הדיור הציבורי הממשלתיות והעירוניות במחיר מוגדר שיקבע מראש בתנאי המכרז. בנוסף הקריטריונים לזכאות לדיור הציבורי יורחבו ויקבעו כמקובל במרבית OECD. כמו כן יאוחדו רשימות ההמתנה של משרדי השיכון והעלייה.
 • שימוש בפטור ממיסוי דירות להשכרה כמנוף לקידום שכירות הוגנת
  הפטור ממס על דמי השכירות יותנה בקיום תנאי שכירות הולמת, ​כולל השכרה למשך זמן מינימאלי של 4 שנים בהם שכר הדירה לא יועלה מעבר לעליית המדד.
 • תיקון חקיקת השכירות והרחבת ההגנה על שוכרי הדירות
  נפעל לחיזוק ההגנה על שוכרי הדירות בישראל באמצעות תיקוני חקיקה שיגבירו את הפיקוח על קיום תנאי הדיור המינימליים בדירות להשכרה, הטלת איסור על השתת דמי התיווך על השוכרים ויצירת מסלולי דיווח וטיפול מהירות ויעילות בהפרות הסכמי שכירות.
 • איסור אפליה בדיור
  נחוקק את חוק איסור אפליה בדיור כך שיאסור אפליה בהשכרה ובמכירה של דירות על רקע דת, גזע, מין, נטייה מינית ועוד, בהתאם לעילות שקבועות בחוק בחוק איסור הפליה במוצרים ובשירותים ציבורים ובכניסה למקומות בידור ומקומות ציבוריים.
 • רפורמה במיסוי הכנסות בשכר דירה
  במקרים של ריבוי דירות נפעל להעלאת שיעור המס המוטל על השכרת דירות במקרה של בעלות על יותר מ-3 דירות מעבר לדירת המגורים או במקרה של קבלת הכנסות קבועה מהשכרת יותר מ-3 דירות. שיעור המס במקרים אלו יושווה לרמת המיסוי ​על רווחי הון.

להרחבת מצע משבר הדיור לכנסת ה-25, בקישור.

תכנית מפלגת העבודה לקידום ביטחון הפנים של מדינת ישראל

כחלק ממאמץ מתמשך זה תפעל מפלגת העבודה באופן ממוקד בכנסת ה-25 ובממשלה הבאה להשגתם של היעדים הבאים:

 • ביטול הצעדים החד צדדיים בענפי הפירות והירקות וגיבוש הסכם לתמיכה בחקלאות הישראלית
  בטל את הצעדים החד צדדיים והלא מוסכמים הנוגעים לענפי הפירות והירקות ונוביל לגיבוש הסכם אסטרטגי שבמרכזו תמיכה ישירה משמעותית של המדינה בחקלאים בתמורה להפחתת מכסים והסרת חסמי יבוא.
 • המשך תוכנית התעצמות המשטרה – נמשיך ונרחיב את התכנית לתגבור כוח האדם למשטרה ב-1200 שוטרים ושוטרות מדי שנה. נמשיך גם בשיפור תנאי העסקת השוטרים והכשרתם.
 • המשך יישום תוכנית ״מסלול בטוח״ למאבק בפשיעה בחברה הערבית
  נמשיך בישום והרחבת תכנית "מסלול בטוח", תכנית האכיפה הממשלתית המשולבת למאבק בפשיעה בחברה הערבית שהביאה להישגים משמעותיים במהלך השנה האחרונה.
 • המשך יישום החלטת הממשלה 549
  המשך יישום התכנית הרב שנתית לבניין כוח השיטור בחברה הערבית. לצד הוספת שוטרים וניידות, גם הקמת שיטור עירוני בערים ערביות, פריסת מצלמות והקמת מוקדים רשותיים, והפעלת תוכניות מניעה ושיקום ברמה היישובית.
 • המשך קידום ״חבילת החקיקה" של המשרד לביטחון פנים
  המשך קידום סדרת חוקים שגובשה בשנה האחרונה ושהעברתם לא הסתיימה, עקב פיזור הכנסת. בין החוקים - חוק החיפוש, חוק המצלמות, חוק האיירסופט, חוק הפרוטקשן )חברות שמירה(, חוק החילוט ועוד.
 • מלחמה בטרור החקלאי
  המשך פריסת ״שיטור מועצתי״ במועצות אזוריות, המשך הפריסה וההקמה של המרחבים המבצעיים של מג״ב להגברת האכיפה על פשיעה חקלאית, והרחבת בסיסי המתנדבים של ״המתמיד״ שהוקמו השנה בנגב ובגליל למאות מתנדבים נוספים.
 • כוח המילואים של מג"ב
  המשך בניית כוח המילואים של מג"ב, והקמת 18 פלוגות חדשות במהלך השנתיים הקרובות (בנוסף ל-10 שהוקמו השנה).
 • אלימות נגד נשים
  השלמת החקיקה להפעלת איזוק אלקטרוני על גברים אלימים, הקמת יחידת יישום במשרד לביטחון פנים, והרחבת כלי המענה לנשים מאוימות – כלבי הגנה, סיירות הגנה על הבית, מקלטים מאובטחים, אמצעים טכנולוגיים. הרחבה נוספת של מודל מחלקות המשפחה, תוך התמקדות בחברה הערבית, הטמעת ״החדרים החמים״, ולקחים מתהליך ״חווית לקוח״ למתלוננות על עבירות מין ליצירת מקום בטוח לדיווח וחקירה.
 • שירות בתי הסוהר
  יישום התכנית הלאומית שגובשה ואושרה להרחבת תשתיות הכליאה )בהיקף של 800 מיליון ש"ח(, בעזרת בנייה נרחבת, השלמת תכנית ההתעצמות הטכנולוגית והדיגיטלית, הקמת סוכנות המודיעין בשב״ס להעצמת יכולותיו המודיעיניות ויישום תוכנית לאומית מקיפה לשיקום אסירים - תוך מיקוד באסירים שאינם מקוצרי שליש.
 • כבאות
  הרחבת טייסת הכיבוי (טייסת ״אלעד״) במסוקי כיבוי חדישים, הטמעת התכנית הרב-שנתית להתעצמות הכבאות הכוללת תוספת של כ-2000 לוחמי אש, אמצעי כיבוי חדישים ופריסת תחנות כיבוי איש, והפעלת תכנית ״כיפת האש״ – מודל כיבוי חדשני המאפשר זיהוי מהיר של שריפות ענק וכיבוי באמצעים אוטונומיים.
 • תכנית לקיצור הליכים בפרקליטות ובתי המשפט
  נפתח בתכנית לקיצור הליכים בפרקליטות ובבתי המשפט, שתכלול גיוס תובעים ושופטים נוספים, העברת הליכים קלים למסלול מינהלי ודיגיטלי ועוד.
 • מלחמה בפשיעה בחברה הערבית
  נמשיך במלחמה בפשיעה בחברה הערבית ובמימוש תכנית החומש הייעודית. נחזק את יחידות המשטרה וגורמי הממשלה במאבק נגדה, ונקדם תיקוני חקיקה דרושים שיעזרו במאבק בפשיעה המאורגנת.
 • מלחמה בדמי החסות
  נחוקק חוק ייעודי למלחמה בדמי החסות, שיעביר את העיסוק בנושא למשטרה, יחמיר את העונשים על העבירה, יתן כלים להגנה ופיצוי של עדים, ויקל על המלחמה בנושא.
 • המשך הרחבת מערך בתי המשפט הקהילתיים
  נפעל להרחבת מערך בתי המשפט הקהילתיים ולהגדלת המענים שהם נותנים לעוברי העבירה הנשפטים במסגרתם.
 • הוסטלים ומסגרות לעוברי עבירה
  נפעל להרחבת מערך ההוסטלים והמסגרות לעוברי עבירה, והגדלת תקצובם כך שיעסוק בשיקום הוליסטי של נפגעי העבירה והחזרתם למסלול הנורמטיבי.

להרחבת מצע לביטחון פנים לכנסת ה-25, בקישור.

בית לאנשים עם מוגבלויות

כחלק מהמשך המאבק למען האנשים והנשים עם המוגבלויות בישראל, מפלגת העבודה תפעל באופן ממוקד בכנסת ה-25 ובממשלה הבאה להשגתם של היעדים הבאים:

 • הקמת מועצה ורשות לאומית לקידום עניינם של אנשים ונשים עם מוגבלויות בישראל תחת משרד ראש הממשלה
  המועצה והרשות יאגמו, יתכללו ויקדמו את פעולתם של כל המשרדים הממשלתיים בכל הנוגע לזכויותיהם וענייניהם של אנשים עם מוגבלויות, יקדמו תוכנית לאומית רב-מגזרית לטווח ארוך ועוד.
 • תיקון תקנות לחוק שירותי רווחה לאנשים עם מוגבלויות
  נקדם התקנת תקנות ליישום חוק שירותי רווחה לאנשים עם מוגבלויות, במסגרתן נדאג להפסקת ההפרטה של השירותים לאנשים עם מוגבלויות, למתן סל סיוע אישי לחיים עצמאיים ואוטונומיים בקהילה לכל אדם עם מוגבלות ועוד.
 • טיפול עומק במחסור בנשות ואנשי מקצוע הנותנים שירותים לילדים ואנשים עם מוגבלויות
  נעלה את השכר ונשפר את תנאי ההעסקה של עובדי ועובדות המגזר הציבורי במקצועות הבריאות, הטיפול, הליווי והשילוב לילדים ואנשים עם מוגבלויות, ונוסיף תקנים שיענו על הצורך בפועל. נכשיר ונגייס אנשי מקצוע למתן שירותים איכותיים ומקצועיים לילדים ומבוגרים עם מוגבלויות במערכות החינוך, הרווחה והבריאות.
 • החייאת מערך שירותי בריאות הנפש ושיקומו
  נפעיל תכנית חומש לרפורמה בבריאות הנפש, אשר תבטיח מתן שירותי בריאות נפש ראויים, תוך הגדרת איכות, זמן המתנה ומקום (קבלת המענה) סבירים. מתוך הכרה בפסיכולוגיה ציבורית כקו ראשון בטיפול נפשי, נפעל לשימור נשות ואנשי מקצוע במערך בריאות הנפש בעזרת העלאת שכרם והגדלת התקינה במחלקות ובמרפאות. נקדם שירותים הולמים בקהילה ונתמוך בהקמת בתים מאזנים. נקדם תיקון בחוק בריאות ממלכתי שיאפשר גם למתמודדי נפש לבחור את מקום האישפוז. נגדיל בצורה משמעותית את שכרם ומספרם של הפסיכולוגים והפסיכיאטריים הציבוריים.
 • הנגשה
  נמשיך בהנגשת המרחב הציבורי, כלל המשרדים והשירותים הממשלתיים ונתמרץ הנגשת עסקים פרטיים.
 • קידום תעסוקה
  נקדם את אפשרויות התעסוקה לאנשים ונשים עם מוגבלויות בשוק החופשי, כולל הנגשת מקומות עבודה, הכשרה מקצועית ייעודית, הסברה וסיוע למעסיקים, מתן תמריצים ועוד. נבטל את ההגבלות בחוק לרון על הפחתת קצבת הנכות לאדם עם מוגבלות לפי גובה השכר.
 • חינוך והשכלה
  במקום חוק חינוך מיוחד נפרד, נתקן את חוק חינוך חובה כך שיכלול בתוכו פרק לגבי הזכות לשירותי חינוך מיוחדים לתלמידות ולתלמידים עם מוגבלויות, כולל השוואת התקצוב לתלמידים המשולבים בחינוך הכללי. נשפר את השכר ותנאי ההעסקה של נותני השירותים המיוחדים בחינוך ונתמרץ העסקת עובדות ועובדים איכותיים עם הכשרה מתאימה וליווי מקצועי. נקדם שירותים שיאפשרו לימודי המשך והשכלה אקדמית לצעירות ולצעירים עם מוגבלות.
 • רפורמת השילוב
  נתקן את רפורמת השילוב, תוך הגדלת שכר המורות והסייעות העוסקות בשילוב, הקטנת הכיתות, הוספת הכשרות והגדלת התקציבים המיועדים להצלחת השילוב.
 • העלאת קצבת הנכות וניתוק מרכיב קצבת הנכות ממרכיב כושר ההשתכרות
  מרכיב קצבת הנכות נועד לגשר על הפערים מעצם הנכות, ואין קשר בין מרכיב זה ליכולת ההשתכרות של אנשים עם מוגבלויות. במקביל, יש להעלות את מרכיב קצבת הנכות הנפרד באופן שיגשר על הפערים ויאפשר חיים בכבוד.
 • משפחות מיוחדות
  נקדם את חוק משפחות מיוחדות שמעגן את זכויותיהן של משפחות לילדים וילדות עם מוגבלויות ונותן להן זכויות ייחודיות.

להרחבת מצע לאנשים עם מוגבלויות לכנסת ה-25, בקישור.

בית לעצמאים ולעסקים הקטנים והבינוניים

גם בכנסת הזו נמשיך בפעולה נחושה למען העצמאים והעסקים הקטנים והבינוניים. כחלק מהמשך המאבק למענם, מפלגת העבודה תפעל באופן ממוקד בכנסת ה-25 ובממשלה הבאה להשגתם של היעדים הבאים:

 • דמי אבטלה לעצמאים ועצמאיות
  נמשיך במהלך ליצירת תכנית דמי אבטלה לעצמאים ולעצמאיות, שתתחשב במרכיבים הייחודיים של עבודתם, ותספק להם דמי אבטלה במקרה של אבטלה משמעותית, בדומה למודל במדינות אחרות בעולם.
 • נוהל סיוע מיידי במצבי חירום
  יצירת תכנית סיוע ממשלתית שתוכל לספק פיצוי ודמי קיום באופן מיידי לעצמאים ובעלי עסקים, במצבי חירום משמעותיים כמו מלחמה, מגיפה וכו'.
 • השקעה בחדשנות ודיגיטציה
  נקדם השקעה ממשלתית משמעותית בחדשנות ודיגיטציה בעסקים קטנים ובינוניים.
 • SHOP STOP ONE להתנהלות מול המדינה
  נקים מרכזים ייעודים, פיזיים ודיגיטליים, אשר ירכזו בתוכם את כלל ההתנהלות של העצמאים ובעלי העסקים הקטנים והבינוניים מול המדינה: מס הכנסה, ביטוח לאומי, רישוי עסקים, אישורים רגולטוריים שונים ועוד.
 • חופשת מחלה וימי אבל
  מתן דמי מחלה במקרה של ימי מחלה ממושכים ודמי אבל במקרה של אבל על מות קרוב משפחה מדרגה ראשונה.
 • הכרה בהוצאות טיפול בגיל הרך לעצמאים לצורך ניכוי במס
  נחוקק חוק שיאפשר לעצמאיות ולעצמאים להכיר בהוצאות טיפול בגיל הרך לצורך ניכוי במס הכנסה, זאת כל עוד מדינת ישראל איננה מספקת חינוך חינם לגיל הרך.
 • יצירת הגדרה חוקית של "משתתף חופשי" (Freelancer)
  ומתן מענה סוציאלי ייחודי נחוקק חוק שיגדיר את צורת ההעסקה של הפרילנסרים, יקבע מיהו הפרילנסר ומי אינו, ויספק רשת בטחון סוציאלית ייחודית לאוכלוסייה זו.

להרחבת מצע לעצמאיים ועסקים קטנים ובינוניים לכנסת ה-25, בקישור.

בית של ספורט

גם בכנסת הזו נמשיך לקדם את הספורט בישראל. מפלגת העבודה תפעל באופן ממוקד בכנסת ה-25 ובממשלה הבאה להשגתם של היעדים הבאים:

 • קידום הספורט הנשי
  נקדם את הספורט הנשי לילדות, נערות, צעירות ומבוגרות, זאת על ידי הרחבה משמעותית של תקציב הפרויקט הלאומי לקידום ספורט הנשים בישראל – פרויקט אתנה, נגדיל את ההשקעה בהטמעת הספורט בבתי הספר, ונשווה את התקציבים המדינתיים העוברים לספורט הנשים המקצועני בישראל לזה שניתן לספורט הגברים.
 • ספורט פראלימפי
  נגדיל את ההשקעה בספורט הפראלימפי במטרה שכל ישראלי וישראלית עם מוגבלויות יוכלו לקחת חלק בקבוצה מותאמת במרחק סביר ממקום מגוריהם.
 • מלחמה באלימות ובגזענות
  נקדם תכנית בשיתוף הקבוצות וארגוני ענפי הספורט השונים, שתעסוק במאבק באלימות ובגזענות במגרשים, ותקדם הרחקה של גורמים אלימים ופרובוקטיביים מהמגרשים.
 • בניית תשתיות ספורט
  נבנה בכל רחבי הארץ מתקני ספורט, בדגש על הפריפריה הגיאוגרפית והחברתית-כלכלית.
 • קידום ספורט באוכלוסייה החרדית והערבית
  ניצור תוכניות מותאמות תרבותית לחברה החרדית ולחברה הערבית, אשר יעזרו בהטמעת אורח חיים בריא וספורטיבי כבר מגיל צעיר.
 • חיזוק קבוצות האוהדים
  נעודד פתיחה של קבוצות ספורט בבעלות אוהדים ואוהדות על ידי שינוי הרגולציה הענפית הרלוונטית, מתן תמריצים ועוד.
 • תוכניות חומש לענפי הכדורגל והכדורסל
  ניצור תוכניות חומש לענפי הכדורגל והכדורסל, שיכללו השקעה במתקנים, פתיחת קבוצות ילדים, הכשרת מאמנים, שינוי חוקי העברות, בחינת מעמד הגופים המארגנים ועוד, במטרה להביא לקפיצת מדרגה במספר הילדים והילדות אשר משחקים בענפים אלה ובהמשך גם בהישגים בקבוצות הבוגרים.
 • אוהדי ואוהדות ספורט
  נפעל ליצירת אמנה וכללים חדשים של המשטרה והגופים הרלוונטיים לחיזוק מעמדם של אוהדי הספורט בישראל, להסדרת עידוד בעזרת ציוד ייעודי, כניסת קהל רב ועוד, למניעת עונשים קולקטיביים, ולאכיפה אישית משמעותית כנגד אוהדים אלימים ומפרי חוק.
 • שידורי ספורט
  נפעל ליצירת חובת שידור משחקי נבחרות ישראל בערוצי טלוויזיה פתוחים ובאמצעים דיגיטליים, ונחייב את זכייניות שידורי משחקי הקבוצות הישראליות באירופה למתן אפשרות לרכישת צפיה במשחקים בודדים באמצעים דיגיטליים.

להרחבת מצע לספורט לכנסת ה-25, בקישור.

חופש דת ומצפון וקשר עם התפוצות

מפלגת העבודה תפעל בכנסת ה-25 ובממשלה הבאה להשגתם של היעדים הבאים:

 • חופש נישואין וגירושין
  נקדם בחקיקה מסלול לנישואין וגירושין אזרחיים, שיהיה פתוח בפני אזרחי ואזרחיות ישראל מכל הדתות, חסרי דת ובני זוג מאותו המין.
 • קידום תחבורה ציבורית בשבת
  נמשיך לקדם הפעלת תחבורה ציבורית בין-עירונית ועירונית בשבתות ובחגים בהיקף מותאם, תוך התחשבות באופי הרשויות והשכונות, באיכותו של יום המנוחה במרחב הציבורי ובזכויות העובדות והעובדים בענף.
 • מניעת הדרת נשים
  נמשיך להיאבק בתופעת הדרת הנשים מטעמים דתיים במרחב הציבורי, בצה"ל, באקדמיה ובשוק התעסוקה, ונעמוד על המשך שילוב חיילות וקצינות בכל התפקידים בצה"ל ובשירות הציבורי.
 • ביטול מרוץ הסמכויות ומאבק בעיכובי ובסירובי הגט
  נפעל לביטול מרוץ הסמכויות בין בתי המשפט לענייני משפחה ובין בתי הדין הדתיים, ונקבע כי הטיפול המשפטי בנושאי רכוש ומשמורת ילדים ייעשה בבתי המשפט לענייני משפחה כברירת המחדל. נחייב את בתי הדין הרבניים בחקיקה להפעיל את האמצעים נגד סרבני גט בשלבים מוקדמים של ההליך, ונחמיר את החקיקה נגד מעכבי ומסרבי גט.
 • קבורה אזרחית
  נפעל ליישום מלא של החוק ולהקמת בתי עלמין אזרחיים בכל רחבי הארץ, באמצעות העמדת תקציבים והקצאת קרקעות.
 • הכרה רשמית בכל הזרמים בעם היהודי
  נקבע בחקיקה כי המדינה תכיר ותתמוך בכל הזרמים הדתיים בעם היהודי ובתרבות היהודית החילונית, וכי חובת המדינה והרשויות המקומיות להקצות באופן שוויוני מבני דת ותקציבים.
 • יישום מתווה הכותל
  נפעל ליישום מלא של מתווה הכותל, לשינוי הרכבה של הקרן למורשת הכותל המערבי ולהבטחת שלומם וביטחונם של ציבור המשתמשים בעזרת ישראל ושל המתפללות בעזרת הנשים מקרב קבוצת נשות הכותל.
 • עיגון והרחבה של התמיכה ביהדות הפלורליסטית המתחדשת
  נמשיך במהלך להכרת המדינה בהתחדשות היהודית הפלורליסטית ובבנייתו של האגף להתחדשות יהודית במשרד התפוצות, ונעגן את תקציביו בבסיס התקציב.
 • חינוך פלורליסטי במערכת החינוך הממלכתי
  נעמוד על הטמעת עקרונות פלורליסטיים בתכנים ובהוראה של מקצועות המורשת והתרבות היהודית בבתי הספר הממלכתיים, ברוח דוח ועדת שנהר ועקרונות החינוך הממלכתי.
 • סיוע ליוצאים בשאלה
  נפעל להרחבה ניכרת של הסיוע ליוצאים ויוצאות בשאלה, יחידים ומשפחות. נעמיד מענים ייחודיים לצורכיהם, ונשנה את הקריטריונים בעניין שילוב החברה החרדית במערכת ההשכלה הגבוהה ובשוק התעסוקה כך שיכללו גם את היוצאים והיוצאות בשאלה.
 • המשך שיקום וחיזוק הקשר עם יהדות התפוצות ומאבק משותף באנטישמיות
  נמשיך בתהליך שיקום הקשר עם יהדות התפוצות על כלל קהילותיה וזרמיה, תוך הרחבת התמיכה במפעלי חינוך קהילתי ובלתי פורמלי, חיזוק תוכניות "תגלית" ו"מסע" ומאבק משותף בגילויי אנטישמיות. ניאבק על תפישה של גג רחב ומכליל בתנועה הציונית ובמוסדות היהודיים הבין-לאומיים, ונפעל נגד ניסיונות של הדרה ודה לגיטימציה של ארגונים וקהלים יהודיים המחויבים לחזון שתי המדינות ולערכים ליברליים בישראל וברחבי העולם היהודי.

להרחבת מצע לחופש דת ומצפון וקשר עם התפוצות לכנסת ה-25, בקישור.

תכנית העבודה לתחבורה

מפלגת העבודה תפעל בכנסת ה-25 ובממשלה הבאה להשגתם של היעדים הבאים:

 • תחבורה ציבורית בשבת
  נפעל להנהגת תחבורה ציבורית במהלך כל ימות השבוע, תוך שמירה על זכויות הנהגים והנהגות ועל סביבה עירונית תומכת מנוחה.
 • השלמת מהפכת התחבורה הציבורית
  נמשיך בהסטת תקציבי התחבורה לטובת תשתיות התחבורה הציבורית, לרבות רכבות קלות וכבדות ואוטובוסים. נאיץ את פרויקט המטרו בגוש דן ואת הרחבת מערכי הרכבות הקלות בגושים העירוניים הנוספים.
 • יישום תוכנית אבי נאור למלחמה בתאונות הדרכים
  ניישם את תוכנית החומש לצמצום מספר ההרוגים בתאונות דרכים ב-50 אחוזים, על ידי מיזם עיר בטוחה, עידוד המעבר לתחבורה ציבורית, מיתון תנועה, מיקוד ההסברה והאכיפה באוכלוסיות יעד, הגברת האכיפה ועוד.
 • השלמת מהפכת התחבורה הציבורית והתחבורה הקלה
  נמשיך בתמרוץ רשויות מקומיות לסמן נתיבי תחבורה ציבורית ולשפר את תשתיות הרכיבה על אופניים.
 • תחבורה ירוקה
  נמשיך בקידום המעבר של התחבורה הציבורית בישראל להפעלה באנרגיה חשמלית, ולעידוד מכוניות חשמליות על חשבון מכוניות המונעות בדלקי מאובנים.
 • אסדרת תחום הרכב החשמלי הדו-גלגלי
  נקדם חקיקה שתסייע לרשויות השונות לאסדר את השימוש בתחבורה דו-גלגלית ממונעת (אופניים חשמליים, קורקינטים), נגביר את האכיפה והפיקוח בנושא ונעצים את מאמצי ההסברה והחינוך.
 • הקמת נמל תעופה בינ"ל נוסף בנגב.
 • האצת יישום תוכנית מנהור הרכבת במטרופולין חיפה.

להרחבת מצע לתחבורה לכנסת ה-25, בקישור.

ביטחון תזונתי

מפלגת העבודה תפעל בכנסת ה-25 ובממשלה הבאה להשגתם של היעדים הבאים:

 • הגדלת התקציב המועבר לביטחון התזונתי ועיגונו בבסיס התקציב
  נפעל להגדלה הדרגתית של כלל התקציב הייעודי לביטחון תזונתי ל-800 מיליון ₪, ולעיגונו בבסיס התקציב. חלק מהתקציב יוקדש להרחבת התוכניות המסייעות ביציאה ממעגל העוני.
 • הרחבת מפעל ההזנה לחינוך העל יסודי
  נרחיב את מפעל ההזנה שקיים כבר היום בבתי הספר היסודיים בישראל גם לבתי הספר העל יסודיים, עד לכיתה י"ב.
 • קביעת יעד ממשלתי להקטנת מספר משקי הבית הסובלים מאי בטחון תזונתי
  נפעל להעברת החלטת ממשלה שתקבע יעד מספרי להורדת מספר משקי הבית הסובלים מאי ביטחון תזונתי, כולל תאריכים לביצוע והעברת תקציב מתאים.
 • הקלות מס לחקלאים וחקלאיות התורמים תוצר עודף
  נפעל להקלות במס הכנסה לחקלאים התורמים תוצר חקלאי שלא נרכש מהם במקום להשמידו. בישראל קיים אובדן של מזון בר-הצלה בהיקף של 1.1 מיליון טונות. באופן זה ניתן להרחיב משמעותית את היצע המזון מבלי להשקיע משאבים נוספים.
 • הסדרת פעילות המועצה הארצית לביטחון תזונתי
  נפעל לתיקון חוק המועצה הארצית לביטחון תזונתי באופן שיאפשר למועצה לפעול בצורה רציפה גם במצב פוליטי לא יציב.
 • מיפוי יעיל של מצב הביטחון התזונתי בישראל
  נפעל ליצירת מנגנון שיפיק מידי שנה דו"ח על מצב הביטחון התזונתי בישראל. נעמוד על כך שהדו"חות יצאו בטווח זמנים המאפשר למועצה וכן לעמותות העוסקות בנושא להתאים את פעילותן בהתאם לנתונים. כמו כן, נעמוד על כך שהדו"חות יסקרו את כלל האוכלוסייה בישראל, ולא רק את מי שמעמדם מוסדר.

להרחבת מצע לביטחון תזונתי לכנסת ה-25, בקישור.

בית של יצירה ותרבות

בית של יצירה, תכנית מפלגת העבודה לקידום התרבות, האומנות וחופש היצירה בישראל. כחלק מהמאבק על מדינת רווחה, חופש הביטוי, שוויון וצדק חברתי מפלגת העבודה תפעל באופן ממוקד בכנסת ה-25 ובממשלה הבאה להשגתם של היעדים הבאים:

 • הגדלת התמיכה הציבורית בתרבות הישראלית
  לשם הנגשת התרבות והאומנות לכלל אזרחי ישראל, נפעל להגדלה הדרגתית של תקציב התמיכה הממשלתית בתרבות ואומנות ישראלית, עד לשיעור של %1 מהתמ"ג, לפי הסטנדרט המקובל במדינות המערב, תוך מתן דגש על הגדלת משקל קריטריון הפריפריה הגיאוגרפית וקריטריון הפריפריה החברתית בקביעת גודל התמיכה הממשלתית באירועי תרבות.
 • עיגון חופש הביטוי והיצירה בחוק יסוד
  לשם שמירה על יצירה חופשית, נקדם את עיגון הזכות לחופש הביטוי שפותחה בפסיקה על ידי תיקון חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו. זאת במטרה שחופש הביטוי יזכה להגנה כזכות חוקתית מפורשת.
 • הקמת קרנות אזוריות לתמיכה בתרבות מקומית
  לשם תמיכה עצמאית, חופשית ומגוונת ביצירה מקומית נפעל להקמת קרנות אזוריות לתמיכה באומנות ובתרבות שיקדמו יצירה וצריכה של תרבות מקומית מקורית.
 • תמיכה באומנות ייחודית ותרבות מיעוטים
  לשם עידוד הגיוון התרבותי המייחד את מדינת ישראל, נקדם הקצאת תקציב ייעודי לתמיכה ביצירות תרבותיות וביוצרי תרבות מאוכלוסיות מיעוטים או מקבוצות בעלות תרבות ייחודית.
 • הבטחת תגמול מכבד והוגן ליוצרים וליוצרות
  לשם תמיכה ביצירה והגנה על כבוד היוצרים והיוצרות נפעל לכינון רשת ביטחון סוציאלית ליוצרים ולעובדי במה, ולהקמת קרן סיוע ותמיכה ביוצרי תרבות ישראלים וישראליות.
 • חינוך לתרבות
  לשם עידוד חינוך יצירתי וחינוך לצריכת תרבות נקדם את הגדלת סל התרבות בבתי הספר, תוך דגש על הרחבת שיקול הדעת של מנהלות ומנהלי בתי הספר בקביעת התכנים.
 • מכון ליצוא תרבות ישראלית
  נקים מכון אשר יעסוק ביצוא תרבות ישראלית לעולם, על ידי יצירת שיתופי פעולה בינלאומיים, שיווק, תמיכה בתרגום, ועוד.
 • ספריות ציבוריות
  נגדיל את ההשקעה הממשלתית בספריות הציבוריות, נשפר את תנאיהן הפיזיות, ונהפוך אותן לבית קהילתי משגשג לספרות, אומנות וקהילתיות.

להרחבת מצע לתרבות ויצירה לכנסת ה-25, בקישור.

====

* להרחבה היסטורית, ריכוז כל מצעי מפלגת העבודה לכנסות ישראל והמצע הרשמי של מפלגת העבודה, באתר המפלגה בקישור ובאתר הזמני פה.\ או להורדה כקובץ pdf PDF ותכניות נוספות להורדה כקובץ pdf PDF.

"גרעון מינימלי ... לא צריך להיות יעד כלכלי. היעדים הכלכליים הם צמיחה, צמצום פערים והורדת היקף האבטלה"
ד"ר אסתר אלכסנדר

הרשמה לעדכונים

מאז 2004

כבר 20 שנה, הבמה הרעיונית היא כיכר העיר היחידה עבור חברי מפלגת העבודה.

מצב מפקד

חברי.ות מפלגה פעילים: כ-48,288
לנתונים המלאים | התפקדות

העבודה בסקרים

נכון לתאריך 24.6.24, העבודה-מרצ עם 11 מנדטים (N12), העבודה 5 ומרצ 4 מנדטים (מעריב)
למעקב סקרים

יצחק רבין

התחברות

לפרסום מאמרים

אחד במאי