מצע העבודה לבריאות בכנסת ה-25

Thank you for rating this article.

מצע מפלגת העבודה לכנסת ה-25 בראשות מרב מיכאלי - בית של בריאות, תוכנית‭ ‬מפלגת‭ ‬העבודה‭ ‬לחיזוק מערכת הבריאות הציבורית.

מפלגת העבודה רואה במתן שירות רפואי נרחב ושוויוני לכל את אחד מתפקידיה המשמעותיים ביותר של המדינה. ב-1994, בזמן ממשלת רבין, קודמה הרפורמה החשובה בתולדות המדינה בתחום הבריאות – "חוק ביטוח בריאות ממלכתי", שמבטיח ביטוח בריאות לכל אזרחית ואזרח. שירותי הבריאות הציבוריים בישראל הם מופת עולמי של שירות ציבורי טוב ואיכותי, שמוכיח את עצמו מדי יום, והראה את חשיבותו ויכולותיו ביתר שאת בתקופת הקורונה, בה ניתנו שירותים לכל מתוך תפיסה רחבה של בריאות הציבור.
מפלגת העבודה רואה בבריאות מצב של רווחה גופנית, נפשית וחברתית, ולא רק של העדר מחלה. אנחנו נחושים ונחושות לעצור את השחיקה בתקציב הבריאות הציבורי, את העלייה בהוצאה הפרטית על בריאות, ​ולשקם את מערך בריאות הנפש.גם בכנסת הזו נמשיך בפעולה נחושה למען פיתוח המרחב הכפרי, חיזוק ההתיישבות העובדת וטיפוח החקלאות הישראלית. מפלגת העבודה תתייצב נגד מהלכים חד צדדיים וכוחניים ותעמוד על גיבוש תוכניות מוסכמות עם הארגונים היציגים של החקלאים ושל ההתיישבות העובדת.בשנים 2015 עד 2018 ובשנים 2021-2022, גביית המיסים של המדינה הייתה גבוהה מהמתוכנן במידה ניכרת. מתחילת שנת 2022 לבדה הצטבר עודף תקציבי של 34.4 מיליארד שקלים. עודף תקציבי זה, בצד גירעון נמוך יחסית בהשוואה בין-לאומית ועודפי תקציב לא מנוצלים במרבית משרדי הממשלה, מאפשרים שינוי מדיניות זה.

גם בכנסת הזו נמשיך בפעולה נחושה למען מערך בריאות ראוי לכל, כפי שעשינו בכנסת האחרונה. כחלק מהמשך המאבק למען מערכת בריאות ציבורית ראויה לכולנו, מפלגת העבודה תפעל באופן ממוקד בכנסת ה-25 ובממשלה הבאה להשגתם של היעדים הבאים:

 • החייאת מערך שירותי בריאות הנפש ושיקומו
  נפעיל תכנית חומש לרפורמה בבריאות הנפש, אשר תבטיח מתן שירותי בריאות נפש ראויים מבחינת איכות, זמן וקרבה סבירים: נפעל להגדרת איכות הטיפול, זמן ההמתנה ומקום קבלת המענה. מתוך הכרה בפסיכולוגיה ציבורית כקו ראשון בטיפול נפשי, נפעל לשימור נשות ואנשי מקצוע במערך בריאות הנפש דרך הגדלת שכרם והעלאת התקינה במחלקות ובמרפאות. נגדיל בצורה משמעותית את שכרם ומספרם של הפסיכולוגים והפסיכיאטריים הציבוריים.
 • יצירת ביטוח סיעודי ממלכתי
  נספק ביטוח סיעודי ממלכתי אוניברסלי לכלל אזרחי ישראל, בדומה לביטוח הבריאות, על פי רמות הנזקקות השונות, תוך ביטול מבחני ההכנסה המשפחתיים ועידוד עצמאות וטיפול בקהילה. נסדיר את הממשקיםבין ארבע הגופים הנותנים מענה לאזרח הזקוק לתמיכה סיעודית (משרד הבריאות, משרד הרווחה, ביטוח לאומי וקופות החולים) למען מענה מיטבי לחולים הסיעודיים.
 • הגדלת תקצוב קופות החולים
  תקציב קופות החולים למימון התוספת השנייה לחוק ולמימון התוספת השלישית לחוק יוצמד לגידול הדמוגרפי בישראל, לקצב ההזדקנות, ולעלייה בעומס התחלואה.
 • שינוי בסיס התקציב של סל התרופות
  נשנה את בסיס התקציב של סל התרופות כך שיגדל מדי שנה ​ב-1.5% לפחות, על מנת לכלול טכנולוגיות ותרופות חדשות.
 • רפואה מונעת
  יוגדרו שירותי חובה למען קידום בריאות וזכאות לרפואה מונעת, בכללם תוכנית לקידום בריאות הנפש במערכת החינוך ובמסגרת קופות החולים.
 • הכנסת שירותי בריאות השן לביטוח הבריאות הממלכתי
  נכניס את שירותי בריאות השן לביטוח הבריאות הממלכתי כך שינתנו באופן שוויוני לכלל האוכלוסייה, בדומה לשאר שירותי הבריאות, וכפי שהם ניתנים כבר כיום לילדים ולאזרחים ותיקים.
 • הורדת העומסים בבתי החולים
  נרחיב בצורה משמעותית את השירותים הקהילתיים, אישפוזי הבית, הטיפולים הרפואיים אונליין, חדרי המיון הקדמיים ואת מספר המיטות בבתי החולים, על מנת להוריד את העומסים במיון ובחדרי האשפוז בבתי החולים ולספק לאזרחים טיפול רפואי מיטבי.
 • הכשרת רופאים
  נגדיל בצורה משמעותית את מספר הגופים האקדמיים שמציעים לימודי רפואה ואת מספר המקומות לסטודנטים בחוגים האקדמיים הקיימים.
  נפתח בתכנית חירום לקליטה מהירה במערכת הבריאות של סטודנטים ישראלים שלמדו רפואה בחו"ל.
 • הכשרת ושיפור תנאיהם של אנשי ונשות המקצועות הפרא-רפואיים
  נגדיל משמעותית את מספר הסטודנטים הלומדים למקצועות הפרא-רפואיים, נשפר את משכורותיהם של העובדות במקצועות אלה על מנת להשאירן במערכת הציבורית, ונגדיל את הזמינות ושעות הפעילות של שירותים פרא-רפואיים לכלל האוכלוסייה.
 • ביטול השר"פים
  נבטל את שירותי הרפואה הפרטיים הפועלים בחלק מבתי החולים הציבוריים בישראל, ונמנע את כניסתם לבתי החולים הציבוריים האחרים.
 • צמצום פערי בריאות בין פריפריה למרכז
  נקים שני בתי חולים ציבוריים חדשים, האחד באזור הדרום והשני באזור הצפון, נצמצם פערי כוח אדם בצוותי הרפואה על ידי תמריצים כספיים, ונקבע בחוק סטנדרטים קבועים וברורים למרחק וזמינות שירותי הרפואה והשירותים הפרא-רפואיים.

למצע העבודה המלא לכנסת ה-25, בקישור.

"דור מחדש ויוצר איננו זורק אל גל האשפה את ירושת הדורות. הוא בוחן ובודק, מרחיק ומקרב ויש שהוא נאחז במסורת הקיימת ומוסיף עליה"
ברל כצנלסון, מקורות לא אכזב - דבר 1934

הרשמה לעדכונים

מאז 2004

כבר 20 שנה, הבמה הרעיונית היא כיכר העיר היחידה עבור חברי מפלגת העבודה.

מצב מפקד

חברי.ות מפלגה פעילים: כ-48,288
לנתונים המלאים | התפקדות

העבודה בסקרים

נכון לתאריך 24.6.24, העבודה-מרצ עם 11 מנדטים (N12), העבודה 5 ומרצ 4 מנדטים (מעריב)
למעקב סקרים

יצחק רבין - סניף מודיעין לא שוכח 2010

התחברות

לפרסום מאמרים

אחד במאי