מצע העבודה לחקלאות והמרחב הכפרי בכנסת ה-25

Thank you for rating this article.

מצע מפלגת העבודה לכנסת ה-25 בראשות מרב מיכאלי - תוכנית‭ ‬מפלגת‭ ‬העבודה‭ ‬לחקלאות והמרחב הכפרי.

מפלגת העבודה רואה בהתיישבות העובדת את אחד הנכסים האסטרטגיים של מדינת ישראל והמפעל הציוני, ובחקלאות הישראלית את אחד הענפים החשובים והמובילים של המשק הישראלי, הראוי לתמיכה ולסיוע ממשלתיים. משבר האקלים המחריף, ההתמודדות עם מגפת הקורונה והמצב הגיאופוליטי הרגיש באירופה, מחדדים בשנים האחרונות את החשיבות הרבה של חיזוק המרחב הכפרי והחקלאות הישראלית להבטחת הביטחון התזונתי והעצמאות התזונתית של מדינת ישראל, ומחייבים את הגדרתה של החקלאות הישראלית כמשאב לאומי. לאורך כל שנותיה היתה מפלגת העבודה הבית הפוליטי המרכזי של ההתיישבות העובדת והמרחב הכפרי. בכנסת היוצאת הובילה מפלגת העבודה את המאבק במהלכים החד צדדיים של משרדי האוצר והחקלאות שאיימו לחסל את החקלאות בישראל. מאמצים אלו הובילו לבלימת חלק מהצעדים ולהכנסת שיפורים משמעותיים בחלק מהתוכניות, לרבות הסכם היסטורי בענף ההטלה.

גם בכנסת הזו נמשיך בפעולה נחושה למען פיתוח המרחב הכפרי, חיזוק ההתיישבות העובדת וטיפוח החקלאות הישראלית. מפלגת העבודה תתייצב נגד מהלכים חד צדדיים וכוחניים ותעמוד על גיבוש תוכניות מוסכמות עם הארגונים היציגים של החקלאים ושל ההתיישבות העובדת.בשנים 2015 עד 2018 ובשנים 2021-2022, גביית המיסים של המדינה הייתה גבוהה מהמתוכנן במידה ניכרת. מתחילת שנת 2022 לבדה הצטבר עודף תקציבי של 34.4 מיליארד שקלים. עודף תקציבי זה, בצד גירעון נמוך יחסית בהשוואה בין-לאומית ועודפי תקציב לא מנוצלים במרבית משרדי הממשלה, מאפשרים שינוי מדיניות זה.

מפלגת העבודה תפעל באופן ממוקד בכנסת ה-25 ובממשלה הבאה להשגתם של היעדים הבאים:

 • ביטול הצעדים החד צדדיים בענפי הפירות והירקות וגיבוש הסכם לתמיכה בחקלאות הישראלית
  בטל את הצעדים החד צדדיים והלא מוסכמים הנוגעים לענפי הפירות והירקות ונוביל לגיבוש הסכם אסטרטגי שבמרכזו תמיכה ישירה משמעותית של המדינה בחקלאים בתמורה להפחתת מכסים והסרת חסמי יבוא.
 • שינוי המדיניות בתחומי הבינוי והפיתוח בקיבוצים ובמושבים
  נדרוש את שינוי המדיניות הממשלתית והמדיניות של מינהל מקרקעי ישראל בכל הנוגע לבינוי בקיבוצים ובמושבים, במטרה לאפשר בניית אלפי יחידות דיור בשנים הקרובות, שתיתן מענה לגידול הדמוגרפי, לחזרת הדור השני והשלישי לקיבוצים ולמושבים ולרצונם של ישראליות וישראלים רבים להיקלט בקהילות ההתיישבותיות. שינוי מדיניות זו יכלול הקלה בדרישות הבירוקרטיות לאישור הליכי הבניה, לרבות אלו הנוגעות לאופן קבלת ההחלטות במוסדות של האגודות השיתופיות.
 • חידוש המשא ומתן המדיני עם הרשות הפלסטינית
  מדינת ישראל תחדש את המו"מ המדיני עם הרשות הפלסטינית על בסיס העקרונות של שתי מדינות לאום החיות בשלום זו לצד זו, פירוז המדינה הפלסטינית, חילופי שטחים והותרת גושי ההתנחלויות בריבונות ישראל, ושמירה על הירדן כגבול הביטחון המזרחי של מדינת ישראל. המו"מ יכלול בחינה של הסדרי ביניים קצרי טווח וארוכי טווח לטובת חיזוק האמון בין הצדדים, חיזוק הרשות הפלסטינית, פיתוח משמעותי של הכלכלה הפלסטינית, הרחבת התיאום הבטחוני וצמצום החיכוך בין האוכלוסיות.
 • שמירה על השטחים הפתוחים במרחב הכפרי
  נעמוד בחזית המאבק למען השמירה על השטחים הפתוחים במרחב הכפרי ונפעל לפתרון מחלוקות בנושאים אלו באמצעות הידברות וגיבוש הסכמות ושיתופי פעולה בין הרשויות המקומיות העירוניות והמועצות האזוריות, והעמדת תמריצים ממשלתיים להשגתם.
 • גיבוש מדיניות לאומית בנושא ביטחון מזון
  נקדם ונתקצב תכנית ממשלתית ארוכת טווח לקידום ושמירה על ביטחון המזון של ישראל מתוך ראיה ארוכת טווח, זאת לאור האתגרים הבטחוניים והאקלימיים שאיתם מתמודדים מדינות העולם ומדינת ישראל.
 • טיפוח ההון האנושי בענף החקלאות
  נקדם תכנית ממשלתית מקיפה ונרחבת לטיפוח "הדור הבא" של חקלאיות וחקלאי ישראל שתכלול מענקי עידוד, תמריצים, הכשרות מקצועיות, סיוע מקצועי ועוד. במקביל תפעל מפלגת העבודה להגדלת המכסות לעובדות ולעובדים מארצות זרות בענפי חקלאות הסובלים ממחסור חמור בידיים עובדות ותקל על הדרישות הבירוקרטיות ועל הנטל הכספי בקליטתם.
 • חיזוק החינוך ההתיישבותי והחינוך הבלתי פורמאלי בהתיישבות העובדת
  נפעל לחיזוק החינוך ההתיישבותי ולשמירה על מעמדו הייחודי במשרד החינוך. בנוסף נפעל להגדלה נוספת של תקציבי תנועות הנוער, קהילות הבוגרים ותוכניות החינוך הבלתי פורמאלי בהתיישבות העובדת ובכל רחבי הארץ. מפלגת העבודה תפעל לשמירה על מעמדן ותפקידן של התנועות המיישבות בתחומי היציאה לשנת שירות והפעלת תוכניות של משימות לאומיות ותפעל להרחיב את שיתופי הפעולה של משרדי הממשלה השונים עמן בתחומים אלו (קליטה ועליה, קשר עם התפוצות, תמיכה בצעירים חסרי עורף משפחתי ועוד).
 • שיקום תשתיות בקיבוצים ובמושבים
  נפעל לגיבוש תכנית בין משרדית לשיקום תשתיות בהתיישבות העובדת ובמרחב הכפרי, תוך קידום שימוש רב ייעודי במבנים קהילתיים וציבוריים, לרבות לטובת הפעלת עסקים זעירים ופיתוח ענפי משק חדשים.
 • שימור וטיפוח מורשת ההתיישבות העובדת
  נפעל לגיבוש תכנית לתמיכה בשימור מורשת ההתיישבות העובדת בקיבוצים ובמושבים, לטיפוחם של אתרי המורשת בהתיישבות העובדת ולתיעוד והנחלה של תולדות ומורשת היישובים ברחבי הארץ.

למצע העבודה המלא לכנסת ה-25, בקישור.

"'היד הנעלמה' של אדם סמית איננה יכולה להאכיל פעוט, לחנכו ולדאוג לצרכיי היום יום שלו"
השופט אלכס שטיין, בג"ץ 12.1.22

הרשמה לעדכונים

מאז 2004

כבר 20 שנה, הבמה הרעיונית היא כיכר העיר היחידה עבור חברי מפלגת העבודה.

מצב מפקד

חברי.ות מפלגה פעילים: כ-48,288
לנתונים המלאים | התפקדות

העבודה בסקרים

נכון לתאריך 24.6.24, העבודה-מרצ עם 11 מנדטים (N12), העבודה 5 ומרצ 4 מנדטים (מעריב)
למעקב סקרים

יצחק רבין

התחברות

לפרסום מאמרים

אחד במאי