מצע העבודה למדיניות תקציב בכנסת ה-25

Thank you for rating this article.

מצע מפלגת העבודה לכנסת ה-25 בראשות מרב מיכאלי - תוכנית‭ ‬מפלגת‭ ‬העבודה‭ ‬למדיניות תקציב מרחיבה.

מדינת ישראל היא מדינה חסונה כלכלית. יש לנו משאבים רבים, הון אנושי וכלכלה חזקה, יצירתית ויוזמת, המשמשים בסיס איתן להמשך הצמיחה של המשק. עם זאת, צמיחה זו מותנית בראש ובראשונה בחוסן של החברה הישראלית. צמצום הפערים הכלכליים-חברתיים, חיבור דרום הארץ וצפונה עם המרכז, פיתוח תשתיות תחבורה, תעסוקה, רווחה ובריאות ואיכותו של החינוך הציבורי - כל אלה קשורים במדיניות התקציב ובהיקף ההשקעה בתשתיות האזרחיות, ועל כן אנו חייבים וחייבות לחולל שינוי אסטרטגי ולעבור ממדיניות כלכלית מצמצמת של צנע חברתי למדיניות כלכלית מרחיבה ומכלילה, המיושמת באופן שקול, מידתי ואחראי.שרי מפלגת העבודה פעלו ברוח זו סביב שולחן הממשלה. בנוסף, מחויבות זו באה לידי ביטוי בפעולתם של חברי וחברות סיעת העבודה בוועדה למינוי שופטים, בראשות ועדת חוקה חוק ומשפט ובכל יתר התפקידים בכנסת.

בשנים 2015 עד 2018 ובשנים 2021-2022, גביית המיסים של המדינה הייתה גבוהה מהמתוכנן במידה ניכרת. מתחילת שנת 2022 לבדה הצטבר עודף תקציבי של 34.4 מיליארד שקלים. עודף תקציבי זה, בצד גירעון נמוך יחסית בהשוואה בין-לאומית ועודפי תקציב לא מנוצלים במרבית משרדי הממשלה, מאפשרים שינוי מדיניות זה.

כדי להבטיח שתקציב המדינה ישקף סדר עדיפות לאומי ראוי, יקדם כלכלה הגונה ומכלילה ויתבסס על חזון אסטרטגי של צמיחה ארוכת טווח, תפעל מפלגת העבודה בכנסת ה-25 ובממשלה הבאה להשגתם של היעדים הבאים:

 • הרחבה מידתית ואחראית של יעד הגירעון וייעוד הכספים הנוספים להשקעה בתשתיות.
 • תכנית חירום לקליטת העלייה מרוסיה ואוקראינה
  נוביל תכנית חירום מיוחדת לקליטת העלייה המתחדשת מרוסיה ואוקראינה, על מאפייניה הייחודיים, ובה יושם דגש על קורסים מהירים ללמידת שפה, מציאת פתרונות דיור, והשמה תעסוקתית ההולמת את השכלתם המקצועית של העולים.
 • קביעת כלל המחייב השקעה בתשתיות אזרחיות ​מתוך עודפי תקציבי וגבייה
  הקמת קרן להשקעה לאומית בתשתיות (בדגש על תחבורה, דיור ואנרגיה מתחדשת), שאליה יופנה חלק משמעותי מעודפי ההכנסות של המדינה.
 • קביעת כללים להעברה יעילה ומהירה של יתרות מתקציבי הפיתוח של משרדי הממשלה משנה לשנה.
 • קביעת מס חברות בין-לאומי על ענקיות הדיגיטל
  בהתאם למודל המיסוי שהוצע ב-OECD.
 • מיסוי רווחי יתר במגזר הפיננסי
  קביעת מס ייעודי לתקופה קצובה על רווחים שמקורם בהעלאות ריבית בנק ישראל, ולא בפעילות עסקית אחרת.
 • הקמת גוף מחקר תקציבי בכנסת
  גוף זה, ולא משרד האוצר, יהיה אמון על הערכות תקציביות של חקיקה ויעקוב אחר יישום תקציב המדינה, הסטות תקציביות ומדיניות התחזיות של משרד האוצר.

למצע העבודה המלא לכנסת ה-25, בקישור.

"עשבים שוטים, גדלים ליד שיבר מטפטף."
תומר פינס יור המשמרת הצעירה - 2019

הרשמה לעדכונים

מאז 2004

כבר 20 שנה, הבמה הרעיונית היא כיכר העיר היחידה עבור חברי מפלגת העבודה.

מצב מפקד

חברי.ות מפלגה פעילים: כ-48,288
לנתונים המלאים | התפקדות

העבודה בסקרים

נכון לתאריך 24.6.24, העבודה-מרצ עם 11 מנדטים (N12), העבודה 5 ומרצ 4 מנדטים (מעריב)
למעקב סקרים

יצחק רבין 1922-1995

התחברות

לפרסום מאמרים

אחד במאי