מצע העבודה לדמוקרטיה ומשפט בכנסת ה-25

Thank you for rating this article.

מצע מפלגת העבודה לכנסת ה-25 בראשות מרב מיכאלי - תוכנית‭ ‬מפלגת‭ ‬העבודה‭ ‬להגנה על הדמוקרטיה הישראלית וקידום טוהר מידות בפוליטיקה.

מפלגת העבודה ניצבת בחזית המאבק לשמירה על הדמוקרטיה הישראלית, להבטחת עצמאותה של מערכת המשפט ולהגנה על זכויות הפרט. המתקפה של יו"ר האופוזיציה ושותפיו על מערכות אכיפת החוק, בצל ההליכים הפליליים המתנהלים נגדו, משתלבת במתקפה של הכוחות הפוליטיים הלאומנים והגזעניים המבקשים להותיר את הדמוקרטיה הישראלית בקליפתה הפורמאלית, תוך פגיעה אנושה במרכיביה המהותיים ובהם: ההגנה על זכויות הפרט וקבוצות המיעוט, קידום השוויון והבטחת עצמאותה של מערכת המשפט.

שרי מפלגת העבודה פעלו ברוח זו סביב שולחן הממשלה. בנוסף, מחויבות זו באה לידי ביטוי בפעולתם של חברי וחברות סיעת העבודה בוועדה למינוי שופטים, בראשות ועדת חוקה חוק ומשפט ובכל יתר התפקידים בכנסת.

בכנסת ה-25 ובממשלה הבאה תפעל מפלגת העבודה להשגתם של היעדים הבאים:

 • עקרון השוויון וחוק יסוד: הדמוקרטיה הישראלית
  מפלגת העבודה תפעל לעיגונו של עקרון השוויון בחקיקת היסוד, לתיקונו של חוק הלאום ולחקיקת חוק יסוד: הדמוקרטיה הישראלית, שיעגן את העקרונות היסודיים של הדמוקרטיה הישראלית.
 • שריון חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו והרחבתו
  מפלגת העבודה תפעל להרחבת דרישת הרוב בחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו, כך שידרשו 61 חברי כנסת לשינויו. בנוסף תפעל המפלגה להרחבת רשימת זכויות היסוד המוגנות בחוק לרבות: הזכות לשוויון בפני החוק; הזכות לחופש ביטוי והבעת דעה; זכות האסיפה וההפגנה; זכות ההתאגדות; הזכות לחופש דת ומצפון ועוד.
 • חוק יסוד: החקיקה
  מפלגת העבודה תפעל לחקיקת חוק יסוד: החקיקה, שיסדיר את סמכות בית המשפט העליון לבטל, ברוב מיוחד של שופטים, חוקים של הכנסת הסותרים חוקי יסוד.
 • חיזוק מעמד הכנסת מול הממשלה
  בהמשך לשיקום מעמדה של הכנסת מול הממשלה במסגרת חקיקת הקורונה תפעל מפלגת העבודה לחיזוק מעמד הכנסת וועדותיה באמצעות חיזוק החובה של פקידי ציבור להתייצב בפני הוועדות, קיום דיון על תקציבי המשרדים השונים בוועדות הרלוונטיות ולא רק בוועדת הכספים והעברת הסמכות לקביעת עלות חקיקה פרטית ממשרד האוצר לידי גוף המחקר של הכנסת.
 • הבטחת פעילותה של ועדת האתיקה
  בתגובה לאי הפעלתה של ועדת האתיקה בכנסת ה-24 עקב סירוב האופוזיציה למנות נציגים, תפעל מפלגת העבודה לתיקון החוק, כך שבמקרה בו מסרבות מפלגות הקואליציה או האופוזיציה למנות נציגים, יהיה רשאי יו"ר הכנסת למנות את הוועדה בהרכב שונה ולהפעילה.
 • הארכת תקופת הקלון
  מפלגת העבודה תפעל לתקן את החוק ולהאריך מ-7 שנים ל-12 שנים את תקופת הקלון, שחוסמת חזרה של עבריינים מורשעים לזירה הציבורית. בנוסף יתוקן החוק כך שמי שהורשע בפעם השנייה בעבירות משמעותיות לא יוכל עוד לכהן כחבר כנסת וכשר.
 • חקיקה להגבלת קדנציות ואיסור הטלת המנדט להרכבת ממשלה על מי שהוגש נגדו כתב אישום
  ​מפלגת העבודה תפעל להשלמת הליכי החקיקה הקובעים מגבלת קדנציות של ראש הממשלה, לצד איסור על הטלת תפקיד הרכבת הממשלה על ידי נשיא המדינה על מי שהוגש נגדו כתב אישום בעבירות חמורות.
 • עבירת הפרת האמונים
  עבירת הפרת האמונים היא מרכיב מרכזי בהבטחת ניקיון הכפיים וטוהר המידות בשירות הציבורי. מפלגת העבודה תפעל לתיקון חוק העונשין כך שיטמיע את הכללים והדוגמאות שנקבעו בפסיקת בית המשפט העליון בלשון החוק.
 • תפקיד היועץ המשפטי לממשלה
  מפלגת העבודה תתנגד לפיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה.
 • הוספת תקני שיפוט והקמת ערכאת ערעור
  מפלגת העבודה תפעל להגדלת תקני השיפוט בישראל ב25% לפחות, במטרה לעמוד בסטנדרטים המקובלים במדינות הדמוקרטיות המתקדמות. בנוסף תפעל מפלגת העבודה להקמת ערכאת ערעור בין בתי המשפט המחוזיים לבית המשפט העליון, במטרה להקל על העומס בבית המשפט העליון ולהביא לקיצור משכי הדיונים.
 • הגדלת מספר בתי המשפט הקהילתיים
  בהמשך לעיגון מעמדם של בתי המשפט הקהילתיים בחוק, תפעל מפלגת העבודה להעמדת תקציב להשלמת ההקמה של בתי המשפט הקהילתיים בכל בתי משפט השלום ברחבי הארץ במהלך שלוש השנים הקרובות.
 • רפורמה בעבודות השירות ותהליכי שיקום
  מפלגת העבודה תפעל לעריכת רפורמה במערך עבודות השירות כך
  ​שיופעל בכל רחבי הארץ ויכלול הליכי שיקום בצד עבודות השירות.
 • הרחבת הסיוע המשפטי
  מערך הסיוע המשפטי במשרד המשפטים יורחב באופן שיאפשר מתן סיוע משפטי לכל תושב ומשפחה בישראל שהכנסתם מתחת לרף ההכנסות של קו העוני. בנוסף יוגמשו הכללים הנוגעים לקריטריונים נוספים כדוגמת החזקת רכוש ורכב פרטי.
 • רפורמה בעבודת מח"ש
  מפלגת העבודה תפעל לחיזוק פעילותה של המחלקה לחקירות שוטרים, להרחבת תקנים ולצמצום המעבר הדו-כיווני של חוקרים מהמשטרה ומהמחלקה לחקירות שוטרים.
 • חיזוק גוף הביקורת על הפרקליטות
  מפלגת העבודה תפעל להרחבת סמכויותיו של גוף הביקורת על הפרקליטות ולגיבוש נהלים ברורים ושקופים לטיפול בתלונות.

למצע העבודה המלא לכנסת ה-25, בקישור.

"אנחנו הבית של כל יהודי בעולם אנחנו המקלט אנחנו גם האחריות"
יצחק רבין, מתוך נאום בקונגרס הציוני בירושלים (ה-3 בפברואר 1992)

הרשמה לעדכונים

מאז 2004

כבר 20 שנה, הבמה הרעיונית היא כיכר העיר היחידה עבור חברי מפלגת העבודה.

מצב מפקד

חברי.ות מפלגה פעילים: כ-48,288
לנתונים המלאים | התפקדות

העבודה בסקרים

נכון לתאריך 24.6.24, העבודה-מרצ עם 11 מנדטים (N12), העבודה 5 ומרצ 4 מנדטים (מעריב)
למעקב סקרים

יצחק רבין

התחברות

לפרסום מאמרים

אחד במאי