מצע מדיני-בטחוני של מפלגת העבודה לכנסת ה-25

Thank you for rating this article.

חוזרים‭ ‬לדרך‭ ‬רבין‭ ‬- עקרונות‭ ‬מפלגת‭ ‬העבודה‭ ‬לביטחון‭ ‬ישראל‭,‬ קידום‭ ‬היפרדות‭ ‬מהפלסטינים‭ ‬ויחסי‭ ‬החוץ‭ ‬של‭ ‬מדינת‭ ‬ישראל.

נאמנה לדרכה ההיסטורית ולדרכו של רה"מ יצחק רבין ז"ל, תמשיך מפלגת העבודה לפעול להבטחת עתידה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, על ידי ביצור עוצמתו של צה"ל ושמירת מעמדו כצבא העם, במקביל לחתירה מדינית להיפרדות מהפלסטינים, חיזוק קשריה של מדינת ישראל עם מדינות האזור, טיפוח הקשר האסטרטגי עם ארה"ב וביצור מעמדה של מדינת ישראל בקהילה הבינ"ל.

מפלגת העבודה תפעל באופן ממוקד בכנסת ה-25 ובממשלה הבאה להשגתם של היעדים הבאים:

 • הגדרת ההיפרדות מהפלסטינים כיעד לאומי אסטרטגי
  מדינת ישראל תגדיר את ההיפרדות מהפלסטינים כיעד אסטרטגי לאומי, החיוני למניעת הידרדרות למצב מדמם ובלתי הפיך של מדינה דו לאומית, ולהבטחת עתידה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית ועתידו של המפעל הציוני.
 • חיזוק עוצמתו של צה"ל
  הבטחת עוצמתו של צה"ל כצבא החזק ביותר במזרח התיכון ויתרונו האיכותי על פני צבאות האזור. תוכניות ההתעצמות של צה"ל תתמקדנה ביכולותיו לתת מענה במספר חזיתות לחימה בעת ובעונה אחת, השלמת מעטפת ההגנה מפני ירי טילים טקטי ואסטרטגי, בניית היכולת לפעולה עצמאית מול איומים אסטרטגיים ובראשם תכנית הגרעין האיראנית, וחיסול יכולות החימוש המדויק שבידי ארגון חיזבאללה.
 • חידוש המשא ומתן המדיני עם הרשות הפלסטינית
  מדינת ישראל תחדש את המו"מ המדיני עם הרשות הפלסטינית על בסיס העקרונות של שתי מדינות לאום החיות בשלום זו לצד זו, פירוז המדינה הפלסטינית, חילופי שטחים והותרת גושי ההתנחלויות בריבונות ישראל, ושמירה על הירדן כגבול הביטחון המזרחי של מדינת ישראל. המו"מ יכלול בחינה של הסדרי ביניים קצרי טווח וארוכי טווח לטובת חיזוק האמון בין הצדדים, חיזוק הרשות הפלסטינית, פיתוח משמעותי של הכלכלה הפלסטינית, הרחבת התיאום הבטחוני וצמצום החיכוך בין האוכלוסיות.
 • הסרת מכשולים בפני מימוש עתידי של ההיפרדות מהפלסטינים
  ממשלת ישראל תמנע באופן נחוש הצבת מכשולים בפני היפרדות עתידית מהפלסטינים ומימוש הסדר מדיני. במסגרת זו תופסק הבניה בהתנחלויות ממזרח לגדר הביטחון ומחוץ לגושי ההתנחלויות, יוסרו המאחזים הבלתי חוקיים ברחבי יהודה ושומרון ותופעל תכנית "פינוי-פיצוי" בעבור תושבים בהתנחלויות מחוץ לגושים. בצד המאבק הנחוש בטרור והבטחת ביטחונם של אזרחי ישראל באשר הם, יפעלו משטרת ישראל, צה"ל ויתר רשויות הביטחון כנגד פעילות אלימה של מתנחלים קיצונים.
 • שמירה על הסטטוס קוו בהר הבית וחיזוק השת"פ עם ממלכת ירדן
  מדינת ישראל תשמור על הסטטוס קוו שהונהג בהר הבית לאחר מלחמת ששת הימים, תוך הגברת שיתוף הפעולה והתיאום עם ממלכת ירדן, בנושא זה ובנושאים נוספים. ישראל תאבק באמצעים דיפלומטים וביטחוניים במאמצי איראן, החמאס, חיזבאללה ויתר ארגוני הטרור להעמיד את סוגיית הר הבית במרכז הסכסוך הישראלי-פלסטיני.
 • חיזוק ופיתוח הרשות הפלסטינית
  ממשלת ישראל תפעל לחיזוק התיאום הביטחוני, הכלכלי והסביבתי עם הרשות הפלסטינית ותיזום תכנית סיוע בינ"ל בהיקפים משמעותיים לפיתוח הכלכלה הפלסטינית. ממשלת ישראל תסיר חסמים בירוקרטיים לפיתוח בר קיימא ברשות הפלסטינית לרבות בתחום הבניה, התעשיה, התקשורת ותשתיות המים, התחבורה, האנרגיה והתיירות.
 • מאבק בתשתיות הטרור בעזה ובאיומים של הנשק המדויק
  מדינת ישראל תפעל להכרעת תשתיות הטרור של החמאס והג'יהאד האיסלאמי ברצועת עזה ותמנע את ניסיונות ההתבססות של החמאס בשטחי יהודה ושומרון. תוכניות לפיתוח כלכלי בעזה ולהטבת מצבם של תושבי עזה תבוצענה בתיאום ובשיתוף הרשות הפלסטינית, מדינות ערב הרלוונטיות והקהילה הבינ"ל.
 • חיזוק התיאום האסטרטגי עם ארה"ב בעניין תכנית הגרעין של איראן
  ממשלת ישראל תבטיח את התיאום האסטרטגי עם הממשל האמריקאי הנוכחי וכל ממשל אמריקאי עתידי בנושא התוכנית הגרעינית של איראן ובנושאים אסטרטגיים נוספים, לצד שמירה על חופש הפעולה של צה"ל ובניית יכולות המענה העצמאיות של ישראל מול איראן וגרורותיה.
 • חיזוק והרחבת הסכמי אברהם ושיתופי הפעולה האזוריים
  ממשלת ישראל תפעל לחיזוק הקשרים עם מדינות "הסכמי אברהם" ולטיפוח הבריתות האזוריות בין ישראל למדינות ערביות ומוסלמיות. ימשכו המאמצים להרחבת "הסכמי אברהם" ולכינון יחסים דיפלומטים עם מדינות נוספות באזור, ולשילוב מדינות האזור בחידוש התהליך המדיני מול הפלסטינים.
 • חיזוק המעמד המדיני של ישראל ושמירה קפדנית על המדיניות הדו-מפלגתית ביחסי ישראל וארה"ב
  נפעל לחיזוק מעמדה המדיני של ישראל ולחיזוק קשריה עם ארה"ב תוך שמירה קפדנית על המדיניות הדו-מפלגתית. במקביל תפעל ממשלת ישראל לחיזוק הקשרים הדיפלומטיים ושיתופי הפעולה עם האיחוד האירופי ומדינותיו, ויתר מדינות העולם. מפלגת העבודה תוביל את פיתוח קשריה של מדינת ישראל עם הקהלים והכוחות הפוליטיים הליברלים והפרוגרסיביים אוהדי ישראל ברחבי העולם.

למצע העבודה המלא לכנסת ה-25, בקישור.

"שלום יבוא כשהערבים יאהבו את הילדים שלהם יותר משהם שונאים אותנו"
גולדה מאיר

הרשמה לעדכונים

מאז 2004

כבר 20 שנה, הבמה הרעיונית היא כיכר העיר היחידה עבור חברי מפלגת העבודה.

מצב מפקד

חברי.ות מפלגה פעילים: כ-48,288
לנתונים המלאים | התפקדות

העבודה בסקרים

נכון לתאריך 24.6.24, העבודה-מרצ עם 11 מנדטים (N12), העבודה 5 ומרצ 4 מנדטים (מעריב)
למעקב סקרים

יצחק רבין

התחברות

לפרסום מאמרים

אחד במאי