מצע העבודה להגנה על הסביבה ולמאבק במשבר האקלים בכנסת ה-25

Thank you for rating this article.

מצע מפלגת העבודה לכנסת ה-25 בראשות מרב מיכאלי - בית ירוק ​תוכנית‭ ‬מפלגת העבודה להגנה על הסביבה ולמאבק במשבר האקלים.

מפלגת העבודה היא בית פוליטי ומפלגתי ירוק הרואה את המאבק במשבר האקלים וההגנה על הסביבה כנושא ליבה, המקרין על כל תחומי חיינו. כמפלגה סוציאל דמוקרטית אנו רואים זיקה הדוקה בין קידומם של צדק חברתי וצדק סביבתי
ומכירים בהשפעה המזיקה של כלכלת השוק הפרועה ושל נסיגת רשויות השלטון מהזירה הכלכלית-משקית הן על סוגיית השוויון וצמצום הפערים והן על סוגיות סביבתיות. השלכותיו הנראות לעין של משבר האקלים והפגיעה הדרמטית בסביבה ובנכסי טבע מחייבת פעולה שלטונית וחקיקתית מקיפה הכוללת צמצום דפוסי צריכה, פיתוח מקורות אנרגיה מתחדשים, הטמעת דפוסי פעולה של כלכלה מעגלית וחינוך לחיים ברי קיימא.

בכנסת היוצאת ובממשלה הובילה מפלגת העבודה לשינוי יסודי בתפיסת התחבורה בישראל ולהסטת המשאבים הציבוריים מקידום תחבורה פרטית אל עבר התחבורה הציבורית ובתחבורה לא מזהמת (אופניים והליכה). בין ההישגים הבולטים בתחום זה:

 • פתיחת נתיבי תח"צ בעורקי תנועה מרכזיים.
 • הקצאת‭ ‬תקציבים‭ ‬לסלילת‭ ‬מאות‭ ‬ק‭"‬מ‭ ‬של‭ ‬שבילי‭ ‬אופניים‭ ‬ביישובים‭ ‬בכל‭ ‬רחבי‭ ‬הארץ‭.‬
 • האצת פרויקט חשמול הרכבת.
 • מעבר לרכש אוטובוסים חשמליים.
 • תקצוב‭ ‬הנגשת‭ ‬התח‭"‬צ‭ ‬לאנשים‭ ‬עם‭ ‬מוגבלויות‭ ‬ועוד‭.‬

בנוסף מפלגת העבודה בלמה את מהפכת הרגולציה מבית מדרשו של פורום "קהלת" ואת הפגיעה במעמדם של הרגולטורים החברתיים והסביבתיים ושלבה בחוק את חובת ההתחשבות בהיבטים סביבתיים בקביעת כל רגולציה חדשה.

בית ירוק ​תוכנית‭ ‬מפלגת העבודה להגנה על הסביבה ולמאבק במשבר האקלים

כחלק מהמשך המאבק למען הסביבה ולמען הווה ועתיד בני קיימא תפעל מפלגת העבודה בכנסת ה-25 ובממשלה הבאה למען השגתם ​של היעדים הבאים:

 • עיגון יעדי הפחתת פליטת גזי החממה
  נעגן בחקיקה את יעדי הפחתת פליטת גזי החממה ל-50% בשנת 2035 ו-100% בשנת 2050 ונתקצב את המהלך להשגת היעדים, במסגרת השלמת חקיקה של חוק אקלים.
 • המשך עידוד התחבורה הציבורית ותחבורה לא מזהמת והפעלת תחב"צ בימי המנוחה
  נמשיך בהסטת תקציבי התחבורה לטובת תשתיות התחבורה הציבורית, כולל רכבות, רכבות קלות ואוטובוסים. נאיץ את קידום פרויקט המטרו בגוש דן ואת הרחבת מערכי הרכבות הקלות במטרופוליטניים הנוספים.
  נמשיך בתמרוץ רשויות מקומיות בסימון נתיבי תחבורה ציבורית ובשיפור תשתיות התחבורה הציבורית והרכיבה על האופניים.
  נפעל להנהגת תחבורה ציבורית במהלך כל ימות השבוע תוך שמירה על זכויות הנהגים ועל סביבה עירונית תומכת מנוחה.
 • עידוד מעבר לאנרגיה ירוקה
  נקל על ההליכים הרגולטוריים ונתמרץ כלכלית הפקה ומעבר לאנרגיה ירוקה, ליחידים ולעסקים, בדגש על אנרגיה סולארית. נתמרץ יצירת 'משרות ירוקות' בתחום האנרגיה המתחדשת, ונפעיל תכנית מיוחדת שתאפשר הפקת חשמל סולארי בדיור המוגן ובפריפריה ללא עלות מצד הדיירים.
 • שינוי במוסדות התכנון והבניה
  נפעל לשינוי העקרונות העומדים פעולת בבסיס רשויות התכנון והבניה בישראל כך שייקחו בחשבון ביתר שאת שיקולים סביבתית, ויעודדו בניה ירוקה, מרקמית וצפופה במרכזי הערים הגדולות המעודדת הליכה ברגל, שימוש בתחבורה ציבורית והטמעת צל במרחב הציבורי ושומרת על השטחים הפתוחים מחוץ לערים. בנוסף, נעגן את יכולת ההתנגדויות של הציבור על רקע סביבתי בפרויקטים לאומיים של פיתוח תשתיות.
 • תימרוץ כלכלה מעגלית
  נפעל למתן הקלות ותמריצים כלכליים לחברות שיעברו למודל פעולה על פי עקרונות הכלכלה המעגלית, החותרת למניעת בזבוז משאבים ומעודדת מודלים שונים של שימוש חוזר וממושך במשאבים.
 • תמודדות עם תוצאות משבר האקלים
  נפעל ליצירת קרן מיוחדת שתיועד להתמודדות עם פגיעות עכשוויות ועתידיות הנגרמות כתוצאה ממשבר האקלים. הקרן תמומן, בין השאר, מכספי "קרן העושר" וממיסוי ייעודי על פליטות גזי חממה.
 • שמירה על השטחים הירוקים
  נפעל לשמירה על השטחים הירוקים ולפיתוחם, ולצמצום תוכניות בינוי ותשתיות בהם. נחזק הרגולציה והאכיפה בתחום כריתות העצים ונקדם בחוק תכנון בינוי ופיתוח מוכוון שימור עצים ונכסי טבע נוספים.
 • שמירה על החופים והים
  נגן על החופים כמשאב ציבורי, נמנע בינוי שישרת עשירון עליון בלבד על חשבון החוף הציבורי ונתקן את חוק החופים לטובת איסור בנייה בקרבת החוף גם ביחס לתוכניות בנייה שאושרו לפני 2004, תוך הבטחת פיצוי הולם.
  נקדם הכרזה על 30% שמורות טבע ימיות ונפעל להפסקת השימוש בספינות ​המכמורת תוך פיצוי ראוי לדייגים.
 • שמירה על האוויר
  נפעל לשמירה על עקרונות 'חוק אוויר נקי', למניעת פליטת חומרים מסוכנים בקרבת מגורים.
 • תוכניות אזוריות מיוחדות
  נקדם תוכניות אזוריות מיוחדות לשיקום ים המלח ולהכרזת גן לאומי בהרי ירושלים. בנוגע למפרץ חיפה ושיקום המפרץ, נקדם את יישום החלטת הממשלה לפינוי התעשיה המזהמת מהמפרץ, נעמוד על קביעת לוחות זמנים מחייבים והקצאת תקציבים הנדרשים לביצוע המהלך.
 • סגירת קצא"א
  נפעל לסגירת חברת קצא"א ולהעברת פעילותה לחברה ממשלתית העומדת בכללים הממשלתיים המקובלים, ולביטול ההסכם עם חברת רד-מד.
 • שת"פ ישראלי-פלסטיני ואזורי
  יחד עם המדינות השכנות והרשות הפלסטינית נקדם שיתופי פעולה אזוריים בפרויקטים למאבק במשבר האקלימי ולפתרון בעיות סביבתיות משותפות.
  מהלך זה יכלול קידום משותף של מעבר לאנרגיות מתחדשות, הטמעת טכנולוגיות ירוקות, ניהול אזורי משותף של הים האדום עם מצרים וירדן, הקמת תשתיות השבת מים וביוב משותפים ועוד.
 • עיגון חובת דיווח פיננסי סביבתי וחברתי
  בשיתוף גופי הפיקוח הפיננסיים נעגן בחקיקה תקן מחייב לדיווח אחריות תאגידית בתחומי ESG (סביבה, חברה וממשל תאגידי) אשר יעמוד בתקנים בינלאומיים ולטיפוח מסלולי השקעה פנסיוניים ואחרים המחויבים לאחריות סביבתית וכלכלה בת קיימא.
 • שיפור ההגנה על זכויות בעלי חיים ועידוד צריכת מזון מן הצומח
  פעל להעברת האחריות על תחום "צער בעלי חיים" למשרד להגנת הסביבה, להטמעת רגולציה וטכנולוגיות מתקדמות בתעשיית החי והמוצרים מן החי, ​תוך העמדת תמריצים ופיצויים לחקלאים, ונפעל לעידוד צריכת המזון מן הצומח באמצעות תקצוב הסברה ועידוד תעשיית תחליפי הבשר.
 • עידוד מחקר, יזמות ופיתוח ברי קיימא
  נפעל להעמדת תקציבים ייעודיים לעידוד מחקר אקדמי ויזמות תעשייתית וטכנולוגית המקדמים הגנה על הסביבה, הטמעת פתרונות למשבר האקלים וכלכלה בת קיימא ונעגן בחקיקה ראשית ומשנית השקעות מוסדיות בתחומים אלו.

למצע העבודה המלא לכנסת ה-25, בקישור.

"באת מקלל, יצאת מברך."
חכ לשעבר יורם מרציאנו, על אהוד-ברק בלשכת העבודה 20.1.2011

הרשמה לעדכונים

מאז 2004

כבר 20 שנה, הבמה הרעיונית היא כיכר העיר היחידה עבור חברי מפלגת העבודה.

מצב מפקד

חברי.ות מפלגה פעילים: כ-48,288
לנתונים המלאים | התפקדות

העבודה בסקרים

נכון לתאריך 24.6.24, העבודה-מרצ עם 11 מנדטים (N12), העבודה 5 ומרצ 4 מנדטים (מעריב)
למעקב סקרים

יצחק רבין

התחברות

לפרסום מאמרים

אחד במאי