מצע העבודה לטיפול במשבר הדיור בכנסת ה-25

Thank you for rating this article.

מצע מפלגת העבודה לכנסת ה-25 בראשות מרב מיכאלי - בית לכל הישראלים והישראליות ​תוכנית‭ ‬מפלגת העבודה לטיפול במשבר הדיור.

משבר הדיור בישראל הוא אחד מן האתגרים החברתיים והכלכליים המשמעותיים ביותר של החברה הישראלית והוא משפיע על חלק ניכר מאזרחי ישראל, בני כל הגילאים ומקרב כל מגזרי החברה. אזרחים אלו מתקשים להשיג דיור בעלות הוגנת וסבירה ונדרשים להקדיש חלק ניכר מהכנסתם לתשלום דמי שכירות או לתשלומי המשכנתא. העלייה התלולה במחירי הדירות ובדמי השכירות בשנים האחרונות מעצימה את המשבר ומרחיקה עוד יותר את האופק בעבור הדור הצעיר בישראל.

במסווה פשטני של תאוריית ה-"היצע והביקוש" הציגו כל הממשלות בעשור האחרון פתרונות חלקיים ומצומצמים בלבד למשבר הדרמטי. פתרונות אלו התעלמו כמעט לחלוטין שלושת הגורמים העיקריים למשבר הדיור:

 • השימוש בקרקע הציבורית בישראל ככלי להשאת הכנסות המדינה
 • ולא כאמצעי להבטחת דיור הוגן ובר השגה
 • העדר האסדרה בשוק הדירות להשכרה בניגוד גמור לחלק ניכר ממדינות העולם המתקדמות.
 • נטישת המדיניות של פיתוח הדיור הציבורי
 • והדיור בר ההשגה.

בית לכל הישראלים והישראליות ​תוכנית‭ ‬מפלגת העבודה לטיפול במשבר הדיור

תכנית‭ ‬הדיור‭ ‬של‭ ‬מפלגת‭ ‬העבודה‭ ‬מבקשת‭ ‬להתמקד‭ ‬בראש‭ ‬ובראשונה‭ ‬בכשלים‭ ‬אלו‭ ‬של‭ ‬מדיניות‭ ‬הדיור‭ ‬הממשלתית‭. ‬במסגרת‭ ‬תכנית‭ ‬זו‭ ‬תפעל‭ ‬מפלגת‭ ‬העבודה‭ ‬באופן‭ ‬ממוקד‭ ‬בכנסת‭ ‬ה‭-‬25‭ ‬להשגתם‭ ‬של‭ ‬היעדים‭ ‬הבאים‭:‬

 • רפורמה מקיפה באופן שיווק הקרקעות לבניה
  במסגרת רפורמה זו כ-50% מהקרקעות ישווקו לא במסגרת מכרזים של "כל המרבה במחיר" אלא בעלות מופחתת באופן ניכר היוצרת שולי רווח דקים למדינה בלבד. קרקעות אלו תשמשנה לדיור בר השגה למשפחות ויחידים שאין ברשותם דירה מגורים.
 • בניה נרחבת של דירות להשכרה
  נרחיב משמעותית את הקצאת הקרקעות הייעודית לטובת בניית דירות להשכרה (במטרה להגיע לבניית 150 אלף דירות להשכרה בשנים 2023-2027), לרבות לטובת השכרה לתקופות ארוכות או לכל תקופת חייו של השוכר, ובמחירי שכירות מפוקחים על ידי הממשלה. הפרויקטים יבנו וינוהלו על ידי חברות ממשלתיות ועירוניות, על ידי קורפוראטיביים ייעודיים ואגודות דיור שיתופיות ומוסדות ללא כוונת רווח ועל ידי חברות פרטיות שתפעלנה תחת פיקוח ממשלתי, תוך עידוד ותמרוץ הגופים המוסדיים להשקיע בתחום זה.
 • רפורמה מקיפה בתכנון העירוני והאצת תהליכי התחדשות עירונית
  נבצע רפורמה מקיפה במנהל התכנון ובוועדות התכנון והבניה שתגדיל בצורה משמעותית את קצב תכנון הדירות, ותשנה את אופי התכנון העירוני בישראל כך שתומעט הבניה הפרברית ותקודם התחדשות עירונית ובניה מרקמית ובצדה פיתוח מאסיבי של תשתיות תחבורה, פנאי, חינוך ונוף. בנוסף, נרחיב משמעותית את פעילות הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית, נשלב יעדים חברתיים של קידום דיור בר השגה ושיפור משמעותי ​של ערך הנכס של בעלי הדירות, ונתמרץ רשויות מקומיות שתקדמנה במהירות וביעילות תוכניות של התחדשות עירונית.
 • חידוש הדיור הציבורי בישראל
  המדיניות ארוכת השנים להקפאה והחלשה של הדיור הציבורי בישראל תוחלף במדיניות מתקדמת של חיזוק הדיור הציבורי, הרחבת הקריטריונים של הזכאות וטיוב עבודתן של החברות המשכנות. במסגרת מהלך זה נחייב הקצאת שיעור מוגדר של דירות בכל פרויקט חדש לקניה על ידי חברות הדיור הציבורי הממשלתיות והעירוניות במחיר מוגדר שיקבע מראש בתנאי המכרז. בנוסף הקריטריונים לזכאות לדיור הציבורי יורחבו ויקבעו כמקובל במרבית OECD. כמו כן יאוחדו רשימות ההמתנה של משרדי השיכון והעלייה.
 • שימוש בפטור ממיסוי דירות להשכרה כמנוף לקידום שכירות הוגנת
  הפטור ממס על דמי השכירות יותנה בקיום תנאי שכירות הולמת, ​כולל השכרה למשך זמן מינימאלי של 4 שנים בהם שכר הדירה לא יועלה מעבר לעליית המדד.
 • תיקון חקיקת השכירות והרחבת ההגנה על שוכרי הדירות
  נפעל לחיזוק ההגנה על שוכרי הדירות בישראל באמצעות תיקוני חקיקה שיגבירו את הפיקוח על קיום תנאי הדיור המינימליים בדירות להשכרה, הטלת איסור על השתת דמי התיווך על השוכרים ויצירת מסלולי דיווח וטיפול מהירות ויעילות בהפרות הסכמי שכירות.
 • איסור אפליה בדיור
  נחוקק את חוק איסור אפליה בדיור כך שיאסור אפליה בהשכרה ובמכירה של דירות על רקע דת, גזע, מין, נטייה מינית ועוד, בהתאם לעילות שקבועות בחוק בחוק איסור הפליה במוצרים ובשירותים ציבורים ובכניסה למקומות בידור ומקומות ציבוריים.
 • רפורמה במיסוי הכנסות בשכר דירה
  במקרים של ריבוי דירות נפעל להעלאת שיעור המס המוטל על השכרת דירות במקרה של בעלות על יותר מ-3 דירות מעבר לדירת המגורים או במקרה של קבלת הכנסות קבועה מהשכרת יותר מ-3 דירות. שיעור המס במקרים אלו יושווה לרמת המיסוי ​על רווחי הון.

למצע העבודה המלא לכנסת ה-25, בקישור.

"צריך להיות אדם שכל הזמן פועל למשהו ואני אומר אתה תמיד גדול כגודל העניין שאתה משרת ואתה נהייה קטן אם אתה משרת רק את עצמך"
שמעון פרס, ראיון ב-YNET יולי 2005

הרשמה לעדכונים

מאז 2004

כבר 20 שנה, הבמה הרעיונית היא כיכר העיר היחידה עבור חברי מפלגת העבודה.

מצב מפקד

חברי.ות מפלגה פעילים: כ-48,288
לנתונים המלאים | התפקדות

העבודה בסקרים

נכון לתאריך 24.6.24, העבודה-מרצ עם 11 מנדטים (N12), העבודה 5 ומרצ 4 מנדטים (מעריב)
למעקב סקרים

יצחק רבין - 2014

התחברות

לפרסום מאמרים

אחד במאי