מצע העבודה לעלייה וקליטה בכנסת ה-25

Thank you for rating this article.

מצע מפלגת העבודה לכנסת ה-25 בראשות מרב מיכאלי - בית של קיבוץ גלויות, תוכנית‭ ‬לעידוד העלייה, לקידום הקליטה ולטיפוח המורשת של יהדות חבר המדינות ויהדות אתיופיה.

העלייה לישראל וקליטתם המיטבית של זכאי וזכאיות חוק השבות הם מהיסודות החשובים ביותר של מדינת ישראל והמפעל הציוני. מפלגת העבודה מחויבת לקידום מדיניות ממשלתית המעודדת את העלייה לישראל מרחבי העולם ולהבטחת הקליטה המוצלחת של העולות והעולים ובני משפחותיהם והשתלבותם המלאה בחברה הישראלית.

האתגרים החברתיים והכלכליים עמם מתמודדות משפחות ישראליות אינם פוסחים על ציבור העולים והעולות. ההיפך הוא הנכון. ציבור גדול זה וילדיהם, בני הדור השני בישראל, חשים ביתר שאת את יוקר המחיה בארץ, את השלכות משבר הדיור ואת הנסיגה באיכות ובזמינות השירותים הציבוריים. המחויבות של מפלגת העבודה לנושאים אלו והצבתם בראש סדרי העדיפויות, נוגעים לכל הקהלים הישראלים ובאופן מיוחד לציבור העולים.

בכנסת ה-25 ובממשלה הבאה תפעל מפלגת העבודה להשגתם של היעדים הבאים:

 • התנגדות לשינוי חוק השבות
  מפלגת העבודה תתנגד נחרצות לכל שינוי בהגדרות של חוק השבות ​בדגש על הניסיון לבטל את "סעיף הנכד".
 • תכנית חירום לקליטת העלייה מרוסיה ואוקראינה
  נוביל תכנית חירום מיוחדת לקליטת העלייה המתחדשת מרוסיה ואוקראינה, על מאפייניה הייחודיים, ובה יושם דגש על קורסים מהירים ללמידת שפה, מציאת פתרונות דיור, והשמה תעסוקתית ההולמת את השכלתם המקצועית של העולים.
 • העלאת שארית יוצאי אתיופיה
  נפעל למימוש מהיר של החלטות הממשלה בנושא העלאת שארית יהדות אתיופיה ונגבש מתווה לחילוץ ולהעלאה של זכאי חוק השבות מקרב ​יהודי תיגראי.
 • הכרה בהשכלה ובוותק מקצועי של העולים מארצות המוצא
  נפתח במהלך ממשלתי רחב שישאף להכרה בהשכלה ובוותק המקצועי של כמה שיותר עולים בכמה שיותר מקצועות, בתנאי שהם עומדים ברף המקצועי הנדרש, לשם עידוד הקליטה התעסוקתית ומתן שכר ראוי.
 • דיור ציבורי, דיור בר השגה ודיור לשכירות ארוכת טווח לעולים
  נחדש את בניית וקניית הדירות בדיור הציבורי, במטרה לחסל את רשימת ההמתנה לדיור ציבורי לעולים תוך 3 שנים. נקדם בניית דירות לשכירות ארוכת טווח במחירים ברי השגה.
 • הגדלת קצבאות האזרחיות והאזרחים הוותיקים
  נגדיל את קצבאות האזרחים הוותיקים לעולים ולישראלים ותיקות וותיקים שאין להם מקורות הכנסה עצמאיים (כדוגמת פנסיה) לרמה של שכר המינימום.
 • רפורמה ברשות האוכלוסין וההגירה שבמשרד הפנים
  מפלגת העבודה תפעל לשינוי הנהלים ברשות האוכלוסין במשרד הפנים בכל הנוגע לטיפול בתיקי איחוד משפחות ובכניסת הורים קשישים וילדים של זכאי וזכאיות שבות לישראל. נפעל להגדלת תקני כוח האדם בלשכות ולפישוט ההליכים הבירוקרטיים.
 • ביטול בירורי היהדות
  מפלגת העבודה תפעל להפסקת האפליה של העולים והעולות בהליכי רישום הנישואין במועצות הדתיות, ולביטול הליכי בירור היהדות לאזרחיות ואזרחים ישראלים הרשומים כיהודים במרשם האוכלוסין.
 • גיור
  מפלגת העבודה תתנגד לכל חקיקה שתעניק לממסד הרבני האורתודוכסי מונופול על תחום הגיור, תקדם רפורמה מקיפה בדפוסי הפעולה של בתי הדין הממלכתיים לגיור, ותפעל לאימוץ מדיניות גיור
  מזמינה ומתונה.
 • שינוי היחס לפליטות ולפליטים מאוקראינה ולמועמדים לעליה
  נפעל לשינוי מיידי של היחס לפליטות ופליטי המלחמה באוקראינה כך שתוקל כניסתם לישראל, וינתן להם ולהן מענה הומניטרי מיידי, כולל התמודדות עם פוסט טראומה, ביטוח בריאות ותכנית חינוכית לילדים,
  והם ילוו במשך שהותם בישראל.
 • מורשת אסירי ציון ויהדות חבר המדינות ויהדות אתיופיה
  נפעל לגיבוש תכניות ממשלתיות לשימור וטיפוח המורשת של יהדות חבר המדינות ושל יהדות אתיופיה, וגבורתם של אסירי ציון ופעילות העלייה. התכניות יכללו הקמת מרכזי תיעוד ומחקר ממלכתיים, תכניות חינוך ותמיכה במפעלי תרבות, ספרות אומנות ויצירה.

למצע העבודה המלא לכנסת ה-25, בקישור.

"עם לא יזכה לחירות אם לא יבטיח חרות שכניו"
קארל מרקס

הרשמה לעדכונים

מאז 2004

כבר 20 שנה, הבמה הרעיונית היא כיכר העיר היחידה עבור חברי מפלגת העבודה.

מצב מפקד

חברי.ות מפלגה פעילים: כ-48,288
לנתונים המלאים | התפקדות

העבודה בסקרים

נכון לתאריך 24.6.24, העבודה-מרצ עם 11 מנדטים (N12), העבודה 5 ומרצ 4 מנדטים (מעריב)
למעקב סקרים

יצחק רבין

התחברות

לפרסום מאמרים

אחד במאי