מצע העבודה לקידום ביטחון הפנים בכנסת ה-25

Thank you for rating this article.

מצע מפלגת העבודה לכנסת ה-25 בראשות מרב מיכאלי - תכנית מפלגת העבודה לקידום ביטחון הפנים של מדינת ישראל.

מפלגת העבודה רואה בשמירה על ביטחונם ושלומם של האזרחיות והאזרחים כאחד מהחובות המרכזיים של המדינה כלפי תושביה. ההתדרדרות בביטחון האישי שחלה בשנים האחרונות חמורה ובעייתית ביותר, ואנו נחושים ונחושות להפסיק אותה ולהחזיר את תחושת הביטחון, כפי שעשינו בשנה האחרונה.

בממשלה האחרונה הקמנו ותקצבנו את התכנית הלאומית למאבק בפשיעה הערבית )החלטת ממשלה 549 )שכוללת, בין השאר, עיבוי תחנות משטרה, הקמת מערכי סיכול כלכלי, מאבק בהברחות אמל"ח, הכפלת השיטור העירוני ביישובים
ערביים, הקמת מודל ״עיר בטוחה״ בלוד ובעכו. הקמנו את "המשמר הישראלי" שמהותו חיזוק מג"ב בכוחות סדירים, מילואים ומתנדבים לכל אירוע של הפרות סדר המוניות כפי שחווינו בעת מבצע שומר החומות, ובמקביל חיזוק והגברת ההתנדבות למשטרת ישראל במסגרת המשמר האזרחי. הוספנו במשטרת ישראל למעלה מעשרה מפלגי משפחה, רובם בערים הערביות, הקמנו יחידות ייעודיות למאבק באלימות במשפחה, והשקענו תקציבים ייעודים למלחמה באלימות ובפגיעות המיניות נגד נשים. הפעלנו את תכנית "השיטור המועצתי", שמטרתה מלחמה בטרור החקלאי, הוצאנו לפועל את תכנית "מסלול בטוח" לשילוב זרועות עם משרדי ממשלה למאבק בפשיעה הערבית, ביצענו דיגיטציה בשירות בתי הסוהר, הרחבנו חלופות כליאה, והשקנו החלטת ממשלה היסטורית (כולל תקציב תוספתי) להרחבת בתי הסוהר ולהקמת מכלול מודרני שלהם. בשירות כבאות והצלה, לאור משבר האקלים, העברנו החלטת ממשלה (כולל תקציב) ליצירת "קווי חיץ" שיגנו על ישובים מפני שריפות יער, רתמנו את צה"ל וחיל האוויר לסיוע סדור בכיבוי שריפות ענק, יצאנו לרכש ייעודי של מסוקי כיבוי אש, ופיתחנו והוספנו טכנולוגיות מתקדמות לאיתור שרפו בראשיתן.

את שנת 2023 הגדרנו בשיתוף משרד האוצר ומשרד ראש הממשלה "כשנת ביטחון הפנים". זאת בהבנת הצורך בקפיצת המדרגה הבאה והמשמעותית בתקציב משרד הבט"פ לשם השקעה בנושא הביטחון האישי של אזרחי ישראל.

כחלק ממאמץ מתמשך זה תפעל מפלגת העבודה באופן ממוקד בכנסת ה-25 ובממשלה הבאה להשגתם של היעדים הבאים:

 • ביטול הצעדים החד צדדיים בענפי הפירות והירקות וגיבוש הסכם לתמיכה בחקלאות הישראלית
  בטל את הצעדים החד צדדיים והלא מוסכמים הנוגעים לענפי הפירות והירקות ונוביל לגיבוש הסכם אסטרטגי שבמרכזו תמיכה ישירה משמעותית של המדינה בחקלאים בתמורה להפחתת מכסים והסרת חסמי יבוא.
 • המשך תוכנית התעצמות המשטרה – נמשיך ונרחיב את התכנית לתגבור כוח האדם למשטרה ב-1200 שוטרים ושוטרות מדי שנה. נמשיך גם בשיפור תנאי העסקת השוטרים והכשרתם.
 • המשך יישום תוכנית ״מסלול בטוח״ למאבק בפשיעה בחברה הערבית
  נמשיך בישום והרחבת תכנית "מסלול בטוח", תכנית האכיפה הממשלתית המשולבת למאבק בפשיעה בחברה הערבית שהביאה להישגים משמעותיים במהלך השנה האחרונה.
 • המשך יישום החלטת הממשלה 549
  המשך יישום התכנית הרב שנתית לבניין כוח השיטור בחברה הערבית. לצד הוספת שוטרים וניידות, גם הקמת שיטור עירוני בערים ערביות, פריסת מצלמות והקמת מוקדים רשותיים, והפעלת תוכניות מניעה ושיקום ברמה היישובית.
 • המשך קידום ״חבילת החקיקה" של המשרד לביטחון פנים
  המשך קידום סדרת חוקים שגובשה בשנה האחרונה ושהעברתם לא הסתיימה, עקב פיזור הכנסת. בין החוקים - חוק החיפוש, חוק המצלמות, חוק האיירסופט, חוק הפרוטקשן )חברות שמירה(, חוק החילוט ועוד.
 • מלחמה בטרור החקלאי
  המשך פריסת ״שיטור מועצתי״ במועצות אזוריות, המשך הפריסה וההקמה של המרחבים המבצעיים של מג״ב להגברת האכיפה על פשיעה חקלאית, והרחבת בסיסי המתנדבים של ״המתמיד״ שהוקמו השנה בנגב ובגליל למאות מתנדבים נוספים.
 • כוח המילואים של מג"ב
  המשך בניית כוח המילואים של מג"ב, והקמת 18 פלוגות חדשות במהלך השנתיים הקרובות (בנוסף ל-10 שהוקמו השנה).
 • אלימות נגד נשים
  השלמת החקיקה להפעלת איזוק אלקטרוני על גברים אלימים, הקמת יחידת יישום במשרד לביטחון פנים, והרחבת כלי המענה לנשים מאוימות – כלבי הגנה, סיירות הגנה על הבית, מקלטים מאובטחים, אמצעים טכנולוגיים. הרחבה נוספת של מודל מחלקות המשפחה, תוך התמקדות בחברה הערבית, הטמעת ״החדרים החמים״, ולקחים מתהליך ״חווית לקוח״ למתלוננות על עבירות מין ליצירת מקום בטוח לדיווח וחקירה.
 • שירות בתי הסוהר
  יישום התכנית הלאומית שגובשה ואושרה להרחבת תשתיות הכליאה )בהיקף של 800 מיליון ש"ח(, בעזרת בנייה נרחבת, השלמת תכנית ההתעצמות הטכנולוגית והדיגיטלית, הקמת סוכנות המודיעין בשב״ס להעצמת יכולותיו המודיעיניות ויישום תוכנית לאומית מקיפה לשיקום אסירים - תוך מיקוד באסירים שאינם מקוצרי שליש.
 • כבאות
  הרחבת טייסת הכיבוי (טייסת ״אלעד״) במסוקי כיבוי חדישים, הטמעת התכנית הרב-שנתית להתעצמות הכבאות הכוללת תוספת של כ-2000 לוחמי אש, אמצעי כיבוי חדישים ופריסת תחנות כיבוי איש, והפעלת תכנית ״כיפת האש״ – מודל כיבוי חדשני המאפשר זיהוי מהיר של שריפות ענק וכיבוי באמצעים אוטונומיים.
 • תכנית לקיצור הליכים בפרקליטות ובתי המשפט
  נפתח בתכנית לקיצור הליכים בפרקליטות ובבתי המשפט, שתכלול גיוס תובעים ושופטים נוספים, העברת הליכים קלים למסלול מינהלי ודיגיטלי ועוד.
 • מלחמה בפשיעה בחברה הערבית
  נמשיך במלחמה בפשיעה בחברה הערבית ובמימוש תכנית החומש הייעודית. נחזק את יחידות המשטרה וגורמי הממשלה במאבק נגדה, ונקדם תיקוני חקיקה דרושים שיעזרו במאבק בפשיעה המאורגנת.
 • מלחמה בדמי החסות
  נחוקק חוק ייעודי למלחמה בדמי החסות, שיעביר את העיסוק בנושא למשטרה, יחמיר את העונשים על העבירה, יתן כלים להגנה ופיצוי של עדים, ויקל על המלחמה בנושא.
 • המשך הרחבת מערך בתי המשפט הקהילתיים
  נפעל להרחבת מערך בתי המשפט הקהילתיים ולהגדלת המענים שהם נותנים לעוברי העבירה הנשפטים במסגרתם.
 • הוסטלים ומסגרות לעוברי עבירה
  נפעל להרחבת מערך ההוסטלים והמסגרות לעוברי עבירה, והגדלת תקצובם כך שיעסוק בשיקום הוליסטי של נפגעי העבירה והחזרתם למסלול הנורמטיבי.

למצע העבודה המלא לכנסת ה-25, בקישור.

"אני פוסע בעקבות בן־גוריון בעיניים עצומות אבל מדי פעם אני פוקח את עיני"
זלמן ארן

הרשמה לעדכונים

מאז 2004

כבר 20 שנה, הבמה הרעיונית היא כיכר העיר היחידה עבור חברי מפלגת העבודה.

מצב מפקד

חברי.ות מפלגה פעילים: כ-48,288
לנתונים המלאים | התפקדות

העבודה בסקרים

נכון לתאריך 24.6.24, העבודה-מרצ עם 11 מנדטים (N12), העבודה 5 ומרצ 4 מנדטים (מעריב)
למעקב סקרים

יצחק רבין - 2014 C

התחברות

לפרסום מאמרים

אחד במאי