מצע העבודה לבית לאנשים עם מוגבלויות בכנסת ה-25

Thank you for rating this article.

מצע מפלגת העבודה לכנסת ה-25 בראשות מרב מיכאלי - בית לאנשים עם מוגבלויות.

מפלגת העבודה היא ביתם של האנשים והנשים עם המוגבלויות בישראל. אנו מאמינים שחברה בריאה וצודקת היא חברה שוויונית, שכל חבריה חיים יחד בקהילה, זוכים לנגישות מלאה לכל משאביה וחלקיה ונהנים משירותים ציבוריים זמינים ואיכותיים. הכללה והכלה מלאה של אנשים ונשים עם מוגבלות היא חובה ערכית, מוסרית וחברתית, הנובעת הן מאופייה וצביונה הדמוקרטי והיהודי של מדינת ישראל והן מתוקף עקרונות שגובשו בחקיקה בכנסת ובאמנות בינ"ל. מפלגת העבודה מחויבת לשוויון זכויות ולמאבק בלתי מתפשר באפליה ובהדרה חברתית של אנשים עם מוגבלות מכל סוג שהיא.

בכנסת האחרונה העברנו בוועדת העבודה והרווחה את חוק שירותי רווחה לאנשים עם מוגבלויות, אישרנו תקנות לשירותי בריאות בשעת חירום לאנשים עם מוגבלות, ועוד. גם בכנסת הזו נמשיך בפעולה נחושה לקידום זכויותיהם של האנשים עם המוגבלויות ובכלל זה התקנת תקנות שירותי רווחה, הרחבת הנגשת התחבורה הציבורית הבין-עירונית, העלאת הקצבאות לילדים ולאנשים עם מוגבלויות וכפל קצבאות לאזרחים ותיקים עם מוגבלויות

כחלק מהמשך המאבק למען האנשים והנשים עם המוגבלויות בישראל, מפלגת העבודה תפעל באופן ממוקד בכנסת ה-25 ובממשלה הבאה להשגתם של היעדים הבאים:

 • הקמת מועצה ורשות לאומית לקידום עניינם של אנשים ונשים עם מוגבלויות בישראל תחת משרד ראש הממשלה
  המועצה והרשות יאגמו, יתכללו ויקדמו את פעולתם של כל המשרדים הממשלתיים בכל הנוגע לזכויותיהם וענייניהם של אנשים עם מוגבלויות, יקדמו תוכנית לאומית רב-מגזרית לטווח ארוך ועוד.
 • תיקון תקנות לחוק שירותי רווחה לאנשים עם מוגבלויות
  נקדם התקנת תקנות ליישום חוק שירותי רווחה לאנשים עם מוגבלויות, במסגרתן נדאג להפסקת ההפרטה של השירותים לאנשים עם מוגבלויות, למתן סל סיוע אישי לחיים עצמאיים ואוטונומיים בקהילה לכל אדם עם מוגבלות ועוד.
 • טיפול עומק במחסור בנשות ואנשי מקצוע הנותנים שירותים לילדים ואנשים עם מוגבלויות
  נעלה את השכר ונשפר את תנאי ההעסקה של עובדי ועובדות המגזר הציבורי במקצועות הבריאות, הטיפול, הליווי והשילוב לילדים ואנשים עם מוגבלויות, ונוסיף תקנים שיענו על הצורך בפועל. נכשיר ונגייס אנשי מקצוע למתן שירותים איכותיים ומקצועיים לילדים ומבוגרים עם מוגבלויות במערכות החינוך, הרווחה והבריאות.
 • החייאת מערך שירותי בריאות הנפש ושיקומו
  נפעיל תכנית חומש לרפורמה בבריאות הנפש, אשר תבטיח מתן שירותי בריאות נפש ראויים, תוך הגדרת איכות, זמן המתנה ומקום (קבלת המענה) סבירים. מתוך הכרה בפסיכולוגיה ציבורית כקו ראשון בטיפול נפשי, נפעל לשימור נשות ואנשי מקצוע במערך בריאות הנפש בעזרת העלאת שכרם והגדלת התקינה במחלקות ובמרפאות. נקדם שירותים הולמים בקהילה ונתמוך בהקמת בתים מאזנים. נקדם תיקון בחוק בריאות ממלכתי שיאפשר גם למתמודדי נפש לבחור את מקום האישפוז. נגדיל בצורה משמעותית את שכרם ומספרם של הפסיכולוגים והפסיכיאטריים הציבוריים.
 • הנגשה
  נמשיך בהנגשת המרחב הציבורי, כלל המשרדים והשירותים הממשלתיים ונתמרץ הנגשת עסקים פרטיים.
 • קידום תעסוקה
  נקדם את אפשרויות התעסוקה לאנשים ונשים עם מוגבלויות בשוק החופשי, כולל הנגשת מקומות עבודה, הכשרה מקצועית ייעודית, הסברה וסיוע למעסיקים, מתן תמריצים ועוד. נבטל את ההגבלות בחוק לרון על הפחתת קצבת הנכות לאדם עם מוגבלות לפי גובה השכר.

חינוך והשכלה
במקום חוק חינוך מיוחד נפרד, נתקן את חוק חינוך חובה כך שיכלול בתוכו פרק לגבי הזכות לשירותי חינוך מיוחדים לתלמידות ולתלמידים עם מוגבלויות, כולל השוואת התקצוב לתלמידים המשולבים בחינוך הכללי. נשפר את השכר ותנאי ההעסקה של נותני השירותים המיוחדים בחינוך ונתמרץ העסקת עובדות ועובדים איכותיים עם הכשרה מתאימה וליווי מקצועי. נקדם שירותים שיאפשרו לימודי המשך והשכלה אקדמית לצעירות ולצעירים עם מוגבלות.

רפורמת השילוב
נתקן את רפורמת השילוב, תוך הגדלת שכר המורות והסייעות העוסקות בשילוב, הקטנת הכיתות, הוספת הכשרות והגדלת התקציבים המיועדים להצלחת השילוב.

 • העלאת קצבת הנכות וניתוק מרכיב קצבת הנכות ממרכיב כושר ההשתכרות
  מרכיב קצבת הנכות נועד לגשר על הפערים מעצם הנכות, ואין קשר בין מרכיב זה ליכולת ההשתכרות של אנשים עם מוגבלויות. במקביל, יש להעלות את מרכיב קצבת הנכות הנפרד באופן שיגשר על הפערים ויאפשר חיים בכבוד.
 • משפחות מיוחדות
  נקדם את חוק משפחות מיוחדות שמעגן את זכויותיהן של משפחות לילדים וילדות עם מוגבלויות ונותן להן זכויות ייחודיות.

למצע העבודה המלא לכנסת ה-25, בקישור.

"העזה ורומנטיקה בשאיפה ובמחשבה, וריאליזים גמור בהגשמה"
יוסף שפרינצק, ועידת היסוד של מפא"י 6-7.1.1930

הרשמה לעדכונים

מאז 2004

כבר 20 שנה, הבמה הרעיונית היא כיכר העיר היחידה עבור חברי מפלגת העבודה.

מצב מפקד

חברי.ות מפלגה פעילים: כ-48,288
לנתונים המלאים | התפקדות

העבודה בסקרים

נכון לתאריך 24.6.24, העבודה-מרצ עם 11 מנדטים (N12), העבודה 5 ומרצ 4 מנדטים (מעריב)
למעקב סקרים

יצחק רבין - 2013 אוניברסיטת תל-אביב

התחברות

לפרסום מאמרים

אחד במאי