עקרונות ההסכם של מפלגת העבודה עם מפלגת גשר

Thank you for rating this article.

עקרונות ההסכם של מפלגת העבודה עם מפלגת "גשר" וכפי שאושרו במושב ה-4 של הוועידה ה-10 בתאריך 31.07.2019.

• מפלגת העבודה הציעה למפלגת גשר כי המפלגות יפעלו במשותף ויגישו רשימה משותפת באמצעותה יתמודדו בבחירות לכנסת ה–22 אשר יתקיימו ביום 19.9.17.

• יו"ר מפלגת גשר הגב' אורלי לוי אבוקסיס תמוקם במקום השני ברשימה. בנוסף, מפלגת גשר תקבל את מקומות 7 ,10 ,14 ,17 ו-20 .מועמדי כל מפלגה יבחרו על ידיה ללא התערבות המפלגה האחרת. צירוף רשימה ו/או מפלגה נוספת יתקיים בהסכמת שני ראשי המפלגות (עם זאת מוסכם כי כל צירוף לא ישנה את מיקומם של נציגי גשר בהתאם להסכם).

• במסגרת ההסכם, מפלגת העבודה ומפלגת גשר יגישו רשימה משותפת לבחירות ויפעלו בכנסת ה-22 תחת תחת סיעה אחת. כמו כן, המפלגות יפעלו תחת מטה בחירות מרכזי משותף שבראשו יעמוד נציג מפלגת העבודה ויכלול גם את נציגי גשר.

• המפלגות יפעלו בשיתוף פעולה מלא מבחינת כספי תרומות, תשתיות, הפעלת מתנדבים, פעילות שטח ביום הבחירות וכו'. החלטות מהותיות לגבי המסרים יתקבלו על ידי שני ראשי המפלגות, כמו גם הכרעה בסוגיות אשר נמצאות במחלוקת. במידה ולא תהיה הסכמה בין הצדדים, יחליטו שני ראשי המפלגות כיצד להנחות את מפלגותיהן. כנקוב בסעיף 12 לחוק מימון מפלגות, המפלגות ימשיכו לקיים ניהול כספים נפרד. עניין כספי מימון הבחירות לכנסת ה-22 יוסדר בהסכם נפרד.

• שתי המפלגות רואות עין בעין את הצורך להרחיב ולשפר את השירות הציבורי ושמות דגש על הטיפול בתחומים חברתיים נרחבים אשר הוזנחו על ידי ממשלות ישראל, ובמטרה לפעול במשותף למען אזרחי ישראל בתחומים אלו בכנסת ישראל. בין תחומים אלו מצויים: מערך הדיור הציבורי, שיקום מערכת הבריאות ,הסדרה ושיפור זכויות הקשישים צמצום הפערים החברתיים בחברה, ביצוע רפורמות בתחום החינוך ובפרט במערך החינוך בגיל הרך לרבות במעונות היום והעברתם לאחריות משרד החינוך.

• לאחר הבחירות לכנסת ה-22 תוקדם ועדת כינון שתגבש את ההיבטים הפוליטיים והארגוניים של הסיעה המאוחדת בכנסת ה-22 .בין היתר תקבע הועדה את כללי ההתנהלות השוטפת, דפוס שיתוף הפעולה בין המפלגות, אופן שילוב הנציגים בתפקידים הציבוריים והפרלמנטריים, הועדה תורכב מיושבי ראש המפלגות או מי שימונה מטעמם כנציג.

• צוות ניהול המו"מ הקואליציוני של הרשימה המואחדת, לרבות צוות הסיעה המאוחדת בשלב ההמלצות בבית הנשיא, יכלול נציג מכל מפלגה בהתאם להחלטת יו"ר המפלגות. במידה והסיעה המאוחדת תצטרף לקואליציה להקמת ממשלה ותהיה זכאית למינוי שרים, תהיה זכאית יו"ר גשר, אורלי לוי אבקסיס, לתיק השני שיוצע (בעדיפות לתיק החינוך). תפקידים נוספים שיוסכמו במסגרת הסכם קואליציוני יחולקו בין המפלגות באופן יחסי למספר הח"כים של כל מפלגה.

• הסכם זה ייחתם ע"י יו"ר מפלגת העבודה ועקרונותיו יאושרו ע"י ועידת מפלגת העבודה.

===

להורדה כקובץ pdf PDF.

"אני פוסע בעקבות בן־גוריון בעיניים עצומות אבל מדי פעם אני פוקח את עיני"
זלמן ארן

הרשמה לעדכונים

מאז 2004

כבר 20 שנה, הבמה הרעיונית היא כיכר העיר היחידה עבור חברי מפלגת העבודה.

מצב מפקד

חברי.ות מפלגה פעילים: כ-48,288
לנתונים המלאים | התפקדות

העבודה בסקרים

נכון לתאריך 10.6.24, העבודה-מרצ עם 9 מנדטים, בראשות יאיר גולן
למעקב סקרים

יצחק רבין

התחברות

לפרסום מאמרים

אחד במאי