גדוד העבודה וההגנה על שם יוסף טרומפלדור

Thank you for rating this article.

"גדוד העבודה וההגנה על שם יוסף טרומפלדור", שמטרתו "בניין הארץ על-ידי יצירת קומונה כללית של העובדים העבריים בארץ-ישראל" והיה אחת מראשונות התארגנויות הפועלים וגיבוש תנועת העבודה בארץ-ישראל ומהווה את האב ההיסטורי של תנועת העבודה, מפא"י, המערך ומפלגת העבודה של היום.

גדוד העבודה

הגדוד הוקם בתאריך בי"א באלול תר"פ (25.8.1920), על ידי מנהיגי כמו מניה וישראל שוחט, יצחק שדה ויהודה אלמוג שהגיעו מתנועות החלוץ והשומר. בעוד שאם הקמתו כלל מעל 80 חברות וחברים, הרי ששיאו היום בו כ-3,000 פועלות ופועלים שעסקו במגוון עבודות כסלילת כבישים, מסילות רכבת, חקלאות, מלאכה קלה, סבלות והובלה וכן שירותים לצבא הבריטי..

במהלך השנים הנהיגו את גדוד העבודה אישים כמו יצחק שדה, יהודה אלמוג, ישראל שוחט ומנחם אלקינד.

הגדוד הקים את קיבוץ עין-חרוד (22.9.1921) ואת קיבוץ תל יוסף (14.12.1921) לאחר מכן את רמת רחל ועל-ידי פלוגת הגדוד בירושלים.

בדצמבר 1929 התפרק הגדוד ולאחר סדרה של חילוקי דעות רעיוניים בתנועת העבודה על פלגיה השונים.

מקור: ארכיון רשות-השידור (כאן 11)

תקנון הגדוד

עיקרי התקנון היו:

  1. ארגון החברים בקיבוצים בעלי משמעת הנמצאים ברשות ההסתדרות הכללית לכל ענייני העבודה וההגנה.
  2. קופה כללית המספקת את צורכי החברים.
  3. תוצרת פנימית המספקת את צורכי החברים.
  4. הרחבת המשק ושיכלול תנאי העבודה על ידי השקעת הרווחים העודפים למטרה זו.
  5. ביצור הסתדרות העובדים הכללית וכיוון דרכה במגמת הגדוד.

דרך הפעולה על פי התקנון

  1. הגדוד מוציא לפועל עבודות ציבוריות, עבודות הכשרה וכיבוש, עבודות מקצועיות שונות בהנהלה עצמית על אחריותו הגמורה.
  2. שולח את חבריו לכל מיני עבודות גם בתנאים אחרים, בייחוד על פי דרישת ההסתדרות.
  3. מסדר ענפי משק שונים הדרושים להספקת צרכיו ומסדר משקים חקלאיים שלמים בשביל הסידור הקבוע של החברים.
  4. מספק את הצרכים. התרבותיים ודואג להגברתם.

מקורות

1. אתר וויקיפדיה, בקישור.

2. חוברת א' של "גדוד העבודה על-שם יוסף טרומפלדור בארץ-ישראל, גדוד העבודה" בהוצאת הוועד הפועל המרכזי של גדוד העבודה ע"ש יוסף טרומפלדור, ירושלים, תרפ"ה.

3. שאול גדעון, הבלוג.

"... אין לפרולטוריון מה להפסיד מלבד כבליו יש לו עולם ומלואו להרוויח. פועלי כל העולם התאחדו!"
קארל מרקס, המניפסט הקומוניסטי

הרשמה לעדכונים

מאז 2004

כבר 20 שנה, הבמה הרעיונית היא כיכר העיר היחידה עבור חברי מפלגת העבודה.

מצב מפקד

חברי.ות מפלגה פעילים: כ-48,288
לנתונים המלאים | התפקדות

העבודה בסקרים

נכון לתאריך 10.6.24, העבודה-מרצ עם 9 מנדטים, בראשות יאיר גולן
למעקב סקרים

מאמרים דומים

יצחק רבין

התחברות

לפרסום מאמרים

אחד במאי