בבית הזה יושבים אסירים לשעבר, הם לא צריכים לחזור למקום הזה

Thank you for rating this article.

ח"כ משה מזרחי ז"ל, על הצעת חוק הקלון לכהונה בכנסת ובממשלת ישראל: "אנחנו נכשלנו במבחן הציבור ... איך זה נראה שבבית הזה, יושבים אסירים לשעבר. שאולי גם יהיו שרים מחר. הם לא צריכים לחזור למקום הזה שהם בגדו בו. אל תגידו לנו נבחרו על ידי הציבור. אנחנו צריכים לקבוע את הכללים ... הסביבה הפוליטית שלהם דוחה אותם, היא מוציאה אותם מהמשחק".

"סוד גלוי הוא כי קרנן של הכנסת והממשלה ירדו פלאים בעיני הציבור הישראלי, דבר שבא לידי ביטוי בנכונותם ההולכת ופוחתת של אזרחי המדינה לקחת חלק בתהליך הפוליטי, אין ספק שחוסר ניקיון כפיהם של נבחרי הציבור תרם רבות לתופעה זו. בשנים האחרונות רבו המקרים בהם נבחרי ציבור שקיבלו מנדט מקהל הבוחרים עברו עבירות תוך כהונתם כחברי הכנסת והורשעו על ידי בית המשפט בגין עבירה שיש עמה קלון. זו הצעת חוק נוספת שמטרתה להשיב את אמון הציבור בנבחריו, הצעה זו שולחת מסר ערכי ומבהירה כי לא נאפשר לחברי כנסת שסרחו לשוב לזירת הפשע. כולי תקווה, כי סדרת הצעות חוק שהגשתי הנוגעות גם לראשי הערים ולשרי הממשלה, תשפר את איכות השלטון בישראל ואת אמות המוסר של שליחיה הציבוריים" (מהנאום, בכנסת ה-19).

"לא יתמנה לשר מי שעבר עבירה בזמן כהונתו כחבר הכנסת או חוק הממשלה; הורשע בפסק דין סופי וקבע בית המשפט שיש עם העבירה קלון; ונתון למאסר בפועל לתקופה העולה על 6 חודשים ... הוראות חוק יסוד זה יחולו גם על מי שהורשע בסעיף זה לחוק, גם לפני תחילתו" (טיוטת הצעת החוק).

 

"אנחנו הבית של כל יהודי בעולם אנחנו המקלט אנחנו גם האחריות"
יצחק רבין, מתוך נאום בקונגרס הציוני בירושלים (ה-3 בפברואר 1992)

מאז 2004

כבר מעל 18 שנה, הבמה-הרעיונית היא כיכר העיר היחידה עבור חברי מפלגת העבודה.

מאמרים דומים

הרשמה לעדכונים

יצחק רבין

התחברות

לפרסום מאמרים

אחד במאי