בקשה דחופה: קיום בחירות לוועידה ה10

Thank you for rating this article.

לכבוד פרופ' דוד ליבאי, עו"ד - יו"ר ועדת חוקה במפלגת העבודה; חברי ועדת החוקה

הבמה הרעיוניתהנדון: פגמים חמורים וסיכול הבחירות לוועידת מפלגת העבודה הישראלית ה-10 וזימון מתוכנן של הוועידה ה9 שפג תוקפה - התראה בטרם נקיטת הליכים

מכובדי,

בשם מרשיי חברי מוסדות מפלגה ו\או סיעת העבודה בהסתדרות ובכנסת ישראל לפנות אליך במכתבי זה.

הריני לפנות אליך בתפקידך כיו"ר ועדת חוקר מכוח הוראת סעיף 29א בחוקת מפלגת העבודה הישראלית הקובע:

"נתעורר ספק לגבי חוקיות הליך במוסדות המפלגה, לפני שננקט אותו הליך או במהלכו, או לגבי משמעותה או פירושה של הוראה מחוקת המפלגה תפסוק בעניין ועדת החוקה. פסיקת הועדה תחשב כהוראת שעה ותעמוד בתוקפה כל זמן שמרכז המפלגה לא פסק אחרת

להזכירך, התחייבה המפלגה לסיים את הליך בחירת המוסדות עד אפריל 2018 והכול בנסיבות פקיעת תקופה וסמכותה של הוועידה ה9 ביום 4/9/2016 בחלוף 4 שנים ממועד בחירתו ועיקרון רציפות הכהונה אינו חל על הוועידה! וגם מרכז המפלגה פסק מלכהן מיום 10/2017 בחלוף למעלה מ-5 שנים לכהונתו.

זאת ועוד, כונסה הוועידה ה-9 למושב אחרון לאחר שאישרה את התקנון לבחירת הוועידה ה-10 ונספחים.

בתום מושב זה, לכל המאוחר, החלו הבחירות לוועידת המפלגה ה-10 ולמוסודת המפלגה.

...

בכבוד רב,

דניאל כהן, עו"ד

 

העתק: חברי ועדת חוקה; חברי סיעת העבודה בכנסת; חברי סיעת העבודה בהסתדרות; מר אבי גבאי - יו"ר מפלגת העבודה; עו"ד ערן חרמוני - מזכ"ל מפלגת העבודה; עו"ד יגאל שפירא - יו"ר המוסד לבירור עתירות; עו"ד גיא בוסי - יועמ"ש מפלגת העבודה

=====

להורדת עותק הפניה הבמה הרעיונית כקובץ.

"עלינו ליצור צירוף של נכונות לקרב את המיעוט הערבי ליעודים הדמוקרטיים הפשוטים של המדינה, בלי להטיל על שכמם את מעמסת הציונות"
יגאל אלון, 1959

מאז 2004

כבר מעל 18 שנה, הבמה-הרעיונית היא כיכר העיר היחידה עבור חברי מפלגת העבודה.

הרשמה לעדכונים

יצחק רבין

התחברות

לפרסום מאמרים

אחד במאי