סקר הפריימריז הגדול

להצבעה

מי יהיה יו״ר העבודה?

הצביעו | השפיעו

בקשה דחופה: קיום בחירות לוועידה ה10

Thank you for rating this article.

לכבוד פרופ' דוד ליבאי, עו"ד - יו"ר ועדת חוקה במפלגת העבודה; חברי ועדת החוקה

הבמה הרעיוניתהנדון: פגמים חמורים וסיכול הבחירות לוועידת מפלגת העבודה הישראלית ה-10 וזימון מתוכנן של הוועידה ה9 שפג תוקפה - התראה בטרם נקיטת הליכים

מכובדי,

בשם מרשיי חברי מוסדות מפלגה ו\או סיעת העבודה בהסתדרות ובכנסת ישראל לפנות אליך במכתבי זה.

הריני לפנות אליך בתפקידך כיו"ר ועדת חוקר מכוח הוראת סעיף 29א בחוקת מפלגת העבודה הישראלית הקובע:

"נתעורר ספק לגבי חוקיות הליך במוסדות המפלגה, לפני שננקט אותו הליך או במהלכו, או לגבי משמעותה או פירושה של הוראה מחוקת המפלגה תפסוק בעניין ועדת החוקה. פסיקת הועדה תחשב כהוראת שעה ותעמוד בתוקפה כל זמן שמרכז המפלגה לא פסק אחרת

להזכירך, התחייבה המפלגה לסיים את הליך בחירת המוסדות עד אפריל 2018 והכול בנסיבות פקיעת תקופה וסמכותה של הוועידה ה9 ביום 4/9/2016 בחלוף 4 שנים ממועד בחירתו ועיקרון רציפות הכהונה אינו חל על הוועידה! וגם מרכז המפלגה פסק מלכהן מיום 10/2017 בחלוף למעלה מ-5 שנים לכהונתו.

זאת ועוד, כונסה הוועידה ה-9 למושב אחרון לאחר שאישרה את התקנון לבחירת הוועידה ה-10 ונספחים.

בתום מושב זה, לכל המאוחר, החלו הבחירות לוועידת המפלגה ה-10 ולמוסודת המפלגה.

...

בכבוד רב,

דניאל כהן, עו"ד

 

העתק: חברי ועדת חוקה; חברי סיעת העבודה בכנסת; חברי סיעת העבודה בהסתדרות; מר אבי גבאי - יו"ר מפלגת העבודה; עו"ד ערן חרמוני - מזכ"ל מפלגת העבודה; עו"ד יגאל שפירא - יו"ר המוסד לבירור עתירות; עו"ד גיא בוסי - יועמ"ש מפלגת העבודה

=====

להורדת עותק הפניה הבמה הרעיונית כקובץ.

"לציונות הגעתי מתוך יהדות; לסוציאליזם הגעתי מתוך הגינות"
זלמן ארן

הרשמה לעדכונים

סקר הפריימריז 2024

להצבעה

הסקר הגדול של המתמודדים ליו״ר

הצביעו | השפיעו

מאז 2004

כבר 20 שנה, הבמה הרעיונית היא כיכר העיר היחידה עבור חברי מפלגת העבודה.

מצב מפקד

חברי.ות מפלגה פעילים: כ-42,576
לנתונים המלאים | התפקדות

העבודה בסקרים

נכון לתאריך 19.5.24, העבודה-מרצ עם 8 מנדטים (בראשות יאיר גולן), מרצ 4 והעבודה 0 מנדטים.
למעקב סקרים

יצחק רבין - לא נשכח

התחברות

לפרסום מאמרים

אחד במאי