סקר הפריימריז הגדול

להצבעה

מי יהיה יו״ר העבודה?

הצביעו | השפיעו

הצעת החלטה/הסתייגויות במסגרת סדר יום הוועידה ה-10 12.6

Thank you for rating this article.

אנו הח"מ פונים בדרישה להעלות את הצעתנו לדיון והצבעה בתוך סדר היום בכינוס הועידה העשירית שנקבע ליום 12/06/2019 (ובמידה ויידחה לתאריך אחר, להעלות את ההצעה אז) ודורשים לקיים את ההצבעה על ההצעה הנ"ל בדרך של הצבעה חשאית (טופס החתמה pdf להורדה):

1. הבחירות לתפקיד יושב ראש מפלגת העבודה יהיו אישיות, ישירות וחשאיות. ההצבעה בבחירות תהיה באמצעות פתקיהצבעה (לא ממוחשבת) והכל לפי החלטות ועדת הבחירות (במקום ס' 3 לתקנון הבחירות).

2.  ועדת הבחירות המוצעת תהא ועדת הבחירות שתאושר ביום 12.6.2019 (או בכל תאריך נדחה אחר בו תתקיים הועידה) ואלו חבריה: יו"ר – חכ"ל רענן כהן, מ"מ יו"ר – עו"ד חגי מירום, חברים – עו"ד יוסי כץ, חכ"ל מאשה לובלסקי, החב' דליה היבנר, החב' אברהים אבו ראס, עו"ד אורית טובים, החב' שלומית מור יוסף (במקום ס' 6.1 בתקנון שהוצע על ידי המפלגה).

3. בתקנון הבחירות במקום ס' 6.5 המגדיר את תפקידי ועדת הבחירות בניהול הבחירות יבוא הנוסח הבא: ועדת הבחירות אחראית לניהול הליך הבחירות בהתאם לתקנון הבחירות. בכלל זאת, ועדת הבחירות תנהל ותארגן את הבחירות בקלפיות, תקבע את סדרי הפיקוח על ההצבעה והספירה, תפקח על ביצוע הבחירות ותאשר את תוצאותיהן.

מזכ"ל המפלגה או מי שיוסמך לכך מטעמו אחראי לביצוע כלל הליכי הבחירות לפי הנחיות ועדת הבחירות ולצורך זה יוכפפו אליו כל גורמי המקצוע הרלוונטיים במפלגה לרבות אגף מפקד ומידע.

4. בתקנון הבחירות במקום ס' 6.9 המגדיר את סמכותה הבלעדית והסופית של ועדת הבחירות לקבוע את מספר, מיקומי ושעות פעילות הקלפיות יבוא הסעיף הבא: ועדת הבחירות תקבע ותפרסם מראש את כמות ומיקומי אתרי ההצבעה. מיקום הקלפיות, כמותן ושעות פעילותן ייקבע ע"י ועדת הבחירות בכפוף להנחיות הבאות:

1. שעות ההצבעה בקלפיות יהיו משעה 10 בבוקר עד שעה 22

2. בכל סניף/יישוב/רשות מקומית שיש בהם 100 מתפקדים ומעלה תוצב קלפי לאורך כל היום ובשעות הפעילות המוגדרות.

3. בכל סניף/יישוב/רשות מקומית שיש בו/ה 60 מתפקדים ומעלה ועד 99 מתפקדים, תוצב קלפי לאורך המחצית השנייה של היום בין השעות 16:00 ל22:00

4. בכל מקרה לא תוצב קלפי בסניף/יישוב/רשות מקומית למחצית יום בשעות הבוקר

5. בתקנון הבחירות במקום ס' 7 העוסק בפרסום תוצאות הבחירות יבוא הנוסח הבא:

ועדת הבחירות תפרסם את תוצאות הבחירות באתר המפלגה כאשר התוצאות יפורסמו הן בחלוקת קולות ארצית והן בחלוקת הקולות באתרי ההצבעה השונים ולפי הקלפיות השונות.

6. בתקנון הבחירות במקום ס' 10.1 העוסק בפנקס הבוחרים יבוא הנוסח הבא:

פנקס הבוחרים יכלול, לכל הפחות, את שמות בעלי זכות הבחירה וכן מען, מחוז וסניף שאליו הם משתייכים ופרטי קשר מלאים עמם כולל מספר טלפון ומספר טלפון נייד.

שם מלא  תעודת זהות חתימה
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

טופס החתמה pdf להורדה כקובץ.

מפלגה שרוצה להתמודד על השלטון לא יכולה להיות מפלגה לא דמוקרטית. ההיסטוריה לא משקרת. מעולם לא כבשה רשימה פרטית, של איש כזו או אחר, את השלטון בישראל.
מרב מיכאלי, 24.1.2021

הרשמה לעדכונים

סקר הפריימריז 2024

להצבעה

הסקר הגדול של המתמודדים ליו״ר

הצביעו | השפיעו

מאז 2004

כבר 20 שנה, הבמה הרעיונית היא כיכר העיר היחידה עבור חברי מפלגת העבודה.

מצב מפקד

חברי.ות מפלגה פעילים: כ-42,576
לנתונים המלאים | התפקדות

העבודה בסקרים

נכון לתאריך 19.5.24, העבודה-מרצ עם 8 מנדטים (בראשות יאיר גולן), מרצ 4 והעבודה 0 מנדטים.
למעקב סקרים

יצחק רבין

התחברות

לפרסום מאמרים

אחד במאי