פניה לועדת חוקה שלא לאשר העברת בחירות לוועידה

Thank you for rating this article.

לכבוד חברות וחברי ועדת החוקה של מפלגת העבודה,

אנו יוצאים היום למאבק על עתידה של מפלגת העבודה ויתכן על עצם קיומה. המאבק הזה הוא על דמותה של מפלגת העבודה כמפלגה דמוקרטית הבוחרת את המנהיגות הראויה ביותר באופן שקוף, חוקי ודמוקרטי.

חברות וחברי ועדת החוקה, אתם נדרשים היום לקבל את אחת ההחלטות הקשות בחיי המפלגה, החלטה שתשפיע על דמותה ועתידה של המפלגה. ההחלטה המונחת לפניכם אינה לאפשר העברת הסמכות לבחירת יו"ר המפלגה מידיהם של כלל חברי המפלגה לידיהם של צירי ועידת המפלגה, אלא להחליט האם מפלגת העבודה תמשיך להתקיים כמפלגה דמוקרטית כפי שהייתה מיום כינונה, או תיהפך למפלגה בה שולט יו"ר המפלגה ולחברי המפלגה אין חלק בהתנהלותה.

יש כבר מפלגות המתנהלות בדרך זו. אם מפלגת העבודה תלך בדרכן היא תשאיר במערכה הפוליטית את "הליכוד" כמפלגה הדמוקרטית הגדולה שנותרה. מפלגתנו שהתהדרה בהיותה מפלגה דמוקרטית, תאבד יסוד חשוב בקיומה.

אנחנו חברים במפלגת העבודה מזה זמן רב. הלכנו אתה לאורך הדרך בזמנים הטובים ובזמנים הקשים. תמכנו ביושבי הראש של המפלגה גם כשהם כשלו לצערנו, המנהיג הנוכחי נמצא בצד שכשל והניסיון שלו להשתלט על המפלגה בדרך לא דמוקרטית פוגע בנו - חברי/ות המפלגה. אנו רואים בצעד זה רמיסת זכותם הבסיסית של חברות וחברי המפלגה - לבחור ולהיבחר.

ועדת החוקה בראשותו של פרופ' דוד ליבאי, אשר נדרשה לסוגיה זו ביוני 2019 קבעה שעל פי חוקת המפלגה יו"ר המפלגה ונציגיה לכנסת נבחרים בבחירות מקדימות של כלל חברי המפלגה. ניסיון לתקן חוק זה דרך ועידת המפלגה עלול ליצור יתרון לא הוגן עבור חלק מהמתמודדים ולפגוע בעקרון השוויון.

כאשר אנחנו בחרנו להצטרף כחברי מפלגה (ובגין זה לשלם דמי חבר בסכומים לא מבוטלים לאורך השנים) עשינו זאת בהסתמך על הזכות היסודית והחוקתית אשר נתונה בידי חברי המפלגה מזה כשלושה עשורים, והיא זכות לבחור את יו"ר המפלגה, ורשימת מועמדי המפלגה לכנסת. לא ניתן לפגוע בזכות היסודית הזאת מבלי לקבל את הסכמתנו. אנו סומכים שאתם, חברי ועדת החוקה תהיו מגיני הדמוקרטיה, החוק והצדק במפלגתנו, תשמרו על רוחה ונשמתה של מפלגת העבודה ותמנעו את המחטף הבלתי דמוקרטי הזה.

בכבוד רב,
על החתום: משה אשכנזי וחברי מפלגת העבודה החתומים בנספח א' המצ"ב

===

מעמוד הפייסבוק אמת בעבודה

"התנ"ך הוא המנדט שלנו. התנך שנכתב על ידינו בשפתנו העברית ובארץ הזאת עצמה הוא־הוא המנדט שלנו"
דוד בן גוריון, מתוך עדותו בוועדת פיל 1937

מאז 2004

כבר מעל 18 שנה, הבמה-הרעיונית היא כיכר העיר היחידה עבור חברי מפלגת העבודה.

הרשמה לעדכונים

יצחק רבין

התחברות

לפרסום מאמרים

אחד במאי